Analyse: Van het gas af? Groene dromen zijn bedrog en als ik wakker word bedriegt Groen nog!

0
2707
Een lintje en een onderscheiding voor het natuurproduct "aardgas" " Veiligheidslint bij werken aan aardgasleiding in Kruibeke, België Foto: © Peter-Vincent Schuld

door Peter-Vincent Schuld, productie: Christel Dubos

Nederland wil dat tegen 2050 alle huishoudens van het aardgas af zijn. Dit is een sec Nederlandse beslissing en geen Europese maatregel zoals abusievelijk veelal wordt gedacht. De lidstaten van de Europese lidstaten zijn alleen overeengekomen dat tegen 2050 de Europese Unie klimaatneutraal zou moeten zijn. Er zijn wel wat afspraken gemaakt met de kracht van wet waar het percentage “duurzame” energie aangaat. De invulling van dit alles is aan de lidstaten. Dat doen ze ook, maar niet altijd in samenhang met elkaar en ook niet altijd even weloverwogen.

Aardgasfaciliteit in het noorden van de Autonome Regio Valencia
Foto: © Peter-Vincet Schuld

Terwijl in het buitenland aardgas wordt gezien als een schonere energiebron en aardgasleidingen worden uitgerold, is er in Nederland sprake van een soort van “bestuurlijk klimaatextremisme” waar voor ratio geen plaats is. Ik rijd op de Spaanse AP-7 ten noorden van Valencia en rechts naast mij achter de bossages langs de autosnelweg duikt een enorme installatie op die aardgas gebruiksklaar naar de afnemers distribueert. Betrekkelijk nieuw, op en top onderhouden. Waar de ene Europese lidstaat investeert in aardgas, desinvesteert de andere lidstaat. Een redelijk kromme situatie.

CV-ketel op aardgas:
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Nederland is natuurlijk weer dom bezig. Van VOC tot ROC, het niveau daalt met de eeuwen. Maar bent u intussen iets anders gewend?
De Nederlandse overheden smijten graag geld weg dat door invordering van belastingen wordt verkregen  In België is het niet veel anders. Nederland geeft geld weg aan Syrische en Palestijnse terroristen en alsof het niet genoeg is gaan ze ook met miljarden aan kosten de huishoudens van het gas afhalen. Alleen de al Gemeente Amsterdam krijgt als kostenplaatje de lieve som van 2 miljard gepresenteerd.

Van het gas af? Een hoop ledingen om af te koppelen zoals hier in Zaandam, Nederland
foto: © Peter-Vincent Schuld

Projecten in Drenthe in en Purmerend zijn stilgelegd wegens enorme kosten die veel hoger uitvallen dan gedacht en er zijn gewoon veel mensen die niet van het aardgas af willen. Tja, eerst denken in plaats van dromen.  Is het stoken van aardgas wel zo belastend in vergelijking tot andere “uitstoters”, verhoudingsgewijs is het slecht een minieme druppel op de gloeiende plaat en heeft het meer weg van symboolpolitiek, Iets waar vooral linkse partijen erg dol op zijn, zolang ze maar geld kunnen uitgeven om hun irreële dromen na te jagen.

Natuurgebied het Bargerveen in Drenthe, Nederland
Foto: © Jan Sibon / Schuld

Een van de grote uitstoters van CO2 is de natuur zelf. Ik zie typetje als Thunberg en halfbakken types van Extinction Rebellion niet gaan demonstreren in de buurt de Drentse Veenkoloniën” Veengebieden en oude vuilnisbelten zijn goed voor een aanhoudend en substantieel deel van vrijkomend  methaan dat weer CO2 met zich meebrengt. Het zou een gotspe zijn om de schitterende natuurgebieden in het “veen” te vernietigen. Vuilnisbelten kun je afgraven, metalen zijn waardevol en dus her te gebruiken, geldt ook voor glas en al het brandbare wat resteert kan ingezet voor energieopwekking in zeer schone hoogrendementsinstallaties.. Echter de Nederlandse overheid is gestopt met het terugbetalen van stortingsrechten aan afvalverwerkers die oude vuilnisbelten saneerden en alles wat brandbaar was overbrachten naar de verbrandingsinstallaties.

Winning biogas op vuilstort De Spinder reeds in 1994, te Tilburg, Nederland
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Het storten van afval is voor een aanzienlijk deel gestaakt in de Europese Unie. Maar elke reguliere stort die nog in gebruik is zal een een bron van vrijkomend methaan vormen. Wereldwijd is het storten van afval nog steeds de normaalste zaak van de wereld, en leggen we wereldwijd nog steeds methaanbronnen aan. In de vroege jaren negentig van de vorige eeuw was dit al gekend en je kon op menig vuilnisbelt, ook in Nederland een “afvanger” van het methaan aantreffen.

Bus van PostNL,,,, op groen gas…… Gemaakt N34, Drenthe, Nederland
Foto: © Peter-Vincent Schuld


Methaan, vele verhalen kunnen er over gaan. Groen Gas? Duurzaam? Groen Gas is niet meer dan vers gas dat uit biovergisting e.d. komt. Wat is het grootste bestandsdeel van groen gas? Inderdaad, methaan. “Duurzaam” volgens de mensen die zich energiedeskundigen noemen, lees milieuactivisten met een stropdas en een colbertje. Wat die term ook moge inhouden. De grootste grap? Het grootste bestanddeel van het bekende aardgas is… methaan. Dus wie houdt wie nu voor het lapje?

Metanodotto oftewel gaspijpleiding in de bergen op de route van Parma naar Genua (dus gewoon aardgas
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Voor de grap duiding nemen we u even mee naar Italië. Onze route loopt van Parma naar Genua, langs de binnenwegen. Hier zijn gasleidingen uitgerold. U kent ze wel in Nederland, de gele bordjes die aardgasleidingen aangeven. In Italië heb je deze ook en wat staat er op deze bordjes? Inderdaad, “Metanodotto”. De vertaling is pijpleiding c.q. methaankanaal.  Groen Gas bestaat dus niet. Methaan komt via een natuurlijke wijze tot stand, een natuurlijk proces dat zo oud is als dat er leven is op deze planeet en elke dag op natuurlijke wijze geproduceerd wordt. In principe kunt u ook uw schoonmoeder of alle groene liegende griezels in de biovergister smijten. Alleen met de botten valt niks mee aan te vangen tenzij u kalk nodig heeft voor cement uit “eigen tuin”.

Toiletgroep in tankstation in de buurt van Arras, Frankrijk. Hier wordt schoongemaakt en dus even geen methaan geproduceerd.
Foto: © Peter-Vincent Schuld

De productie van methaan, die begint al met uw stoelgang. Een volstrekt natuurlijk proces. Willen we dat ook extra gaan belasten? Zullen we de “kinderbijslag” dan niet meteen omzetten in een koterheffing? Want de natuurlijke werking van het lichaam van ieder mens zorgt, hoe je het ook went of keert voor, CO2 uitstoot. Hoe meer mensen één plek geconcentreerd des te meer CO2 uitstoot door de verzamelde levende lichamen plus de natuurlijke werking en het handelen van de personen die verpakt zitten in de voornoemde lichamen. Al die mensen gaan naar dus ook naar het toilet.

Het leegzuigen van een septische tank (beerput) van een horecagelegenheid in Mechelen, België
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Bij ons in Europa gooien we onze fecaliën al eeuwen niet meer op straat. Daardoor ontstond de pest.We legden riolen en septische tanks aan. In die riolen en septische tanks vinden natuurlijke processen plaats die leiden tot gasvorming. Een grappig voorbeeld van deze gasvorming en dus gasproductie treft u aan onder de volgende link verwijst naar een videofilmpje op youtube die de “hoge energiewaarde, de explosiviteit  en brandbaarheid” van methaan aantoont.  Het is ten sterkste afgeraden om een rotje in het riool te gooien, dit is wat er gebeurt als u het wel doet:

Zie wel, dat kunt u dus beter niet doen. Enfin, gaan met die methaan.

Tja, wat u aan afvalwater produceert moet ook weer gezuiverd worden; Op de foto een rioolrenovatie in Kruibeke, België
Foto: © Peter-Vincent Schuld


Dus uw uitwerpselen en andere biologische troep uit uw huishouden dat in het riool belandt, bevinden zich in een staat van ontbinding hetgeen gassen volstrekt op een natuurlijke voortbrengt. Zoals gezegd: Hoe meer mensen in een samenleving des te meer er geplast en gepoept wordt. We hebben de afgelopen jaren een stevige bevolkingstoename gezien door met name immigratie en al deze mensen samen produceren het C02-rijke methaan.

Waterzuivering van Aquafin in Antwerpen België
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Niet voor niets komen waterzuiveringsinstallaties er meer en meer in aanmerking om uit de solide restmateriaal zogenaamd “groen gas” te winnen. Iets dat we al kenden vanuit de veehouderij en de landbouw. Mest en restgewassen komen in aanmerking voor verwerking tot groen gas in biovergistingsinstallaties. Dus waarom uw eigen mest niet? Niet iedereen heeft door dat uw eigen mest goud waard is. De volgende youtube-link laat u een filmpje zien van vaste stoffen afkomstig uit septische tanks (beerputten) die op een veld gedumpt worden waar , zo blijkt uit het filmpje aanhoudend “energierijke” vaste menselijke meststoffen gedumpt worden met vrijkomend methaan en CO2 tot gevolg. Enfin, kijkt u rustig:

Hallo, Rusland, hallo daar. Hallo meesters in de energievoorziening…..een drol is gelijk aan het ruiken van handel. Go for it.

Het is verboden om afvalwater met uitwerpselen in open waters te lozen, dus kunt u het kwijt via een station zoals op de foto in de haven van het Duitse Freest.
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Dus, per saldo, zie ons vorig stuk  levert u als piesend en kakkend levend wezen grondstoffen aan voor de energieopwekking. De infrastructuur ligt er, en via het riool of de septische tank levert u dus een dienst aan de energieproducenten waarvoor u niet betaald wordt maar moet betalen. Misschien ligt het aan het rendement, want u moet van uw uitwerpselen af en het omzetten naar schoon water, het winnen van fosfaten en andere reststoffen winnen plus de daaruit voortvloeiende productie van energie kost natuurlijk ook geld. Maar wie is de eigenaar en de leverancier van de grondstoffen zijnde het afvalwater en uitwerpselen? Inderdaad, dat bent u.

Gaspaaltje van netwerkbeheerder Rendo in Dedemsvaart, Overijssel, Nederland
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Netwerkbeheerder Rendo (Drenthe, Nederland)  wil tegen 2030, als alle gaskranen in Groningen dicht gaan nog louter groen gas in haar gasleidingen hebben lopen. Wellicht krijgt de uitdrukking “drollenvanger” op den duur toch toch nog een economische lading bezien vanuit het perspectief van de leverancier van de drollen en dat zijn wij allemaal.

Citaat van netwerkbeheerder Rendo op de bedrijfswebsite over duurzaam gas
Beeld: www.rendo.nl

Maar Rendo vertelt hier onzin op haar website. Zowel het fossiele aardgas als “groen gas” zijn het gevolg van ontbindingsprocessen (rotting) met gasvorming tot gevolg. Hou nou op met onzin verkondigen. Dus hoe kan het ene gas nu duurzamer zijn dan het andere? Laat u zich geen onzin aanpraten. Wees eerlijk en zeg dan dat eventuele energiediversificatie een streven is, om minder afhankelijk te worden van buitenlandse import. Eco-marketing en eco-manipulatie, inspelend op het gevoel van mensen. Ik ben er niet vatbaar voor, u wel?

Publicatie voor de burger “Aardgas in aantocht” van het Gemeente Energiebedrijf te Gouda, Nederland
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Vergeet de politiek, die is voornamelijk bezig met haar eigen (dis)functioneren te rechtvaardigen en over het algemeen zijn het niet de slimste mensen die in de politiek actief zijn op een bovenlaag van “politiek handige harry’s” en uitgekookte eco-marketeers na.
Bon, zoals de Fransen, zeggen hetgeen zoveel betekent als “Oké, goed”. We gaan verder. De transitie van kolen naar aardgas was onder meer een kwestie van rendabiliteit van de kolenmijnen. Vol trots werd in de jaren 50 van de vorige eeuw de overstap naar aardgas aangekondigd. Burgers kregen brochures in huis om zich voor te bereiden op de aanleg van aardgasleidingen en de komst van het aardgas. We hadden er genoeg van in Groningen. Nu hebben ze er in Groningen genoeg van, althans van de aardbevingen. Kijk, wie de geschiedenisboekjes en de historische foto’s er op nakijkt ziet dat het  gebruik van steenkolen aardig wat roet, roetvorming en onleefbaarheid in de steden veroorzaakte. Niet voor niets dat de fabrieken verhuisden naar industrieterreinen.

“Kookt op gas” luidt de promotionele boodschap voor aardgas op een niet meer in gebruik zijnde gasfabriek in Dedemsvaart, Overijssel, Nederland Foto: © Peter-Vincent Schuld

“Kookt op gas” De slogan is te zien op een historische niet meer in gebruik zijnde  “gasfabriek” in Nederlandse Dedemsvaart, Overijssel. Gelegen naast een site die ons een interessant verhaal vertelt over een andere switch in de energievoorziening. Binnenkort daar ook een verhaal over.
Als we zien hoeveel aardgas we importeren uit Noorwegen, Algerije en Rusland, is het gewoon onzin door te stellen dat aardgas weldra verleden tijd is. Als er geen aardgasvoorraden meer zouden zijn is “methaan” redelijk eenvoudig te produceren. Schijters genoeg. Maar vooralsnog is er voldoende.

Aardgasleiding van Russisch gas, na te zijn opgewerkt van aanlandingslocatie van de Nord Stream 1 in Lubmin, nabij Greifswald. De twee hoofdleidingen zijn Opal en Nel. De Opal loopt door tot in Tsjechië.
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Nord Stream 1 is al volop in gebruik en via de “Opal”-leiding (dat het gas van het Noord-Duitse Lubmin nabij Greifswald tot en met Tsjechië brengt, maar ook via de Nel-leiding wordt er volop Russisch gas gedistribueerd en met de komst van de Noord Stream 2, wordt dit alleen nog maar meer.
Kolengestookte centrales worden (helaas) uitgefaseerd en het aantal  gasgestookte centrales zullen verder worden uitgebreid. Burgers en energiecentrales in Europa zullen gas blijven aanwenden. Punt!

Twee vrachtwagens bestemd voor utzonderlijk en zwaar vervoer, transporteren Kawasaki gasturbines. De foto werd gemaakt in de buurt van Parma, Italië
Foto: © Peter-Vincent Schuld

We staan op een parkeerplaats langs de autosnelweg in de buurt van het Italiaanse Parma. Twee enorme opleggers voeren spiksplinternieuwe uit Japan geïmporteerde gasturbines aan. Hoezo geen gebruik van fossiele brandstoffen meer? Maar terug naar uw persoonlijke beleving. Eerder in dit stuk toonde ik u aan dat “groen gas” en “van het aardgas af”  beiden sprookjes zijn. Projecten om van het gas af te gaan en nieuwbouwwijken aardgas vrij te maken stuiten op lange reeksen van gebrekkig comfort, enorme kosten tal van andere zaken die de realiteit ons al van het begin af aan had kunnen leren. Het kabinet (minister Wiebes)  trekt maar liefst 200 miljoen uit om huurhuizen van het gas af te halen, zo leert een nieuwsbericht uit maart van dit jaar. Weggegooid geld.

Duurzame energie: Windmolens langs de snelweg nabij Westwoud, Noord-Holland, Nederland
Foto: © Peter-Vincent Schuld


In juni van dit jaar maakt minister Wiebes van Economie en Klimaat bekend om voor 200 miljoen euro duurzame energie in te kopen uit vrees voor een boete van de Europese Commissie wegens het te weinig produceren van duurzame energie. De grap van het verhaal? De Europese Commissie kan alleen deze boete opleggen omdat Nederland in de Europese Raad akkoord is gegaan met een wet die deze boetes mogelijk maakt. Immers geen akkoord van de Europese Raad van de Europese lidstaten, geen wet. Geen wet, geen boete. Nederland schoot zichzelf in de voeten. Nederland is slim he? Niet dus.

Voertuig van netwerkbeheerder Cogas in Den Ham, Overijssel, Nederland
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Al met al een hoop hoogdravend gepalaver over dromen en sprookjes uit de mond van mensen die denken verstand te hebben.  Kom eens met beide voetjes op de grond aub. Over hoogdravend gepalaver. Ondanks dat gebleken is dat huishoudens van het aardgas afhalen veel duurder, minder rendabel en veel moeilijk is dan werd gedacht blijft met onverkort vasthouden aan deze ideologie. Ik kom terecht op de website van netwerkbeheerder Cogas, actief in het oosten van Nederland. “Cogas ondersteunt gemeente Hardenberg met de “transitievisie Warmte” . Het persbericht doorlezende stuit ik opnieuw op de zin “….de transitievisie warmte”, hierin staat in hoe wijken op een duurzame manier zonder aardgas verwarmd kunnen worden”. Nou dat begint al met de vermeende  opwarming van de aarde, da’s stap 1. Nu even serieus. De “aandeelhoudende gemeenten van Cogas” zijn de baas.

Citaat op de website van netwerkbeheerder Cogas over “van het aardgas af”.
Beeld: www.cogas.nl

Cogas is een bedrijf dat niet alleen netwerkbeheerder is maar dus ook de politieke bedenksels uitvoert. Van het aardgas af…van het fossiele methaan af, het geografisch gezien aangrenzend netwerkbedrijf Rendo zegt meer groen gas te willen inzetten, dus net zoals aardgas, ook methaan. Tegengesteldheid en tegensprekelijkheid. Slotconclusie? Gewoon lekker op aardgas verwarmen en koken. Houd u ver van transitievisies zoals deze door Cogas worden gecommuniceerd, deze besproken “visie” lijkt te zijn geschreven door een blinde kaalstaartige graafmol die de weg is kwijtgeraakt op de snelweg ter hoogte van de afslag “Realiteit”.