Deel 2 van het apocalyptisch verhaal over migratie, islam en de weldaad van het prikkeldraad

2
427
LAVAUX STE. ANNE , muur met Prikkeldraad foto © Peter-Vincent Schuld PRIKKELDRAADBEVEILIGING BIJ KASTEEL
Deel 2 van het apocalyptisch verhaal over migratie, islam en de weldaad van het prikkeldraad
door Peter-Vincent Schuld
Disfunctionerende hersenkwabben met een vleugje mentale cholera. Zo zou je het beste de aandoening kunnen omschrijven van de leden van de organisatie van de kerstmarkt in Brugge die besloten hebben om het om te dopen tot wintermarkt om mensen met een andere geloof (islam dus), niet te beledigen.
.
Maar laat ik het gewoon in een woord samenvatten “Cultuurverraad”. Ik ben niet eens gelovig, maar ben wel opgegroeid in een samenleving die christelijk van origine is. Ik heb me nooit gestoord aan het woord “kerst” of “kerstmarkt”. Het cultuurrelativisme is zo doorgeslagen, dat je er eigenlijk aanhoudend verbaal agressief van wordt.
De kerstman behoort gewoon tot de Europese en westerse cultuur
foto © Toos Schuld-De Korte / Schuld

.

Een paar weken geleden had een Amsterdams schoolbestuur het ploertige besluit genomen om het paasontbijt te laten vervallen ten gunste van het suikerfeest. De dictatuur van de minderheid. Het wordt ook vlakaf toegegeven dat het dictaat van de minderheid leidend is blijkens een tweet van Jeffrey Afriyie van de anti-zwartepietenbeweging.  Meneer betaamt om te stellen dat het niet aan de meerderheid is of te bepalen of zwarte piet discriminatie is of niet.
De anti-democratische tweet van Jeffry Afryie
bron: Twitter

De taal en de arrogantie van deze mijnheer doen mij denken aan een verhaal die een lokale gendarme mij ooit toevertrouwde op het vliegveld van Niamey, Niger. De diep donkere man vertelde mij vriendschappelijk over hoe hij dacht over mensen die hun lokale cultuur kwamen verpesten. Hij vertelde mij een verhaal, wellicht een overlevering, over een man die de fertiliteit van een dorp kwam stelen en uiteindelijk het dorp uitgeschopt werd met een brandende autoband om zijn nek.

.
Ik begrijp echt niet waarom de Europese bevolking niet harder van zich laat horen.
De meeste gebeurtenissen, hoe schokkend en ziek ook, halen in Nederland niet eens de journaals, soms omdat er niet een politie bij incidenten aan te pas komt.
.
Een vrouw uit Rotterdam die hoorde dat ik aan een serie verhalen aan het werk ben die een apocalyptisch beeld schetsten. Ook zij maakte melding van een incident waarbij Marokkaanse jongens met een levend egeltje aan het voerballen waren. Geen enkel respect voor wat leeft en gevoel heeft. De vrouw, zo moedig als maar zijn kan, greep in, redde het egeltje van een wisse dood dat op het punt stond om het water in te rollen en te verdrinken. Fijne mensen hebben we hier toegelaten.
Bij dit incident kwam geen politie aan te pas, zoals zo vaak, maar de incidenten gebeuren wel en worden niet meegenomen in de statistieken. Ook dit soort tuig heeft wat mij betreft geen plaats in Europa en kan van mij direct vertrekken en verrekken.
Geen mededogen. Wie dieren mishandelt daarvan hoef je ook niks goeds te verwachten in de relatie tot de mens.
We spraken in het vorig deel over Nederland, over België, over Frankrijk. Vandaag werden mij feiten aangereikt die ik niet kon achterhouden in dit stuk. Spanje kende deze zomer ook een zomer een reeks van zware misdaden tegen de fysieke integriteit van vrouwen. Denk maar niet dat de wandaden allemaal zijn gepleegd vanuit jeugdige baldadigheid. Even een greep:
28 juli 2018: 2 Marokkanen verkrachten een jong meisje van 17 jaar in het plaatsje Pilar de la Horada in de provincie Alicante.
1 augustus 2018: Een Marokkaan van 25 jaar wordt opgepakt wegens het bestelen en verkrachten van een 74-jarige Britse vrouw in Valencia.
5 augustus 2018: Drie Marokkanen worden opgepakt in Tudela wegens het verkrachten van een minderjarige op de lokale kermis.
8 augustus 2018: Twee Marokkanen, waarvan 1 illegaal zijn aangehouden op Tenerife na het mishandelen en verkrachten van een jonge Britse toeriste.
9 augustus 2018: Een 36-jarige Marokkaan op Ibiza bedreigt bezoekers van een bar met een doorgeladen vuurwapen, de man wordt later aangehouden met het pistool en 1500 XTC-pillen op zak.
9 augustus 2018: Een 51-jarige Marokkaan masturbeert ten overstaan van 14 en 15 jarige pubers op Menorca.
.
De politiek correcte en links georiënteerde media in Spanje zwijgen, terwijl je juist zou verwachten dat onrecht tegen vrouwen en kinderen daar de voorpagina’s zou halen. Links staat dus niet meer synoniem voor rechtvaardigheid, of dat het al ooit gedaan heeft. De minachting voor de fysieke integriteit van vrouwen en kinderen, hoe kun je?
.
Ik zou zo’n dader niet te pakken moeten krijgen, want ik bind hem met zijn ballen hoogst persoonlijk aan de trekhaak van mijn auto om vervolgens fiks gas te geven op de autosnelweg. Weer een bewijs dat de islamitische “maatschappij afwijzende” en “vrouwen vernielende” tumor zich niet beperkt tot Nederland en België maar dat onze mede Europeanen elders het zelfde doormaken, het zelfde ondergaan. Een beetje solidariteit tussen de slachtoffers landen van islamitisch geweld uit de diverse Europese landen zou niet verkeerd zijn en zou ons verbroederen.
.
In Spanje wordt tot op de dag van vandaag het feest van de overwinning van Spanjaarden op de Moren (Maghreb Marokkanen) gevierd. Dat zijn volksfeesten die zijn gelijke niet kennen. Nee helaas worden er geen criminele of terroristische islamieten in de arena los gelaten waar een beetje toreador zijn spieskunsten op kan vertonen.
.
U kunt het mij niet kwalijk nemen dat ik opeens een beeld krijg van een of andere jurkdragende IS-terrorist, die vastgebonden wordt aan een tractor om zo de arena uitgesleept te worden richting kadaververwerking of naar de voedselbank van de Spaanse Maden Vereniging. Of discrimineer ik nu opeens kadavers en maden?
.
Ben ik de daders van verkrachtingen en terreur aan het ontmenselijken? Ja, dat ziet u goed. In mijn ogen zijn deze criminelen en terroristen niet meer dan schadelijke bacteriën. Iedereen die zich aan dit soort feiten te buiten gaat zijn in mijn ogen schadelijke bacteriën. Ieder mens kan fouten maken, wie zonder zonden is werpe de eerste steen, maar bij dit soort feiten weet je heel goed waar je mee bezig bent en dat je een slachtoffer voor hun leven tekent en trauma’s doet laten oplopen.
.
En ja, wat er allemaal binnenkomt of aanspoelt, daar moet je hele grote vraagtekens bij stellen. Ik geloof dat de terrorist uit Raqqa en lid van het Al Nusra front, die deze week door de Amsterdamse politie gearresteerd werd niet zijn geboortebewijs afgehaald heeft bij een Nederlands gemeentehuis. Nee meneer is binnengekomen op een vervalst, niet bij controle na binnenkomst gedetecteerd, paspoort. Hij werd herkend tijdens een bijeenkomst in de Balie in Amsterdam, waarna er een onderzoek volgde. Ik zou samen met de rest van heel veel mensen eigenlijk gaarne weten wat dit stuk verdriet de samenleving tot op de eurocent nauwkeurig gekost heeft.
.
Migratie is en blijft een heet hangijzer in Europa. We komen we meteen aan bij de Verklaring van Marrakesh, een onderdeel van het “Rabat Proces” zoals de officiële diplomatieke inspanningen formeel heten. De ene ziet het als een document dat een verdragsmatige vrijbrief is voor migratie. De ander ziet het als een document  dat migratie als zodanig legitimeert als een mondiaal feit dat niet tegen te houden is. Weer anderen zien het als een “forum” waarin multilateraal en bilateraal de weg vrijgemaakt wordt voor het terugvoeren van illegale migranten.
.
Het eerste en derde visie kennen elementen van waarheid, de tweede is een naïef wereldbeeld  Wie in een asielprocedure zit en een verblijfsstatus krijgt, daarvan is niet met absolute zekerheid te zeggen dat deze persoon zal integreren in de Nederlandse of Belgische samenleving.
.
Maar wat is de juridische status van de Verklaring van Marrakesh? Het is geen verdrag, zoals bedoeld is in het Verdrag van Wenen (het der Verdragen uit 1966). Derhalve kent het document ook geen juridisch bindende factor. Het is ook geen “pact” in de zin van een verdrag. Het is een intentioneel pact. Echter, het document kan in gerechtelijke procedures wel dienen als richtlijn waarbij de magistratuur aansluiting kan zoeken. Derhalve zit er een juridische gevaar in het ondertekenen van dit document en hebben diverse EU-lidstaten zich al uit het verklaring teruggetrokken met Hongarije en Oostenrijk voorop.
.
Ik denk dat ondertekening van deze Verklaring voornamelijk een verkeerd politiek signaal is naar de eigen autochtone bevolking.
Een behoorlijke uitleg is er niet gekomen. In Nederland werd inhoudelijke behandeling in de Tweede Kamer op vraag van het Forum voor Democratie weerhouden. Aan de andere kant, wanneer een ‘verklaring” door de Tweede Kamer niet behandeld is,
kan het dus sowieso geen verdrag zijn. Immers een verdrag moet door het parlement worden geratificeerd, lees worden goedgekeurd.
.
Het is evenwel zo dat er stromingen zijn in onze samenlevingen die de oorspronkelijke culturele waarden en normen ter zijde zetten om maar vooral de (voornamelijk) islamitische inwijkelingen niet tegen de benen schoppen.
.
Het transformatieproces waar Nederland en België nu in verkeert wegens de politiek correcte wind en dito stankoverlast heeft als resultaat dat de originele cultuur plaats maakt voor geïmporteerde culturen. De mensen die zich hiermee bezighouden, hadden vaak een grote mond wat er ooit gebeurde met de indianen in de VS en met de Aboriginals in Australië. De oorspronkelijke cultuur door een invasieve cultuur, in dit geval meestal islamitische culturen. Cultuurrelativisme is op deze grond eigenlijk te beschouwen als een misdaad tegen de menselijkheid en zij die zich daar schuldig aan maken zouden een plaats voor het beklaagdenbankje in een bevoegd tribunaal niet misstaan.
.
Laten we het even nog scherper stellen:
.
Is migratie goed? Laten we even eerlijk zijn; Aan een onderontwikkelde onopgeleide kontenkrabber met een beschavingsgraad van een gedegenereerde aftandse kakkerlak zonder dat deze een cent te makken heeft Europa niets. Iemand die alleen maar in Allah gelooft in niet in de “rule of law’ die kunnen we ook missen als nierfalen. Maar laten we niet vergeten dat deze mensen, zeker de eerste categorie in eigen land ook niet zelden beschouwd worden als “bongo-tokkies”.
.
Europa heeft geen behoefte aan geïmporteerd lompenproletariaat. Europa heeft behoefte aan hoog opgeleide, uiterst intelligentie koppen. Waar religie ophoudt begint de wetenschap. Exacte wetenschap is rationeel en laat weinig ruimte voor verafgoding van godsbeelden en regels die niet gesteund zijn door een bewezen thesis.
.
Onder de echt knappe koppen zullen dus per definitie minder mensen te vinden zijn die er religieuze waanideeën er op nahouden omdat in geen enkel oud geschrift beschreven staat dat de toelating tot het hiernamaals geschiedt op basis van een irisscan of DNA-profiel via een geautomatiseerd gegevensbestand van een mondiaal bevolkingsregister.
.
Dat de rechtsgeleerdheid ook geen exacte wetenschap is, bewees de uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg nog maar eens (overigens géén rechtscollege dat behoort tot de Europese Unie, maar dat behoort tot de Raad van Europa).
Het Hof in Straatsburg oordeelde dat het Profeet Mohammed en pedofiel noemen wel degelijk strafbaar is. Een Oostenrijkse had gezegd dat Mo, de kinderlokker (zoals we profeet Mohammed maar even voor het gemak noemen) pedofiele neigingen had omdat deze getrouwd was met de zesjarige Aïsha. Ik zie historisch-feitelijk geen bezwaar, maar een Oostenrijkse rechter die waarschijnlijk teveel bergsneeuw had gesnoven vond de uitspraken een minachting van een religie en veroordeelde de vrouw tot 480,00 Eurietjes aan boete. De vrouw stapte naar het Europees hof die oordeelde dat de grenzen van de vrijheid van meningsuiting waren overschreden. Zowel in Oostenrijk als in Straatsburg moeten de magistraten echt van de ratten besnuffeld zijn geweest. Immers in het gedachtegoed van Montesquieu, waarop onze trias politica is gebouwd was er al geen plaats voor het opnemen van een godsbeeld of religie  in het strafrecht. Ik mag Roodkapje toch ook een kinky lesbische slet noemen die op zoek was naar seks met een bejaarde dame en een wolf. Sneeuwwitje had toch ook een polyamoureuze relatie met 7 dwergen,
en de minnaar van Assepoester was ook een voetfetisjist.
.
Ach, dat de islam ziekelijk gevaarlijk is bleek nog maar eens uit het feit dat de Russische veiligheidsdienst FSB zes  door IS in Syrië aangestuurde terroristen oppakte in de omgeving van Moskou die uit naam van de vredelievende islam voornemend waren
om bomaanslagen te plegen. Ik adviseer u om op Youtube maar eens wat filmpjes te gaan bekijken over de manier van aanpak van de anti-terreureenheden van de FSB. Ik durf te wedden dat de broeken van de nakend gearresteerden al vol gescheten zijn voor voor dat ze de agenten al ook maar gezien hebben. Obstipatie? Meer diarree met de FSB :-)! Ik mag die Russen wel.
Embleem van de Russische veiligheidsdienst FSB
beeld: Russisch Ministerie van Binnenlandse Zaken

Werd anderhalve week geleden Frankrijk nog door een VN commissie op de vingers getikt wegens een Boerkaverbod. Het islamitisch land Algerije voerde een dito Boerka- en Nikab-verbod in. Nu maar wachten tot een lokaal Allah-sletje ook gaat lopen klagen. Ik verwacht het niet. In Europa is onze cultuur dominant en sowieso superieur aan de islamitische leer. Ik heb dan ook hartelijk moeten lachen toen een draagster van een Boerkini die verbleef in een Franse vakantievilla de schoonmaak- en desinfectiekosten kreeg gepresenteerd van maar liefst 480,00 EURO wegens het dragen van kleding tijdens het zwemmen.

Een of ander anti-islamofobisch clubje maakte hier een rel van. Maar is het woord Boerka wel eigenlijk gendervriendelijk? Moet het niet Boerin-ka zijn? Ach flikker ook op met je onzin, flikker op met je islam. Het is al erg genoeg dat per dag honderden schoolkinderen door hun leerkrachten verplicht worden om moskeeën te bezoek en verplicht te knielen voor die gecrashte vliegende Fakir genaamd Allah zelfs als je niet in het islamitisch sprookje gelooft.

 

2 REACTIES

  1. Je vorig schrijven haalde al 118 “vind ik leuks”. Deze zit aan 26 momenteel. Al hoop ik dat er nog veel bij komen. Toch denk ik dat het er minder gaan zijn. Is dit een teken van verzadiging? Een teken van machteloosheid? Een teken van frustratie? Ik wil je bij deze verder aanmoedigen om verder te gaan met deze teksten en ja je zal het opgeven.. en ja je zal je tanden er op kapot bijten… en ja je zal op een bepaald moment denken; waar doe ik het voor. Denk dan terug aan deze reactie en ga door. Ga A.U.B. door, geef niet op. Ik schrijf dit ook als Vlaams Belanger. Dat geef ik toe maar het is wel de enige partij die nog durft zeggen dat islam niet thuis hoort in ons land.

  2. Vreemd dat Uw artikel nog niet van Facebook verwijderd werd …. U schrijft zinnige dingen, daar niet van, dat deed ik binnen een andere groep ook ( /recht/s ) maar mijn laatste bijdrage werd verwijderd zogezegd om de “controversen” uit de weg te gaan. Ik vond dat spijtig, het was zelfs van verre niet zo scherp geschreven en goed geargumenteerd maar de groepsbeheerder vond het “niet kunnen”.

    Ben mijn bijdragen daar per onmiddellijk gestopt, als je zelfs geen mening meer mag hebben hoeft die groep niet meer voor mij.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here