Portugees-Rotterdams GALP Energia knalt met kwartaalcijfers en een megadeal

Peter-Vincent Schuld

Terwijl men in Nederland en België bezig is met tal van micro-initiatieven om het verbruik van fossiele brandstoffen, vaak symbolisch met de kosten lastens de burger, te verminderen leert de realiteit ons dat de vraag naar fossiele brandstoffen de komende decennia gewoon blijft toenemen. Over dit fenomeen en andere aspecten brengen wij binnenkort een grondige analyse.

Gezegd moet worden: De olieboeren doen het economisch goed. Ook het Portugese olie- en gasbedrijf GALP, dat overigens statutair gevestigd is in Rotterdam, evenals tal van haar dochterondernemingen presteert goed en profiteert van de hogere olieprijzen.

GALP bracht in de afgelopen uren naar buiten dat zij een 20-jarige “purchase en sales agremeent” heeft gesloten met Venture Global, een Amerikaanse onderneming die zich profileert als een efficiënte low cost provider van “Liquid Natural Gas” oftewel LNG. Galp heeft zich er toe gecommitteerd om van Venture Global 1 miljoen ton LNG per jaar aan te kopen via de Calcasieu Pass Energy export facility in Cameron Parish, Louisiana. Deze export faciliteit is thans in aanbouw en zal naar verwachting in 2022 volledige operationeel zijn. De bevoegde autoriteiten waaronder de Federal Energy Regulatory Commission in de VS zullen feitelijk nog akkoord gaan met de overeenkomst.

GALP wordt via deze overeenkomst in staat gesteld onder aantrekkelijke voorwaarden LNG te betrekken en verder te verkopen.

GALP maakte enkele dagen geleden reeds bekend dat zij in het eerste kwartaal van 2018 een groei kende dat mede werd voor rekening kwam van haar olie- en gaswinningsactiviteiten in Braziliaanse wateren. De productie steeg met 18% en ligt nu boven de 100.000 vaten per dag. Het bedrijfsresultaat in het eerste kwartaal steeg met 63% tot 210 miljoen euro.

De winning van olie en gas in Braziliaanse territoriale wateren zijn voor GALP van eminent belang. GALP heeft thans zeven productieplatforms op volle capaciteit werken aldaar.
Het varend productie- en opslagplatform P66 heeft heeft volgens GALP de grootste bijdrage geleverd aan de opgevoerde productie.

Later dit jaar worden door GALP nieuwe varende productieplatforms in gebruik genomen. Twee varende productieplatforms zullen dit en komend jaar in Brazilië actief worden.

Een ander productieschip zal dit jaar actief worden in Angolese territoriale wateren in het zogenaamde Kaombo North Area, block 32, waarna nog een productiefaciliteit volgend jaar de productiecapaciteit zal komen versterken. GALP heeft de productie in andere de wat oudere en minder rendabele olievelden op zee in Angolese wateren teruggebracht.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here