Analyse: Europese veiligheid en de spagaat waarin EU-critici lijken te verkeren

0
551
Een beeld dat de Europese veiligheid symboliseert. Een pantservoertuig van de Spaanse Policia Nacional voor het gebouw met een grote Europese vlag waar een Europese top gehouden wordt in Barcelona. Foto: © Peter-Vincent Schuld

door Peter-Vincent Schuld

Turkije bombardeert het Syrische Idlib. Stroom met vluchtelingen komt op gang. De vluchtelingen willen massaal de Griekse grens oversteken. Griekenland houdt de grenzen dicht.Toch slagen grote groepen de Europese Unie te bereiken.Spanning tussen Ankara enerzijds en Athene en Brussel anderzijds loopt op.Turkse president Erdogan eist dat Europa vluchtelingen opneemt omwille van een oorlog die door hem gestart is.

Erdogan chanteert de Europese Unie en haar lidstaten. Thans op wat incidenten tussen de Turkse en Griekse politie na,  alleen een politiek conflict, maar de situatie draagt een potentie in zich mee om een militair conflict te worden.

Armeniërs woonachtig de Europese Unie demonstreren tegen het ooit voor mogelijk gehouden Turkse lidmaatschap van de EU voor het raadsgebouw in Luxemburg
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Autochtone bewoners van Lesbos raken slaags met de politie.
Autochtone bewoners van Lesbos koelen hun woede ook op de media waaronder een collega van het Duitse Stern.
Het loopt totaal uit de hand.
De zoveelste demarche van een totaal onbetrouwbare regeringsleider genaamd Erdogan die wel bij Europa wil horen maar er niks voor doet. Integendeel, alle Europese normen en waarden worden door Erdogan ter zijde geschoven.

De Turkse president Erdogan eenzaam op zijn plaatsbordje kijken tijdens een Europese top in Brussel
Foto: © Peter-Vincent Schuld


Griekenland en Turkije zijn van oudsher aartsvijanden. Toch maken ze samen deel uit van het militair bondgenootschap NAVO. Erdogan tracht conflicten neer te zetten waarmee hij naar zijn opvattingen een artikel 5-situatie van het NAVO-verdrag probeert uit te lokken. (Een aanval op 1 van de lidstaten is een aanval op alle lidstaten).


Erdogan is door de VS in relatie tot de NAVO op “hold” gezet. Deelname van Turkse piloten aan de JSF-F35 opleiding is gestaakt. Erdogan is bezig Russische luchtafweer te verwerven. Dat gaat thans niet goed samen met het NAVO-bondgenootschap.


De NAVO is al geruime tijd van binnenuit aan het afbrokkelen. De bemerkingen van de Amerikaanse president Trump over de NAVO die niet echt lovend waren zijn pure waarheid geworden. Europa moet aan haar eigen veiligheid werken en denken zonder financieel alles te verwachten van de VS die de grootste betaler zijn.

Amerikaans bemanningslid aan boord van een NAVO-Radarvliegtuig AWACS
Foto: © Peter-Vincent Schuld


Trump gaf Europa eveneens en terecht een veeg uit de pan omdat Europa geen halt toeroept aan de immigratie. De facto een influx uit landen met een lagere civilisatie, een lagere ontwikkelingsgraad en lieden met botsende achtergronden. Mensen, vaak met met opvattingen die haaks staan op onze democratische rechtsstaat.


De NAVO is niet het aangewezen instituut om de Europese normen en waarden te bewaken en te bewaren. Die taak is weggelegd voor ons Europeanen zelf, van burger, inlichtingenofficier tot politicus.

Als de NAVO niet meer optimaal functioneert als veiligheidsmechanisme, dan moet je een alternatief zoeken.


De redenatie dat een Nederlandse militair in Europees verband niet wil sneuvelen voor een “Franse” zaak is geen redenatie die stand kan houden. Sterker, verdragsmatig gezien is dit nu al feitelijk het geval gelet op het zogenaamde art. 5-mechanisme in de NAVO. Dat zelfde geldt dus ook voor Turkije waar Nederland ooit Patriot raketsystemen met personeel uitrolde om het Turkse luchtruim te verdedigen. Toen was Nederland goed genoeg.


De wereld van vandaag ziet er anders uit. Turkije onder Erdogan, en ik maak uitdrukkelijk dit onderscheid, heeft zich ver verwijderd van de beschaafde wereld.


De problemen aan en rond de Grieks-Turkse grens is niet de enige situatie. We kennen de taferelen uit Italië.

De Spaanse autoriteiten treden in de enclaves Melilla en Ceuta hard op tegen migranten die op een illegale wijze de grens willen passeren.Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens trad de Spanjaarden bij, na een eerder verdict dat in contradictie staat met het huidig arrest.Wie illegaal de grens passeert mag linea recta de grens met Marokko worden overgezet. Dan moeten de betrokken migranten het maar via de legale weg trachten de grens te passeren. Binnen afzienbare tijd gaan wij hier een reportage ter plaatse over maken.


Griekenland en Spanje zijn beiden de grenslanden van de Europese Unie en daarmee ook van Nederland en België. Zo is het en niet anders.Dat betekent dat die grenzen beschermd en verdedigd moeten worden. Daarbij hoort ook een repressieve macht.

Facebook posting van de voorman van het Vlaams Belang Tom van der Grieken
Beeld: Facebook


De anders zo EU-kritische Tom van Grieken van het Vlaams Belang liet weten via Facebook:”Dit wordt erger dan de asielinvasie van 2015″. Het heeft inderdaad die potentie als het nog verder in Syrië uit de hand loopt.”we ain’t see nothing yet”. Ook daar heeft Van Grieken potentieel gezien gelijk in.


“Pak Turkije keihard economisch aan”. Als we dit zouden kunnen nuanceren tot het Turkije van/onder Erdogan en zijn gelijk gestemden, ben ik acuut akkoord.


“Tijd voor Europese solidariteit, stuur manschappen om de Grieken te steunen” zijn steekhoudende en zelfs wijze woorden van Van Grieken.

Hier doet Van Grieken zijn naam eer aan. We moeten van en er voor de Grieken zijn.  Dat zei ik ook al tijdens de Griekse kredietcrisis,  ik heb deze gang van zaken van nu jaren geleden al voorspeld. Ik heb toen ergens geschreven, ik geloof in een posting op Facebook, dat we de Grieken niet mogen afknijpen omdat zij, indien Griekenland geen financiële adem meer zou hebben dit ten koste zou gaan van de veiligheid van en in de rest van Europa. Toen viel mij louter hoon ten deel. Maar dan ben ik wel gewend.

Ik stelde zelfs dat het boekhoudtechnisch en omwille van redenen van veiligheid van alle Europese lidstaten het wellicht een idee zou zijn om de schuld van Griekenland aan de andere Europese lidstaten volledig kwijt te schelden, zodat Griekenland kon gaan investeren in “state of the art” veiligheidsmechanismen en de Griekse burger ook weer adem zou krijgen na het extreme fiscale regime van de kreditcrisis-legislatuur onder de extreem-linkse premier Tsipras én onder druk van de Eurogroep onder leiding van de Nederlandse PvdA-voorman Jeroen Dijsselbloem.


Een samenleving is net als een menselijk lichaam. Als een samenleving is uitgeput en er zit geen rek meer in, dan kan deze ook niet gezond functioneren en is het afweersysteem nihil.

De publieke opinie van toen leek deze redenering niet te begrijpen. Ook dat zijn we intussen gewend.


Wat veel opvallender is, is dat er om Europese solidariteit wordt gevraagd uit een hoek die zeer Europa-kritisch is zijnde het Vlaams Belang.


Dus tijd om het even juridisch te bekijken. Ik ga het u proberen eenvoudig uit te leggen.


Andere landen mogen in het buitenland alleen met bevoegdheden optreden als er een juridisch kader is waarin dat mogelijk is. De Europese Unie en haar grensbewakingsagentschap Frontex vormen dit juridisch kader.

Onder welke juridische voorwaarden mag deze Belgische hondengeleider van de politie, hier gefotografeerd in Aarlen, werken in het buitenland?
Foto: © Peter-Vincent Schuld


Een Nederlandse of Belgische agent(e) mag niet zomaar in bijvoorbeeld Ierland op eigen houtje en zonder juridisch kader zijn/haar functie uitoefenen die hij/zij in eigen land bekleedt. Immers de aan de agent verstrekte bevoegdheden liggen binnen de grenzen van een jurisdictie. Dus nogmaals ter verduidelijking: Alleen afspraken in de vorm van onder andere gemeenschapsrecht, verdragsrecht of internationaal recht stellen die agent in staat om buiten de eigen jurisdictie te kunnen functioneren.

Als dit kader wegvalt, er dus geen Europese Unie (meer) zou bestaan, is het veel moeilijker, eerder onmogelijk, om uit diverse landen agenten te halen en deze in “Frontex verband” elders te detacheren.


Veiligheid kost nu echter nu eenmaal geld en Europa stelde voor deze veiligheid in relatie tot vluchtelingenproblemen aan de Turks-Griekse grens 700 miljoen Euro ter beschikking. Dat bedrag is slechts een fractie van de kosten als iedere lidstaat afzonderlijk deze problematiek te lijf moet gaan.

Kent u nog de boerencoöperaties? Ze kochten gezamenlijk spullen in en verkochten gezamenlijk hun producten. In deze is het niet meer of minder, maar de “boeren” zijn in deze “landen”. Het is wel handig als u het gehele plaatje voor wordt gehouden in plaats van enkele kreten zonder inhoudelijke duiding.

Ook met de Europese Unie heeft u nog de gelegenheid uw politieke voorkeur uit te spreken om nadien te beslissen welke koers er gevaren moet worden.

Van der Grieken van het Vlaams Belang heeft zich dus uitgesproken vóór de Europese solidariteit en dus vóór de Europese Unie. Dat mag (gelukkig maar) en derhalve “waarvan akte”.


“Controleer onze binnengrenzen” eindigt Van der Grieken. Dat er geen slagbomen staan betekent niet dat de grenzen niet in de gaten gehouden worden. Hoe hadden we anders de dader van de aanslag in Berlijn, u weet wel, die kerel die met een vrachtwagen op de kerstmarkt inreed, kunnen onderscheppen in Italië. Een “routinecontrole” luidde de officiële verklaring. Maar meneer Anis Amri was door slimme camera’s al her en der opgemerkt. Of wou u bij een grensovergang met een dichtheid aan onschuldige burgers opeens midden in een schietpartij terecht komen tussen politie en boeven of terroristen?


Met conclusie, als het om veiligheid gaat zijn veel EU-criticasters, Nexiteers en Belxitieers wel opeens wel Europees gezind?


Is dat niet een beetje dubbel? Wat wilt u nu? Inderdaad u wilt een veilig Europa, waarin u zich veilig kunt verplaatsen en overal veilig kunt vertoeven of op vakantie kunnen gaan. Zeg dat dan. Zeg dan dat u een veilig Europa wilt in plaats van zonder Europa te willen omdat u eventueel van mening bent dat het bestuur van Europa lamentabele elementen bevat. Als u niet zegt wat u daadwerkelijk wilt, als u niet gewoon zegt “ik wil veiligheid, punt”, dan wordt het geen punt, zo simpel is het.

Franse marinebasis in Toulon, Frankrijk Foto: © Peter-Vincent Schuld

De door vele EU-criticasters verguisde Franse president Macron, begreep dit echter wel. Hij is en blijft de drijvende kracht achter een Europese Defensie.  Als er heibel is in een van de lidstaten moeten bij wijze van spreken automatisch de marineschepen vanuit de marinebasis in Toulon of elders in Europa kunnen uitvaren om de Europese burgers waar dan ook binnen of buiten de Europese Unie te kunnen beschermen en agressors aan te pakken.

Dit idee is helemaal niet zo vreemd. Zeker niet nu de VS hebben laten weten dat ze niet overal ter wereld meer “politieagentje willen spelen” en dat Europa ook een eigen verantwoordelijkheid heeft.