De totale waanzin van het Marrakesh-pact: Rampspoed voor Europa maar ook voor Afrika.

2
3637
Beninese militairen oefenen om "insurgents" aan de grens tegen te gaan in Natitingou, Benin foto: © Peter-Vincent Schuld
De totale waanzin van het Marrakesh-pact: Rampspoed voor Europa maar ook voor Afrika
door Peter-Vincent Schuld
Zoals ik al eerder in mijn stukken heb aangegeven, Afrika is een continent wat ik vele malen heb bezocht, heb leren kennen en waar ik spoorslags verliefd op ben geworden. Voor alle duidelijkheid dit minus Noord-Afrika.
Ontspannen sfeer op een markt in zuidelijk Benin
foto © Peter-Vincent Schuld
Ondanks dat ik een liefhebber ben van het Afrikaanse continent en ik mijn goede banden met de lokale bevolking koester, ben ik van mening dat ondertekenen van het Marrakesh-pact ronduit onverstandig, dom en gevaarlijk is.
Ontspannen sfeer op markt in zuidelijk Benin.
foto: © Peter-Vincent Schuld
Intern op de redactie hebben we hier toch een felle discussie over gevoerd.
Een collega van mij haalde als argument aan “Als we de Afrikanen het niet geven, komen ze het wel halen”, met een zekere beperkte rechtvaardiging van de koloniale historie en het slavernijverleden van Europa in Afrika. Maar laten we even eerlijk zijn, de islamitische Arabieren hebben de slavernij in Afrika geïntroduceerd, niet de Europeanen. De kromzwaard dragende mohammedanen waren toen al de schrik van de wereld en er is wat dat betreft niks veranderd.
Invloed van de fundamentalistische islam in Kenia: gesluierde vrouwen in Nairobi
foto: © Peter-Vincent Schuld

.

Zo goed als je de Duitse generaties van nu, de wandaden van hun voorouders niet kunt kwalijk nemen, kun je de generaties in het Europa van nu de misstanden die zich afspeelden ten tijde van de Europese kolonies van weleer niet kwalijk nemen.  Nederland gaat anno 2018 ook heel zorgvuldig om met de inwoners van haar BES-gemeenten in de Cariben.
.
Aan de andere kant moet worden gezegd dat dekolonisatie van tal van Afrikaanse landen ook niet geleid heeft tot welvaart en vooruitgang voor de bevolking. Machtsbeluste despoten zoals Idi Amin in Oeganda en Mobutu in Congo waren nu ook niet echt de toonbeelden van behoorlijk bestuur. Het mag misschien niet hardop worden gezegd, maar ik pleeg te stellen dat de idealistische drang en aansporing tot zelfbestuur in tal van landen ten grondslag ligt van een groot aantal conflicten die aan veel mensen het leven gekost heeft en bovendien grotendeels de oorzaak is van de economische malaise waarin veel Afrikaanse landen zich bevinden.
.
Onze Franse en Britse buren hebben nog steeds respectievelijke overzeese departementen en kroonkolonies die verhoudingsgewijs redelijk goed bestuurd worden en waar stabiliteit heerst.
.
Zelfbestuur, laat staan democratie in landen waar geen goed opgeleide middenklasse is en waar van oudsher tribale twisten een rol spelen over een koe, een stuk land of de vrouw van de hallucinerende medicijnman is gewoon een uiterst slecht plan.
Paracommando’s uit Benin
zorgen voor veiligheid en stabiliteit
foto © Peter-Vincent Schuld

We hebben in de loop der tijden sinds dat de voormalige kolonies zelfbestuur kregen in veel landen een hoop ellende gezien. Warlords en corrupte regeringsleiders in landen waar scholing en een behoorlijke infrastructuur niet meer vanzelfsprekend meer waren sinds de Europeanen gedwongen hun biezen pakten.

 
Eenheid van het Congolese regermingsleger op het vliegveld van Kisangani, Congo
foto: © Peter-Vincent Schuld

Kijk, je het mag niet hardop zeggen, maar de allerbeste oplossing om conflicten en migratiestromen vanuit deze landen tegen te gaan is door een deel van oude kolonies weer in ere te herstellen en het bestuur op een menselijke en menswaardige wijze over te nemen. Dit bestaande uit een mix van bestuurlijke expertise van de landen die ooit koloniseerden en lokale bestuurders die hebben bewezen hart voor hun bevolking te hebben.

Feitelijk is bovenstaande natuurlijk een pure utopie en onhaalbaar maar het zou voor de vaak lijdende bevolking misschien wel het beste zijn. Het eerste waar een mens behoefte aan heeft is veiligheid en enige welvarendheid. Deze behoeftes gaan natuurlijk voor op democratie en zelfbestuur.
.
Veel Afrikaanse landen zijn niet in staat zichzelf op een correcte en corruptieloze wijze te besturen. Het gewezen apartheidsbewind in Zuid-Afrika was ronduit fout en onmenselijk, maar de staat van wetteloosheid, geweld en corruptie waarin het land zich nu bevindt is eveneens onaanvaardbaar.
.
Hier zit dus de crux van het migratie-pact. Landen waar instabiliteit, economische malaise en wanbestuur heersen, daarvan zijn de ingezetenen eerder geneigd hun biezen te pakken om naar andere oorden te trekken waar ze naar hun mening makkelijker kunnen voorzien in hun levensonderhoud. Of dat levensonderhoud nu betaald wordt door belastinggelden die opgebracht worden door hardwerkende burgers en het bedrijfsleven, het zal de (economische) vluchtelingen echt worst zijn. Immers, hoe ze een beter leven krijgen is in hun denken niet relevant, als ze het maar krijgen.  Denkt u nou echt dat de (economische) vluchteling het ook maar 1 seconde boeit wie de kosten draagt van zijn of haar gewenste nieuwe habitat?
.
Het is niets meer en niets minder dan menselijk gedrag, waarbij we het nog niet eens hebben of dit gedrag al dan niet te rechtvaardigen is. Dat is een heel ander verhaal.

.

eu-immigration
Denken aan een toekomst in Europa
Jongeren, zoals hier in Kenia, maar in geheel het Afrikaanse continent hebben nog steeds het idee dat Europa het “beloofde land” is.
(c) Peter-Vincent Schuld
Het is een hard feit dat nogal wat Afrikanen de oversteek wensen te maken naar Europa.
.
Ook niet zo verwonderlijk als u weet dat ik ‘s-avonds op mijn hotelkamer in menig Afrikaans land de TV opzette en de zender TV5 Afrique zowat niets anders deed dan beelden uitzenden van de luxe winkels in de Avenue Louise in Brussel en van Disneyland Parijs. Hoe een TV-zender een mierenlokdoos wordt.
.
Ik spreek over “Afrikanen”, maar is er wel zoiets als “de Afrikaan”?
Nee natuurlijk niet. Afrika is een continent dat bestaat uit vele volkeren en stammen die elkaar bij tijd en wijlen ook nog eens naar het leven staan. De laatste grote tragedie van dit soort tegenstellingen was in Rwanda waar de Hutu’s en Tutsi’s met elkaar in aanvaring kwamen met als gevolg bijna een miljoen doden.
.
Maar u zult vast en zeker de bloedige beelden uit Ivoorkust en oostelijk Congo waar tot op de dag van vandaag een VN-vredesmacht actief is ook nog niet vergeten zijn.
Compound van de VN-vredesmacht in het Congolese Kisangani
foto: © Peter-Vincent Schuld

Dan hebben we het nog niet eens over het roversnest Somalië waar de wetteloosheid en piraterij ook nog welig tieren. Zo kunnen we nog wel even doorgaan.

.
Het is je reinste waanzin om al de ontevreden ingezetenen van het continent dat her en der kampt met overbevolking een denkbeeldige vrijbrief te geven om naar Europa te komen.
.
De grootste gedachtefout die er te maken is in deze, is om de migratieproblematiek alleen te bezien vanuit Europees perspectief.

.

Zal dit meisje in Parakou, Benin ooit in staat zijn te voorzien in een redelijk levensonderhoud en opleiding?
foto: © Peter-Vincent Schuld
Welk signaal gaat er vanuit het Marrakesh-pact uit naar de bevolking van
de landen van waaruit migratie naar Europa te verwachten is?
Hoe lager opgeleid en hoe minder intellectuele ontwikkeling, des te simplistisch de (economische) vluchteling “in wording” denkt en zich aangespoord voelt om de wijk te nemen in plaats van aan de opbouw en de ontwikkeling van het eigen land te denken.
 
Bouwen aan je eigen land, zoals er hier bakstenen geproduceerd worden in Tanguita, Benin
foto: © Peter-Vincent Schuld

Ook met de juridische realiteit van het pact in “moeilijke diplomatieke terminologie” heeft de (economische) vluchteling geen uitstaan. Afgezien van het feit dat de aspirant (economische) vluchtelingen niet eens begrijpen wat er in de stukken staat en wat de afspraken zijn die er gemaakt worden.

.
Als je al aan zo’n pact zou beginnen, feitelijk altijd af te raden, dan moet er eerst gewerkt worden aan economische en politieke stabiliteit. In veel Afrikaanse landen is deze ver te zoeken. Dat kun je de gemiddelde ingezetene van het Afrikaanse continent niet eens kwalijk nemen. Deze moet het ook maar stellen met de informatievoorziening
van de lokale media waarvan we de kwaliteit vaak niet weten.
.
Maar het migratiepact is ook makkelijk te misbruiken door machthebbers en rebellerende groepen. Immers in hun ogen kan het pact gebruikt worden als een “laissez passez” om van rivaliserende etniciteiten af te komen. “Europa vangt ze wel op en wij zijn er vanaf”. Met andere woorden smeulende en onderhuidse conflicten kunnen door dit pact nieuw leven ingeblazen worden, vluchtelingenstromen komen op gang met alle ellende van dien.
.
Een golf van oproer en geweld is zo tot stand gebracht. Ik herinner u nog maar even aan de rol van Radio Mille Collinnes in Rwanda die een voorname rol speelde in het ophitsen en het aanzetten tot genocide.
.
Met andere woorden het Marrakesh-pact is in mijn ogen een denkbeeldige vergunning tot het plegen van misdaden tegen de menselijkheid.
.
Ik vrees dat er geen enkele strategische analist of een onafhankelijk denkende medewerker van een inlichtingendienst aan de opstelling van het pact te pas is gekomen, laat staan dat het is getoetst op politieke realiteiten door daadwerkelijke deskundigen van inlichtingendiensten en/of instituten voor strategische studies.
Beruchte sloppenwijken met dito vervuiling in Nairobi, Kenia
foto: © Peter-Vincent Schuld

Immers een beetje analist of deskundig medewerker van een inlichtingendienst kan na het lezen van de eerste vier pagina’s van het document al concluderen dat dit politiek broddelwerk is van de bovenste plank.

.
Maar wat veel erger is is dat de bedenkers en de opstellers van het Marrakesh-verdrag aan westerse zijde voornamelijk bestaan uit idealistische wereldverbeteraars, cultuurrelativisten en open-grenzen-fetisjisten zonder enige kennis van Afrikaanse culturen, bevolkingen plus etnische en religieuze spanningen.
.
Kortom een draak van een pact met een hoog risico op een golf van ellende voor Europa maar ook voor de bevolking van het Afrikaanse continent zelf. Een pact dat is opgesteld door politieke prutsers die niet schijnen te beseffen dat zij op deze wijze een weg aanleggen voor nodeloos verlies aan mensenlevens. Lieden die blijkbaar niet verder kunnen denken dan hun egalitair gedachtegoed.
.
Je hebt namelijk wel wat meer nodig dan alleen medelijden met de Afrikaanse bevolking.
.
Wat heb je dus nodig alvorens je komt tot politieke afspraken met andere landen?
.
Het antwoord is heel simpel.
.
Correcte informatie, kennis en objectieve parameters die de inhoud van een verdrag rechtvaardigen.
Begeef je onder de lokale bevolking om werkelijk te weten wat er speelt
Beeld is genomen op een markt in zuidelijk Benin
foto: © Peter-Vincent Schuld
Immers als u een overeenkomst aangaat met verstrekkende gevolgen, zoals de zogeheten woekerpolissen, dan heeft u een overeenkomst gesloten waarvan u de verstrekkende gevolgen niet tot uw kennis heeft genomen, laat staan dat u het heeft begrepen.
.
Weliswaar niet vernoemd maar zo duidelijk als maar zijn kan spreekt het verdrag gelijkwaardigheid van culturen en de mogelijkheid tot maakbaarheid van een samenleving door gestuurde vermenging. We noemen dit het egalitair gedachtegoed. Het egalitair gedachtegoed is een ideologie. Iets wat men vindt of denkt te moeten vinden. Niet ondersteund door welk academisch bewijs dan ook. Integendeel. Een beetje bioloog en gedragswetenschapper die parallellen trekt tussen de dierenwereld en de mensenwereld weet dat het egalitair gedachtegoed binnen 1,5 seconde inhoudelijk onderuit te trappen is waarbij geen spaander heel wordt gelaten van de krankzinnigheid van het gedachtegoed zelf.
Hoe zo deze man denken over het migratiepact, hoe zou deze man denken over de toekomst van zijn continent?
foto: Peter-Vincent Schuld
Is iemand die gelooft in “gelijkwaardigheid” van culturen en en religies een persoon die in de realiteit staat? Het simpele antwoord is “neen”.
.
Voor de veiligheid van de wereld is het beter om de idiote initiatiefnemers van dit pact naar een goelag in het verre Siberië te verbannen, in een dwangbuis te zetten, de mond te sluiten met duct tape en enkele psychiaters de personen in kwestie wat zware neuroleptica toe te dienen. Denk maar niet dat krankzinnigheid en waanzin exclusief voorkomen in de lagere sociale klassen.
.
In België is de regering zowat aan het vallen over deze kwestie. De Nederlandse regering gaat tegen beter weten in en ondanks stevig verzet vanuit de samenleving, bot door met de voornemens om het pact te gaan ondertekenen.
.
Het overige gevaar zit hem overigens eveneens in de juridische interpretatie door de magistratuur die internationaalrechtelijke aanknopingspunten zoekt om over migratiezaken te oordelen.
.
Juridisch gezegd kan een rechter “aansluiting” zoeken bij dit pact. daar doet een “annex” die de Nederlandse regering middels een “stemverklaring” wil toevoegen niets aan af.
 
Maar los van alle juridische kwesties;
 
Een verdrag dat je voornemend bent om te sluiten moet je niet alleen juridisch toetsen qua implicaties en consequenties.

.

Met een terreinwagen van de Europese Unie door de bijvoorbeeld Congolese hoofdstad Kinshasa rijden is nu niet de ideale manier om informatie en inlichtingen te verzamelen over de huidige en toekomstige stabiliteit van een land.  
 
EU afgezanten tijden met herkenbare terreinwagen door de straten van het Congolese Kinshasa
foto: © Peter-Vincent Schuld

Hier komt het aan op het goede oude “human intelligence” werk. Dat betekent dat medewerkers van inlichtingendiensten en instituten voor strategische studies in alle onafhankelijkheid zich jarenlang moeten mengen onder de lokale bevolkingen, lokale milities, maar hen ook netwerken van informanten en trustees op laten zetten om zo uiterst nauwkeurig te kunnen voorspellen wat voor onlusten er op termijn te verwachten zijn die bevolkingsbewegingen, lees migratie, met zich teweeg brengen.

Vrouw probeert te voorzien in haae dagelijks levensonderhoud door het verkopen van etenswaren alhier in Natitngou, Benin
foto: © Peter-Vincent Schuld
Dat mensen op eigen initiatief, de gevaren kennende, vervolgens bootjes gaan pakken om Europa toch maar te bereiken is de verantwoordelijkheid van de betrokkenen zelf.
.
Dan kan het gebeuren dat er wel eens een bootje zinkt of kapseist. Ouders die hun kinderen aan dit soort gevaren blootstellen zouden eigenlijk, samen met de mensensmokkelaars eveneens strafrechtelijk aangepakt moeten worden. Wat betreft de overleden drenkelingen……. “shit happens”. Zelf genomen risico. Daar zijn wij Europeanen niet voor verantwoordelijk. Hoe zielig en treurig de beelden van de lijkzakken en het opvissen van de stoffelijke overschotten ook zijn. Soms moet je verder kijken dan het individuele leed.
.
Het realistisch en feitelijk plaatje is groter dan de foto met het aangespoelde en verdronken jochie op een Turks strand. Klinkt hard, maar het is wel de waarheid.
 
 

 

2 REACTIES

  1. Er moet een einde komen aan de vrijblijvende ontwikkelingshulp, geef een drugsverslaafde geld en je weet dat er niets van terecht komt. 1 land kan een land adopteren onder strenge voorwaarde en niet allemaal vechten om de kijkcijfers. Alleen de MAFFIA’s gaan er met het geld vandoor.

  2. m.i. een heel goede analyse van `het probleem`… ik heb slechts oppervlakkige kennis en een aversioneel onderbuikgevoel jegens de EU & co politiek en als ik een, alweer m.i. goed onderbouwd stuk lees als bovenstaande, dan slaat mij de schrik om het hart, rijzen mij de spaarzame haren te berge en zie ik de geschetste bui dreigend hangen boven Nederland en omstreken…
    Dank je wel voor deze duiseter voorspellingen waarvan ik hoop dat ze ook gelezen èn..begrepen worden door degenen die het `te zeggen hebben`…
    Misschien dat men de geest nog even laat dwalen, es ff flink achter de oren krabt en de teneur van deze column… flink laat indalen en daarnaar handeld.
    Brrrr….. de rillingen lopen me over de rug met voorspeld toekomstbeeld.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here