Home Auteursrecht en licenties

Auteursrecht en licenties

auteursrecht

Auteursrecht & licenties

Op de website van Facts Found gepubliceerde content (tekst, foto’s, tekeningen, infographics, video’s — niet limitatief) rusten auteursrechten.

Het is niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Facts Found en eventuele derde rechthebbenden gepubliceerde content over te nemen, te verveelvoudigen of op welke andere wijze dan ook openbaar te maken.
Tegen inbreuken op het auteursrecht van de rechthebbenden wordt altijd (gerechtelijk) opgetreden.

Het is eventueel mogelijk om tegen betaling licenties te bekomen voor gebruik van beeld, tekst en video welke u kunt vinden in op de websites en apps van Facts Found.
Elke aanvraag dient vergezeld te worden van een exacte omschrijving van het doel, aard en wijze van gebruik. In regel worden uitsluitend licenties verleend aan journalistieke media.

U kunt uw verzoeken richten aan legal@factsfound.com waarna uw verzoek beoordeeld wordt en de tarieven & voorwaarden voor eventuele licentieverstrekking aan u kenbaar worden gemaakt.

De volgende tarieven zijn van toepassing bij overname van content.
Foto’s:  Minimaal 400,00 EURO; per foto, per openbaarmaking, per jaar.
Tekst: Minimaal 3,75 EURO per woord, per openbaarmaking van een artikel of een deel ervan, per jaar.
Video: Minimaal 750,00 EURO per fragment van maximaal 20 seconden per openbaarmaking en/of uitzending.

Inhoud

Facts Found

Moslim-terrorist Straatsburg dood, andere moslim-aanslag waarbij ongeboren baby omkwam, daar werd niet over bericht door Peter-Vincent Schuld Het ontstaan van het leven is een wonder. Klein leven dat het daglicht ziet, wat we koesteren, liefhebben en beschermen. Hoe onmenselijk en ruw is...
Remkes en de bekering tot referenda door Bernd Timmerman De macht moet terug bij het volk. Op het sterfbed van de democratie heeft VVD-er Johan Remkes het referendum-licht gezien. Is de stem van het volk, vox populi, de redding van de...
Straatsburg: Nu de doodstraf voor moslimterroristen of er breekt een echte revolte uit door Peter-Vincent Schuld De aanslag op de kerstmarkt in Straatsburg geeft nog maar eens aan hoe kwetsbaar we zijn voor de geïmporteerde haatdragende moslims en hun gebroed. Genoeg...
De Dagdenkers: Oostvaardersplassen in 50 woorden door Bernd Timmerman Geen lang verhaal. Het is massamoord. Op Edelherten. . Woest en verdrietig. Ongevoelig, onnodig onbeschaafd en onwenselijk 'beleid'. . 1830 kruizen in het Huis Nederland. . Dit is genocide. . Er is alle reden om in verzet te komen, óók tegen de gore wreedheden van...
De Dagdenkers: Links en Rechts: Aanbesteding uit de zorg door Bernd Timmerman Groenlinks en SGP komen met een initiatiefwet om gemeenten meer vrijheid te geven in het lokale zorgbeleid. Het kan dus toch. Uitersten die samenwerken in het belang van de...