12 Sterren op het blauwe doek: Het werd u weer niet verteld!

Europese vlag op een historisch gebouw in Lissabon, Portugal

Door Peter-Vincent Schuld en Christel Dubos

Wist u dat de  Europese vlag een andere oorsprong heeft dan er vandaag er de dag aan gegeven wordt?

Bootje met de Europese en Spaanse vlag in Benijofar, Spanje, als Europeanen zitten en komen we allemaal in het zelfde schuitje
Foto: © Peter-Vincent Schuld

De vlag die wordt gevoerd door de Europese Unie, is het blauwe veld met de 12 gele sterren. Maar is dit de oorspronkelijke vlag van de voorloper van de Europese Unie? Het antwoord is simpelweg NEE!

De Europese vlag wordt vandaag de dag gezien als het symbool van het gedram van Timmermans en andere overmatige regelzucht vanuit Brussel. Het wordt gebruikt om mensen diversiteit en inclusiviteit, wat dat ook moge inhouden, op te dringen. Maar daar heeft de Europese vlag niets mee van doen. Wordt de Europese vlag soms misbruikt? Als we alle propaganda vanuit het huidig politiek establishment Brussel zien, dan kan het antwoord wel eens heel goed JA! zijn. Maar dat is een kwestie van de poppetjes die van alle bedenken en democratisch goedkeuren, niet een kwestie van het instituut.

Maar wat is dan de echte betekenis van die Europese vlag? Maar eerst nog even terug naar waar het fout loopt.

Vlag van de Europese Unie op een vrachtwagen van het transportbedrijf Wittwer op de E34 nabij Zoersel, België
Foto: © Peter-Vincent Schuld

We zien in Nederland en België maar ook elders, veel mensen geïrriteerd raken als ze geconfronteerd worden met de blauwe vlag met 12 gele sterren, de vlag van het Europese continent en tevens de vlag van de Europese Unie. Het is een hard feit Wat eveneens een hard feit is, is het gegeven dat de huidige Europese Commissie op bijna geen enkele wijze de harten weet te stelen van de Europese ingezetenen. De voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen wordt bezien als “uiterst zwak” en Europees klimaatcommissaris Timmermans staat bekend als een “drammer”. Niet echt een duo waarmee je waardering weet af te dwingen.

Het kantoor van het Europees Openbaar Ministerie in Luxemburg
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Tegelijkertijd vindt onder de blauwe vlag met 12 sterren ook een strafrechtelijk onderzoek plaats dat wordt gevoerd door het Europees Openbaar Ministerie naar het tot stand komen van de Pfizer-deals met de Europese Commissie. De voorwerpen van onderzoek zijn de eveneens onder blauwe vlag met de 12 sterren opererende persoon en de entourage van commissie voorzitter Ursula vonder Leyen. De scheiding der machten dus.

Het Europese continent als merk en reputatieschade

De Europese vlag op een vrachtwagen
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Timmermans en Von der Leyen maken prominent deel uit van één van de Europese instellingen en vormen daarmee wel mede het gezicht van de Europese Unie. Het is een beetje alsof u in een winkel komt waar ook goede producten aangeboden worden maar waar het personeel hun gezicht op half zeven heeft staan en  niet geïnteresseerd is in u als klant. Gevolg? Reputatieschade voor het merk.

Europese vlaggen het gebouw van de Europese Commissie in Brussel, België
Foto: © Peter-Vincent Schuld


Nogmaals de spreekwoordelijke vlag die de lading zou moeten dekken staat qua integriteit, vandaag de dag ter discussie. Of dat over 10 jaar ook zo is, zal liggen aan de koersen die door de beleidsmakers in de Europese Unie en in de lidstaten gevaren worden. De harde feiten over die blauwe vlag met de gele sterren? Akkoord, let’s go! Maar om die harde feiten te achterhalen zullen we ons wel eerst moeten verdiepen waar die Europese vlag vandaan komt en vooral hoe deze tot stand is gekomen.

Gebouw van de Raad van Europa in Straatsburg
Foto: © Peter-Vincent Schuld

De Europese vlag is een rechtstreeks uitvloeisel van het besef dat er na de Tweede Wereldoorlog de fundamentele mensenrechten centraal moesten komen te staan op het Europese continent. Dit werd vormgegeven door de oprichting van de Raad van Europa, een instituut dat volledig los staat van en geen uitstaans heeft met de Europese Unie. Ten grondslag aan dit instituut ia het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Gebouw van de Raad van Europa in Straatsburg, Frankrijk
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Het werd een organisatie bestaande uit onder meer een parlementaire assemblee met afgevaardigden uit de nationale parlementen van de lidstaten. De permanente vestiging van de Raad van Europa is in Straatsburg in een gebouw dat ook jarenlang werd gebruikt voor de plenaire zittingen van het Europees parlement, dat Europees Parlement beschikt nu over een gebouw naast de Raad van Europa.

Bode aan het werk in het Europees Parlement in Straatsburg
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Je hobbelt binnendoor makkelijk van het ene gebouw in het andere. In tegenstelling tot wat vaak wordt beweerd, zijn de bouwsels niet betaald door alle burgers van de Europese Unie of de Raad van Europa, maar de de Franse overheid en de Franse belastingbetaler.

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, in Straatsburg, Frankrijk een instelling van de Raad van Europa en NIET van de Europese Unie
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Primaire opdrachten? Bescherming en bewaking van de mensenrechten en de bevordering van de Europese cultuur, waartoe ook het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg behoort. Ook dit Gerechtshof staat los van de Europese Unie. 

Monument voor de Onbekende Soldaat, in Brussel,
België Foto: © Peter-Vincent Schuld


U en wij leven NIET in de jaren na de alles verwoestende Tweede Wereldoorlog. De meeste mensen die nu nog in leven zijn, kennen niet het gevoel onder de goedwillende mensen uit de jaren vlak na de Tweede Wereldoorlog, die rondliepen met de ballast van “Dit nooit weer”.  Probeert u zich in te beelden dat in uw stad of land alles is verwoest, en de lijken ten gevolge van oorlogsgeweld en vernietigingszucht alleen visueel uitgedrukt kunnen worden in stapels met levenloze lichamen van elke menselijke waardigheid ontdaan.  Probeert u zich in te beelden dat er op of tussen de stapels met stoffelijke overschotten, de lichamen liggen van uw geliefden, uw mama, papa, opa, broertje of uw partner. Elk mens met een beetje gevoel in zijn duvel huivert van dit beeld. Maar dit beeld heeft zich feitelijk wel aangediend. Het is geen verzinsel. Het onderwijs kan er niet genoeg aandacht aan besteden en de overheid kan niet genoeg doen om onnodige polarisatie te beteugelen. Die manier van besef tot stand brengen gaat heel wat verder en dieper dan het oppervlakkige en het polariserende “Woke denken”.

De voorloper van de EU, de EGKS

Vlag van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal

Na de Tweede Wereldoorlog lag Europa letterlijk in puin en moest weer opgebouwd worden zowel letterlijk als figuurlijk. De oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal was een feit.

De vlag van het instituut die de EEG en de EU en voorging,  de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS) had  een blauwe en een zwarte horizontale baan met sterren. 

Met bedrijf met een certificering om vlees te mogen exporteren, stammende uit de tijd van de Europese Gemeenschap. Foto werd gemaakt in Puurs, België
Foto: © Peter-Vincent Schuld

De Europese Gemeenschap kon u vaak het beste herkennen aan het keurmerk dat aan vleesverwerkende bedrijven werd vergund, en dat na grondige hygiënische doorlichting. Men mocht dan het  “EEG” stempel voeren.  De jaren 70 en 80 van de vorige eeuw.

Zoeken naar een identiteit door verslagenheid met een symbool van Europa op basis van joods-christelijke waarden

Het Europa van christelijke waarden: Op de foto: Een Bijbels tafereel in de Basiliek van Paderborn, Duitsland
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Het verdriet en de verslagenheid, toen echt de omvang bekend werd van wat de Tweede Wereldoorlog overal in Europa had aangericht, zat destijds enorm diep. Gedurende de oorlogsjaren waarin de Duitse bezetter de vrije pers en de werking van de vrije journalistiek totaal aan banden legde had de gemiddelde burger weinig tot geen besef wat er overal in eigen land en elders voor misdaden begaan waren. Toen het voor de gemiddelde burger duidelijk werk op welke schaal de vernietiging had toegeslagen en de oprichting van de Raad van Europa als één van de antwoorden werd geformuleerd om op een beschaafde wijze de Europese samenlevingen vorm te geven, ontstond ook de behoefte die beschaving te voorzien van een symbool, een stuk identiteit, een vlag. Er werd over nagedacht en gediscussieerd. We spreken over het jaar 1950. Welk waardig symbool, welke waardige vlag zou het symbool moeten worden van het tijdperk van de nieuwe beschaving in Europa met net twee wereldoorlogen achter de rug?

Gebouw van de Raad van Europa in Straatsburg, Frankrijk, met Europese vlaggen
Foto: © Peter-Vincent Schuld

De Raad van Europa wilde hoe dan ook een symbool. Het initiatief werd geen vlag van de Olympische Spelen, de ringen van verbinding werden het niet. Vele inzendingen werden voorgelegd aan de commissie waar ook specialisten met betrekking tot de heraldiek zitting in hadden. In 1955 werd het ontwerp gekozen van de Frans-Duitse kunstenaar Arsène Heitz. afkomstig uit Straatsburg.  Het werd dus die blauwe vlag met de 12 sterren. Er bestaan wat tegenstrijdige verklaringen of Heitz de betrokken vlag in zijn eentje ontworpen heeft, zo weet Wikipedia te melden.

In de jaren v ijftig van de vorige eeuw was er nog geen sprake van een massale immigratie van mensen met een islamitische achtergrond in wat nu de Europese Unie is. Op de foto: Islamtiische moeders met kinderen in het straatbeeld van Stockholm, Zweden
Foto: © Peter-Vincent Schuld

We moeten teruggaan naar het denken in de jaren vijftig van de vorige eeuw. De secularisatie (ontkerkelijking) was nog redelijk gering, er was sprake van een zeker collectief schuldgevoel jegens de slachtoffers van de Holocaust.  Immers, het christendom is ontsproten uit het Jodendom. We spreken dan over de joodse religie. Er was nog geen sprake van massale immigratie van mensen met een islamitische achtergrond. De christendemocraten waren bijna de natuurlijke politieke vijanden van de socialisten en de communisten. Ook ontwerper Heitz was een overtuigd en praktiserend katholiek.

Beeldmerk van de Vaticaanse krant L’Osservatore Romano

In 1989, het jaar voor het overlijden van Arsène Heitz. Heitz gaf een interview aan de Vaticaanse krant L´Osservatore Romano. In het interview gaf Heitz aan dat hij tot het ontwerp zou zijn gekomen met als inspiratie een zekere Maria-verschijning in de Rue du Bac te Parijs. Deze Mariaverschijningen leidde tot het ontwerp van de Wonderdadige Medaille die aan de achterzijde geflankeerd wordt door 12 sterren, identiek aan het aantal sterren in de Europese vlag. Gelijk aan het aantal sterren waar die de kroon voert waarmee de Heilige Maagd Maria wordt afgebeeld.

Beeld van de Heilige Maagd Mariamet “kindekeke Jezus” rustend op een zuil met 12 sterren aan een gevel in Antwerpen, België
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Verder verwees  Heitz naar het introïtus van de Maria-ten-Hemelopneming, verwijzend naar het boek Openbaringen 12:1 volgens Johannes, het laatste deel van het Nieuwe Testament, waarmee de Bijbel werd vervolledigd. De blauwe vlag met de 12 sterren was en is ook een vorm van komaf maken met het antisemitisme in Europa dat door de vervolging van Joodse mensen en de Holocaust het leven kostte aan maar liefst 6 miljoen mensen. De 12 sterren verwijzen ook naar de 12 Joodse stammen van Israël.

Logo van een Eurovisie uitzending met de 12 Europese sterren met in het midden het logo van de NOS uit de jaren 80 van de vorige eeuw
Beeld © NOS / EBU


Israël lijkt politiek te worden verstoten door Europa, wat dat betreft hebben we niets geleerd. Maar het is door het echt beschaafd Europees denken, omarmd, door de EBU, de European Broadcasting Union, dat Israël deel uit maakt deel uit van deze EBU en neemt dus deel aan het Eurovisie Songfestival. Israël is Europa. Miljoenen Europese Joodse mensen vonden in Israël hun thuis, dit na een eeuwenlange diaspora en eeuwenlange vervolgingen in Europa.

Er lijkt in Europa een inflatie te zijn ontstaan met betrekking tot de symbolische waarden van de Europese vlag. Nu moet je een gemiddelde West-Europeaan sowieso niets vragen over geschiedenis. Co-auteur Peter: “Ik weet nog dat mijn geschiedenisdocent niet verder kwam dan de neanderthaler, en als ik eerlijk ben, kwam mijn geschiedenisdocent qua uiterlijk en qua intelligentie redelijk overeen met die neanderthaler”.  De migratiestromen hebben de joods-christelijke- grondslagen van onze samenleving erg onder druk gezet. Want wat heeft de kunstenaar Heitz nou eigenlijk nog meer bewogen om tot dit ontwerp te komen?  We zijn dieper gedoken in het denken van deze devote christen.  De 12 sterren vertegenwoordigen niet het aantal lidstaten maar is ook een verwijzing naar de (Bijbelse) vervolmaking van de 12 apostelen en tevens een verwijzing naar  de 12 maanden in een jaar.

De  Europese blauwe vlag met de 12 sterren is op verzoek en advies van de Raad van Europa, de eerder vernoemde intergouvernementele mensenrechtenorganisatie overgenomen door andere Europese instituten zoals de Europese Unie.

Maar u moet weten dat de vlag met het blauwe vlak en de gele sterren ook van toepassing is op Rusland, ware het niet dat Rusland geschorst werd als lid ten gevolge van de inval in Oekraïne.

In twijfel trekken?

De grens met Andorra (inkomend vanuit Spanje). Het land voert aan haar grens het blauwe bord met de 12 sterren, ook al is het geen lid van de Europese Unie
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Maar we horen enkele lezers alweer zeggen, “maar ik heb gelezen”, en wij zouden “propaganda” brengen. Niet dus. Wij houden ons bij de feiten.  Vooral bagger blijven lezen. Kom eens met uw luie reet uit uw stoel en ga zelfs eens op pad.

En zo rijden richting het dwergstaatje Andorra in de Pyreneeën via Spanje binnen. Met grenscontroles (geen Schengen), geen lid van de Europese Unie, en wat zien we aan de grens? Een heel groot blauw bord met de 12 gele sterren met daarin de naam van het land Andorra? Duidelijker kunnen we u het niet maken. Of misschien toch?

Dit kunstwerk met vrouw, blauwe bol en goudgele sterren in Monte Carlo, Monaco beeldt uit dat Monaco een op en top Europees land is en als land die waarden ook uitstraalt
Foto: Peter-Vincent Schuld


We rijden het dwergstaatje Monaco binnen, we bevinden ons in het mondaine Monte Carlo. Een standbeeld, met daarin de blauwe vlag met de 12 sterren verwerkt. Is Monaco lid van de EU? Nee, er is alleen een douane-unie met Frankrijk waardoor er geen feitelijke grenscontroles zijn.

Europese strren in grijs-blauw grint in de hoofdstad van Moldavië, Chisinau
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Nog niet overtuigd? We bevinden ons in Chisinau, de hoofdstad van Moldavië. Een blauw-grijs grint-mozaïek met de 12 sterren. Er is een band met de Europese Unie en ook met de Raad van Europa en dat onderscheid wordt duidelijk gemaakt op de toeristische bewegwijzering in de stad.
U hoeft ons niet te geloven, maar denkt u echt dat wij het met eigen ogen vastgestelde en vastgelegde beelden gaan manipuleren? Ja, doei!  Verzin eens een beter complot!

Nepnieuws, leugens en onwaarheden


Met deze feiten kunnen we dus een drietal memes die op sociale media de ronde doen verwijzen naar het rijk der fabelen en aperte onwaarheden.

Deze meme bevat inhoudelijk leugens en onwaarheden
Tweede meme, waarbij de sterren zijn vervangen door communistische symbolen zijn inhoudelijk onjuist. Dat neemt evenwel niet weg dat er binnen de politieke gelederen lieden zijn die er een communistisch gedachtegoed, al dan niet verhuld, er op na houden

De blauwe vlag met de 12 sterren is dus niet het symbool van het kwade en niet het symbool van corruptie. Dit is een geschiedkundige onwaarheid van de bovenste orde. De twee memes zijn inhoudelijk onjuist.

Ook deze meme is inhoudelijk een leugen en een onwaarheid

Ook de même waarin de Europese vlag  als een cover-up wordt beschouwd van “nazi-Duitsland”, dan wel een vervolg is, bevat een feitelijke en geschiedkundige leugen.

Deze meme is eveneens inhoudelijk en feitelijk onjuist en tendentieus

De même  waarin wordt gesteld “I am not European, I am Dutch” is eveneens een onwaarheid. Of u het nu wilt of niet, als bewoner van het Europese continent bent u ook Europeaan. Er zijn mechanismen die u fundamentele mensenrechten waarborgen, maar als u zich  niet als individu of als groep beroept op deze , dus als u uw rechten niet opeist of vordert, dan loopt u de kans overlopen te worden door politiek opportunisme en dito gewoel.

Analyse 1 : Een linkse coup & slapende en nutteloze Europarlementariërs:

Deze man die uiteindelijk leek te slapen heeft wat weg van sommige Europarlementariërs…. slapend of hersendood Foto werd gemaakt in Zuid-West Frankrijk in de richting van Rouen Foto: © Peter–Vincent Schuld


In de afgelopen jaren zien we, met de Europese vlag in de hand, door Brusselse politici, al dan niet gesteund door de lidstaten, politiek bedreven worden die steeds verder van de burger afstaat of zelfs recht indruist tegen de wensen van de burger, alles versterkt door een stevige propagandamachine vanuit onder andere de Europese Commissie.  Leden van het Europees Parlement zijn grofweg onder te verdelen in vier categorieën. De eerste categorie zijn de drammers (vooral op links),  vervolgens hebben de de slapers (o.a. christendemocraten en liberalen), diegenen die wel bij de les blijven (uitzonderingen) en de vierde laatste categorie, lieden  die geen inhoud hebben. Op een sluipende en slinkse manier hebben de vermeend progressieven zo op een schier totalitaire wijze de macht proberen te verwerven en dat is ze deels gelukt waardoor de Europese vlag een fikse smet heeft opgelopen.  De vlag wordt misbruikt voor politieke doeleinden, terwijl deze daar oorspronkelijk niet voor is bedoeld en het uitgedragen gedachtegoed via deze vlag recht ingaat tegen de grondgedachte achter de Europese vlag.

De Europese vlag draagt namelijk geen politieke kleur of ideologie uit en is zo neutraal als de vlag van ieder (niet totalitair) land, regio, provincie of stad, wel staat zij voor bepaalde waarden.

Analyse 2: Provocateurs, een aansteker en de Tweede Kamer

Screenshot van het moment dat Sjoerd Sjoerdsma van D66 en Laurens Dassen van Volt de Europese vlag aanbieden aan Tweede Kamervoorzitter Bergkamp (D66), terwijl Geert Wilders “aansteker” roept
Beeld: © Tweede Kamer der Staten Generaal


Op 9 mei van dit jaar was het Europa Dag. Niet toevallig was in de voormalige Sovjet Unie in het huidige Rusland deze dag een feestdag  (Victorie Dag) vanwege de overwinning op nazi-Duitsland. Om eerlijk te zijn en te blijven laten we de Russische wanpraktijken sinds 24 februari 2022 even buiten dit verhaal. Het aantal is al erg genoeg. Het is niet toevallig dat de twee “feestdagen” in de geografische en politieke tegenpolen op de Europese landkaart 9 mei als een zekere “feestdag” hebben. Als we naar de feiten kijken, kijkt Rusland terug op de overwinning op nazi-Duitsland en kijkt de Europese Unie op 9 mei vooruit en wordt het herdenken aan de lidstaten zelf overgelaten.  Maar met een continent waarop er een oorlog woedt valt er niet veel te vieren. De rede en de redelijkheid hebben het verloren ten koste van ontelbare mensenlevens.

Op 9 mei van dit jaar boden de Nederlandse Tweede Kamerleden Sjoerd Sjoerdsma van D66 en Laurens Dassen van VOLT de Europese vlag aan als geschenk aan de voorzitter van de Tweede Kamer, Vera Bergkamp. Het feit bleek een “schending” van het reglement van orde te vormen in de Tweede Kamer. D66 kamerlid Sjoerd Sjoerdsma is altijd erg goed in anderen de maat te nemen en is absoluut een groot voorstander van vrije meningsuiting,  zolang het maar zijn mening is en de overige meningen worden niet zelden op een beledigende en belerende toon met het eeuwige vingertje omhoog in de kiem gesmoord. Laurens Dassen van VOLT, je kunt het met meningen eens of niet eens zijn, dat mag in een democratie, gelukkig maar, anders zouden wij als journalisten ook maar het nakijken hebben. Maar Dassen is tenminste oprecht in wat hij vindt en denkt en laat ruimte voor debat.

Europese en Nederlandse vlag, gebroederlijk onder elkaar
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Echter het is volstrekt nutteloos om provocatief de Europese vlag aan de Kamervoorzitter ter opsiering van de Tweede Kamer aan te bieden en deze naast de Nederlandse vlag te plaatsen, als de gemiddelde burger de feitelijke en de oorspronkelijke betekenis niet kent van deze vlag.  Helaas weet de gemiddelde burger niet veel. Je leert tegenwoordig, sarcastisch gezegd, alles over kontenbonken en genderneutraliteit, maar over de oorsprong van de Europese vlag, zo vrezen we, is er geen of weinig aandacht. D66 was toch zo voor het verbeteren van het onderwijs?

Screenshot van de website van de Tweede Kamer met de fractie van D66. Uitgelicht (zonder foto) Fonda Sahla (D66) en Sjoerd Sjoerdsma
Beeld: © Tweede Kamer der Staten Generaal

Verbeteren van onderwijs betekent dat studenten iets leren en dat lijkt bij D66 beperkt tot hetgeen in hun politiek straatje past. Maar de christelijke oorsprong van de vlag lijkt niet relevant voor het vermeend seculiere D66 dat ondanks het seculiere karakter van de partij het toch nodig achtte een op islamitische gronden, hoofddoekdragende vrouw, genaamd Fonda Sahla in de kamer te laten zetelen. D66 loopt vermeend weg met “Europa, en de vraag is of zij weg loopt met het Europa zoals dat bedoeld was of het Europa dat zij in alle vermeende maakbaarheid proberen vorm te geven.  Beetje dubbel, nietwaar? Even een bemerking Fonda Sahla haar gezicht mogen we niet leren kennen op de website. Acht zij zichzelf een direct verwante van de “valse profeet Mohammed” die je overeenkomstig de islamitische dogma’s ook niet mag afbeelden? Het is maar een vraag.

Nee, erg dubbel. Qua waarden en geschiedenis schetst D66 een uiterst selectief en hypocriet beeld.  Maar er zit een andere kant aan het verhaal. Verreweg de meeste lidstaten van de Europese Unie, ongeacht of zij door links of rechts bestuurd worden, hebben de Europese vlag gewoon standaard naast de nationale vlag staan in het parlement. De Tweede Kamer is daar in Europa een uitzondering op. De Eerste Kamer heeft deze Europese vlag wel naast de Nederlandse vlag geplaatst.

De reactie van Geert Wilders van de PVV was een faux pas. “De fik in die vlag” was het antwoord op het aanbieden van de Europese vlag door Sjoerdsma en Dassen.  Beste Geert, we weten dat je onder zware stress gaat, maar deze Europese vlag heeft ten gronde toch echt een andere betekenis dan het kader dan het feit waarop je afgaf. Geert, jij staat voor de joods-christelijke waarden, je keert je inhoudelijk tegen de islam en je vindt op die weg  het vanwege de Raad van Europa ontworpen vlag als symbool, op christelijke gronden en middels christelijke inspiratie tot stand gekomen en daar keert onze Geert zich tegen. Ook een beetje dubbel.  Maar wellicht heeft Geert ooi onderwijs genoten van verdwaalde D66-docenten, dan is het hem ook niet kwalijk te nemen dat hij dit niet wist.

Onomstotelijk

Europese vlag in Ieper, België
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Het is onomstotelijk de vlag van de Europese christelijke beschaving versus de barbarij van welke club dan ook. In ieder geval liet Geert Wilders zich ongelukkigerwijs door Sjoerdsma en Dassen provoceren. Het bijten in het door Sjoerdsma en Dassen uitgeworpen lokaas had het door de werpers van het lokaas beoogde effect. Geert beet, en dus waren er weer allerlei aanleidingen om Wilders als “extremist” weg te zetten. Ondanks de onverstandige reactie van Geert Wilders, kun je met recht de vraag stellen of Geert Wilders wel echt zo tegen Europese samenwerking is. De strijd tegen het islamitisch terrorisme is gebaat bij instellingen als Europol en Eurojust. We moeten samenwerken en samen optrekken met andere landen, dan moeten we dus grenzen oversteken. De wensen van Geert Wilders zijn gebaat bij een Europese grensbewakings- en kustwachtagentschap als Frontex.  Je kunt je afvragen of Geert Wilders en zijn PVV niet zwaarder is tegen het in Brussel overeengekomen of bedacht beleid als tegen Europese samenwerking zelf. Geert Wilders kan zich vrij en veilig bewegen in het thuisland van zijn vrouw, namelijk Hongarije. De juridische mechanismen die zijn veiligheid mede waarborgen, kennen wel hun grondslag in Europese verdragen.

Vlag van Hongarije

Nog even ter opfrissing van uw kennis. Hongarije, ook wel Magyar genoemd, kent grotendeels een etnisch aparte loot aan de boom van de Europese familie.

Vlag van de Moldavische regio Gagaoezië

Immers het is een christelijk volk dat op zich weer een loot is aan de stam van de Turkse volkeren net zoals de christelijke Russisch-orthodoxe Gagaoezen in Moldavië, eveneens een Turkse stam. Dat iedereen ophoudt met de etnische kaart te trekken daar de grenzen van het Europese continent pas in de 19e eeuw volstrekt arbitrair opgetekend zijn en er geen rekening is gehouden met de Indo-Europese volkeren. Nu pas, mede doordat wij in onze journalistieke strijd om de feiten naar boven te halen, vraagtekens zetten bij het woke-reveille, beginnen  veel mensen door te krijgen dat menig discussie feitelijk over niks gaat.

Wilders richt zich inmiddels ook tot de seculiere Turken in Europa. Op een of andere manier moet hij uit zijn isolement weten te geraken. Of dat isolement terecht is, is zeer de vraag.

Niemand van ons heeft de geografie uitgevonden. Overeenkomst de arbitrair vastgestelde “grenzen” van het Europees continent behoort Turkije voor een deel tot datzelfde Europese continent. Op de foto een Turkse vrachtwagen met Europese sterren op de E19 nabij Brecht, België
Foto: © Peter-Vincent Schuld


Immers Geert Wilders en zijn PVV werken net zo nauw samen met geestverwante partijen in andere Europese lidstaten als dat er andere Europese samenwerkingen plaatsvinden. Maar heeft iemand Geert Wilders wel eens een aantal uren in rust en kalmte de kans gegeven om de ontwikkeling van zijn gedachten op een eerlijke manier te ventileren, zoals dat een democratie betaamt. Ga rustig in gesprek, verdiep je in iemands denken in plaats van een “cordon sanitaire” aanleggen.  Of hebben zijn opponenten alleen maar polarisatie en demonisering voor ogen? Je hoeft het niet met de ideeën van Wilders eens te zijn om een behoorlijk gesprek of een inhoudelijk debat aan te gaan. Als je qua communicatie in de media zo uitgesloten wordt en zo uitgekotst wordt, vaak via stemmingmakerij om niks en je leeft bovendien 24 op 24 onder zware bewaking omdat je benoemt waar de daadwerkelijke dreiging vandaan komt voor onze vrije Europese samenleving dan kan dit psychologisch leiden tot frustraties en politieke faux pas.  Of wij en u nooit fouten maken. Deze alinea is geen PVV-promotie, maar gewoon een analyse hoe eenvoudig het is om iemand in het algemeen te framen met voorbedachte rade. Dat is weer het ranzige van de politiek. De intenties zijn vaak niet zuiver en het is vaak een wedstrijdje valkuilen aanleggen zonder dat het over de inhoud gaat.

Poolse permanente (diplomatieke) vertegenwoordiging bij de EU in Brussel
Foto: © Peter-Vincent Schuld

We hebben als samenleving toe staan te kijken dat de waarde van de Europese vlag onderhevig werd aan inflatie door politici met bedenkelijke agenda’s waarin de historische feiten ondergeschoven, weggemoffeld of zelfs ontkend worden. Mede daarom is de door velen zo bekritiseerde houding van Polen ten aanzien van asiel en migratie ook zo belangrijk weegpunt bij de bewaring van de Europese cultuur en identiteit. Polen gaat niet mee in de inflatie-politiek door de de influx van lieden de de grondwaarden van Europa ter zijde schuiven.

Britse en Europese vlag in Orihuela Costa, Spanje
Foto: © Peter-Vincent Schuld


Zelfs Groot-Brittannië dat uit de EU is getreden is niet los van de Europese vlag, immers het Verenigd Koninkrijk is altijd nog lid van de Raad van Europa, daar waar de Europese vlag het levenslicht zag en nog steeds gevoerd wordt. Geschiedkundig niet omdat Winston  Churchill ondanks zijn nee tegen het toetreden tot de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, wel opriep tot het op termijn vormen  van een soort Verenigde Staten van Europa.

De eerste grondleggers van wat Europese Unie vandaag zou moeten zijn, zijn de Franse heren Jean Monnet uit Cognac en Robert Schuman, geboren te Luxemburg en de latere Franse minister van Buitenlandse Zaken.
allebei overtuigd christen en beide heren baseerden hun gedachten over een vrij en vreedzaam Europa op basis van hun eigen christelijke overtuiging. Die overtuiging kent barmhartigheid naar minderheden en er ook rekening mee houden, maar accepteert geen overheersing.

De Europese Unie van vandaag ziet er heel anders uit.  De joods-christelijke waarden mochten van diverse lidstaten niet opgenomen worden in het voorstel tot de Europese Grondwet.  Dat zou andersdenkenden, lees moslims, te veel tegen het kleinzerige been schoppen. En nee, het moest “inclusiever”. Nou we hebben de afgelopen dagen in Frankrijk weer gezien waar dat toe leidt. We hebben door tekortschietende informatievoorziening de burgers op een volstrekt verkeerd spoor gezet en zo ontstaat er geschiedvervalsing en neemt de geschiedvervalsing, tegen de feiten in, een eigen loop. Zo is ook de ontkenning van de Holocaust begonnen. Dit allemaal voor puur eigen politiek gewin. Het maakt van de politiek niet zelden een open riool.

De Raad van Europa

Logo. van de Raad van Europa
Beeld: © RvE


De in Straatsburg zetelende Raad van Europa riep andere instellingen die zich ook met het Europese continent bezighielden en bezighouden om de Europese vlag te gebruiken als “dragend symbool”. Zo geschiedde en het Europees Parlement nam in 1983 een resolutie aan waarin zij de Europese vlag adopteerde en de Raad van Regeringsleiders van de toenmalige Europese Gemeenschap nam nam het embleem in 1986 de vlag aan als officieel embleem, is minder dan 30 jaar nadat de Europese vlag “geboren” werd.


Intussen voelde de Raad van Europa wel de noodzaak om zich op een of andere manier te onderscheiden van de Europese Unie, zonder inhoudelijk afbreuk te doen van de Europese vlag en daarop werd de kleine letter “e” aan het embleem van de Raad van Europa toegevoegd.
Om u een beeld te geven over de importantie. van de Raad. van Europa verwijzen we u naar een wapenfeit waarbij het Nederlands lid van de Tweede Kamer, tevens lid van de parlementaire assemblee van de Raad van Europa een heldendaad verrichtte.

Vlag van Malta

Omtzigt kreeg van de Raad van Europa de opdracht om de moord in 2017 te onderzoeken op de Maltese journaliste Daphne Caruana Galizia. De moord op de journaliste bleek een cover up te bevatten vanuit de hoogte regeringskringen op Malta en Pieter Omtzigt noemde in 2019 bij de presentatie van zijn bevindingen, Malta een gevaar voor de Europese Unie. 

voormalig premier van Malta Joseph Muscat op de Europese Raad december 2019, Brussel, België
Foto: © Europese Unie

Als gevolg van het onderzoek traden direct twee bewindslieden af die vanaf het begin af aan de hand boven hun hoofden werd gehouden door premier Joseph Muscat die in december van datzelfde jaar eveneens zijn ontslag aanbood en in januari van 2020 opstapte. Ja, er kan dus een verschil worden gemaakt onder de vlag van het Europese continent. Maar de wil moet er zijn, en de burgers moeten weten waar de vlag voor staat.

Met conclusie

De Europese vlag staat voor de Europese cultuur en hoe je het ook wendt of keert, in de recente geschiedenis vormt de joods-christelijk-humanistische beschaving het primaire fundament onder het Europese continent en daarmee ook het fundament onder de Europese vlag. Probeer het maar te ontkennen. Ga het debat maar aan. Diegenen, en met name ter linkerzijde van het politieke firmament,  die anders beweren gaan het op basis van feiten niet redden en niet winnen, dus zal het “framen” overblijven. Maar framen gebeurt altijd op basis van halve waarheden en dus hele leugens. Gelieve hiervan akte te nemen, en overgaande tot de orde van de dag. Wij hopen voor u dat het een fijne dag zal mogen zijn.