Analyse: Klimaathysterie op zijn retour: “Visies” Frans Timmermans worden stuk voor stuk verhakseld

0
Frans Timmermans op een Europese bijeenkomst Foto: © Europese Unie

door Peter-Vincent Schuld

Frans Timmermans “misbruikt” de Europese Vlag voor een discutabele politiek. Een zware machtsstrijd volgde, maar de Europese Commissie laat eindelijk een deel van het verstand zegevieren, Frans Timmermans niet meegerekend.

Het laden van een binnenvaartschip met steenkool in de haven van Antwerpen.
Foto: © Peter-Vincent Schuld

In onze onze verhalen zijn en blijven we kritisch, in onze analyses, commentaren en columns waren en zijn we vernietigend waar het gaat om het beleid en het denken van de Europese klimaatgoeroe paus Klimatus alias Frans Timmermans. Daar is ook alle reden toe. Onze onafhankelijke redactie staat niet alleen in de zware kritiek op Timmermans. De afgelopen weken ging het hard, al merkte u het misschien niet omdat ook uw beeldscherm aanhoudend “besmet” werd met corona en omicron. Maar hoe moeten wij ons Europa beschermen tegen iets wat veel weg heeft waanzin?

Aardgasdistributiestation van Net4gas in Breclav, Tsjechië
Foto: © Peter.Vincent Schuld

Het was 3 januari j.l. Het Russisch staatsbedrijf Gazprom laat in een persbericht weten dat 2021 een record brekend jaar was. Daar sta je dan als sukkeltje die zijn CV-installatie op aardgas tegen torenhoge kosten heeft ingeruild voor een warmtepomp. Van dat geld had je flink op vakantie kunnen gaan en andere leuke genotsbevorderende dingen kunnen doen. Aardgas rules, punt.

Biovergister waar methaan wordt geproduceerd in Holwerd, Friesland Nederland
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Het mooie van aardgas is dat het goedje ook buiten de diepte van de bodem geproduceerd kan worden. Dat heeft dat biogas, maar het gaat om het brandbaar element “methaan”. Wat kan ontbinden, kan de weg naar de kachel vinden.

Opgeheven vingertje NL zorgt voor concurrentievervalsing en meer

Booreiland in de haven van IJmuiden, Nederland
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Aardgasprijs hoog? Shell doet goede zaken zo brachten de financiële nieuwsmedia. Nederland? Nederland steekt het domineesvingertje weer op naar offshorebedrijven die afhankelijk zijn van de olie- en gaswinning op zee. De sector voelt zich gehinderd bij het zaken doen over de grens meldt het FD. Wat doet Nederland dus: Het tot stand brengen van een ongelijk speelveld en dat is in strijd met…. de regels van de interne markt in Europa. Dus eerst even nadenken alvorens u weer tegen de EU als instituut schopt. Het is niet zo zwart-wit. Wat het Nederlands politiek proletariaat u vertelt kunt u meestal gewoon direct vergeten wegens aperte nonsens.

Alsof we de economie niet genoeg hebben verziekt met alle lockdowns en het stilleggen en hinderen van allerhande economische activiteiten.

Tennet waarschuwt voor black out en dan hebben we…….

Tennet Hoogspanningsmasten in de Eemshaven nabij Delfzijl, Groningen, Nederland
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Afgelopen week. Het Nederlandse staatsbedrijf Tennet, dat de netwerkbeheerder is van al die grote elektriciteitsmasten in Nederland en een stuk van Duitsland, is helder: De energieleveringszekerheid wordt minder als kolencentrales uitgeschakeld worden, als gascentrales worden stil gelegd omdat zon en wind de plaats innemen. Echter zon en wind zijn afhankelijk van het weer. De vraag naar energie stijgt.

Grondwerken ten behoeve va het uitrollen van extra distributiecapaciteit middels elektriciteitskabels in Brasschaat,
België Foto: © Peter-Vincent Schuld
Aanleggen elektriciteitskabels en uitbreiding distributienetwerk in Brasschaat, België
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Overal zie je grondwerken in Europa waar men man en macht de capaciteit voor elektriciteitsdistributie wordt uitgebreid. Vanaf 2025 zouden we volgens Tennet makkelijker in een situatie kunnen komen dat we geen elektriciteit ter beschikking hebben.

Eigen energievoorziening bij het American Circus in Tilburg, Nederland
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Word maar een geconfronteerd met een “black out”. Kijken of de groentjes dan nog zoveel stemmen halen. Dus voorbereid zijn op uitval van de stroom. Hoe lossen we dat op, voor een deel niet en voor een ander deel met noodstroomaggregaten……..op……diesel.

Datacenter in de Wieringermeer, gemeente Hollandse Kroon, Noord-Holland, Nederland
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Alles wat vitaal is draait op elektriciteit. Van telefoonpalen tot datacenters, van stormvloedkeringen tot beademingsapparatuur. Wat is dat toch met dat eencellig groen denken? Grote aanjager van deze bedriegende ideologie is nog steeds Frans Timmermans, Europees Commissaris voor klimaat. Maar zijn schoentjes worden nauwer.

Europees commissaris Breton maakt gehakt van collega Timmermans

Europees commissaris voor de interne markt, de Fransman Thierry Breton
Foto: © Europese Unie

Europees Commissaris voor de Interne Markt Thierry Breton laat er geen onduidelijkheid over bestaan. Gas en kernenergie worden door de Europese Commissie onder voorwaarden als “groen bestempeld” (wat dat dan ook moge inhouden). Feit is dat er een realistische ommezwaai gemaakt wordt.

Vitaal hoofdnet aardgas (leidingen Gasunie) in de Wieringermeer, gemeente Hollandse Kroon, Noord-Holland, Nederland
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Het leek klein nieuws over de ommezwaai van de Europese Commissie maar wie de berichten goed in binnen- en buitenland opvolgt en goed analyseert. zal beseffen dat er een fikse en niet te herstellen deuk is geschopt in de dogma´ s van het groene denken en de politieke geloofwaardigheid van Frans Timmermans. Het was de Franse Europees commissaris voor de interne Markt Thierry Breton die zijn collega Europees commissaris Timmermans openlijk een politieke rotschop verkocht waardoor Frans Timmermans in een eerste genadeloze val terecht kwam.

Dak met zonnepanelen en traditionele schoorstenen in Antwerpen-Deurne
Foto: © Peter-Vincent Schuld

De tweede dreun die Timmermans te verwerken kreeg bestond uit het feit dat plusminus 5000 wetenschappers zich middels een petitie keerden
tegen het uitreiken van een eredoctoraat door de TU Delft aan Timmermans. Het Algemeen Dagblad berichtte “Het kan niet zo zijn dat de TU Delft een eredoctoraat verstrekt aan iemand die onzin uitkraamt over de energietransitie”, zegt oud-TU’er Jan Asselbergs.” en er volgde nog een stevige oorvijg in het AD “Timmermans is geen wetenschapper, hij is een geslepen politicus’, pende de afgestudeerde TU’er Egbert de Beyer op.”

Daar kan Timmermans het mee doen en is eigenlijk volstrekt in lijn met wat wij al jaren berichten.

Boxer ziet sterretjes in Gent, België
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Het is net een bokswedstrijd waarbij iemand onverwacht de ring in wordt geslingerd. Een wedstrijd waarbij de belaagde speler in de touwen wordt gejaagd, moet gaan zitten en verzorg moet worden. Timmermans is nu aangeschoten wild. Want wat gebeurde er? De derde dreun werd recht op het politieke porem geplaatst van Timmermans en opnieuw was het de Fransman Thierry Breton (we geven hen nu de geuzennaam mee luidend Thierry Beton) die deze week meldde dat er voor de bouw van nieuwe veilige kerncentrales 500 miljard op tafel moet komen. Dat is andere koek dan windmolentjes zetten.

De psychopathische dwangneurose van Timmermans

Tank met aardgas (LNG / CNG) bij Q8 tankstation neergezet met Europese subsidie bestemd voor het vrachtverkeer langs de snelweg E34 ter hoogte van Ranst, België
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Dat aardgas nu opeens door de Europese Commissie ook als “groen” wordt bestempeld is alleen voor het grote publiek iets nieuws. Hoe vaak hebben wij al geen concrete foto’s getoond van opslagtanks bij tankstations waar vrachtwagens aardgas kunnen tanken en waarbij de vulinstallaties mede tot stand zijn gekomen door een bijdrage van de Europese Unie? Het gedram van Frans Timmermans en ter linker en nog groenere zijde, blijken complete sprookjes te zijn waar we in de harde realiteit van vandaag niks mee kunnen.

De Belgische groenen en hun geestesziekten

Kerncentrale in Doel, België
Foto: © Peter-Vincent Schuld

De Belgen wilden ook graag een kernuitstap. Wat maakt de Belgische regering met een kolonie groenen ervan? “Kernuitstap is definitief, maar onder voorwaarden” Daar moesten ze een nacht over vergaderen op 21 december en het was 22 december van het afgelopen jaar toen het nieuws naar buiten kwam. Wie goed de stukken leest, neemt een uitstel van een beslissing waar. Voor groenen en een groot deel van de Belgische socialisten is kernenergie gelijk aan vloeken in de kerk. De Belgische groentjes kraaien koning voornamelijk om hun hoofd hoog te houden voor hun achterban.

Europees commissaris voor klimaat, de Nederlander Frans Timmermans
Foto: © Europese Unie

Feitelijk is het niets meer dan wachten tot de Europese Commissie haar interne machtsstrijd definitief heeft beslecht. Die strijd ging en gaat tussen Breton enerzijds en Timmermans anderzijds. Timmermans heeft jaren niets anders dan emotioneel geblaat laten horen. Inhoudsloos, niet realistisch, een parallelle economie bevorderend. Juist dat laatste is eigenlijk in strijd met de beginselen van eerlijke concurrentie en is dus schadelijk voor de werking van de interne markt. De energiemarkt kan zichzelf bedruipen. Er is vraag genoeg en er is aanbod. Alleen als je als overheid eisen gaat stellen aan de kleur van de stroom, die bij voorkeur groen zou moeten zijn dan mag de belastingbetaler er weer voor opdraaien middels torenhoge energiebelastingen die weer vloeien naar…. u raadt het al, onder meer de bouw van windmolens. Het lijkt of u uw eigen zakelijke elektrocutie betaalt.

Radioactief of Radio-in-actief that’s the question Op de foto een waarschuwingsteken op een vrachtwagen gefotografeerd nabij Reims, Frankrijk
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Terug naar België en de radio-inactieve groenen. Maar met meer idealisme dan verstand is het koning kraaien gewoon niet meer dan vragen of de ene butler de politieke guillotine alvast wil binnenrijden en de andere butler vragen om op de zilveren schaal de mand te presenteren waarin politieke hoofden met weinig verstand en nog minder realiteitszin gaan vallen. De politieke valbijl scheidt niet alleen het politiek hoofd van de electorale romp, maar scheidt ook meteen het kaf van het koren.

Schadelijke Timmermans verwijdert burger van Europa

Europees commissaris Timmermans (klimaat) op een raadsvergadering in Brussel, België Foto: © Europese Unie

Terug naar Timmermans. Wanneer iemand politiek bedrijft en zich bedient van louter politiek gemotiveerde maatregelen met daaraan gekoppeld een onophoudelijke stroom propaganda op kosten van de belastingbetaler en dat doet onder de vlag van de Europese Unie, dan is er een zwaar politiek probleem rond de man in kwestie. Als je dit verder uitkristalliseert en analyseert dan is het redelijk en billijk om te stellen dat de man het instituut Europese Commissie en de Europese vlag misbruikt plus het instituut Europese Unie ongelofelijk veel en onnodig schade toebrengt.  Het gekakel en gezever van Timmermans is een toonvoorbeeld van hoe burgers zich verder verwijderd voelen van, en gekneveld voelen door de Europese Unie terwijl het instituut Europese Unie hier niets aan kan doen. Het zijn de politici die diverse postjes bemannen die het vierkant verpesten. Zij geven de burger en de het bedrijfsleven een dolksteek in de rug.  De burger kan je het niet kwalijk nemen dat deze zich keert tegen de EU, temeer daar onze collega´ s in de journalistiek het van alle kanten nalaten bij gebrek aan intelligentie of parate kennis de burger wel goed te informeren. Wij mogen het weer rechttrekken. Maar wij zij maar klein. Dus het is een strijd tussen David en Goliath.

Co2 is af te vangen: op de foto een chemische fabriek van Domo in Leuna, Duitsland
Foto: © Peter-Vincent Schuld

het afvangen van methaan (CH4) en CO2 stonden op de agenda van de klimaatconferentie in Glasgow maar bleven onderbelicht. Techniek en economie gaan hand in hand. Politiek en intelligentie niet.
De inhoud wint het al lange tijd niet meer van de waan van de dag. Het is het gedram en gejammer die het vaak winnen van de (aanstaande) realiteit.

Weg in gevaarlijke staaat na modderstroom ten gevolge van hevige en abnormale regenval in Murcia, Spanje
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Ja, we worden geconfronteerd met buiten haar oevers tredende rivieren en overstromingen. Ja, we zien resultaten van in ongerede geraakte wegen. We krijgen er tegenwoordig ook sneller kennis van omdat binnen we binnen enkele seconden weten wat er aan de andere kant van de aarde zich afspeelt.

Voortschrijdende techniek

Video maken, verzenden per GSM over het internet anno 1995 bij de Technische Universiteit Delft, Nederland
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Ik herinner mij nog de jaren 90 van de vorige eeuw waarbij mobiel internet door de studenten van de TU Delft op een voor toen spectaculaire wijze in de praktijk brachten. Een grote laptop in zilverfolie met een trage verbinding.Techniek en gezond verstand zullen ons ook nu gaan helpen. De samenleving stilleggen middels allerlei regels, een soort van klimaat-lockdown en dus opgelegde gedragsverandering werkt niet. Een mens laat zich niet dwingen. Uit onderzoek is in België gebleken dan 6 a 7 op de 10 Belgen niet van plan is om iets te laten, ten gunste van het klimaat. Om eerlijk te zijn, als ik Belg zou zijn zou ik ook tot die 7 van de 10 mensen behoren.

Versterking van de dijken in Hoedekenskerke, Zeeland, Nederland
Foto:© Peter-Vncent Schuld

Het is de voortschrijdende techniek die het primaire instrument vormt om dit soort problemen op te lossen. In absolute termen kun je niet ontkennen dat de aarde in een zekere cyclus van opwarming zit. Dat kan in sommige gevallen tot ellende leiden. Het gevaar van morgen los je niet op door laadpalen te installeren. Wel door te zorgen voor veiligheid, dus ophogen van dijken en andere maatregelen die de burger moeten beschermen in geval van nood.

Terreinwagen van de brandweer met bootje langs de oever van de rivier de Drava in Maribor, Slovenië
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Dus meer bootjes en ander reddingsmaterieel bij bij de brandweer, reddingsbrigades en civiele bescherming om in geval van wateroverlast mensen te redden. Maar daar lijkt de huidige generatie politici niet over na te denken. Het is geen geheim dat je niet intelligent hoeft te zijn om verkozen te worden of een postje te bezetten.  De spreuk bij brandwonden “eerst water de rest komt later” is in metaforische zin net zo goed van toepassing in deze.

Voertuig van de Civiele Bescherming, onderweg door het centrum van Brasschaat naar de in de zelfde plaats gelegen kazerne
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Met woorden red je ook geen mensenlevens. Wel door adequaat en snel in te grijpen bij calamiteiten zolang de technologie niet optimaal op punt is gesteld. Wie sloeg er ook al weer aan het bezuinigen op de Civiele Bescherming in België? Inderdaad Jan Jambon. Nota Bene, een van de belangrijkste kazernes van de Civiele Bescherming in België is gelegen op het grondgebied van Brasschaat, de gemeente waar Jambon ook burgemeester van is. Pikant details is dat de Duitse equivalent van de Belgische Civiele Bescherming, het Technisches Hilswerk (THW) in Germersheim in 2017 een amfibievoertuig in gebruik genomen heeft. Overigens met subsidie van de Europese Unie. De burger wil eerlijke veiligheid, maar zit niet te wachten op politiek gemotiveerde schijnveiligheid. Die zien we genoeg terugkomen in de coronacrisis.

Moerasgebieden, natuurlijke productie van methaan, in de omgeving van Tuzla, Bosnië
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Dus investeer verstandig en niet in allerhande symbolische maatregelen. Bovendien naderen een moment dat we het “broeikasgas” methaan uit de lucht kunnen halen, wat we weer kunnen aanwenden als brandstof. Die techniek staat morgen nog niet op punt, maar het moment nadert. Technisch is het gewoon mogelijk. Nu de uitvoerbaarheid in de praktijk nog. Ik schreef al eerder dat methaan onder meer via natuurlijke wijze de lucht in komt door ontbindingsprocessen in bijvoorbeeld moerassen, veengebieden en vuilnisbelten. Zelfs ieder nietiger dan nietig wezen met een beetje algemene ontwikkeling weet dat.  Gelet op het feit dat ik ook behoor tot de inwisselbare en vervangbare en dus nietige wezens die toevalligerwijs ook wel wat algemene ontwikkeling met zich meedraagt, laat ik me niet vangen door inhoudsloos gepalaver en dat ga ik dus ook niet met u communiceren. Punt!

Voeten en masten neerpoten

Voet / fundament voor windturbine in de Flevopolder, langs de A6 richting Lelystad, Nederland
Foto: © Peter-Vincent Schuld


We rijden over de A6 richting het hoge noorden van Nederland. Overal worden er betonnen voeten geplaatst is een eens zo idyllisch agrarisch landschap. Met zware middelen wordende  akkers van de boeren voor altijd grof van hun schilderachtig aanzicht ontdaan. Is dit Nederland?

Boeren getuigen van hun ongenoegen over het plan om op hun gronden langs de E403 in West-Vlaanderen hoogspanningsmasten te plaatsen
Foto: © Peter-Vincent Schuld


We rijden over de E403 in West-Vlaanderen, België. Boeren komen in protest omdat landerijen zouden aangewend worden voor het plaatsen van elektriciteitsmasten. In de wetenschap dat de burger in Nederland niet weet wat er het diepe West-Vlaanderen gebeurt en de Vlaming niet weet wat er in Duitsland of elders gebeurt, is het aan ons journalisten om dit wel in beeld te brengen en u er over te vertellen. Iets wat onze collega’s gewoon weer vertikken. Is dit Vlaanderen?

Hoogwerkers aan de gang met het plaatsen van een windmolen in de omgeving van Paderborn, NRW, Duitsland
Foto: © Peter-Vincent Schuld

We rijden door Duitsland en ook daar zien we de politieke windvlagen spreekwoordelijk massaal Viagra slikken, de windmolen-erecties kunnen niet op. De ene hoogwerker na de andere die de windmolens als een bouwpakket  in elkaar zetten. 

Een busje van Enercon gefotografeerd in Beveren, België Foto: © Peter-Vincent Schuld

Handel…. de overheid vraagt, het bedrijfsleven ziet winst, en geef ze eens ongelijk. Ondernemingen zoals Enercon, gespecialiseerd in het bouwen van windmolens, varen er wel bij. Maar de facturen die deze bedrijven indienen bij de exploitanten van de windturbines worden wel deels betaald uit belastinggelden. Maar alle windturbines en de zonnepanelen produceren niet genoeg energie en in onvoldoende continuïteit om aan de stijgende vraag te voldoen.

Windmolens in de mist, noordelijk NRW, Duitsland
Foto:© Peter-Vincent Schuld

Hangen de windmolens in een eeuwige mist van beperkt of niet renderen? Waar zijn we dan mee bezig? Laten we eens uitrekenen hoeveel winst je behaalt zonder subsidies.

Onderdeel windmolen op een trailer op een parkeerplaats langs de Duitse autobahn: er worsdt gewacht tot men in de late avond mag gaan rijden
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Dan heb ik het over de productie van het metaal voor de torens, het smelten en produceren van koper voor in de turbines in de dikke kabels die gelegd moeten worden of de hoeveelheid grondverzetmaterieel.

Weekend in Holwerd, Friesland, Nederland: Lege kabelhaspels, volle kabelhaspels en de nodige voertuigen op een rijtje. Is het allemaal wel rendabel?
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Zouden we niet eens berekenen hoeveel het uitzonderlijk transport kost over de weg dat met zwaar en veel brandstof verbruikend materieel en voornamelijk bij avond moet rijden. De rest van de tijd staan de vrachtwagens met onderdelen langs de weg stil.

Begeleidingsvoertuigen “zwaar transport” brengen de dag door alvorens in de avond, als er vervoerd mag worden, de onderdelen voor o.a. windmolens te begeleiden.
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Wat denkt u van alle pilotvoertuigen die deze transporten moeten begeleiden. Rijden deze voertuigen op water? Nee dus. Na ongeveer 20 jaar, kunnen we de zaak weer gaan afbreken wegens afgeschreven. Een beetje zichzelf respecterende oliemaatschappij doet geen mega-investeringen die op 20 jaar afgeschreven moeten worden. Dus hoezo duurzaam? Het woord duurzaam is ook aan inflatie onderhevig.

Zicht vanuit het Melia Hotel op de kust van Torremolinos. Spanje, hetgeen zoveel betekent als “Torenmolen”
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Even een doordenkertje.  Wie van u ging of er zo graag op vakantie naar het Spaanse Torremolinos? Weet u wat Torremolinos betekent? Torenmolens, dus niets anders dan windmolens.  Heeft u in de afgelopen decennia in Torremolinos centrum nog een enkele windmolen gezien? Nee! simpel toch?  Of heeft u er geen actieve herinnering meer aan?


Met conclusie:
Per saldo kan de samenleving de politieke woordenbrei en de groene propaganda beter bespaard worden. Daarom rijden wij door Europa om zelf van alles met eigen ogen waar te nemen en u het te vertellen. We laten ons niet door de eerste de beste tuinkabouter iets op de mouw spelden. Waarvan gelieve akte te nemen.