Afghanistan kan alleen gered worden als er van de Taliban letterlijk niks meer over is

0
2020

door Peter-Vincent Schuld

Was u zo blij toen Amerika een nieuwe president kreeg in de persoon van Joe Biden?  U mag rustig weten, ik niet. Bij het aantreden van Trump voorspelde ik rumoer maar op het internationaal speelveld een redelijk en betrekkelijk rustige ambtstermijn waar het militaire operaties aanging.

Akkoord, de voormalige minister van buitenlandse zaken in de VS, Mike Pompeo sloot een deal met de Taliban om tot een mate van stabiliteit te komen en te kijken hoe de Taliban zich zou gaan gedragen. Een deal kan met een simpele handeling door een van de partijen als “contractbreuk” worden beschouwd. Deal over. Dat hebben we ook gezien met de nucleaire deal met Iran. Alleen Europa gelooft wat betreft Iran nog in sprookjes.

Met het aantreden van Joe Biden, die nu niet erg het idee geeft een krachtige Amerikaanse president te zijn, had ik echt zoiets van tja de voorzitter van de het bridgeclubje van het bejaardenhuis om de hoek mag nu voor een aantal jaar president van de VS spelen. Geen strategisch en intellectueel zwaargewicht die Biden en met het definitief terugtrekken van de Amerikaanse troepen uit Afghanistan en achterlaten van militaire middelen is het gedonder  in hoog tempo toegenomen.

Er was al langere tijd gedonder onder meer ook met de buurlanden Oezbekistan en Turkmenistan. Maar daar werd in de westerse pers amper of niets over geschreven, wij deden dat wel uiteraard.


Afghanistan is qua natuur prachtig, talloze adembenemende landschappen en een pallet van bijzondere geuren en kleuren als er geen oorlogshandelingen worden verricht en je niet verplicht bent de kruitdampen, de rook van smeulende resten of de geur van rottende lijken te moeten opsnuiven.

De Taliban was en is in staat om  grote sommen geld te verdienen met de papaverteelt waaruit opiaten als heroïne en morfine kan worden gehaald en tegen goud geld kan worden verkocht. Dit werd en wordt ook veelvuldig gedaan. Via de bergachtige grenzen met Iran wordt het spul onder meer naar het westen gesmokkeld. Immers het zal de Taliban worst wezen of er onder andere bevolkingen doden vallen ten gevolge van het door hun geproduceerd goedje.

Zelfs doden onder eigen bevolking interesseert de Taliban geen moer als ze  zich niet houden aan de strenge islamitische wetten. Vrouwenrechten? “Over wat voor rechten heeft u het?” zou het standaard antwoord van de Taliban zijn. Vrouwen moeten binnen blijven en als ze naar buiten gaan moeten ze een vuilnis zak van stof over zich heen doen. De zogenaamde boerka, waartegen hier in Europa nog een aantal naïeve zielen bezwaar maakten tegen een verbod daarop. Het vorige bewind van de Taliban in Afghanistan was een schrikbewind en de nieuwe machtsgreep voorspelt niets goeds.

De geschiedenis van Afghanistan is complex, lang en ik neem aan dat u niet tot morgenochtend wil lezen. Even in een notendop; ik weet het, onvolledig, maar toch.

Volgens de antropologie zouden de Afghanen etnisch te rekenen te zijn tot een Indo-Europese groep, de Indo-Perzen  om precies te zijn. Tot 550 voor de jaartelling viel Afghanistan onder Perzische heerschappij. De Griekse Koning Alexander de Grote, koning van het oude Griekenland ook wel Macedon genoemd nam de heerschappij over. Tot ongeveer de tweede eeuw na Christus toen een ander Indo-Europees volk de heerschappij overnam. Het land kende onophoudelijke oorlogen en veldslagen, eeuw na eeuw.

Maar de komst van de islamitische Arabieren in 650 na Christus veranderde het land voorgoed. Afghanistan wordt voor het eerst beschreven in het heilige boek, Avesta  dat aan de basis ligt van het zoroastrisme, de godsdienst van het licht en het goede, dat  verspreid was over het oude Perzië, Anatolië en delen van Centraal-Azië. Deze godsdienst is in alle vredelievendheid nog steeds terug te vinden. De bekendste zoroastrist was de helaas veel te vroeg overleden Freddy Mercury van de iconische popgroep Queen.

In Afghanistan was tot de komst van de islam de over het algemeen de zeer vredelievende godsdienst boeddhisme dominant maar werd door de Arabieren met het kromzwaard en het gebruik daarvan tot nihil teruggebracht.

In 2001 vernietigde de Taliban de enorme boeddhabeelden uit de 6e eeuw na Christus, waarmee door de Taliban gepoogd werd elke kennis en elk ander bewijs van een andere religie dan de islam uit te wissen. Pure geschiedvervalsing ten faveure van die ene religie van haat, moord en vernietiging.

Inderdaad, weer die vermaledijde islam die ook de hele regio vanuit de Arabische wereld via Perzië tot en met het westen met China als een tumor door de geschiedenis heen terminaal ziek heeft gemaakt.

De islamitische tumor werd en wordt tot op de dag van vandaag uitgezaaid en hel en verdoemenis werd en wordt geoogst. Slachtoffers? Mensen die met deze religie annex ideologie besmet raken en overeenkomstig de hadith gaan handelen en zij die daar weer het slachtoffer van worden. Let op, ik maak een onderscheid tussen de mens en de religie die aangehangen wordt!

in de loop der eeuwen namen de Britten het in en er volgde drie Brits-Afghaanse oorlogen. Na het einde van de eerste wereldoorlog dreigde er weer een gewapend conflict maar de Britten hadden geen trek in een nieuw slagveld en de Afghanen beseften dat ze het van de Britten nooit konden winnen. Afghanistan werd 100 jaar geleden onafhankelijk.

In 1973 vond er een communistische coup plaats maar de machthebbers dreven af van de door Moskou voorgestane (Sovjet Unie) communistische doctrine. Dat leidde weer tot de Russische (Sovjet) invasie in Afghanistan waarbij de Sovjets komaf probeerden te maken met de anticommunistische en tegelijkertijd islamistische rebellen, de  Moedjahedien genoemd.

Deze voorlopers van de Taliban werden op hun beurt weer door de Amerikanen  bewapend en hun zeges werden in de westerse media in de jaren 80 als heldendaden omschreven. Maar het waren niks meer en niks minder dan extreem-orthodoxe moslims met een zekere religieuze agenda.

Onbekend terrein voor de buitenstaander die niets kent van de geschiedenis en de geopolitieke realiteit die pas echt breed bekend raakte door de aanslagen van 9/11 in de VS waarna aanvallen en een invasie tot bestrijding van de Taliban en Al-Qaeda werden ingezet, aanvankelijk door de Amerikanen en Britten. Terecht, volstrekt terecht. Beide groeperingen moesten met alle recht van de wereld uitgeroeid worden.

De  navolgende alinea´s gaan niet aangenaam zijn voor mensen met lange tenen, woke-figuren en andere tere zieltjes.  Immers wat stond en staat het neutraliseren van de Taliban in de weg? Inderdaad, het internationaal oorlogsrecht beter bekend als de Conventie van Genève.

Redelijkerwijs is te stellen dat deze louter toegepast kan worden reguliere militaire conflicten maar niet als je tegen een groep godsdienstwaanzinnigen strijdt. Daarboven hebben we nog een aantal verdragen inzake het gebruik van bepaalde soorten wapens terwijl deze juist in dit soort omgevingen effectief kunnen zijn. Clusterbommen en napalm zijn echt wel zaken die je nodig hebt bij deze ongediertebestrijding.

Je strijdt de facto niet tegen “mensen met enig besef van humaniteit”. Je vecht tegen ongedierte dat zich biologisch gezien mens kan noemen. Daar houdt het echt ver op. Hun daden zijn wreed en erger dan beestachtig en niet gestoeld op enige rationaliteit maar op aannames bestaande uit wat gepalaver van een valse profeet en zijn eerste en directe volgelingen.

Daar is geen reguliere militaire of politionele actie tegen opgewassen. Je begeeft je in een andere wereld, een wereld van “pseudo-mensen” die zich gedragen als ongedierte dat letterlijk verdelgd moet worden.

De facto betekent dat bij gewapende conflicten er getracht moest en moet worden om er zoveel mogelijk voor eens en voor altijd uit te schakelen. Zij die als krijgsgevangenen worden opgepakt dienen eigenlijk na het debriefen, lees verhoren, standrechtelijk geëxecuteerd te worden. Dat is echt de enige manier om tot effectieve bestrijding te komen.

Er is niks leuks aan om te moeten zeggen dat er standrechtelijke executies moeten worden uitgevoerd. Er is niks heldhaftigs te vinden in deze woorden. Het is pure noodzaak om het leven van onschuldige mensen te beschermen en hen een kans op overleven en een nieuw en vrij leven te gunnen.

Natuurlijk hebben de Amerikanen en de buitenlandse coalitie ISAF een hoop leden van de Taliban bij gewapende confrontaties geneutraliseerd en er is nog wel meer gebeurd ook.

Juridisch volgens de regels van het oorlogsrecht, maar feitelijk zeer onterecht dat 19 Australische elitemilitairen vervolgd werden wegens het executeren van enkele tientallen leden van de Taliban en een handvol burgers (als we ze als burgers kunnen noemen).

Australië reageerde geschokt toen de media dit naar buiten brachten, maar de meeste media weten het echt niet waarover ze het hebben als zo over de Taliban spreken en al helemaal niet over het bijzonder snel reproducerend ideologisch karakter.

Ja, uit oogpunt van terreurbestrijding hebben de Australische elitesoldaten er goed aan gedaan om de betrokken lui standrechtelijk te executeren. Hadden ze dit niet gedaan was hun moorden en het plegen van wandaden tot op dag van vandaag niet gestopt.

Inlichtingendiensten wisten al maanden, zo niet langer, dat als de Amerikanen zich uit Afghanistan zouden terugtrekken de Taliban zich razendsnel weer terug in het zadel zouden werken. Dus de facto zijn nu alle soldaten van de coalitie onder de operaties Enduring Freedom en ISAF voor niets gesneuveld. Het ongedierte kan zijn gang weer gaan.


Maar er is thans een andere interessante factor. De Russen.

De Russen azen op het aardgas dat in het noordoosten van Afghanistan onder de grond zit. Het is niet alom publiekelijk geweten, maar de Russen wisten van het bestaan van deze aardgasvoorraden af sinds zij Afghanistan ooit hadden bezet.

Met hen waren de Duitsers eveneens goed op de hoogte van de aanwezigheid aardgas en ook zij deden gedurende hun aanwezigheid in Afghanistan gedurende acties van de westerse coalitie onderzoek naar de haalbaarheid van winning. Vergeet het klimaatverhaal.


Dat de  Amerikaanse president Biden de rapporten van de inlichtingendiensten heeft genegeerd is een doodzonde. Biden is volstrekt niet capabel om zijn taak als president van de VS uit te voeren. Openlijk wordt er in de wandelgangen van het Witte Huis, maar ook in de Amerikaanse media gespeculeerd over het mogelijke c.q. vermeende gegeven dat Biden psychisch niet meer in staat zijn om het land te besturen. De ziekte van Alzheimer is hem diverse keren toegeschreven en zijn vergeetachtigheid begint rampzalige vormen aan te nemen. Kortom de VS hebben hun Keizer Dementus de Eerste.

Het moge duidelijk zijn dat oud-president Trump deze escapades van de Taliban nimmer zou hebben geaccepteerd en hij hier op passende wijze een antwoord op zou hebben geformuleerd en het was zeker nooit zo ver gekomen dat de Taliban terug in het zadel zou komen.

Ondanks alles wat Trump tegen zich geworpen had gekregen en ondanks alles waar je kritiek op kan of mag hebben inzake de persoon van Trump, ik schreef al eerder dat er wellicht een tijd zou komen dat we Trump daadwerkelijk terug zouden willen hebben gehad als president van de VS.

De Taliban kan en mag niet blijven heersen in Afghanistan. Je kunt het ditmaal de Russen samen met de Kazakken, de Oezbeken en de Turkmenen laten aanpakken, dat is een mogelijkheid, dan worden de Taliban die wel sluw maar niet slim is, gewoon in de uitknijp-positie gebracht door Moskou om ze daarna als een uitgeperste citrusvrucht te laten vallen.

Wat ook een mogelijkheid is, is om Afghanistan te heroveren op de Taliban met een zeer brede coalitie op basis van een mandaat afgegeven door de VN Veiligheidsraad met als te prefereren optie om Afghanistan voor langere tijd onder internationaal VN-bestuur te zetten, zoals dat gebeurd is in Kosovo.

Europa? Europa dacht eerst alleen maar aan de stroom van vluchtelingen en het tegenhouden daarvan, maar maakte geen optelsommetje van de feiten in Afghanistan. Het intellectueel potentieel in Afghanistan, ontdaan van elk religieus juk is enorm.

De Afghanen zijn nauw verwant aan de Perzen (Iraniërs). Zonder het juk van de islam zijn het niet zelden parels van mensen die genieten van de vrijheid en deze ook in dank aanvaarden. Oh ja, en de Afghaanse keuken, met onder meer vleesballen van gehakt met gember zijn lekker.

Toch zal het er op uit kunnen draaien dat er in de regio de vluchtelingenstroom zal opgevangen moeten worden. Europa doet er goed aan om zo snel als het kan in contact te treden met Oezbekistan, Kazachstan,  Turkmenistan en Wit-Rusland om tenminste veilige corridors en opvang te genereren wil Europa niet overspoeld worden.  Van de Pakistanen hoef je in deze niet veel te verwachten. Zij wensen hun economische opleving niet op het spel te zetten, in de wetenschap dat de interne stabiliteit erg wankel is en het leger en de inlichtingendienst de kant zullen kiezen van de zijde die hen het beste  uitkomt.

Goh, als u op de kaart kijkt en de afstanden meet, is de wereld veel kleiner dan u denkt.