Analyse: EU-lidmaatschappen Oekraïne, Moldavië en Georgië worden vervoerd met de trein der traagheid

0
Treinen der traagheid? Centraal Station van Odessa Foto: © Peter-Vincent Schuld

door Peter-Vincent Schuld


In 2016 was een eventueel Oekraïens lidmaatschap van de Europese Unie voor de Nederlandse premier Rutte onbespreekbaar omdat dit  de relaties met Rusland onder druk zou zetten. Mark Rutte, historicus van origine, wees toen op het feit dat de bakermat van Rusland onder meer in Kiev ligt en andere steden gelegen in Oekraïne. Tot voor kort was de Nederlandse premier Rutte nog steeds een tegenstander van het toekennen van het kandidaat-lidmaatschap van Oekraïne. Vandaag begint de top van de Europese Raad van Staats- en regeringsleiders en heeft het Nederlands kabinet haar standpunt aangepast aan de geopolitieke realiteit die elke dag kan veranderen. De vraag is waarom?

Zijderoute 1

rangeerterrein goederenwagons (vervoer per spoor) in de haven van Odessa, Oekraïne
Foto: © Peter-Vincent Schuld


Ditmaal moet u niet de vinger wijzen naar Premier Rutte omdat hij in eerdere instantie niet de waarheid zou hebben gesproken inzake een eventuele toetreding van Oekraïne tot de EU. Nee, u mag onder meer gaan wijzen en kijken naar de diplomatieke contacten met China. China mist elke dag dat de oorlog voortduurt een fikse som geld aan handelsinkomsten ondanks dat het vervoer dat via Oekraïne naar westelijk Europa verloopt verloopt slechts 2% bedraagt van het totale containervervoer naar onze richting, aldus RZD Logistics, de Russische transportmaatschappij die haar becijfering bekend maakt tijdens de European Silk Road Summit afgelopen jaar in Amsterdam.  Maar zijn dit harde en verifieerbare cijfers?

Logo van de Russian Railways Logistics

Wat vast staat is dat Oekraïne haar netwerk van railverbindingen over land wenste uit te breiden vanuit de havensteden zoals Odessa.

Logo van de Russische Europe – Far East Land Bridge

Rusland wierp zich afgelopen jaar nog op als de “Europe – Far east  Land Bridge” . Hoe “Europees” is Rusland nog. Dat is de vraag waar we een goed antwoord op moeten formuleren. Wat u wel moet weten is dat het vervoer per spoor van Oekraïense goederen naar het oosten, dus richting Azië al sinds 2013 problemen ondervindt wegens hindering uit hoofde van de Russische autoriteiten. Om Rusland te mijden werd in 2013 de route voor een deel verlegd van Rusland naar Georgië. Rusland biedt wel een corridor voor goederenverkeer via het spoor, maar het is geen veilige optie. De spoorverbinding voor goederen vanuit van Kiev naar het Chinese Xi’an ligt dan ook zo goed als stil.

Georgië

Georgië, een land met een zeer oude Europese en christelijke beschaving
Foto: © Peter-Vincent Schuld


Georgië is allerminst opgezet met de Russische invasie. Ook zij hebben lijdzaam moeten toezien hoe Rusland Zuid-Ossetië en Abchazië binnenviel.

Informatiecampagne van de Georgische Spoorwegen dat Oekraïense staatsburgers gratis vanuit Oekraïne naar Georgië kunnen reizen
Beeld: Georgische Spoorwegen

De Georgische regering en de Georgische Spoorwegen hebben hun infrastructuren ingezet om Oekraïense burgers op vertoon van hun geldig paspoort gratis van Oekraïne naar Georgië te vervoeren om daar een veilig heenkomen te vinden. Hetzelfde wat Polen, Roemenië en Moldavië doen waar hun grondgebied grenst aan dat van Oekraïne.Zonder lid te zijn van de Europese Unie hebben zowel Moldavië als Georgië al één van de reeds in de herfst van 1999 genomen besluiten binnen de EU uitgevoerd, namelijk het opvangen van vluchtelingen binnen de regio. Daarnaast konden Oekraïense burgers als visumvrij reizen naar de Europese Unie en vice versa. Georgië en de Europese Unie, het is een meer voor de hand liggende compatibiliteit dan u zou denken.  De EU wil namelijk af van de nauwe banden tussen Georgië en Turkije. Rusland was al bezorgd om de enorme wapenleveranties aan Georgië maar het is ook met scheve ogen bekeken in Brussel in de gebouwen van de Europese Commissie, de Europese diplomatieke dienst en nog wat oplettende politici. Rusland moet niet haar wil opleggen aan soevereine landen, en het Turkije van Erdogan evenmin. Georgië is een christelijk land, wellicht op een aantal punten conservatiever dan bij ons, maar wel een land dat al geruime tijd zeer Europees gezind is en ook alle medewerking en faciliteiten verleende toen er evacuaties vanuit Afghanistan naar Europa moesten plaatsvinden. Georgië en Oekraïne waren de eerste betrouwbare veilige havens.

We schakelen terug naar Oekraïne

Goederenwagons (vervoer per spoor) in de haven van Odessa, Oekraïne
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Transport over het spoor vanuit Oekraïne naar China is dus niet zo eenvoudig. De Russen hinderen of eisen het verzegelen de wagons op Russisch grondgebied en volgen de wagons tot ze Rusland verlaten hebben met bijbehorende Russische bureaucratie wat roet in het eten kan gooien van de efficiëntie en de snelheid. Vinden de Chinezen ook niet echt leuk. China valt Rusland weliswaar openlijk niet af, immers er vallen zaken te doen met Rusland met betrekking tot olie, gas, nikkel en andere commodities maar op termijn is het de geïsoleerde status van de Russische Federatie onhoudbaar. China heeft als economische mogendheid nog wel het grootste belang bij het politiek uiteenvallen van de bondgenootschappen van de Rusland met voormalige Sovjet-staten en zelfs bij het uiteenvallen van de Russische Unie, die correct aangeduid dient te worden als de Russische Federatie, wat iedereen vaak abusievelijk aanduidt als Rusland. Nogmaals Rusland is meer dan Rusland alleen, de Russische Federatie bestaat uit autonome republieken en oblasts.

Veelkleurige Chinese man vertoont zijn kunstjes op rolschaatsen nabij het Olympisch Stadion van Beijing, China
Foto: © Peter-Vincent Schuld

De gezichten en gedragingen van China zijn zo veelkleurig als de authentieke manier al van een man die nabij het Olympisch Stadion in Beijing zijn kunstjes vertoont. Op het eerste, tweede en derde gezicht, vierde en vijfde gezicht, niet uitgesloten, lijkt de Chinese manier van denken complex en niet te doorgronden. Wie zich echter verdiept in de lessen van de meester der niet geëvenaarde wijsbegeerte Confucius het op zijn minst een instrument in de hand om het Chinees  opportunistisch denken te doorgronden. Kortom Rusland is net zoals Noord-Korea een luis in de pels geworden van China, maar met een arm om de nek als ogenschijnlijke steun, heb je ook sneller een nekklem aangelegd.  “Mag ik van u een porties adempauze met witte rijst alstublieft”.  “Sambal bij?” zegt de Chinees. “Ja graag, zegt de klant”. Als China spreekwoordelijk nu de enige partner is om de dorst te lessen ten gevolge van het consumeren van sambal, wie is er dan slim?

De Europese trein der traagheid

Spoorbrug in de Servische enclave Leposovic in Kosovo alwaar een brug hersteld wordt, maar geen trein der traagheid die dan wel Kosovo dn wel Servië brengt naar het lidmaatschap van de Europese Unie
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Zolang Europese Unie niet onafhankelijk wordt van andere economisch spelers in de wereld, kunnen de prijzen tot in ver in de hemel omhoog schieten, maar dan moet Europa als continent, dus via de Europese Unie wel samenwerken. Dat is een traag proces van inzicht en ondervinding, die we het beste kunnen omschrijven als één der treinen der traagheid. De Europese Commissie heeft het licht op groen gezet door positief te adviseren Oekraïne en Moldavië zo spoedig mogelijk de status van het kandidaat-lidmaatschap te verlenen. Georgië zal na enkele aanpassingen weldra ook een positief advies ontvangen. Daarmee zijn de landen nog geen lid. Dat kan in theorie nog decennia duren. Opnieuw zien we de trein der traagheid.  De trein der traagheid die als vracht het EU-lidmaatschap voor Servië, Bosnië-Herzegovina, Kosovo en Turkije vervoerde is stil komen te staan. Geen meter vooruit. De trein met het lidmaatschap voor Noord-Macedonië,  waarvan de bevolking nauw verwant is aan de Grieken en de Bulgaren is trager gaan rijden. Evenzeer een hard feit.  De trein die het daadwerkelijke EU-lidmaatschap vervoert kan dus altijd worden stilgezet.

Rails van een spoorverbinding. (gefotografeerd in de haven van Antwerpen, België
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Als de spreekwoordelijke  locomotief van het land van waaruit de trein is vertrokken niet spoort op de rails die naar de familiebijeenkomst in Brussel leidt vergeet het EU lidmaatschap dan maar. Een familiebijeenkomst. De Europese familie. Het mechanisme om oorlogen zoals thans in Oekraïne te voorkomen. De landen in de Europese Unie die aan criteria dienden te voldoen, dit op papier deden, maar in feite niet voldeden is een les geweest. Beter controle is een harde eis van de meeste huidige EU-lidstaten. Dat Oekraïne, Moldavië als Georgië behoren tot de Europese Familie, is ook een hard feit maar daarmee zijn ze nog niet opgenomen en omarmd in de Europese Unie. 

Moldavië 1)

Vlag Moldavië

De trein der traagheid vervoert een grote collectie aan trieste herinneringen van aanhoudend oorlogsgeweld die het thans armste land in de loop van haar bestaan heeft getroffen. De herinneringen en de daarbij opgelopen trauma’s en vervagen en helen net zo traag. Met het kandidaat-lidmaatschap hopen zowel Moldavië als de Europese Unie dat er een “definitief”  einde komt aan meer dan duizend jaar geweld. Wat betreft de achtergrond van Moldavië, is het  echt familie van Roemenië te noemen qua taal zowel als cultuur. We moeten even een onderscheid maken tussen de 8 provincies tellende regio die Westelijk Moldavië wordt genoemd wat een Roemeense regio is en de Republiek Moldavië.  Toch hebben Moldavië en Roemenië in de loop der geschiedenis een aantal keren een staatkundige eenheid gevormd. Onder andere gedurende het interbellum en gedurende periode in de Tweede Wereldoorlog, met steeds wisselende en verschuivende grenzen. De status van de oostelijke regio Transnistrië in Moldavië ligt wat complexer omdat het toch Russisch georiënteerd met inbegrip van het Cyrillisch alfabet. Of Transnistrië voor altijd staatkundig deel uit zal blijven maken van het huidige Moldavië is geen uitgemaakte zaak. Eerder maakte  het deel uit van de Rusland en nadien de Sovjet Unie. Anno nu heet de regering in hoofdstad Chisinau betrekkelijk weinig autoriteit in Transniestrië. Een zaak om via diplomatieke weg op te lossen, al dreigde en dreigt er Russische militaire interventie.

Vlag van de Autonome Socialistische Sovjet Republiek Moldavië

In 1991 werd de toenmalige Sovjet Republiek bij het uiteenvallen van de Sovjet Unie een zelfstandig land met inbegrip van Transnistrië . Alleen al vanwege de taal is er uitzonderlijk veel verwantschap met Roemenië.

Historische vlag van Moldavië in de 16e eeuw

Roemenië is reeds lid van de Europese Unie In beide landen wordt het Roemeens, een Romaanse taal, gesproken die best een hoop woorden bevat die u herkent als u het Frans, Spaans, Latijn of Italiaans machtig bent. Moldavië bestaat als sinds de 4e eeuw, nog even verder naar de geschiedenis kijkend werd het hertogdom Moldavië reeds in de 13e eeuw gesticht.  Een in die tijd noodzakelijke daad om het Koninkrijk Hongarije te beschermen tegen de Krim-Tartaren. In de 14e eeuw werd het een satellietstaat of zeg maar een vazalstaat van Polen omdat Koning Bogdan weigerde om Moldavië op te laten nemen in het Hongaarse Koninkrijk van die tijd. Onder Koning Stefan in de 15e eeuw werd het een staat die zich ging toeleggen op de bestrijding van de Turkse Ottomanen.

Vlag Moldavië 1834-1861


Aan het begin van de 16e eeuw vielen de Turkse Ottomanen binnen nadat Moldavië bankroet ging tot het moment dat in 1859 de Turkse Ottomanen  er door de Russen van de Tsaar eruit geschopt werden waarmee Moldavië geen vazalstaat meer was van het Ottomaanse Rijk. Ja er werden aanhoudend oorlogen in die regio gevoerd, en weer.

Wapen van het Gouvernement Bessarabië

De Russisch-Turkse oorlog van 1806-1812 eindigde in de Vrede van Boekarest. Dit verdrag zorgde ervoor dat Moldavië haar gebied genaamd  Bessarabië verloor ten gunste van Rusland die er een Bessarabisch gouvernement van maakte en het deel Boekovina werd toebedeeld aan Oostenrijk. 

Vlag van Boekovina

De Moldavische aristocratie, de Duitse en zeker niet te vergeten de in verhouding zeer grote Joodse gemeenschap  in Boekovina zorgden voor intellectuele en economische bloei en groei en geen regio had zoveel Joodse inwoners gelijk Boekovina. Wie had ooit kunnen verwachten dat vele Joodse ingezetenen en hun nazaten ten prooi zouden vallen aan haat en moordzucht. Na de Eerste Wereldoorlog. viel het Oostenrijk-Hongaarse koninkrijk uiteen en werd Boekovina onderdeel van Roemenië middels het Verdrag van Saint Germain.

Moldavië 2) als onderdeel van Roemenië, de Jodenvervolging, weer die olie, een koning en een afgeschoten generaal

Raffinaderij nabij olieveld in Pitesti, Roemenië
Foto: © Peter-Vincent Schuld


De tijd van het Derde Rijk van Hitler was aangebroken en Duitsland had aan invloed gewonnen in Roemenië onder meer door de afname in fikse hoeveelheden van de in Roemenië gewonnen olie, die tot de dag van vandaag gewonnen wordt. Het is ook het jaar van het Molotov-Von Ribbentrop pact tussen Hitler en Stalin. Bessarabië werd geannexeerd door de Sovjet Unie, de rest werd onderdeel van Roemenië dat een pro nazi-Duitsland bewind kreeg onder leiding van generaal  Ion Antonescu. Gedurende de Tweede Wereldoorlog waren Moldavië en Roemenië dus een staatkundige eenheid.Koning Caroll 2 werd afgezet door Antonescu, en werd opgevolgd door de Koning Michaël die geen macht had.

Embleem van de fascistische en antisemitische IJzeren Garde in Roemenië

Antonescu voerde met de IJzeren Garde en wat kleinere antisemitische partijen een nationaal-legionaire regering waardoor Roemenië en dus Moldavië te maken kreeg met geweld, moord en doodslag die je wat kunt vergelijken met verlengde versies van de Duitse Kristallnacht. In 1941 werd de IJzeren Garde met de steun van nazi-Duitsland uit de regering gezet en de Zionistische Wereldfederatie kreeg  de ruimte om in Roemenië dat destijds ook Moldavië omvatte het “Joodse Vraagstuk” op te lossen.

Vlag van het Brits mandaatgebied wat Palestina genoemd werd, in feite een deeltje van het oude Eretz Israeël vormt en thans Israël heet, maar destijds ook reeds het eigenlijke thuis voor de Joodse wereldgemeenschap


Antonescu had een deportatie naar Israël voor ogen dat toen als Brits mandaatgebied “Palestina” heette.  Let op de vlag! De Britten hielden de influx van Joodse burgers tegen en daarmee heeft Groot-Brittannië zeker ook bloed aan de handen gekregen met betrekking tot de Holocaust. Generaal Antonescu was dik bevriend met Hitler  en zijn militairen waren volop actief aan Duitse zijde aan het Oostfront. Antonescu nam het Russisch  landsdeel Transnistrië af van de Sovjet Unie en annexeerde het. Koning Michael was intussen een jaar of 25, en bond met enkele topmilitairen de strijd aan met de Roemeense fascisten en bracht de fascisten tot een knieval die tot capitulatie leidde.

De Roemeense fascistische generaal Antonescu, (uiterst rechts) zwaait zichzelf uit enkele seconden voordat hij geëxecuteerd werd
Beeld: Fragment uit de opname van de executie vastgelegd door de Roemeense autoriteiten

Antonescu werd gearresteerd en beschouwd als een van de belangrijkste uitvoerders van de massamoorden op de Joodse bevolking en een reeks van andere oorlogsmisdaden. Antonescu werd schuldig bevonden, zoals ook een  groep van zijn companen. Op 1 juni 1946 om 6 minuten over 6 in de avond schoot een vuurpeloton Antonescu en aantal van zijn trawanten vakkundig af. Recht was geschied.

Transnistrië werd door Koning Michael teruggegeven aan de Sovjet Unie. Voor zijn heldendaden ontving de Roemeense Koning de Amerikaanse onderscheiding Legioen van Verdienste en uit handen van Sovjet dictator Stalin ontving hij de Orde van Overwinning. Maar Koning Michael, die ongelooflijk populair was in Roemenië  werd  in 1947 door de Roemeense Arbeiderspartij, later Roemeense Communistische Partij geheten (RCP) met steun uit Moskou afgezet en nam de wijk naar Zwitserland. De communisten bleven aan de macht tot 1989, het jaar waarin hun toenmalige leider en op de Roemeense bevolking parasiterende communistische dictator Ceausescu en zijn vrouw met kerst 1989 werden opgepakt en ook zij na een proces voor een militaire rechtbank een doodvonnis aan hun kont kregen. Dezelfde dag werden beiden afgeschoten. 

embleem van de Roemeense Communistische Partij

En de communistische partij? Werd de partij een wolf in schaapskleren? Immers, na hervormingen en naamsveranderingen  bestaat de partij in een aangepaste vorm nog steeds. De naam veranderde in de Roemeense Sociaaldemocratische Partij en ging in 2001 op in de Sociaal Democratische Partij.

“Oekraïens” Moldavië

Vlag van de Oekraïense Chernivtsi oblast (regio) wat in feite Oekraïens Moldavië vormt

Er zijn stemmen in de politiek in de regio die de twee landen willen laten samengaan. Maar daar is lang niet iedereen het over eens Moldavië waarvan een aanzienlijk deel ooit gekend was onder de naam Bessarabië, een regio die doorloopt tot in de huidige Oekraïne. Het Oekraïense deel van het vroegere Bessarabië dat aan Oekraïne en Moldavië grens heet nu de Chernivtsi Oblast. Tja,het wordt u allemaal niet verteld. Tja, er is echt sprake van  Europese Families die met elkaar verbonden zijn door taal, cultuur en bloedbanden en vervolgens van elkaar gescheiden zijn door grenzen die vaak naar oorlogen werden getekend. De natiestaat ten top (maar niet heus).

Zijderoute (2)

De Nederlandse prem er Rutte in gesprek met de voorzitter van de Europese Raad, Charles Michel
Foto: © Europese Unie


Zes jaar later na de harde als juten voelende uitspraken van Mark Rutte over het nooit lid  van de EU kunnen worden van Oekraïne is de wereld veranderd. Oekraïne is gehavend en wel spreekwoordelijk getooid met een doornenkroon. de compassie met de bevolking, waar deze oprecht is zo zacht als zijde, zijde die ooit vervoerd werd langs de zijderoute die ten dele ooit door Oekraïne kan trekken en trekt, want elke route heeft zijn vertakkingen. De Russen houden huis op Oekraïens grondgebied terwijl het conflict al jaren geleden aan de onderhandelingstafel of desnoods voor het Internationaal Gerechtshof in Den Haag besproken en behandeld had kunnen worden. Het had niet op het slagveld hoeven te gebeuren. Rusland had de weg van het internationaal recht en de bijbehorende rechtsgang kunnen bewandelen, als ze meenden territoriale aanspraken te kunnen maken, maar  Rusland koos voor oorlog. Het starten van een oorlog is altijd een keuze.

Handel en tramsport in Oekraïne, op de foto de haven van Odessa
Foto: © Peter-Vincent Schuld

In 2013 verlegde Oekraïne reeds de nieuwe zijderoute en meed toen reeds het Russisch grondgebied met haar goederentreinen die naar het oosten in de richting van China reden. Daarmee raken we een kern van het verhaal. Zonder energie maar ook zonder transport staat alles stil. Over land, via de zee, en door de lucht moet de verhandeld goederen getransporteerd kunnen worden. Een greep in het verleden om controle over de routes te versterken en te controleren past in het neo-imperialistisch en opportunistisch denken van een deel van de spelers in en rond het Kremlin. Maar tegen welke prijs? Wat heb je aan een enorm grondgebied als de mensen die op je grondgebied leven niet vrij en gelukkig zijn? Kent u nog de tijd dat de Amerikanen altijd imperialisme verweten werd zonder dat zij hun grondgebied ooit hebben uitgebreid?

Gepantserde locomotief van een trein in het gratis toegankelijke openluchtmuseum van Oedessa, Oekraïne dat militaire materieel laat zien uit de tijd dat de Russen en Oekraïners in het Rode leger vochten tegen nazi-Duitsland
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Maar kent u ook nog de tijd dat Oekraïne en de Russen samen als Sovjets samen vochten tegen nazi-Duitsland, ondanks dat er in Oekraïne ook groep was die zich verwant voelde met het gedachtegoed van Hitler, ondanks dat Hitler de Slavische volkeren niet beschouwde als raszuiver naar zijn idiote “pseudo-Arische” maatstaven gerekend? Toen reed er ook een trein niet de maximale snelheid kon halen, letterlijk gepantserd tegen vijandig nazi-vuur. Waar staan we nu anno 2022? Hebben we niks geleerd?

Dat we een keuze hebben om de onderhandelingstafel te kiezen in plaats van militaire agressie heeft het bestaan van de Europese Unie ons geleerd. U kunt vraagtekens hebben bij het bestaan of werking van de Europese Unie, maar u kunt voorgaande niet ontkennen, doet u dat wel, dan doet u aan pure geschiedvervalsing. Bij het uittreden van de Britten uit de Europese Unie is een oplaaiende oorlog in Noord-Ierland ook geen onmogelijkheid meer en de Goede Vrijdag Akkoorden staan onder druk. Of u het nu leuk vindt of niet de Europese Unie is in ieder geval een interne verzekeringspolis met kracht van wet  (Verdrag betreffende Werking van de Europese Unie) voor het voorkomen van interne agressie met slachtoffers. Maar enfin, mensen leren niet van fouten die vroeger zijn gemaakt.  Mensen blijven dom en achterlijk tegen beter weten in en dat geldt voor mensen afkomstig uit  alle politieke zuilen en geldt voor het meest uitgebreide  kleurenpalet aan politieke overtuigingen. Nu kunt u mij uitmaken voor alles wat mooi en lelijk is, maar ik heb mij te houden aan het vertellen van de feiten.  Wat u van mij denkt of vindt boeit me niet. Wat ik u nu vertel is een feit. Leer er mee leven. Als u het er niet mee eens bent, hoor ik graag de steekhoudende argumenten van u. Niet dat de Europese Unie perfect en volmaakt is. In de verste verte niet. Maar de grondgedachte deugt als antwoord op twee verschrikkelijke wereldoorlogen. De invulling anno 2022 kan en moet beter en realistischer. Maar daar kunt u als burger ook wat aan doen. “De beste stuurlui staan aan wal” luidt het gezegde, dus als u denkt iets toe te kunnen voegen…. de democratie geeft u de mogelijkheid om aan uw eventuele roeping gehoor te geven.

de “New Kids” van de EU rossen er op los

Duitse Satirische meme van de Brabantse fameuze karakters uit de New Kids uitgevoerd met de hoofden van de Duitse, Franse en Italiaanse Staats- en regeringsleiders die even ¨huis gaan houden”

We schreven afgelopen week dat de Franse President Macron de contacten met Rusland openhield met het oog op een naoorlogse periode, waarin de Russische bevolking weer geïntegreerd moet worden in de internationale gemeenschap.  Later, in de afgelopen week trokken de Duitse bondskanselier Scholz, die dezelfde mening is toegedaan, Macron, de Italiaanse premier Draghi en zijn Roemeense ambtgenoot naar Kiev om de de Oekraïense president Zelensky en Oekraïners een hart onder de riem te steken. Het brengt wat satirische hilariteit te weeg op sociale media waarbij de betrokken staats- en regeringsleiders, Scholz voorop afgebeeld worden al de Nederlandse New Kids, die even de zaak onder handen gaan nemen. Maar de film waaruit deze “asociale” karakters komen wonnen het uiteindelijk wel. Gazprom heeft de gasleveringen aan Duitsland in hoge mate teruggeschroefd en de levering aan Frankrijk gestaakt. Maar dat is het verhaal van vandaag. Voor de opwekking van energie wordt weer de vlucht tot steenkool gezocht en dat is een zeer wijze beslissing,. Uit het land waar onder meer de Europese Joodse bevolking na de oorlog haar toevlucht kon en nog steeds kan zoeken zal weldra het aldaar aangeboorde aardgas onze kant op komen.

Oekraïne koos haar president op democratische wijze

De Oekraïense president Zelensky tijdens een persconferentie in Kiev Foto: © Europese Unie

Nu lezen we vooral op Nederlandstaligen sociale media tal van verwensingen en aantijgingen aan het adres van de Oekraïense president Zelensky. Maar u heeft niets te maken wie de Oekraïense bevolking tot president heeft gekozen. Het proces is geschied volgens de regels van de Oekraïense democratie, die niet te vergelijken is met die in de Russische Federatie. Vergelijk geen appels met peren. Zou u het fijn vinden als de Russen, de Amerikanen of van mijn part de Argentijnen of de Brazilianen zich zouden mengen in onze verkiezingen? Diversen onder u roepen toch altijd zo hard om soevereiniteit?. Nu ook eerlijk zijn dan.

de stad Odessa in Oekraïne, ontworpen door Franse en Italiaanse architecten, en een oase aan cultuur en kunsten
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Wat u wellicht ook niet beseft is dat de Oostelijk Oost-Europese regio Rusland en Oekraïne inbegrepen in het verleden, slechts enkele eeuwen terug gewoon de centra van de Europese beschaving waren. Armenië is de bakermat van de christelijke beschaving. Georgië, dat eveneens een aanvraag tot lidmaatschap van de Europese Unie heeft ingediend is op vele fronten meer Europees dan de achterbuurten in de Nederlandse Schilderswijk in  Den Haag of de roversholen in het Brusselse Molenbeek.

Europese waarheden, die feiten zijn en geen verzinsels

Toestel van de Azerbaijaanse luchtvaartmaatschappij Silkway (Cargo) zet de landing in op de luchthaven van Luxemburg
Foto: © Peter-Vincent Schuld


Zelfs Azerbaijan dat u elk jaar al ziet schitteren op het Eurovisiesongfestival kiest voor de Europese weg en neemt bevliegt ook haar zijderoute. Geladen met onbekende inhoud zie ik een vrachtvliegtuig, een Boeing 747 toestel van Silk Way de landing inzetten boven Luxemburg Stad om op het aangrenzende vliegveld haar cargo te lossen. De zijderoute door de lucht. Oh wat zou ik direct aan boord willen stappen om mee terug naar de hoofdstad Baku te vliegen. De tijd ontbrak me.

Azerbaijan zou oorspronkelijk zijn bewoond door  Kaukasische Albanezen. Het land werd in de loop der tijden belast met de overheersing door Romeinen, Meden, Perzen, Mongolen, Russen, Armeniërs, Turken en Britten en staat als staat al op de kaart sinds de 9e eeuw voor Christus destijds onder de naam Mannae. De regio vertelt ons dat op de flanken van Europa er flinterdunne etnische lijnen getrokken kunnen worden en dat zelfs Perzië, thans gekend als Iran etnisch gezien een gebied was en is met een Indo-Europese bevolking   die meer gemeen heeft met de Europeanen dan de Arabieren. Noem een Iraniër geen arabier, want zij of hij zal diep beledigd zijn. Net zoals Iran heeft het Europese Azerbaijan het zoroastrisme als oorspronkelijke religie en brachten moslims de islam onder dreiging en het laten hakken van het kromzwaard. Bedankt, Mohammed, voor het verzieken van de wereld met je waanzin en gewelddadig gedonder. Maar de Armeense enclave Nagorno Karabach is op den duur misschien wel een louter politiek probleem dat op te lossen valt, want ook Azerbaijan is een land van vele etniciteiten waar in vele de etnische verschillen, misschien wel wat moeilijker maar niet onoverbrugbaar zijn. Net zoals de christelijke en Joodse Hongaren (Magyar), de zich uit valse suprematie primair Turks noemende Ottomanen, zoals de christelijke Gagaoezen in Moldavië en Oekraïne , zijn de Azerbaijani slechts een tak aan de boom van Turkse volkeren. Samen met de Perzen, met ons in West-Europa, samen met de Armeniërs, Russen en Oekraïners mogen en kunnen we spreken dat we qua etniciteit  als Indo Europees aan te merken zijn. Ik heb het niet verzonnen. 

Spandoek boven de ring van Parijs waar Armeniërs stellen dat Azerbaijan hun kinderen vermoordt
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Anno nu zien we de sporen van vernieling rond de Armeense enclave op Azerbaijaans grondgebied, genaamd Nagorno Karabach. Weer gewapenderhand aangepakt, een oplossing in de vorm van een politieke pleister aangebracht door Russische tussenkomst, maar de bron van wederzijdse afkeer is niet afgenomen. Komt het ooit goed tussen de Armeense christenen en de overwegend gematigd islamitische bevolking van Azerbaijan?  In Armenië zijn ze de wandaden van de Ottomaanse Turken nog niet vergeten, de genocide op de Armeniërs. Geen instrument kan het nog immer bestaande diep verdriet beter vertolken dan de Armeense duduk, een blaasinstrument met die de melancholische klanken tot in je ziel brengen. Van abrikozenhout gemaakt. Het wonderbaarlijk instrument vertelt op onnavolgbare wijze over verloren levens, verloren liefdes gevat in een zachte schede van klanken van indien intens gespeeld op naar believen voortgebrachte scherpe toon om weer te keren in de zachtheid van de schede van dromerige klanken.


Langs de zijderoute van China naar Europa zijn kanalen vol mensenbloed gestroomd, De wegen op het Europese continent deden en doen er niet voor onder. Botsende beschavingen? Ja, zeer vaak wel. Maar niet altijd. Soms is het gewoon hebzucht en een hang naar een nimmer terug te halen verleden debet aan het nodeloos verlies van mensenlevens. Tegen botte agressie dienen we opgewassen te blijven met een stevige defensie. De landen van de Europese Unie stellen dat Oekraïne, Moldavië en Georgië tot de Europese Familie behoren, wat wellicht ooit met een kaartje voor de trein der traagheid kan of mag leiden naar de Brusselse onderhandelingstafel. Behoren de Russen dan niet tot de Europese Familie? Oh zeker wel. Maar het is aan de Russische bevolking om zich te ontdoen van ballast die bestaat uit discutabele politici en republieken binnen de Russische Federatie die wellicht over 200 jaar nog steeds niet zullen beseffen wat het wordt beschaving inhoudt. Om zich lid te voelen van de Europese Familie staat de deur voor de Russen op een kier, om zich weer lid te voelen van de wereldgemeenschap, kan de deur eenvoudiger geopend worden, de sleutel die via een slot op de deur toegang geeft tot de Europese Unie is nog ver en diep verborgen in de krochten van het Kremlin. De sleutel die door het Kremlin zelf onvindbaar is gemaakt. Het politiek labyrint is als een schaakbord met valluiken. Alleen te overbruggen als je boven je eigen ego uitstijgt en schier gewichtloos elkaar treft.

Laatste top Frans Voorzitterschap, Bleu

(198) Zbigniew Preisner Trois Couleurs Bleu OST 1993 – YouTube

Cd-cover van de film Bleu, met daarin als emotioneel stuk Song for the Unification of Europe gecomponeerd door de Poolse componist Zbigniew Preisner


Vandaag begint de laatste Europese top onder huidig Frans voorzitterschap. Daarom neem ik u mee naar de Franse cinematografische trilogie Bleu, Blanc, Rouge.Waarvan alle muziek is gecomponeerd door de Poolse componist Zbigniew Preisner. Maar ik neem u thans en in het bijzonder mee naar de CD van de film Bleu. De ganse soundtrack vormt een requiem. Een requiem ter ere van  zij die het leven lieten op de wegen die leiden en plekken onderdak bieden aan het grote goed genaamd beschaving en daar overvallen werden door de barbarij. Al wadend door de achtergelaten plassen met nutteloos gevloeid bloed, kruipende door tunnels van verloren zielen en snijdende trauma´´´s daar schijnt licht. En wordt het requiem, opeens Julie’s song en de Song for the Unification of Europe zoals het booklet in de cd vermeldt.  Maar dan zullen we eerst het gevloeide bloed van onze lichamen moeten wassen, moeten gaan staan in plaats van kruipen en de opgelopen trauma’s durven te laten helen op basis van de inspiratie die de  joods-christelijk-humanistische waarden ons leren zoals als vergeven, niet of terughoudend zijn met oordelen en het geven met barmhartigheid. Vanuit menselijkheid, niet vanuit een ideologie of religie gestuurde overtuiging. 

(Europese) unificatie betekent namelijk niet of hoeft niet hetzelfde te betekenen als eenwording in de absolute zin van het woord. In een verband dat we thans de Europese Unie noemen moet er plaats zijn voor verschillen zoals authenticiteit en geografische realiteiten. Geen eenheidsworst, maar op maat gemaakt beleid zodat we als puzzelstukjes op elkaar aansluiten en elkaar niet overlappen of overheersen, niet de tent uitvechten en al helemaal niet op het Brussels bureaucratisch niveau. Dan heb je geen unie maar een tralie waar je aan vastgeklonken zit.
De trein der traagheid is de trein waarmee de burger het kan bevatten en het niet door zijn strot geduwd krijgt.

Campagne van de EU diplomatieke dienst tegen homo/LHBT-haat in Europa
Beeld: Europese Unie

De trein der traagheid geeft tijd aan landen zoals Polen en Hongarije om hun ethische aansluiting te vinden met landen die vrijere morele opvattingen hebben en leert de landen die vrijere morele opvattingen hebben om het doorschieten naar een samenleving van “Woke” en ander gestook af te remmen en tot stilstand te brengen.  Ook wij in Westelijk Europa kunnen op veel vlakken nog wat leren van Oekraïne, Georgië en Moldavië. Vergeet niet dat de staat waarin de betrokken landen zich nu qua corruptie en rechtsstaat nu bevinden een rechtstreeks gevolg is van decennia lange communistische overheersing waar alleen de partijbonzen toegang hadden tot het betere leven en wat corruptie deed veroorzaken en vaak nog niet uit het systeem of uit het denken is.

Misbruik EU-geld en corruptie: Bulgaarse oud-premier werd gearresteerd

De Bulgaarse ex-premier Boiko Borissov: Gefotografeerd op een Eurotop als regeringsleider beveiligd en wel, en vervolgens in een politiecel, na te zijn aangemerkt als verdachte door het Europees Openbaar Ministerie (EPPO) inzake misbruik van EU gelden
Foto: Europese Unie

Maken we vooruitgang? Ja! Op 17 maart j.l. werd de voormalige Bulgaarse premier en huidig oppositieleider Boiko Borissov door de Bulgaarse politie gearresteerd op verdenking van misbruik van EU-geld. De drievoudig premier werd in de avonduren meegenomen voor verhoor samen met andere politici waaronder een Bulgaarse oud-minister van financiën. Van door de politie beveiligd en wel, zo in de politiecel. De aanhouding volgde in het kader van een 120 tal onderzoeken van het Europees Openbaar Ministerie EPPO waarbij de Bulgaarse oud-premier en andere politici als verdachten werd aangemerkt.

Kantoor van het Europees Openbaar Ministerie in Luxemburg
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Hoezo treedt de EU niet op tegen corruptie? Ik herinner mij nog de hoeveelheid honende reacties die ik kreeg  toen ik afgelopen jaar het verhaal bracht over het nieuwe Europese Openbaar Ministerie. Gelukkig dat mijn taak beperkt is tot het u informeren en zich niet uitstrekt tot het u overtuigen. U bleek destijds weinig of geen vertrouwen te hebben in de trein der traagheid die het Europees Openbaar Ministerie naar haar doelen brengt. Dat is uw goed recht.  U mag ook rustig rood zeggen tegen een blauwe muur. Mij niet gelaten.

De Europese trein der traagheid en de wissel op het spoor

Wissel op het spoor in het Duitse Lubmin (voormalig Oost-Duitsland)
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Maar de trein der traagheid laat zich niet door muren weerhouden, hij neemt de obstakels rustig en bedacht, zelfs als de trein der traagheid een oude in slechte staat verkerende spoorwissel moet nemen kan de trein in stabiliteit op de rails rijden zonder te ontsporen. Met vertraging zal de trein de traagheid ooit weer de goederen van China naar Rusland naar Europa brengen. De trein der traagheid let niet op de kleur van de rails maar op de staat van de rails waarop deze moet rijden. Waarvan akte.