De Dagdenkers: Brexit-chaos maakt land stuurloos en toont grenzen van de democratie

0
387
Kapiteins van een Ferrie proberen het schip bestuurbaar te houden bij het binnenkomen van de haven van Dover foto © Peter-Vincent Schuld
De Dagdenkers:  Brexit-chaos maakt land stuurloos en toont grenzen van de democratie
Door Bernd Timmerman
Het volk heeft niet altijd gelijk. De Atheners wisten het al. In de zomer van 430 BC brak een epidemie uit. Door de democratie werd de grote politieke leider Perikles niet als stratègos herkozen. Na een jaar van chaos kreeg hij het leiderschap terug, helaas stierf hij. Wat als denk je dan.
.
HET VOLK HAD SPIJT
.
De strategie van Perikles tegen Sparta en de bondgenoten had gewerkt. Het volk kwam echter in paniek door de epidemie.
.
De Atheense bondgenoten liepen weg en in 428 BC lag het Atheense zeerijk in de Aegeïsche Zee onder vuur.  Ook het eiland
Mytilene kwam in opstand. De  volksvergadering kwam bijeen. Één uitzonderlijk voorstel kreeg een meerderheid: alle mannen moesten worden gedood, de vrouwen en kinderen als slaaf verkocht. Een oorlogsgalei voer uit om het democratische volksbesluit aan de oorlogsleider Paches over te brengen.
.
De Atheners kregen spijt. Dit ging te ver. Er kwam een nieuwe beraadslaging. Het  voorstel om slechts de duizend schuldige Mytileners te doden kreeg een krappe meerderheid.
.
Een tweede schip werd op weg gestuurd om het eerste besluit te herroepen. Paches kreeg het eerste volksbesluit voorgelezen toen het tweede schip aankwam. Deze massaslachting ging niet door. Het volk had gesproken.
.
MUURDEMOCRATIE ALS EPIDEMIE 
.
Een andere massaslachting is nooit voorkomen. Op 12 november 1933 stemde 92 procent van het Duitse volk ervoor om Hitler speciale bevoegdheden te geven, waarmee de Duitse democratie ten einde was. Het volk koos voor Adolf Hitler. Het volk heeft altijd gelijk.
.
In deze éénentwintigste eeuw is de democratie nog steeds de minnares en de verleidster van het volk. In verschillende gedaanten komen verleidingen naar ons toe als epidemieën die zelfs de Atheners niet konden weerstaan. Het volk verkoopt alles uit angst of voor genot.
.
De muur is dit keer de oplossing. Geen schip met een herstemming kan deze koers tegenhouden. Trump is aan de macht, zelfs zonder een meerderheid, in Polen en Hongarije zijn kleinere leiders democratisch met de scepter aan het zwaaien en in tal van Europese parlementen is het midden verzwakt omdat het volk gekozen heeft voor de richting van ‘wij tegen zij’, voor links en rechts populisme. De epidemie heet dit keer migratie en daar is het kiezen van de muur de democratische oplossing. Perikles en de zijnen zijn dood.
.
HET VOLK BESTAAT NIET
.
Het volk bestaat niet ineens. Laten we al die democraten die beweren dat het volk iets wil of heeft besloten met een gallei naar het eiland van dwaasheid sturen. Amerika,  Engeland en Europa zijn tot op het bot verdeeld. Er is geen volk, er zijn krappe meerderheden en een systeem om burgeroorlogen misschien te voorkomen.
.
Brexit is een historische fout. Net zoals het eerste besluit van de Atheners in 428 BC, net zoals de wil van het volk in 1933, even als de verkiezing van Trump in 2016. Het volk kiest alleen muren, zonder oplossingen voor problemen die er zijn.
.
Premier May blijft beweren dat de voorliggende deal van het VK en de EU het beste is voor haar volk. Het is de keuze tussen deze deal of no deal. De parlementsleden die vragen om een terugkeer naar de stem van het volk worden weggewoven. Terwijl een heroverweging, net zoals de Atheners destijds deden, mogelijk het verstand terugbrengt. In dit democratisch systeemgedrocht.
.
Deze deal van May ligt dood in het water. Kabinetsleden lopen weg, ze krijgt zware kritiek in het parlement, van alle kanten. Steeds klinkt weer haar antwoord dat het Britse volk in 2016 heeft besloten om uit de EU te stappen. Een goed leider gaat echter terug naar de burger om in wijsheid aan te geven dat Brexit en ook deze deal niet in het belang van het Verenigd Koninkrijk is.
.
De leider van de Labour-partij, Jeremy Corbyn, noemt het akkoord “een deal met barsten”. De Britse regering is in diepe chaos. Binnen haar eigen partij wordt de deal spottend ‘the California Brexit’  genoemd omdat het Verenigd Koninkrijk nooit de EU kan verlaten.
.
ARMOEDE DOOR DE MUUR
.
Dit akkoord is niet in het belang van de Britten, Brexit is niet in het belang van de Britten. De economie komt onder druk te staan, de armoede zal toenemen,  de veiligheid is niet gewaarborgd en niemand wordt blij van deze deal. Een impasse ontstaan door het volk te raadplegen en met het volle verstand voor een periode van verstandsverbijstering te laten kiezen. Uit angst en in paniek.
.
May is geen Perikles, de Britten zijn geen Europeanen meer, laat staan Atheners die de volgende dag inzien dat zij een slecht besluit hebben genomen.
.
Je kunt ook zelf bommen plaatsen
in het Europese huis van gelijkgestemden.
Brexit heeft bewezen dat de burgers zich beter kunnen bezighouden met voetbal dan met andere belangrijke zaken. Deze vorm van moderne democratie is dood.
.
OVERDEMOCRATISERING
.
Een historische blunder, leunend op populisme en postpopulisme. Het verschrikkelijke geschreeuw. De one-liner politiek. De roep om referenda. Met een bomgordel van valse informatie en drogredeneringen stappen zij keer op keer het huis van democratie binnen.
Het gevier van een overwinning (feitelijk nederlaag) door volkse en pseudo-intellectuele hooligans die denken iets te weten en te begrijpen.
.
Ook hier in Nederland hebben we de opportunisten die voor alles een referendum willen. Om zichzelf te profileren. De kleine politicus. De kleine kiezer. De kleine winst. Het volk dat spreekt. Met kleine of grote meerderheid.
.
Ach, verlichte dictatuur, u kijkt naar de schijndemocratie van mensen die feesten op de  graven van zelfvernietiging. De Val van het Westen wordt van binnenuit gevoed. De mens die stemt in paniek.Die verpakt als rechts-populisten en Gutmenschen de voorwaartse koers van de beschaving verkopen voor de fata morgana die schijnonafhankelijkheid en naïeve eigen identiteitspolitiek heet of moreel verheven ideologie.
.
Wat zullen de economische en militaire grootmachten lachen. Net zoals de terroristen en andere vijanden van de vrijheden. Wij, degenen die de EU omarmen, kijken naar dronken blikken van besmette  soortgenoten met murenvirus die waarden en normen verkwanselen voor een idiotie dat democratisch volksfeest heet.
.
De realpolitikers die streven naar vooruitgang, die de noodzaak van een economische, politieke en militaire samenwerking binnen de EU begrijpen, zijn, een kleine minderheid binnen de populatie die steeds meer postmoderne muurmensen kent met een Madurodam-Calimero mentaliteit in doorgeslagen grootheidswaanzin, in angst of dogma verkerend.
.
Europa weet de eigen geschiedenis niet meer en verkracht de noodzaak tot samenwerking. Democratie is soms een synoniem voor zelfmoord. De muren om vrije migratie te voorkomen zorgen ervoor dat er nieuwe eilanden ontstaan met economische, culturele en sociale spanningen zonder dat werkelijke problemen wordt aangepakt.
.
Het is een trieste periode voor Europa aan de vooravond van de westerse ondergang. De wil van het volk, van een krappe meederheid, en incapabele leiders zorgen voor stappen terug in welvaart, veiligheid en sociale voorzieningen.
.
Het tweede schip met verstand, kennis en wijsheid staat in de haven en mag niet naar zee koersen omdat het gekaapt is door het virus dat overdemocratisering heet.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here