Home Auteursrecht en licenties

Auteursrecht en licenties

auteursrecht

Auteursrecht & licenties

Op de website van Facts Found gepubliceerde content (tekst, foto’s, tekeningen, infographics, video’s — niet limitatief) rusten auteursrechten.

Het is niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Facts Found en eventuele derde rechthebbenden gepubliceerde content over te nemen, te verveelvoudigen of op welke andere wijze dan ook openbaar te maken.
Tegen inbreuken op het auteursrecht van de rechthebbenden wordt altijd (gerechtelijk) opgetreden.

Het is eventueel mogelijk om tegen betaling licenties te bekomen voor gebruik van beeld, tekst en video welke u kunt vinden in op de websites en apps van Facts Found.
Elke aanvraag dient vergezeld te worden van een exacte omschrijving van het doel, aard en wijze van gebruik. In regel worden uitsluitend licenties verleend aan journalistieke media.

U kunt uw verzoeken richten aan legal@factsfound.com waarna uw verzoek beoordeeld wordt en de tarieven & voorwaarden voor eventuele licentieverstrekking aan u kenbaar worden gemaakt.

De volgende tarieven zijn van toepassing bij overname van content.
Foto’s:  Minimaal 400,00 EURO; per foto, per openbaarmaking, per jaar.
Tekst: Minimaal 3,75 EURO per woord, per openbaarmaking van een artikel of een deel ervan, per jaar.
Video: Minimaal 750,00 EURO per fragment van maximaal 20 seconden per openbaarmaking en/of uitzending.

Inhoud

Facts Found

Nieuw op Facts Found: Dag-Nieuws-Duiding Vanaf 18 juni 2018 geven de opiniemakers en journalisten van Facts Found een beargumenteerde mening over het nieuws dat speelt op de dag. Kort en krachtig, lief en leuk en scherp en schokvrij. Altijd een korte opinie...
Wat vindt u van de Europese Unie? Maar vertel ons ook waarom! Peter-Vincent Schuld De meningen van de Nederlandse en burgers over de Europese Unie zijn verdeeld. Jarenlang heeft het in veel media ontbroken aan durf en kennis bij de hoofdredacties, op...
Het viaduct bij Millau: Een bijzonder bouwwerk Peter-Vincent Schuld Nog een paar weken en veel van u gaan weer met de auto vakantie. Auto's en caravans volgepakt over de Franse autowegen richting het zuiden. Zo snel mogelijk op de plaats van...
Over zwerfafval, statiegeld, het verbieden van plastic producten en de realiteit Peter-Vincent Schuld Plastic; het vervuilt onze steden, landelijke gebieden en onze oceanen. Plastic is een aanzienlijk deel van de onacceptabele vervuiling, maar het is niet het enige probleem en het...
Moslims worden religieuzer: Een gevaar voor de vrije en open samenleving? Peter-Vincent Schuld Het Nederlands Sociaal Cultureel Planbureau heeft vastgesteld dat moslims met een Turkse of Marokkaanse achtergrond steeds religieuzer worden. Dit vertaalt zich door een frequenter moskeebezoek, er wordt meer gebeden...