Analyse: Terwijl Frans Timmermans angst zaait, dromen Jesse, Lilianne en Sigrid van het Torentje

0
1128
Man kijkt 'bedenkelijk" bij het D66 verkiezingsposter met Sigrid Kaag in Den Haag, Nederland Foto: © Peter-Vincent Schuld

door Jan Schils

Brussel – Het is opvallend hoe Frans Timmermans, eerste vicevoorzitter van de Europese Commissie (24/7 hyperactief in het zicht van de Nederlandse parlementsverkiezingen van 17 maart) de laatste dagen en weken de benen uit zijn lijf loopt om overal –  en bij voorkeur in de bevriende linkse en links getinte media – de klimaat- en corona-angst aan te wakkeren.

Frans Timmermans verkondigt maar al te krijg de “donkere regenbuien” boven onze samenleving. Foto werd gemaakt op de grens tussen Frankrijk en Luxemburg
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Met als enige doel meer macht voor zich zelf te genereren om vandaar uit meer geld los te peuteren uit de Europese kas (lees: uw en mijn portefeuille) voor het realiseren van zijn groene levensdroom: het CO2 neutrale Europa vanaf 2050. Alle verbale middelen daarvoor zijn voor Frans geoorloofd, als het maar gebeurt zoals hij dat zegt. Maar van enige transparantie is geen sprake. Integendeel !

Timmermans jaagt boeren weer de gordijnen in

Boeren zijn druk op het land aan het werk nabij Bergen op Zoom, Nederland
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Zo heeft onze Europese klimaatpaus sedert kort opnieuw een van zijn-, door de landbouwsector verfoeide stokpaardjes van stal gehaald om de boeren, van wie hij “maar niet kan begrijpen dat ze niet inzien dat ze hun ondergang tegemoet gaan als ze niet anders gaan produceren”, duidelijk te maken, dat zij uiteindelijk akkoord zullen moeten gaan met minder grond, minder vee, minder werkgelegenheid, minder inkomsten en meer natuur om de planeet te ”redden“. In die natuur mogen de boeren dan aan wandelaars zelf gemaakt ijs gaan verkopen van de melk, die ze van Europa wel nog mogen produceren”, grapt een medewerker van de overkoepelende Europese landbouworganisatie (COPA) in Brussel. En meer serieus: “Wij krijgen verontrustende signalen uit het EU-hoofdkwartier, dat daar zaken worden voorbereid die niet bepaald gunstig zijn voor de boeren en waar wij totaal buiten worden gehouden. Als we goed zijn ingelicht, komt het erop neer dat er meer en meer zaken, die onder het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) vallen, naar de lidstaten doorgeschoven zullen worden, waarvoor die dan ook nog eens financieel zullen moeten opdraaien. Mogelijk is er een nieuwe campagne op komst voor renationalisatie van het GLB, gepaard gaande met minder geld voor de landbouw, waarom enkele lidstaten, waaronder Nederland, geen traan zouden laten vloeien. En het excuus om de landbouw hard aan te pakken hebben Timmermans en zijn aanhangers bij de hand: de coronacrisis, die alles overhoop heeft gehaald. Waarbij we moeten bedenken dat Frans de boeren al in januari 2020 op stang joeg met zijn afbraakplannen voor de landbouw. Toen was Covid 19 nog niet eens naar Europa overgewaaid.

Is het waar dat als het aan Timmermans ligt er straks geen gemeenschappelijk landbouwbeleid is en de boeren in Europa weer de deksel op hun neus krijgen? Op de foto een gigantisch landbouwgebied in Andalusië, Spanje
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Gevraagd naar een reactie bij de Commissie (DG Landbouw) wist men van niets. Dat is geen verrassing want de communicatie tussen de Poolse landbouwcommissaris Wojchiekowski en Timmermans verloopt allesbehalve vlot sedert Frans – voor wat de inbreng van de landbouw in de Green Deal betreft – de Pool op een hautaine manier heeft genegeerd, meer nog: op diens stoel is gaan zitten. Timmermans moet de man niet, omdat hij tot de Poolse regeringspartij behoort, waarmee hij al een paar jaar op voet van oorlog leeft.

Nog drastischer

Europese veestapel met de helft terugbrengen? Op de foto runderen in weide in de Italiaanse regio Emilia Romagna
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Intussen is de situatie zo geëvolueerd, dat Timmermans (al dan niet met medeweten van zijn bazin Ursula) zijn pijlen met de boodschap dat “na corona niets meer normaal zal worden als vroeger” niet alleen op de boeren in Nederland en Europa richt, maar nu de hele Europese bevolking in het vizier heeft om zijn megalomane klimaatplannen door ieders strot te drukken. Ventileerde hij begin 2020 nog tot grote ergernis van de hele landbouwsector zijn plan om de veeteelt en het aantal boeren in Nederland en de rest van Europa te halveren, deze keer doet hij er nog een schepje bovenop. Zijn dreigement luidt nu dat de inkrimping van de varkens- en rundveestapel hier en in rest van Europa nog veel drastischer zal moeten zijn dan hij destijds verkondigde en waarmee hij toen de boeren tot het plafond de gordijnen injoeg. Dit betekent in feite dat de reeds gemaakte afspraken tussen de lidstaten over de Europese landbouwhervorming (2022-2027) naar de prullenmand verwezen zouden moeten worden, als Fransje alsnog zijn zin zou krijgen.

De boer, goed voor onze voedselvoorziening en leefomgeving Op de foto: Een boer op het land aan de slag in de omgeving van Celja, Slovenië
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Uit een recente enquête in opdracht van de Europese Commissie mag men echter concluderen dat de publieke opinie in Europa het helemaal niet eens is met het bloedbad, dat Timmermans voor de Europese landbouw in petto heeft. Want uit genoemde volksraadpleging blijkt dat de bevolking in grote meerderheid instemt met de manier, waarop de boeren voor onze voedselvoorziening zorgen en tegelijkertijd ook steeds beter voor het milieu opkomen.

Ti ta tovenaar

Mede door Frans Timmermans is de klimaatpropaganda door bedrijven hot zoals hier bij een vestiging van C&A in het Vasco da Gnma shoppingcentrum in Lissabon, Portugal
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Doordat de coronacrisis al meer dan een jaar alle aandacht opeist, is de draagwijdte van de nieuwe boodschap van Timmermans kennelijk nog niet voldoende tot de landbouwsector doorgedrongen. De reden voor de verharding van de houding van Timmermans heeft te maken met het feit, dat er in de EU meer en meer twijfel ontstaat over de geloofwaardigheid van de duizelingwekkende hoeveelheid geld (aanvankelijk op 10.000 miljard euro geschat) die de rechterhand van Commissievoorzitter Ursula Von der Leyen uit zijn hoge hoed heeft getoverd. Inderdaad “getoverd”, omdat noch hij, noch iemand anders bij de Commissie het tot nu toe heeft aangedurfd (voor zover dat mogelijk zou zijn) de kostenraming voor de Green Deal serieus te onderbouwen. Dat “niemand anders” moeten we wel even nuanceren. Bij een ander directoraat-generaal (DG) dan dat van Timmermans, hebben ambtenaren uit de weinige beschikbare data geconcludeerd dat de Nederlandse klimaatpaus noch onder de huidige omstandigheden, noch rekening houdend met de technologische ontwikkelingen tot 2050, zelfs niet bij benadering kan aangeven wat de Green Deal uiteindelijk zal en moet gaan kosten. Tussen nu en 2050 kan er zoveel gebeuren dat elke raming op koffiedik kijken neerkomt. “Er zijn zoveel onzekerheden dat het geen zin heeft er rekenmodellen op los te laten”, zegt een statisticus in het Berlaymontgebouw, de zetel van de Europese Commissie. Een en ander is des te meer een reden om de geldzucht van de klimaatpaus en zijn fanatieke aanhang omwille van de Green Deal in te tomen, wat hier en daar al voorzichtig gebeurt.  

Natte vingerwerk

Elke sector zal moeten bloeden tegen elke prijs als het aan klimaatpaus Frans Timmermans ligt Op de foto: Cacao-industrie aan de Zaan in Zaanstad, Nederland
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Dat Timmermans voet bij stuk houdt en meer en meer geld eist , komt omdat hij vreest dat de klimaatdoelstellingen van de Green Deal anders tegen 2030 en 2050 niet gehaald zullen worden. Wat die onderbouwing aangaat: de EU-lidstaten en het Europees Parlement hebben daarom wel gevraagd. Zonder succes, want Frans heeft daar geen oren naar. Zelfs een interventie door Ursula Von der Leyen blijkt niets te hebben opgeleverd.

De Green Deal-fanatici willen geld uit het Corona herstelfonds aanwenden voor onder meer elektrisch rijden Op de foto een laadpaal bij het BP tankstation nabij Schiphol op de A4, Nederland
Foto: © Perter-Vincent Schuld

In feite willen Timmermans en zijn rechterhand en kabinetschef Diederik Samson (samen goed voor bruto circa 50.000 euro salaris per maand, wat zelfs voor salonsocialisten niet weinig is) honderden miljarden euro meer voor de klimaatmaatregelen dan de 10.000 miljard euro, waarvan tot nu toe sprake is. Kortom, natte vingerwerk dus! Maar het toppunt is wel dat Timmermans een belangrijk deel van de honderden miljarden van het Herstelprogramma van de EU in verband met de gevolgen van corona opeist en naar zijn klimaatdoelstellingen wil doorsluizen. En hij blijkt daarvoor heel wat medestanders te hebben uit linkse, groene en deels zelfs liberale hoek in Nederland en Europa. Aan de andere zijde van het politieke spectrum wordt daar voorzichtiger over gedacht, maar als notoire doordrammer blijft Timmerman bij tij en ontij geld opeisen voor zijn Green Deal.

Verdwijnen deze gekapte bomen in Austerlitz, Nederland de biomassa-ovens in?
Foto: © Peter-Vincent Schuld

In Brussel is zijn kabinetschef Samson de grote pleitbezorger voor de bouw van duizenden biomassacentrales in Europa als middel om de Green Deal ooit waar te maken. Dat daarvoor momenteel reeds op extreem grote schaal in heel Europa bomen en struikgewassen werden en nog worden gekapt om middels de biomassacentrales “groene”-, dus nep-groene stroom te produceren, kan de rode en groene elite in het hoofdkwartier van de Europese Commissie en hun meelopers in de lidstaten geen bal schelen. Ook het Europees Parlement laat hier een steek vallen. Het is alsof corona de geesten bij veel verantwoordelijken in het Brusselse circuit zodanig heeft aangetast dat normaal denken even is uitgeschakeld, totdat een vaccin soelaas komt bieden.

“Yasser” Klaver door de bocht

Zelfs “Yasser” Klaver begrijpt dat je met je vingers van de bomen af moet blijven. Op de foto: Bos op de Sallandse Heuvelrug tussen Holten en Nijverdal, Nederland
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Anderzijds is er mogelijk toch van een kleine kentering sprake. Want juist deze week heeft Groen in Nederland aan het onaantastbaar geachte dogma van de “alle milieuproblemen oplossende” biomassacentrales geknaagd. Want wat is er gebeurd? Niets minder dan een wonder. Want Jesse Klaver (geboren Yasser Feras) ging afgelopen dinsdag in het programma Nieuwsuur voor het eerst en totaal onverwacht finaal door de bocht: “Geen bouw van nieuwe biomassacentrales meer in Nederland!”, verklaarde hij onder druk gezet door de interviewer. Intussen staan er wel 200 van die krengen in het hele land. Dit stokpaardje van de groenen heeft in Nederland en ook België tot het omkappen van tienduizenden hectaren gezonde bossen, bomen en struikgewassen geleid om toch maar “groene” stroom te kunnen produceren door er pellets van de maken als brandstof voor de ovens. Aan de belofte, dat al die omgekapte bomen en struikgewassen worden vervangen (volgens Timmermans met 4 miljard bomen in de hele EU tegen 2050) mogen we vrolijk twijfelen. Bovendien zal dat pas grotendeels zichtbaar zijn en doorwerken in de natuur binnen tientallen jaren. Dan ligt zowat de hele huidige Commissie al onder de grond of staat de as van Timmy, Ursula e.a. in het gunstigste geval ergens in een mooie pot op de schoorsteen van een van de klein- of achterkleinkinderen. Klaver heeft er geen twijfel over laten bestaan achter de klimaatplannen van Timmermans te staan. Als Groen Links de verkiezingen wint, zal hij niet tevreden zijn met minder dan het premierschap. Volgens de peilingen maakt hij geen schijn van kans. Bovendien liggen er voorlopig twee kapers op de kust, twee vrouwen die in zich zelf en in sprookjes geloven.

Vrouw in Torentje …

Ingang Binnenhof met zicht op het torentje waar de premier zetelt in Den Haag, Nederland Foto: © Peter-Vincent Schuld

De eerste is  PvdA.-lijsttrekker Liliane Ploumen. Ze kijkt vol bewondering naar de klimaatambities van partijgenoot Timmermans, die samen met zijn bazin Ursula meer en meer droomt van Europese milieu- en andere belastingen om dat allemaal te betalen. Zij willen de grote bedrijven in Europa daarvoor laten opdraaien met nieuwe belastingen. Intussen bleek in Nieuwsuur dat ook Ploumen de daad bij het woord wil voegen als de PvdA. de grootste partij wordt bij de komende verkiezingen en als zij “de eerste vrouwelijke premier van Nederland wordt”. Ook die illusie heeft ze zich, ongetwijfeld tot ieders verbazing, in het hoofd gezet, maar kan ze beter laten varen. Want de peilingen geven haar geen schijn van kans. Zou ze toch in het Torentje verzeild geraken, dan wil zij het toch al door de zwaarste crisis sedert WO II getroffen bedrijfsleven in Nederland de coronafactuur presenteren via een belastingverhoging van maar liefst 43 miljard euro…En dat op een moment dat tienduizenden bedrijven dreigen failliet te gaan. Gelukkig voor haar is Nederland  China niet. Want daar zou een politicus of politica, die dergelijke plannen koestert en openlijk op tv zou komen verkondigen, op zijn minst een tijdje achter de tralies verdwijnen of zelfs een kopje kleiner worden gemaakt. Een mensvriendelijke psychiatrische kliniek, waar dit absurde idee uit haar brains kan worden geëlimineerd, zou haar wel gegund mogen zijn. Onbegrijpelijk dat zij en haar partij het bedrijfsleven met dit zelfmoordplan de genadeslag willen geven. Maar waarschijnlijk ook zich zelf, want de kiezer zit niet op een dergelijke bulldozer in het Torentje te wachten.

Kaag wil de leider worden

Multiculturele samenleving is geen onverdeeld succes: Op de foto een islamitische man in een winkelcentrum in Genua, Italië
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Er loopt nog een tweede vrouwelijke kandidate rond met de zelfde ambitie in haar hoofd, die door dik en dun door haar partij (D66) wordt gesteund :Sigrid Kaag, (destijds in het geheim getrouwd (en daarom bij “BZ” ontslagen) met de Palestijn Anis al-Qag. Die was minister onder terroristenleider Yasser Arafat en regelde daarna duistere financiële zaakjes voor zijn baas in Zwitserland, waar hij tot ambassadeur werd benoemd. Kaag (van huis uit katholiek maar aanhanger van Europese “waarden” zoals homohuwelijk, abortus en euthanasie waarmee (de echte) paus in Rome niet kan lachen) staat bekend als een Palestijnenknuffelaar. Als minister deelde zij wat al te royaal geld uit aan dubieuze organisaties, waaronder islamitische terroristische en criminele bendes in Syrië, maar daarvoor hoefde ze nooit politiek echt rekenschap af te leggen. Anders dan de meer bescheiden overkomende Ploumen is Kaag meer van het extroverte, zelfverzekerde en elitaire type, wie enige kretologie niet vreemd is. De laatste weken en dagen was ook zij niet weg te slaan van de tv en het woord, dat ze het meest gebruikte om haar kandidatuur kracht bij te zetten was “leiderschap”. Zo vindt zij dat het “tijd is voor nieuw leiderschap”, waarbij Angela Merkel haar grote voorbeeld is als het aankomt op “krachtdadigheid”, bijvoorbeeld bij het overwinnen van de coronacrisis. Kaag valt Rutte wel aan, maar doet dat met fluwelen handschoenen. Je weet immers maar nooit wat er gebeurt na de verkiezingen. Rutte vind ze wel wat slap: “Moreel leiderschap is geen zwakte tonen”, oreerde ze op een NPO-zender, waarmee ze dikke vrienden is. Het is eigenlijk wat zielig en aandoenlijk hoe ze te pas en te onpas (zelfs tussen de reclameboodschappen door) op het scherm verschijnt en rondhuppelt om kiezers te winnen voor haar linkse wereldbeeld, dat voor jaar het grote gelijk vormt tegenover de idealen van rechts. Realiteitszin is niet aan deze D66-politica besteed. Gedurende de afgelopen 10-jarige periode-Rutte, die terecht door velen wordt beschouwd als een verlinkste premier, is gebleken dat de linkse multiculturele utopie tot sociaal en economisch verval heeft geleid en dat de samenleving een stuk onveiliger is geworden dan links en politiek correct willen toegeven.

Links handelt in angst

Links handelt in angst en “spoken”, nou wat er niet is kan er ook niet zijn, zo deze sticker op een lantaarnpaal in Slovenië ons nog maar eens duidelijk maakt.
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Waarom? “Omdat” – zo schreef ooit de onlangs overleden Britse filosoof en schrijver van tientallen boeken Roger Scruton – politiek links een seculier geloofssysteem aanhing. Daarmee bedoelt de Britse filosoof dat links iedere waarneming door het raster van dit geloof perst om de waarheid van haar geloof te bevestigen. Volgens Scruton is dat niet de werkwijze van rechts en komt rechts met feiten en argumenten: “Rechts is het fatsoen,  het willen behouden van het huis, links handelt  in dromen en angstbeelden, zoals een aarde die ten onder gaat aan de klimaatverandering….”

Tunnelvisie

Tunnelvisie met aanhoudend gecommuniceerd “slecht weer” Op de foto de Antwerpse Kennedytunnel, België bij zware regenval
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Frans, Jesse, Liliane en Sigrid zullen de analyse van de Britse filosoof niet graag horen, maar in feite zijn zij de boegbeelden bij uitstek van de tunnelvisie die de filosoof beschrijft. En dat machtswellust links aandrijft, zullen ze al helemaal niet willen horen.