Home Auteursrecht en licenties

Auteursrecht en licenties

auteursrecht

Auteursrecht & licenties

Op de website van Facts Found gepubliceerde content (tekst, foto’s, tekeningen, infographics, video’s — niet limitatief) rusten auteursrechten.

Het is niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Facts Found en eventuele derde rechthebbenden gepubliceerde content over te nemen, te verveelvoudigen of op welke andere wijze dan ook openbaar te maken.
Tegen inbreuken op het auteursrecht van de rechthebbenden wordt altijd (gerechtelijk) opgetreden.

Het is eventueel mogelijk om tegen betaling licenties te bekomen voor gebruik van beeld, tekst en video welke u kunt vinden in op de websites en apps van Facts Found.
Elke aanvraag dient vergezeld te worden van een exacte omschrijving van het doel, aard en wijze van gebruik. In regel worden uitsluitend licenties verleend aan journalistieke media.

U kunt uw verzoeken richten aan legal@factsfound.com waarna uw verzoek beoordeeld wordt en de tarieven & voorwaarden voor eventuele licentieverstrekking aan u kenbaar worden gemaakt.

De volgende tarieven zijn van toepassing bij overname van content.
Foto’s:  Minimaal 400,00 EURO; per foto, per openbaarmaking, per jaar.
Tekst: Minimaal 3,75 EURO per woord, per openbaarmaking van een artikel of een deel ervan, per jaar.
Video: Minimaal 750,00 EURO per fragment van maximaal 20 seconden per openbaarmaking en/of uitzending.

Inhoud

Facts Found

Obesitas-toerisme en ezel-deugd door Bernd Timmerman In een documentaire, waarbij de verslaggever door het Midden-Oosten trok, vroeg de bekende Nederlander aan een Arabier wat de naam van zijn ezel was. De man antwoordde ‘’hij heeft geen naam, het is een ezel.’’ Het...
De Kracht van Waanzin   door Bernd Timmerman Één groot probleem is de domheid van mensen. Ééntje beweert iets. Anderen geloven het en hupsakee een nonsens-bericht komt tot leven. Je kunt dan ook geen discussie meer voeren. Iemand vindt iets. Dus is het waar. Zonder...
Wat Turkije nodig heeft is een goede ouderwetse staatsgreep Door Peter-Vincent Schuld Rond de 15e juni 2016 waren we achter de schermen al bezig met het opzetten van Facts Found. Eigenlijk was het oorspronkelijk idee om dan allang online te zijn....
Onderzoek in zaak Dille noodzakelijk  Door Bernd Timmerman en Peter-Vincent Schuld Het OM start geen onderzoek naar de door raadslid Willie Dille gedane verklaringen, aan de beschuldigingen van haar richting een mede-raadslid en sluit daarmee ook een mogelijk onderzoek naar de...
Rust zacht Willie Door Peter-Vincent Schuld Ik heb de video met het laatste statement dat Willie Dillen gaf over de zaken waarvan zij zegt dat het haar is overkomen herhaaldelijk bekeken. Op mij komt haar verklaring op video geloofwaardig over, er moeten...