Reportageploeg Facts Found voorwerp van molest, intimidatie en aanranding door Port Security in het Franse Toulon

0
De betrokken beveiligingsmedewerkster die buiten haar boekje ging in de haven van Toulon, snel op beeld vastgelegd Foto: Christel Dubos/Schuld
Reportageploeg Facts Found voorwerp van molest, intimidatie en aanranding door  Port Security in het Franse Toulon
Onze reportageploeg van FactsFound.news is afgelopen maandag het slachtoffer geworden van intimidatie, molest en aanranding door medewerkers van de Port Security in het Franse Toulon.
.
We zijn sinds afgelopen weekend voor een aantal reportages en het maken van archiefbeeld actief in Zuid-Frankrijk, Monaco, Italië en sinds dinsdag eveneens op het eiland Corsica. Juist voor aanvang van het aan boord gaan van de ferry in Toulon liep het mis.
.
Bij het betreden van het haventerrein werd ons voertuig waarmee ons redactieteam zich verplaatst en welke is voorzien van een officieel “persbord” als eerste uit de wachtrij gehaald en gedirigeerd naar een de lijn waar een security check moest plaatsvinden.
Op een ronduit onbeschofte en bevelende wijze, een beveiligingsorganisatie onwaardig, maanden de medewerkers van de havenbeveiliging de achterklep te openen en daar (slechts) twee koffers uit te nemen om deze door de röntgenscanner te halen.
.
Als “chef d’equipe” heb ik de havenbeveiligers in het Frans te verstaan gegeven dat zij zich beschaafd dienden te gedragen en dat ik niet gediend was van hun “fratsen” en identificeerde mij daarop direct als journalist. Slechts 2 koffers door een scanner halen, terwijl ons voertuig afgeladen vol zit met apparatuur en bagage en bovendien tal van compartimenten bevat waarin zaken “verscholen” zouden kunnen zitten was voor ons reeds aanleiding dat het hier eigenlijk aanvankelijk ging om pesterijen in plaats van een serieuze security check.
.
Gelijk op een vliegveld wilden de havenbeveiligers een fouillering doen op het lichaam. Hier liep het finaal uit de hand. De twee vrouwelijke teamleden van Facts Found werden door een vrouwelijke beveiliger opzettelijk onzedelijk betast op de borsten en op en rond de vagina. In de beleving van onze vrouwelijke teamleden was het een pure vorm van aanranding en een wederrechtelijke aantasting van de fysieke integriteit.
.
Er was een handscanner voorhanden waarmee langs het lichaam gegaan  Naar onze mening a in deze duidelijk opzettelijk misbruik gemaakt van bevoegdheden die de beveiligers slechts beperkt hebben.
.
De intimidaties werden voortgezet nadat de vrouwelijke beveiliger “voor de zekerheid” wilde kijken of ons voertuig geen explosieven bevatte en dus met een spiegel onder ons voertuig keek.
.
Voor alle duidelijkheid, ons team heeft niets, maar dan ook niks tegen veiligheidsprocedures, werken daar zelfs graag aan mee en zijn ons maar al te goed bewust van de veiligheidsrisico’s  waarmee Frankrijk al voor de aanslagen in Parijs en Nice mee kampt. De dreiging is serieus en dan heeft de beveiliging zich eens te meer serieus te gedragen.
.
Echter ook beveiligers hebben zich te gedragen binnen de kaders van hun bevoegdheden, hiervan geen misbruik te maken en intimidatie en andere vormen van wangedrag achterwege te laten.
.
Terwijl uw verslaggever trachtte de zaak te de-escaleren door met de mannelijke beveiliger op een rustige manier in gesprek te gaan bleef de vrouwelijke beambte buiten haar boekje gaan.
.
Dat er een serieuze terreurdreiging is, is al erg genoeg en daarover moet bericht worden. Ook over de wijze waarop de Franse veiligheidsdiensten, politie en beveiligers deze dreiging trachten te bekampen.
.
Daar hoort ook het maken van beeld bij. Nadat teamlid Christel, na zojuist nog onzedelijk te zijn betast, in ieder geval de “dader” op beeld wenste te hebben en de wijze van werken op foto wenste te vastleggen, een normale journalistieke plicht die vervuld werd, immers het gaat hier om een zwaarwegend maatschappelijk belang verhinderde de vrouwelijke beveiliger het fotografen, trok vervolgens de camera uit Christel haar handen, daarbij een lens van meer dan 4000,00 euro vernielende. Hierna poogde de beveiliger de beelden op de camera onder dwang te bekijken en te wissen hetgeen een niet geslaagde missie werd ze zag een snel gemaakt beeld waar zij als beveiliger ons voertuig op explosieven checkt over het hoofd. Maar ze keek amper naar de spiegel, ze had meer interesse in het doen en laten van teamlid Christel.
.
Ter plaatse hebben wij duidelijk gemaakt dat deze manier van “werken” onacceptabel is en dat deze incidenten gevolgen gaan hebben. Als chef d’equipe heb ik afgelopen maandag direct contact gezocht met onze beroepsorganisatie, de Nederlandse Vereniging van Journalisten die ons doorverwees naar haar Franse zusterorganisatie SNJ in Parijs die ons directe bijstand aanbood.
De vrouwelijke teamleden worden op dit moment psychologisch bijgestaan.
.
 Volgens Dominique Pradalie van de Franse journalistenorganisatie zijn onder meer sinds de ongeregeldheden met de “Gele Hesjes” ongeveer zo’n 115 Franse journalisten voorwerp geworden van onrechtmatig gedrag van de Franse politie en beveiligingsdiensten.
.
In overleg met plaatsvervangend secretaris-generaal Dominique Pradalie wordt er tegen de Port Security Toulon en haar medewerkers aangifte bij de Franse nationale Politie gedaan wegens onder meer aanranding, molest, vernieling en misbruik van bevoegdheden. Om een en ander serieus genomen te laten worden zal er een beroep worden gedaan op de honorair consul van Nederland op Corsica.
Natuurlijk is bij ons de vraag gerezen van “waarom”?  Naast het voorlopig antwoord onder voorbehoud dat mevrouw Dominique Pradalie ons verschafte blijven bij ons toch nog vragen bestaan. Heeft de betrokken beveiligingsbeambte wel afdoende wets- en rechtskennis meegekregen tijdens haar opleiding? Ook in Frankrijk zijn aanranding in deze context, het afpakken en vernielen van een camera strafbare feiten en het hinderen van journalisten onrechtmatig. Kickt deze dame op al dan niet vergeven bevoegdheden en autoriteit?  Heeft deze dame psychische problemen? Of wil zij zich in een mannenorganisatie die de beveiligingswereld vaak nog steeds is haar “vrouw zijn”
laten gelden? Wat ons betreft zijn de laatste twee mogelijke redenen alleen maar “triest en te betreuren” te noemen. Geen enkele vrouw zou zich “extra hoeven laten” gelden om in haar functie gewaardeerd en gerespecteerd te voelen. Het is eens te meer dat  betrokken dame op haar gedrag aangesproken en justitieel ter verantwoording geroepen zou moeten worden. Niets rechtvaardigt haar gedrag. Juist als vrouw zou deze dame moeten beseffen
dat het respecteren van de fysieke integriteit van het lichaam een grondrecht is.
Wij journalisten, dienen ons werk in alle vrijheid, zonder belemmering, intimidatie en andersoortige onrechtmatigheden te kunnen uitvoeren als waakhonden van de democratische rechtsstaat.