Analyse: Over een Coronacrisis, politici en burgers die ijlen en een Europese “brandweer” die maar niet wilde uitrukken.

0
2415
Een Fins militair brandweervoertuig onder Europese vlag in Eufor-verband in Tuzla, Bonsnië Foto: © Peter-Vincent Schuld

Door Peter-Vincent Schuld

Simpele oplossingen voor complexe zaken bestaan er niet. Noch u noch ik zijn tovenaars. “Nederland valt ten prooi aan slechte hygiëne” kopt de Telegraaf online vandaag. Vervolgens “Nieuw virus ligt op de loer”,  vanwege de consumptie allerhande diersoorten in Azië. 

Een fles slangenwijn uit Vietnam, het zou helpen tegen lumbago en reuma.
\Foto: © Peter-Vincent Schuld

Oud nieuws, Bernd en ik schreven dat al op  4 februari en 12 februari j.l. in respectievelijk een opiniestuk en een analyse. Koos kopte de bal al in over de Europese afstemming die onze nationale regeringsleiders niet graag aan ons communiceren maar wat wel een realiteit is. We gaan in de materie duiken op basis van harde feiten.

China, tja het gaat daar niet allemaal even hygiënisch aan toe. De Chinese overheid is zich daar wel bewust van. In de aanloop van de Olympische zomerspelen van 2008 in Beijing kondigden de Chinese autoriteiten al strenge maatregelen af om de toiletten in openbare gelegenheden proper te houden. Het was er een complete smeerboel, vies, ranzig en goor.

Voorbereidingen voor de Olympische Spelen 2008 in Beijing, China
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Om het nog concreter te maken, ik vertikte het in China om gebruik te maken van andere toiletten dan die in mijn hotelkamers. Qua hotels verbleef ik in het (fiks) duurdere segment waar zich vrijwel uitsluitend zakenlieden, diplomaten of bewindslieden verbleven. Ik kijk niet naar de prijs als ik moet letten op gezondheid, hygiëne en de continuïteit van mijn werk.

Zicht op de binnenstad van Beijing met toren van het Beijing New Century Hotel waar uw verslaggever verbleef.
Foto: © Peter-Vincent Schuld


Nu, 12 jaar later is het nog steeds rampzalig gesteld met de hygiëne in het land en daarover moeten we nadenken. We moeten over veel nadenken. Vooral eerlijk zijn en boven alle partijpolitieke standpunten gaan hangen. Geen enkel gelijk is zeker, net zo min of het zeker is dat we de volgende morgen halen. 

Dit zijn tijden van crisis waarin de wereld er totaal anders is gaan uitzien. Een wereld waarover u wellicht nooit nadacht en er niet stil bij stond dat het zou kunnen gebeuren.

Belgische grens Baarle-Nassau – Weelde
Foto: © Peter-Vincent Schuld


Hadden de Nederlanders zich een aantal weken kunnen inbeelden dat het een boete tot 4000 euro zou kunnen opleveren als u even bij de Belgen ging tanken? Zo verwant aan elkaar, zo verbroederd met elkaar. De grenzen zijn dicht.

Even niet tanken in België, op de foto een Genc tankstation in West-Vlaanderen
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Nu alleen in hart en ziel met elkaar verbroederd, op afstand. Dit is dus de realiteit als “de binnengrenzen dicht gaan zoals door veel mensen om wordt geschreeuwd”. Weg vrijheid. Weg snel tripje naar Antwerpen of Amsterdam. nee de doodstraf staat er niet op en de dodendraad dat opgetrokken werd door de Duitse bezetter tussen België en Nederland gedurende de Eerste Wereldoorlog is er ook niet. Maar het brengt ons in barre omstandigheden.

Een gereconstrueerd transformatorhuisje en behorende elektrisch grenshek wat ooit onder hoogspanning stond. Geplaatst door de Duitse bezetter in de Eerste wereldoorlog, ook wel de dodendraad genoemd. Hier op foto in Zondereigen, onderdeel van de Gemeente Baarle-Hertog, België
Foto: © Peter-Vincent Schuld

De rechtsbeginselen als  proportionaliteit, redelijkheid en billijkheid lopen de kans snel te vervagen. Ik begrijp het, hier is sprake van een noodsituatie waarin geen gelegenheid is voor onnodige debatten. Maar we moeten alert blijven. Een naar mijn mening onwenselijk voorval dat zich vrijdag 20 maart heeft voorgedaan lijkt een indicatie te zijn dat we vooral moeten blijven nadenken en het “bevel tot” altijd moeten wikken en wegen, ondanks het besef dat de politie voor een verschrikkelijk moeilijke opgave staat onder hoogspanning.

De feiten: De Belgische spoedarts Ignace Demeyer is bij de grens tegengehouden. Hij zou als deskundige gast verschijnen in het Nederlandse TV-programma Op1. Hij kwam de grens niet over.

Ik ben niet bij de situatie aanwezig geweest, maar dit lijkt letterlijk een grensgeval dat mogelijkerwijs haaks staat op een aantal elementaire rechtsbeginselen in relatie tot de proportionaliteit (en het grondrecht van de persvrijheid). Is het van vitaal en noodzakelijk belang om als burger kennis tot ons te nemen? Het antwoord hierop is “ja”.  Is de betrokken spoedarts onmisbaar in de hoedanigheid van deskundige? “Ja”. De man zijn kennis en kunde is van essentiële  waarde voor de nieuws- en informatievoorziening. De live interactie gedurende een talkshow draagt daar aan bij. Bovendien de kennis en de ervaring van buren dragen structureel bij tot een beter begrip en een beter besef van de situaties. Conclusie? In mijn ogen is deze arts onrechtmatig tegen gehouden. Is dat de betrokken politieambtenaar of politieambtenaren kwalijk te nemen?

Agent van de politiezone Brussel Stad Sint Joost
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Moeilijk tot niet. Zij hebben geen direct referentiekader ter plaatse zoals een magistraat. In crisistijden worden er fouten gemaakt waarvan we moeten leren. In algemene zin kun je wel iets zeggen.
U wou toch gesloten binnengrenzen? Nou hier heeft u ze. Zonder iets of iemand iets persoonlijk kwalijk te nemen laat de synergie van omstandigheden zien dat dit in het normale leven meer dan onwenselijk is.

Moeten we dan maar gaan lopen schelden op wat men populisten pleegt te noemen? Dit dedain moeten we niet aan de dag leggen daar we zien dat één van de door hun benoemde immigratieproblemen ook in crisistijd hoog opspeelt. We zien in Antwerpen, Brussel, Turnhout maar ook in Spanje, Frankrijk en Nederland totaal onaanvaardbaar gedrag onder met name personen die oorspronkelijk uit Marokko en omgeving afkomstig zijn.

Figuren die elke vorm van civilisatie missen en elk gevoel van verantwoordelijkheid en saamhorigheid vreemd lijkt te zijn. We hebben talloze filmpjes gezien van figuren, veelal afkomstig uit Noord-Afrika (Marokko en andere omliggende landen) die blijk gaven van barbaars gedrag.

Knokpartijen in supermarkten. Feitelijke berichten over figuren die aanwijzingen en preventiemaatregelen aan hun laars lappen zijn er volop. Voorzichtig werd hier gewag van gemaakt in het Vlaamse tv-programma De Afspraak van de VRT van donderdag 19 maart. De Franse politie is in de banlieus van onder meer Parijs het misplaatst gedrag van betrokkenen zo zat dat zij is aangevangen met het verrichten van aanhoudingen.

Mensen die elke aansluiting met onze Europese beschaving missen en klaarblijkelijk deze ook wensen te missen. We moeten ons nog maar eens goed de vraag stellen of wij deze mensen nog in onze Europese beschaafde samenleving willen hebben. Verdienen deze mensen wel het recht op een langer verblijf op Europese grond? Is de samenleving in het geheel na de lockkdown niet beter af zonder deze lieden. Is het niet beter dat deze lieden, populair gezegd (onder rechtsdwang) hun biezen te pakken om nimmer meer weer te keren op het grondgebied van de Europese Unie?

Deze kwalijke types vergallen het voor de mensen van elders die op talloze manieren blijk geven een hart te hebben voor de samenleving waarin ze terecht zijn gekomen.

In tijden van nood leer je je vrienden kennen….. en je vijanden.

Wie dit gedrag nog durft te bagatelliseren of goed te praten is of een volstrekte idioot of een pathologische leugenaar.

Nederlands paspoort met bovenin de vermelding ‘Europese Unie”.
Foto: © Peter-Vincent Schuld


Het opschrift Europese Unie  op onze paspoorten lijkt een waardeloze mededeling te zijn. Dat ligt niet aan “Brussel”, dat ligt niet aan de Europese Commissie. Dat ligt VAAK aan de lidstaten. Aan het beleid of gebrek aan beleid van de regeringen die de huidige landsbesturen voorgingen.


Het is een pertinente onwaarheid dat er niet Europees samengewerkt zou worden. De nationale organisaties die instaan voor de volksgezondheid staan voortdurend in contact met het European Center for Disease Prevention and Control, een agentschap van de Europese Unie.

Logo van het Europees centrum voor ziekte preventie en beheersing
Beeld: © Europese Commissie

Er wordt druk kennis uitgewisseld. Het klinkt voor de lidstaten alleen niet “sexy” als men zich zelf op de borst kan kloppen met “wij doen dit en wij doen dat”. Ben je dan volstrekt eerlijk? Ik vrees van niet. Collega Koos van Houdt heeft er een mooie term voor bedacht, luidende “het witwassen van Europees beleid”.


Ben je eerlijk als je Europa van alles verwijt terwijl de Europese Centrale Bank in Frankfurt onomwonden bij monde van Christine Lagarde zegt alles te doen wat nodig is, binnen de haar gegeven bevoegdheid om de Europese economie op peil te houden en hier per direct 750 miljard euro voor vrij maakt? Nee, dan ben je niet eerlijk. Let wel de ECB is geen instituut die het bij woorden kan laten. Twee woorden teveel of te weinig gezegd en het kan een Europese economie volledig in duigen doen storten.

Ingang Europese Centrale Bank ECB in Frankfurt, Duitsland
Foto: © Peter-Vincent Schuld


Ben je eerlijk als je Europa verwijt niets te doen terwijl de Europese Commissie groen licht geeft voor staatssteun aan getroffen sectoren en de onderling met de lidstaten afgesproken begrotingsregels per direct heeft versoepeld?

Gebouw van de Europese Commissie in Brussel, België
Foto: © Peter-Vincent Schuld


Is Angela Merkel eerlijk als zij zegt de Europese gedachte van samenwerking na te streven en tegelijkertijd een exportverbod instelt op mondkapjes voor België. Nee dat is ze niet. Duitsland, onze goede buur. Na de nodige druk zijn Merkel en haar regering omgegaan en is het rigide en absolute verbod ingetrokken. Het in de ogen van een aanzienlijk deel van burgers, disfunctionerend Europa is vaak 1 op 1 te herleiden naar de regeringen van de nationale lidstaten. Het is de zoveelste keer dat ik het benadruk, maar tekorten, vermeende tekorten en tekortkomingen in de acute noodbijstand zijn grotendeels veroorzaakt door het instorten van het ijzeren gordijn en het einde van de koude oorlog met de toenmalige Sovjet Unie.  “Er gebeurt ons niets meer in deze omvang”. Dachten we.

echo
Een voertuig de European Civil Protection and Humanitarion Operation ECHO(Een instelling van de Europese Unie) tijdens de Kosovo crisis bij de Albanees-Kosovaarse vluchtelingen in Kukes, Albanië
Foto © Peter-Vincent Schuld

Wat is er nu intelligenter om je voor te bereiden op een crisis zodat je adequaat deze bestreden kan worden. Heeft de EU een civiele verdedigingsinstantie? Ja dat heeft het. ECHO heet het, European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations. In een persbericht van 19 maart, eergisteren dus kondigde deze EU-organisatie aan dat de Europese Commissie voor het eerst een voorraad beademingsapparatuur en beschermingsmiddelen aanlegt.


Zijn we hier niet rijkelijk laat mee? Hebben de lidstaten van de Europese Unie zitten slapen? We kunnen praten over grootse plannen om het klimaat te beschermen, iets waar zo meteen echt geen geld meer voor is tenzij  we alles op de pof gaan financieren als overheden. Maar veiligheid en burgerbescherming in tijden van rampspoed blijken een ondergeschoven kindje te zijn. Die noodvoorraden hadden er al jaren moeten zijn. Er hadden al jaren volle magazijnen moeten liggen en strategische voorraden moeten worden aangelegd. Het is een kwestie van keuzes maken omdat iedere euro maar 1 x uitgegeven kan worden.

Op nationaal niveau kunnen Europese lidstaten snel hulp verlenen, binnen Europa schijnt dat moeilijker te liggen. Op de foto een Belgische legervoertuig behorende tot de BE FAST Belgian First Aid en Support Team op oefening in Save, Benin, Afrika, uitgerust met de Belgische Vlag en het logo van de Europese Unie
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Daar is het tussen Europa en de burger fout gegaan en zal het blijven fout gaan tot we eindelijk gaan leren en onze politieke eigen belangen en ego’s aan de kant gaan schuiven. En we kunnen het.

Ook blusvliegtuigen van de Franse securité civile verlenen bijstand aan andere Europese lidstaten. Op de foto een Grumman / Conair Firecat gefotografeerd in de buurt van Carcassonne, Frankrijk Foto: © Peter-Vincent Schuld

Bij de grote natuurbranden in Zweden is er assistentie verleend door de Duitse en Poolse brandweer. Bij de enorme bosbranden in Portugal zijn er ook hulpteams uit andere landen te hulp geschoten, dat zelfde geldt voor de bosbranden in Griekenland. Ook binnen NAVO-verband bestaat er een civiel verdedigingsmechanisme.

Estlandse artsen verlenen hulp bij een gesimuleerde ramp op IJsland, een oefening binnen NAVO-verband
Foto: © Peter-Vincent SchuldWaarom bij het Corona-virus niet? De reden is simpel, omdat in iedere lidstaat de eigen bevolking gevaar liep. Maar adequate afstemming van personeel en materieel staat een grootschalige gedeelde hulpverlening niet in de weg.

Groot-Britannië ervaart nu al het eerste nadeel van de Brexit,

Oost-Europese verpleegkundigen en artsen zijn terug naar huis gegaan. Voelden zich niet meer welkom. Dank u Brexit! Zeker nu de nood zo hoog is.

Maakt het u uit of u geholpen wordt door een team van Bulgaarse ambulancehulpverleners? Op de foto een ambulance van een ziekenhuis uit Sofia, Bulgarije
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Europa, dus de Europese Commissie, de raad van staats- en regeringsleiders, maar ook het parlement zullen uit deze Corona-ramp een les moeten leren en als de donder aan de slag moeten met werken aan een Europees burgerbeschermingsmechanisme dat bij het eerste signaal in actie komt en zichtbaar is bij de burgers.

Maakt het u uit of u geholpen wordt door een Duitse noodarts en ambulanceverpleegkundigen? Op de foto een ambulance in Aachen, Duitsland
Foto: © Peter-Vincent Schuld

We kunnen dan dingen samen doen, dat maakt de organisatie en de aanschaf van materieel goedkoper en efficiënter.

Maakt het u uit of u geholpen wordt door een Spaanse ambulancedienst? Op de foto een ambulance in Orihuela, Spanje Foto: © Peter-Vincent Schuld


Nu lijkt het mij niet uitmaken of u, lieve lezer, gered wordt door mensen van een Spaanse, Bulgaarse of Duitse ambulancedienst . U wilt gered worden. En terecht. Een ambulanceverpleegkundige uit Roemenië is net zo toegewijd als een Belgische ambulancier.

Een Fins brandweervoertuig onder “Europese Vlag” deel uitmakend van Eufor, in Bosnië Foto: © Peter-Vincent Schuld


Maakt het uit of er een Europese brandweer komt helpen of die van een buurgemeente? Ik heb het al eerder geschreven. Maar dat dit geen realiteit is ligt puur aan de onwil binnen de lidstaten en een gebrek aan initiatief binnen het dagelijks bestuur van Europa, de Europese Commissie. Pas als het kalf verdronken is, dempt men de put.


Dat deze arrogantie blijft voortduren zelfs tijdens een humanitaire crisis heeft Polen laten zien. Het land weigerde een corridor tot stand te brengen om onder andere Litouwse migranten die onder meer in Duitsland werkten terug naar eigen huis en haard te laten gaan. De Litouwse regering heeft toen maar een vliegtuig van de Litouwse luchtmacht ingezet om de arbeidsmigranten die niet over Pools grondgebied mochten reizen terug naar huis te brengen. Europa anno 20202, Schengen anno 2020.

Intussen zijn de Polen tot inkeer gekomen.

Niet over land, dan maar via de lucht. Op de foto de luchthaven van Vilnius in Litouwen
Foto: © Peter-Vincent Schuld


Ook de Litouwers die zich in het westen van de Europese Unie uit de naad werken hebben even goed recht om terug naar huis te gaan. Ze mogen dan wel veilig op de luchthaven van Vilnius terecht zijn gekomen, maar de manier waarop is onmenselijk. Deze humanitaire omissie van Polen is onvergeeflijk.

Ook de Litouwers denken aan hun veiligheid Op de foto een Litouwse man met een Sovjet gasmasker in de Maxima Supermarkt in Vilnius, Litouwen
Foto: © Maria Lisicyna

De Hongaren blijken er ook wat van te kunnen. Zelfs als je in Hongarije woont en je hebt geen Hongaars paspoort, kwam je het land niet meer in. Geldt dus ook voor Nederlanders en Belgen.


Dit zijn dus de consequenties van “grenzen dicht’. Een intern Europees humanitair probleem zonder precedent. Dit kan en mag niet zonder gevolgen blijven voor de betrokken lidstaten.


Als in de komende tijd nu wat minder verheven, arrogant EU-breed echt voor de veiligheid gezorgd wordt voor de Europese ingezetenen….. Als we nu als Europa vierkant en zichtbaar laten zien dat bijvoorbeeld Duitsland met het het lot van een Nederlandse of Belgische staatsburger (en vice versa) is begaan…..

Opeens komt er beademingsapparatuur ter beschikking van de noodlijdende Italianen. Opeens, maar intussen zijn er wel meer dan 4000 Italianen overleden.

Opeens zijn er volgens het Duitse Europees parlementslid Dr. Peter Liese (CDU) Franse Corona-patiënten overgebracht naar Duitsland om geholpen te worden. In een persbericht dat Peter Liese vandaag verspreidde, zei hij “Finally European solidarity is working”. Maar wel te laat. Er is kostbare tijd verloren gegaan en misschien zijn er daardoor wel mensen onnodig overleden.

Ook u had een van die overledenen of nabestaanden kunnen zijn. Nog steeds tegen Europese samenwerking? Zo ja, ga u dan schamen.

Voor hen die de Europese Unie alleen maar willen gebruiken om geldverslindende plannen gestalte te geven, waarvan het nut te betwijfelen valt …. Jammer, daar is geen geld meer voor .  De recessie is ingetreden. Deal with it. De Europese burger wil veiligheid, wil dat zichtbaar en voelbaar ervaren. De Europese burger heeft daar ook recht op. Zorg daar dan voor en stop met hoogdravende toekomstplannen als u de mensen nog geen “morgen” kunt geven. Voor hen die al deze “grootse” en vaak “groene” Europese plannen willen doorvoeren….Ga u dus ook schamen, diep schamen, heel diep schamen.