Amerikanen zijn trots op de Nederlandse boeren en veroordelen het anti-landbouwbeleid

0
Het rooien van bieten in de omgeving van Goes, Nederland Foto: © Peter-Vincent Schuld

door Jan Schils

Amerikaans onbegrip dat Nederland positie van tweede landbouwexporteur ter wereld voor linkse hobby opgeeft

Het begint nu stilaan ook in het buitenland, en zelfs tot in de VS toe, door te dringen dat links in Nederland en zijn politiek correcte medestanders samen met de links-liberale D66, met de nep-liberalen van de VVD en met de zich christelijk noemende splinterpartijen CDA en CU bezig zijn een groot deel van de Nederlandse landbouw om zeep te helpen. Dat moet dan gepaard gaan “met het uitroeien van de helft van de boerenbevolking” en “met het in beslag nemen van hun kostbare en vruchtbare grond”.  

Vallen de tractoren op de landbouwgronden in Nederland stil met huidig Europees en Nederlands landbouwbeleid? Foto werd gemaakt in westelijk Noord-Brabant, Nederland Foto: © Peter-Vincent Schuld

Om hun politiek te rechtvaardigen minimaliseren deze “vijanden” van de boeren het economische belang van landbouw:  “58 procent van de Nederlandse gronden zijn voor landbouw bestemd, maar slechts 1,3 procent van het nationaal inkomen komt van landbouwproducten.” Ze willen dat Nederland zijn positie van tweede landbouwexporteur na de VS opgeeft en zich focust op de linkse hobby van natuurherstel. Alsof andere partijen dat niet zouden willen. De Amerikanen begrijpen daar (begrijpelijkerwijze) geen snars van. Ook in Duitsland en België reageren boerenorganisaties met ongeloof.

Daar is Frans weer ..

Europees commissaris Frans Timmermans,
Foto: © Europese Unie

Zoals bekend staat de Europese Commissie vierkant achter deze vernietigingscampagne onder voortdurende druk van de fanatieke en met onbetrouwbaar gebleken officiële cijfers zwaaiende alom tegenwoordige EU-klimaatpaus Frans Timmermans. (“Daar is hij weer”, zal de lezer zeggen, maar deze salonsocialist blijkt nu eenmaal overal op te duiken, ook waar ze hem kunnen missen als kiespijn). Onbetrouwbare cijfers? Inderdaad, de klimaatpaus verborg niet zolang geleden de resultaten van een zeer kritisch rapport van nota bene de Europese Commissie zelf, over de klimaataanpak van Timmermans, die met de grond gelijk werd gemaakt. De cijfers in dat rapport haalden de data die Timmermans hanteert onderuit. Hij gaf het rapport pas vrij toen hij ervan overtuigd was, dat het geen impact meer kon hebben op in de tussentijd genomen landbouw- en klimaatmaatregelen. Voor het verdonkeremanen van het rapport werd hij nooit en door niemand ter verantwoording geroepen, ook niet door het Europees Parlement dat daarmee eens te meer bewees nogal eens met twee maten te meten.

Washington Post prijst Nederlands landbouwsysteem

Logo van de Washington Post (©)

Terwijl er vanuit de Nederlandse politiek van alles aan wordt gedaan om de land- en tuinbouw voor ruwweg de helft te vernietigen, pakte de bekende Amerikaanse krant de Washington Post dezer dagen uit met een artikel waarin het Nederlandse land- en tuinbouwsysteem “toonaangevend in de wereld” werd geroemd. De krant vermeldt de klimaatuitdagingen en de maatregelen die Nederlandse innovaties daarvoor aandragen: “Innovaties hebben in Nederland de waterconsumptie van gewassen sterk teruggeschroefd en de uitstoot van broeikasgassen teruggedrongen, terwijl ook het dierenwelzijn hoog op de agenda staat.” Maar van Amerikaanse zijde kan men totaal niet begrijpen dat Nederland zijn vooraanstaande positie als tweede landbouwexporteur ter wereld opgeeft ten voordele van een linkse hobby als  natuurherstel. Deze kamikazemaatregel kwam rechtstreeks uit de koker van Timmermans en zijn politieke vriendjes in Rutte IV.

Het laden van zojuist gerooide aardappelen in de truck die ze transporteert naar de aardappelverwerkigsfabriek in Drenthe. Foto: © Jan Sibon / Schuld

De Washington Post vervolgt de lofrede op Nederland: “Geavanceerde technologie maakte van dit kleine land een belangrijke exporteur van voedsel. Het heeft de vooruitgang in verticale landbouw, zaadtechnologie en robotica gebruikt om een wereldwijd model te worden. Ook in de export van landbouwtechnologie en food neemt Nederland een vooraanstaande plaats in. De krant wijst op Nederlandse innovaties zoals kweekvlees, verticale landbouw, zaadtechnologie en robotica in de melkveehouderij en oogstmachines. Deze innovaties focussen op minder watergebruik en verlaagde koolstof- en methaanuitstoot. Door hun beperkte oppervlakte en regenachtig klimaat zijn de Nederlanders meesters in efficiëntie geworden en kan er in tijden van klimaatverandering veel van hen geleerd worden.” De vooraanstaande rol van Nederland in de voedselproductie blijkt volgens de krant ook uit de aanwezigheid van grote, mondiale voedingsbedrijven in het land. Zo hebben 15 van de 20 grootste agrovoedingsbedrijven belangrijke onderzoekscentra in Nederland. Het gaat om Nestlé, Coca-Cola, Unilever, Cargill and Kraft Heinz.”

een vrachtwagen met melktank in Schoonhoven, Nederland
Foto: © Peter-Vincent Schuld

De krant verwijst ook naar Seed Valley. Daarbij gaat het om een groep bedrijven in Noord-Holland die samen het wereldwijde centrum van plantenveredelings- en zaadtechnologie vormen waaronder Enza Zaden. Dat is een familiebedrijf dat in drie generaties uitgroeide tot een toonaangevend zadenbedrijf met 2500 medewerkers en in de hele wereld aanwezig is. Het bedrijf geeft jaarlijks honderd miljoen dollar uit aan onderzoek en zorgt op jaarbasis voor 150 nieuwe variëteiten in groenten. Nederland is volgens Washington Post de grootste exporteur van vlees in de Europese Unie. De krant brengt de Vion Food Group ter sprake die jaarlijks 15 miljoen varkens en 1 miljoen koeien slacht. “Het bedrijf gebruikt artificiële intelligentie om tekenen van dierenmishandeling op te sporen en te signaleren en om stress bij de dieren te minimaliseren”, weet de krant te melden en verwijst naar eigen land: “In veel slachthuizen in de VS kunnen drukte en hoge geluidsniveaus de angst van de dieren vergroten. Dieren worden er vaak gedood via elektrocutie, wat volgens veel deskundigen ethisch niet te verantwoorden valt.”

(Bronnen: Eigen nieuwsgaring, Washington Post, VILT/Vlaams Instituut voor Land- en Tuinbouw/