1 Jaar Facts Found: De gedachten van onze redacteuren

0

1 Jaar Facts Found: De gedachten van onze redacteuren

Deze week vieren redactie en medewerkers het éénjarig bestaan van Facts Found.
Ter gelegenheid van dit heuglijk feit geven de drie vaste redacteuren
Peter-Vincent Schuld, Bernd Timmerman en Koos van Houdt hun kijk op 1 jaar Facts Found
en werpen een blik vooruit.

1 Facts Found gemaakt met passie en vriendschap


Peter-Vincent Schuld

Het is deze week exact een jaar geleden dat we online zijn gegaan met Facts Found. Een jaar van proefdraaien, hard werken, nadenken en verantwoordelijkheid nemen. We hebben geen enkele intentie om te concurreren met andere nieuwsmedia. Facts Found is louter een aanvulling op het bestaande landschap van nieuws-, actualiteiten- en opiniemedia.

Het idee om Facts Found online te laten gaan dateert al weer van een aantal jaren terug. Er is veel veranderd in het medialandschap, bijlange na niet allemaal ten goede.

Maar laten we niet teveel gaan klagen.
De tijd achter mij was mooi. Het waren jaren van vliegtuig in, vliegtuig uit, auto in, auto uit, hotel in, hotel uit. Ik trok er op uit om fotojournalistiek te bedrijven, beeld maken om verhalen te illustreren. Met een ongeremde interesse in geopolitiek, economie, energie, defensie, EU en NAVO koos ik er voor om beeld te maken dat aansloot bij de onderwerpen die mij interesseerden.

Sport heb ik nimmer interessant gevonden, niet om te beoefenen, niet om het te bekijken, niet om het te verslaan.
Sport is geen nieuws, punt.

Ik heb sowieso nooit iets met felle competitiedrang gehad. Ik heb wel iets met authenticiteit.
Dat betekent niet dat we af en toe niet proberen om als eerste een verhaal te vinden en te brengen voordat de andere en grote media er lucht van krijgen. In ons eerste jaar is dat al een aantal maal gelukt.

Maar het achter nieuws, gaat een wereld van interessante verhalen en realiteiten schuil.
Zaken die er om vragen om verteld of becommentarieerd te worden.

Ik vond al heel lang dat er ruimte was voor een nieuw journalistiek initiatief.
Maar ook in 1 jaar kun je niet alles doen wat op je wensenlijstje staat dus om dat gat op te vullen moet er hard gewerkt worden.

Ik weet het nog goed, In het voorjaar van 2013. Ik schoof het hek voor mijn woonhuis open, ik reed de weg op om iets verder anderhalve kilometer verderop de auto neer te zetten en vanaf de rotsen uit te kijken over de eeuwig blauwe Middellandse Zee met naast mij een vuurtoren. Ik liep in mijn hoofd met het idee om een online magazine te starten over allerhande onderwerpen met opinies en analyses. Daar aan de kust boven op Spaanse rotsen kreeg ik een beetje een exact idee over hoe ik het wilde hebben. In de tweede week van oktober, nu een jaar terug gingen we online. Met een keuze om het voornamelijk organisch te laten groeien en wetende dat een organische groei minimaal 5 jaar in beslag neemt. Facts Found is geen project voor beleggers die snel financieel resultaat willen zien. De missie en de passie om te lezers iets te vertellen is vele malen groter dan de wil om winst te maken.

Ja we hebben een missie. Onze missie is stukje bij beetje meer mensen te bereiken met verhalen die ergens over gaan.
Om ontwikkelingen en gebeurtenissen te duiden en te becommentariëren. Een passie die zich niet laat beperken tot de de grens van “je hebt maar zoveel woorden om je verhaal te vertellen”.

Onze missie en passie valt en staat bij het onderling vertrouwen en kameraadschap die we met elkaar hebben en telkens verder uitbouwen. Het respecteren van elkaars meningen. De pers heeft een belangrijke rol in de democratie. Het zou van een dubbele moraal getuigen als we die democratie niet op een afgewogen wijze laten doorklinken in ons redactioneel beleid.

In onze columns zoals de Dagdenkers en opiniestukken verschijnen ook wel eens verhalen waar ik het inhoudelijk niet mee eens ben. Maar als hoofdredacteur en actief lid van de pluriforme samenleving heb ik de plicht om ook andere meningen aan bod te laten komen. ik waardeer Bernd Timmerman enorm om zijn scherpe visie, zijn compassie met dieren en zijn hekel aan vastgeroeste meningen en dogma’s. Koos van Houdt, hoe lang ken ik hem al niet? We kennen elkaar van de Europese toppen van staats- en regeringsleiders. We deelden en delen de ongelimiteerde interesse in internationale, Europese en nationale politiek. Hij weet de lezers te raken door mensen mee te nemen in verhalen en de lezers te brengen op punten zodat ze de werking van de politieke realiteiten en de politieke mechanismen beter kunnen begrijpen. Elke dag leren we van elkaar. Er zijn zaken die Bernd en ik niet weten, maar Koos wel en omgekeerd.

De hoofdredactie voeren betekent in mijn ogen ook dat ik mijn collega’s de ruimte en de vrijheid moet geven om te denken en te schrijven overeenkomstig hun waarnemingen en bevindingen. Ik gebruik hier het woord collega’s, maar wellicht had ik hier beter het woord vrienden kunnen neerzetten. Ik ben dol op de mensen met wie ik werk, ik ben begaan met ze. Echte vrienden geven om elkaar en laten elkaar niet in de steek. Bernd en Koos schrijven zowel met hun hersens als met hun hart.
Ja, we verschillen onderling van visies en overtuigingen. Maar dat gegeven vormt net de brug. De redactie heeft primair drie fundamenten: professionaliteit, respect en kameraadschap.

Jerom Buijs en Patrick Krijnen mogen we zeker niet vergeten. Zij vormen de technische steun en toeverlaat.
Het is Jerom nooit teveel als er nog iets technisch aangepast of veranderd moet worden.

Facts Found is met 1 jaar nog steeds een journalistiek project in de kinderschoenen. Er liggen nog veel verhalen die verteld moeten worden. Er zal vast en zeker nog veel nieuws aandienen dat geduid moet worden. Er zijn nog veel paden die we amper of nog niet bewandeld hebben. Wat we op dit moment echt missen is de vrouwelijke invloed op de redactie.
Dat is een van mijn speerpunten voor het komend jaar waarin we nog meer aandacht gaan besteden aan onderwerpen die nu nog vaak als een taboe beschouwd worden, zonder mensen weg te zetten als kermisattracties. We proberen de voor velen vaak onbegrijpelijk Europese politiek dichterbij te brengen, zodat u een evenwichtige mening kan vormen.
We hebben volop journalistieke ambities en we hopen deze waar te mogen maken voor u.

Ik ben mijn vrienden / collega’s dankbaar dat zij hun hart en ziel geven om Facts Found mee vorm te geven en te blijven geven. Ik ben onze lezers dankbaar dat ze in ons zijn blijven geloven en onze verhalen blijven lezen.

Samen gaan we een nieuw jaar Facts Found in.

Facts Found, 1 jaar scherpschrijvers


Bernd Timmerman

Ik wil het, dus ik doe het, want het kan.
Onderwerp is hier schrijven. Over van alles en meer. Omdat we nieuwsgierige wezens zijn die vragen stellen en tijdelijke antwoorden vinden.

Peter is de hoofdredacteur en oprichter van Facts Found. Ook een goede vriend.
Hij, Koos en ik werpen woorden op papier. Verschillend in stijl, woord en kleur door onze achtergronden, visies, ideeën en wie we zijn.

Omdat wij vinden dat je over alles mag schrijven en naar alles anders kunt kijken.
Dat maakt Facts Found voor flink wat mensen boeiend. De moeite waard.

Misschien fronsen we weleens wenkbrauwen bij het lezen van elkaars columns, overpeinzingen, artikelen, opinies en beschouwingen. We schrijven op het scherpst van het woordmes.

Veelal raken misverstanden elders op social media door elkaar. Bij ons niet.
Er kan een intentie zijn om te beledigen. Mensen kunnen zich beledigd voelen.

Er is echter geen recht om te beledigen, er bestaat wel vrije meningsuiting. Dat is heilig voor mij, voor ons.

De grenzen hangen af van de groepsnormen. Dit kan een samenleving zijn, een site of een facebookgroep. Uiteindelijk is er het recht om eventueel een belediging juridisch te toetsen.

Ik vind dat heel veel woorden moeten kunnen neerdalen, echter met opzet alleen op de man, vrouw of genderneutraal mens spelen is voor mij een jammerlijk geval van geestelijke beperkingen.

Bij Facts Found gaat het om de ontdekking, de zoektocht en de aankomst bij inhoud. Soms gaan man en vrouw mee bij het spelen van het woordspel. Door onze intenties blijkt dat lezers dit waarderen. Inhoudsvol en scherp.

De toekomst van Facts Found is goed. Veranderingen aan de site, nog beter en anders schrijven, meer schrijvers zijn noodzakelijk, tenminste een verdubbeling, met ook vrouwen als redacteurs, en heel veel onderwerpen om gedachten over neer te zetten.

In complete vrijheid, met respect voor elkaars mening en zoekend naar tijdelijke bevindingen.
Wij blijven over alles en meer schrijven. In veel stijlen.

Rechts, links, progressief en conservatief.
Het gaat ons om diversiteit in onderwerpen.
Denkend schrijven en begrijpend lezen.
Ontdekkingsreizen in een opinie-wereld.

Facts Found van baby naar peuter


Koos van Houdt

Vraag iemand naar haar of zijn eerste verjaardag en je krijgt geen concreet antwoord. “Daar weet ik niets meer van”, zegt men dan. Zo zal ook vandaag, 11 oktober 2018, in de mist van de herinneringen verdwijnen. Ondertussen is jouw eerste jaar als baby natuurlijk niet zinloos geweest. Je leerde al een hoop: drinken, knuffelen, kruipen, staan. Misschien ook al wel lopen, zo langs de rand van de box.

Maar na je eerste jaar, als je volgens de afspraken opeens peuter bent, wordt het leven snel serieuzer. Je gaat leren verder om je heen te kijken. Je leert wat wel en niet mag. Je doet nog steeds stomme dingen, maar dan is er altijd wel iemand die corrigerend optreedt. Kortom, pionieren in de box is voorbij, het leven wordt steeds serieuzer.

Dat was het beeld dat me te binnen schoot toen we besloten als klein team op de eerste verjaardag van Facts Found terug te blikken, maar vooral ook vooruit te kijken. Als we verder willen met Facts Found dan moet steeds duidelijker worden, wie we zijn, wat we doen, waarom we vinden dat we een plekje hebben in de journalistieke wereld.

Om te beginnen moeten we dan onze naam goed overwegen. Feiten en journalistiek, dat hoort bij elkaar. Maar wat als er achter die feiten nog zoveel andere waarheid verborgen ligt? En waar ligt het gat in de markt als we als nieuw, kleinschalig medium met maar enkele vaste redacteuren toch een zeker verschil willen maken? Met fouten en gebreken, met vallen en opstaan zoeken we dus naar dat gat in de markt. Niet om erin te vallen, maar om het in kaart te brengen en tot een bloeiende tuin te maken. Als we maar voldoende gronden hebben, waarop we onze feiten baseren.

Het afgelopen jaar hebben we een aantal dingen onderzocht. Kun je journalistiek maken op basis van beeld, dat al langer in het archief zit. Of zijn het toch altijd weer de concrete feiten, die voorop staan? Maar als we het over de feiten hebben, waar stopt Facts Found, waar stoppen de auteurs van Facts Found dan? Hier rijst een eerste moeilijk probleem. Kijken naar de ontwikkelingen in de wereld rondom is in filosofische zin niet waardenvrij. Je neemt je eigen wereldbeeld, onderliggende levens- en maatschappijvisie en talent voor verschillende vormen van schrijven met je mee.

Wij zijn allemaal gedreven en schrijven met passie. Dan steek je al snel de grens over van feiten, via analyses en achtergronden naar de eigen stokpaarden, die erachter staan te hinniken. Maar een klein, nieuw medium moet zijn kracht niet zoeken in de feiten van de dag, maar in de grotere ontwikkelingen rondom die feiten.

Bij Facts Found zitten we dus al snel in de wereld van de achtergronden, van de commentaren, van de uitleg van verhalen, die ook elders al te lezen waren. Het is dan de kunst weg te blijven van de stokpaarden. Als baby en ook nog wel een beetje als peuter, mag je echter nog best op je hobbelpaard spelen. Als dat ding wegens teveel gehobbel versleten is, moet je echter geen nieuwe kopen, maar zoeken naar nieuwe middelen, die passen op de weg naar de volwassenheid.

Bij een jaar Facts Found past dus een moment van bezinning. Is al ons speelgoed nog wel passend. Of moeten we het serieuzer gaan aanpakken? En hoe dan? Natuurlijk komen dan zaken in beeld als de juiste feiten eruit pikken, eerlijk zijn, hoor- en wederhoor toepassen, zaken goed uitleggen. En hanteren we een juist taalgebruik? Correct of af en toe wat al te gewaagd? Te begrijpen voor een gemiddelde lezer?

Maar welke feiten zijn aanleiding voor ons om in de journalistieke houding te schieten en zaken aan het licht te brengen? Beste mensen, dat hangt voor een deel af van ons zelf als journalisten. Er zit altijd een subjectief element in die keuzes. Niet zozeer wat mensen willen lezen, wel wat goed voor hen zou zijn om te lezen.

Kiezen voor een klein en gedreven team betekent dat de hete actualiteit aan anderen wordt overgelaten. Dat wij waar nodig uitleg en duiding geven. Dat we soms, mits met goede argumenten, ook onze eigen mening naar voren brengen. Bescheiden, maar ook met overtuiging. Je houdt dan ook tijd over om vooruit te lopen en zelfs (veel) eerder te zijn dat collega’s van andere media.

Hoe klein ook, bij Facts Found werken meerdere mensen met hun eigen overtuiging en hun eigen talenten. Wat de één schrijft, is voor de ander soms over de grens. Een voorbeeld, we denken binnen het team niet gelijk over de verhouding tussen mensen en dieren. Ik haast me daaraan toe te voegen dat we wel gelijk denken over de strijd voor dierenwelzijn en tegen dierenmishandeling. Maar we denken niet gelijk over de plek van (sommige) dieren in de voedselketen en over de vraag of we al dan niet vlees mogen eten en hoeveel dan wel.

Moet dan het medium eenduidig zijn? Of moeten de auteurs in hun eigen artikelen duidelijk zijn? En mag dat leiden tot verschillende accenten in het magazine?

Waar hebben we het verder over in Facts Found? We richten ons op politieke ontwikkelingen en op maatschappelijke ontwikkelingen. We hebben beeld en we hebben teksten. Er zou veel meer mogelijk zijn wanneer we veel meer mensen inschakelen.

Wat mij betreft, ik ben er vooral bijgekomen voor de politieke invalshoek. Een kwart eeuw Europese politieke journalistiek en daarvoor een hele periode in politiek Den Haag heeft me een aantal inzichten opgeleverd, die mede van invloed zijn op wat op Facts Found valt te lezen.

De belangrijkste daarvan zijn deze. In de eerste plaats: als de politiek er is om goede dingen voor gewone mensen te bereiken, dan moeten die gewone mensen daarover ook goed worden voorgelicht. In de tweede plaats: er gebeuren op allerlei politieke en bestuurlijke niveaus belangrijke dingen die invloed hebben op het leven van gewone mensen.

De Europese bestuurslaag is in dat opzicht steeds belangrijker geworden en heeft de nationale bestuurslaag naar het tweede plan geduwd. Maar belangrijker: die twee bestuurslagen kunnen maar beter zo goed mogelijk met elkaar samenwerken, in plaats van elkaar steeds maar weer beentje te lichten. In Nederland geldt dat we veel nationale politieke journalistiek kennen, maar dat die vaak meer gaat over de spelletjes dan over de werkelijke inhoud. Ook kennen we vanuit Brussel een redelijke kwaliteit van Europese journalistieke informatie.

Maar een combinatie van die twee maken, het zwarte gat tussen die twee overbruggen, daar ontbreekt het vaak aan. Precies dat zwarte gat willen we bij Facts Found dichten. Want Nederland is tegenwoordig een plek waar je goed kunt wonen en leven, mede omdat we zijn opgenomen in dat grotere Europese geheel. Goed dat er een prachtig archief van mooie beelden uit de hele Europese Unie beschikbaar is. Daarin is Facts Found uniek.