Amerikaanse landbouwminister vindt dat Frans Timmermans de Europese boeren de doodsteek geeft

0
1679
Even geen activiteiit op een boerenbedrijf in de omgeving van het Nederlandse Nijverdal Foto: © Peter-Vincent Schuld

door Jan Schils

Brussel – De Amerikaanse minister van landbouw, Sonny Perdue, heeft –  onderbouwd en vakkundig – brandhout gemaakt van de Farm to Farm strategie (F2F) van Europees “klimaatpaus” Frans Timmermans als onderdeel van de miljarden verslindende Green Deal van de Europese Commissie.

Halvering landbouwgebied? Hoe kunnen we het beter illustreren door oprukkende woningbouw versus landbouwgebied alhier tussen Enkhuizen en Hoorn, Nederland
Foto: © Peter-Vincent Schuld

In verband met de begin van dit jaar door Commissie-vicevoorzitter Timmermans vurig bepleite (en later wat afgezwakte) halvering van de landbouwoppervlakte en een forse daling van de landbouwexport in Europa, waarschuwde Perdue dat deze EU-strategie alleen maar onheil zou brengen in de vorm van torenhoge kosten, een aanzienlijke daling van de landbouwproductie en een vernietiging van het concurrentievermogen van de boeren in Europa. Hij benadrukte dat de boeren in de hele wereld geen bedelaars willen zijn, hun inkomen uit de markt willen halen en afhankelijkheid van subsidies verwerpen.

Embleem van het Amerikaanse ministerie van landbouw
Beeld: US Department of Agriculture

“Winst maken geen misdaad”

De Amerikaanse minister uitte zijn bezorgdheid over de F2F politiek gedurende een conference call met Europese journalisten. Hij onderstreepte dat winst maken geen misdaad is, zoals dikwijls in linkse kringen wordt gesuggereerd. “Winstgevendheid en milieubescherming kunnen hand in hand gaan”, verklaarde hij. Daarbij haalde Perdue de Amerikaanse boeren als voorbeeld aan, omdat zij een forse stijging van de productiviteit met minder input van middelen mogelijk maken dank zij een innovatieve en hoogtechnologische productiemethoden.  

Kassen die ooit dienst deden voor de teelt van gewassen worden nu gebruikt als caravanstalling. Ontmoediding en moedeloosheid in de landbouwsector anno 2020 De foto werd gemaakt in Haarzuilens, nabij Utrecht, Nederland
Foto: © Peter-Vincent Schuld

In tegenstelling tot de Amerikaanse strategie kiest Europa volgens Perdue voor een aanpak, die vooral steunt op politieke wetenschap in plaats van op landbouwwetenschap. Hij sprak de vrees uit, dat de F2F strategie van Timmermans de innovatie in de landbouw in Europa de doodsteek zal geven, waardoor de boeren geen kant meer op kunnen. Hij noemde het Europese model een recept voor torenhoge kosten en een lage productiviteit, dat niet alleen de duurzaamheid aantast, maar ook het concurrentievermogen verzwakt.

Zijn boeren straks nog wel in staat om te investeren met alle torenhoge kosten? Op de foto een hagelnieuwe tractor wordt geleverd bij een tractordealer in Vilsteren, Nederland, om daarna naar de klant te gaan.
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Daardoor zullen de de boeren wel gedwongen zijn om aan te dringen op protectionistische maatregelen, die zoals bekend de handelsrelaties verstoren. Ze kunnen zo immers niet concurreren op de wereldmarkt. Perdue vreest dat Europa een onnauwkeurige publieke perceptie laat primeren op een gezond wetenschapsbeleid en dat dit ten koste zal gaan van de boeren in de EU en de consumenten in de hele wereld.

Consument centraal

Ook de Europese productiestandaarden zijn de VS een doorn in het oog omdat het volgens de Amerikaanse minister om zeer subjectieve standaarden gaat en niet om gezondheids- of veiligheidsstandaarden, die een wetenschappelijke onderbouw hebben. Daar scoort hij natuurlijk een punt want al te vaak wordt EU-besluitvorming bepaald op grond van politieke- en niet door objectieve en onafhankelijke motieven, die Europa vrolijk aan zijn laars lapt. Perdue: “Wij zijn gehecht aan duidelijkheid over de productie, aan labeling en aan marketing. Dan kan de consument zelf  beslissen wat hij koopt en wat niet en niet de overheid.”

De consument bepaalt wat hij eet, niet de overheid. Op de foto aanbod van in Spanje geteelde tomaten in een Spaanse supermarkt in Orihuela, Spanje
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Tegenover het laatste voorstel van Timmermans om 30 procent van de landbouwoppervlakte in de EU te vervangen door natuurgebied, wat onvermijdelijk een grote aderlating voor de landbouwproductie en voedselvoorziening zou betekenen, stelde Perdue dat de wereldbevolking blijft groeien en dat we dus staan voor de gemeenschappelijke uitdaging om voldoende (lees: meer) voedsel te produceren met behoud van een gezond milieu. 

Bosrand bij landbouw gebied in de provincie Drenthe, Nederland Natuur versus landbouw? Foto: © Peter-Vincent Schuld

Volgens de VS-minister worden de boeren over de gehele wereld geconfronteerd met de zelfde uitdaging, namelijk op een duurzame manier zorgen voor voldoende landbouwproducten (en dus voedsel) om te kunnen inspelen op de vraag van een groeiende bevolking en de stijgende levensstandaard. 

Oogst van gewassen in de omgeving van Enkhuizen, Nederland
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Volgens de VS-minister moet landbouw rendabel zijn en voedsel betaalbaar, ook wanneer de ecologische voetafdruk van landbouw moet dalen. Daarom moeten de ecologische, sociale en economische componenten van duurzaamheid met elkaar in evenwicht worden gebracht: “Technologische innovaties, die de productiviteit verhogen, zijn de enige manier om aan deze voorwaarde te beantwoorden.”

Vijgen, vers van de landerijen. Een product dat al zo oud is als de weg naar Methusalem. Heeft het product nog toekomst onder Frans Timmermans? De foto werd gemaakt in Albatera, Spanje
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Hij waarschuwt dat een strategie (lees: zoals van Timmermans), die de productiviteit onnodig opoffert om de milieudoelstellingen te halen, “onze verantwoordelijkheid voor het voeden van de planeet doet mislukken en de economische dynamiek van de landbouwsector zal aantasten”. Sociale duurzaamheid moet dan ook een prioriteit zijn, waarbij ook de verantwoordelijkheid van de landbouw om de toegankelijkheid en betaalbaarheid van voedsel te verzekeren en te verbeteren een must zal zijn. Volgens Perdue leefde in 1950  ruim 70 procent van de wereldbevolking onder de armoedegrens. Anno 2020 zou dat minder dan 10 procent zijn, maar dat cijfer lijkt wel wat te laag ingeschat.  Deze daling is volgens hem wel vooral het gevolg van de stijging van de landbouwproductie. 

Deze vrouw die “met de hand” zich met een bootje door de rijstvelden net buiten de Vietnamese hoofdstad Hanoi beweegt is geen teken van “welvaart”
Foto: Peter-Vincent Schuld

Perdue wijst erop dat landbouwbeleid, dat investeringen in nieuwe technologieën heeft gestimuleerd, er in geslaagd is om meer voedsel te produceren en wereldwijd te verhandelen. Daarvan profiteren dan ook consumenten over de hele wereld. Maar zijn volgende opmerking zal in het EU-hoofdkwartier in Brussel wenkbrauwen doen fronsen”, namelijk dat het verbeteren van de ecologische en economische duurzaamheid niet meetelt als de consument het zich niet kan permitteren om veilig voedsel van hoge kwaliteit op zijn bord te krijgen: “Economische duurzaamheid is dan ook even belangrijk. Landbouwers willen hun inkomen uit de markt halen en niet afhankelijk zijn van allerhande steun en subsidies.”

Klimaatafhankelijke subsidie voor boeren? Op de foto een stal met zonnepanelen in de provincie Groningen, Nederland
Foto: © Peter-Vincent Schuld

In het hervormde EU-landbouwbeleid dat met twee jaar vertraging op 1 januari 2023 van kracht moet worden, zal in ieder geval een deel van de inkomenssteun worden overgeheveld naar boeren die extra inspanningen leveren voor klimaat, natuur en milieu. Dit betekent dat de inkomens- of hectaresteun aanzienlijk zal worden gekort, wat de boeren in Oost-Europa natuurlijk niet zint. Zij eisen een gelijke behandeling als hun collega’s in de rijkere West-Europese lidstaten.  

.