Analyse: Waarom Franse president Macron na recente aanslagen zegt de grenzen weer te willen gaan controleren

0
Spaans-Franse grens (Frankrijk inkomend) vanuit La Jonquera. Foto: © Christel Dubos / Schuld

door Peter-Vincent Schuld

Ik vang aan met dit stuk te schrijven op vrijdag 13 november. De dag waarop de Franse de aanslagen herdenken in Parijs die onder meer de Franse poptempel Bataclan omtoverde tot bloedbad. Deze dag maakten de Franse eveneens bekend dat hun militairen een jihadistisch kopstuk in het Afrikaanse Mali hebben geneutraliseerd.

Monument ter herdenking van het tot stand komen van het Akkoord van Schengen, gelegen inhet plaatsje Schengen, Luxemburg
Foto: © Peter-Vincent Schuld


De Franse president Macron baarde deze week wat opzien door de stellen dat we misschien het Akkoord van Schengen, dat voorziet in het vrij verkeer van personen in de aangesloten landen moeten heroverwegen en misschien maar opnieuw grenscontroles moeten gaan instellen.

Tegelijkertijd pleitte Macron voor meer Europese samenwerking bij het uitwisselen van informatie over terrorisme. We gaan de woorden van de Franse president eens wikken, wegen en analyseren. Frankrijk is het terrorisme ieder geval kotsbeu en de Franse president legt openlijk het verband tussen migratie en de aanslagen. Daar heeft hij ook alle reden toe gelet op de achtergrond van de daders. Lang was dit een “onbespreekbaar thema”  in de politiek ondanks dat de burgers en zij die in het veld en op straat moeten vechten tegen het terrorisme, door geheel Europa niet dom waren.

Willekeurige grensovergang van Slowakije naar Oostenrijk vanaf Slowaaks grondgebied die leidt naar de regio Neder-Oostenrijk
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Maar weer had de samenwerking tussen de politiediensten en inlichtingendiensten van diverse lidstaten gefaald.
Wat bleek? De Slowaakse autoriteiten hadden de Oostenrijkers wel ingelicht over de speurtocht naar wapens van de dader van de aanslag in Wenen, maar de Oostenrijkse bevoegde Oostenrijkse autoriteiten hadden er “niks” mee gedaan. Dan krijg je dus dikke problemen waardoor 4 onschuldige mensen het leven verloren. Zo kon de in Oostenrijk woonachtige etnische Albanees met een Noord-Macedonisch paspoort gewoon zonder enige hinder de grenzen passeren. In navolging van de Fransen sloten de Oostenrijkse autoriteiten de moskee waaraan de aanslagpleger verbonden was. Mosterd na de maaltijd.


De woorden van Macron hebben een politieke lading en vormen wisselgeld. Dus wat zegt Macron nu eigenlijk? Daarover gaan we het met u hebben.

Allereerst gaan we even naar de slotverklaring van de EU-ministers van Justitie naar aanleiding van de maandelijkse JBZ-raad (ministers van Justitie e/o Binnenlandse Zaken) die op deze zelfde 13e november vergaderden. Zij spraken over het islamitisch terrorisme in Europa en Europese imamopleidingen. Deze Europese imamopleidingen zouden er voor moeten zorgen dat er minder twisten en radicaliseringen zouden ontstaan. De gebeurtenissen in Bosnië en Kosovo hebben laten zien dat de islam altijd in aanvaring komt met Europese opvattingen.

Spanningen en gewelddadigheden tussen de islam en andere levensovertuigingen zijn niet nieuw. De oorlog in Bosnië was een stevig voorbeeld. Helaas zijn er steeds zijn er spanningen. Op de foto een moskee in de omgeving van Tuzla, Bosnië.
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Ondanks dat de concepttekst voor de slotverklaring van deze EU-ministerraad de woorden “islamisme” bevatte wensten diverse landen dat de enige verwijzing naar de islam uit de eindtekst bleef.

Aanslagen in Europa worden niet gepleegd door het denkbeeldige “Palingbevrijdingsfront” op de foto gevangen palingen met visser in de haven van Moerdijk, Nederland.
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Laf? Ja absoluut,uiterst laf. Het is immers niet uit naam van het Palingbevrijdingsfront dat mensen de keel worden overgesneden en willekeurig worden afgeslacht. Op de redactie zijn we nog aan het uitzoeken welke landen dat waren. Redenen zijn drieledig.

  1. Diverse lidstaten van de EU willen vooralsnog onder geen enkel beding hun relaties met islamitische landen op het spel zetten.
  2. Diverse landen vrezen door een verwijzing naar de islam, de moslimbevolking in hun landen tot agressie aan te zetten of vrezen aanslagen tegen Europese doelen in het buitenland
  3. Diverse landen en hun bestuurders blijven willens en wetens naïef en geloven dat de islam een vredelievende godsdienst is met radicale kantjes.

Tegen domheid is geen kruid gewassen en het zegt wat over de intelligentiegraad van leden in het openbaar bestuur in diverse landen. Hun algemene ontwikkeling en kennis van de geschiedenis blijken ernstig beperkt.

De opstellers van de concept slotverklaring waren Frankrijk, Oostenrijk en het Duitse voorzitterschap van de Europese Unie. Alle drie deze landen hebben afgelopen weken onverbloemd naar de islam verwezen, waarbij Macron het voortouw nam.

Macron bekritiseert de lamentabele inspanningen en halfslachtige samenwerkingen tussen de Europese lidstaten. Macron zet in op technologie. Macron schiet de Duitsers met zijn woorden te hulp en houdt Angela Merkel uit de politieke gevarenzone. Merkel en Macron zijn het uiteindelijk over één ding ééns: “Een Europese Unie zonder terreurdreiging”.

Angela Merkel, de Duitse bondskanselier die bij de instroom van meer dan een miljoen migranten in Duitsland zei, “wir schaffen das”.

Macron zijn woorden vormden geen kritiek op Angela Merkel als bondskanselier noch op Angela Merkel als mens. Analyserend zegt Macron wel dat de massale instroom van migranten een relatie heeft met het terrorisme. Dus zegt Macron feitelijk “Lieve Angela, je hebt het goed bedoeld maar het loopt fout af, laat mij je helpen”. Zie hier de as “Parijs-Berlijn”.

Natuurlijk zijn de woorden van Emanuel Macron ook bedoeld voor binnenlandse politiek, zeker om de wind uit de zeilen te halen van het Rassemblement National, het vroegere Front National.

Frans oorlogsmonument ter nagedachtenis van de gevallenen in Vile de la Seyne dur Mer in Zuid-Frankrijk
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Maar eigenlijk spreekt Macron ook tot de Duitse bevolking. De Fransen weten maar al te goed wat de Duitse bezetting van hun land, het Duitse oorlogsverleden en hun toenmalige vervolging van minderheden voor gevolgen hebben gehad.Het schuldgevoel zit heel diep in de aderen van de Duitse samenleving op een zwerm rechtsradicalen en zogeheten Reichsburger na.

Duitse politie is een stabiele en zekere factor in de Duitse democratische rechtsstaat. Op de foto: Duitse politie surveilleert in de straten van Greifswald, Duitsland
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Maar Duitsland van de jaren 20, 30 en 40 van de vorige eeuw is niet het Duitsland van vandaag. Dat is één van de boodschappen die Macron wil overbrengen aan Merkel en de Duitse bevolking. Macron spreekt tussen de regels door het absolute vertrouwen uit in goede werking van de Duitse democratische rechtsstaat en de integriteit van de Duitse politie als geheel.
Feitelijk zegt Macron tegen Duitsland, je mag gerust hard en stevig optreden tegen moslimextremisten in de dop tot en met tegen zij die reeds geradicaliseerd zijn. Hard optreden tegen dit soort lieden heeft niets te maken met haat tegen buitenlanders of wat voor vorm van xenofobie dan ook. Het heeft alleen te maken met het beschermen van onschuldige mensenlevens.

Nederland, EU-transportland. Met het herinvoeren van grenscontroles zou de Nederlandse economie enorm veel schade oplopen. Op de foto een vrachtwagen met de Nederlandse en Europese vlag in Zaandam, Nederland
Foto: © Peter-Vincent Schuld


Feitelijk legt hij ook het vuur aan de schenen van Nederland (als transportland) door indirect te zeggen “Nederland houd nou eens op met die gierigheid om niet meer geld te willen steken in het Europese grensbewakings- en kustwachtagentschap Frontex.


Macron richt zich ook tot alle burgers van Europa. “Als uw regeringen de koe niet bij de horens willen vatten, dan doen wij, Fransen, het wel voor u, want uw veiligheid al woont u in Ridderkerk, Maasmechelen, Bologna of in Torrevieja,  is wel onze Franse zorg”.

Maar waar komt deze plotse rechte rug van Frankrijk vandaan? Daarvoor moet u Frankrijk een beetje op waarde en geschiedenis kunnen inschatten. De Fransen zijn de “uitvinders” van de verlichting, Franse denkers hebben normen bedacht waaraan een goed werkende rechtsstaat aan moet voldoen. In Frankrijk is er een strikte scheiding tussen kerk en religie.

Zicht op de Franse hoofdstad Parijs. Centrum van de verlichting, centrum van kunstenaars en denkers, centrum van de moderne beschaving.
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Frankrijk acht zich, en niet onterecht, qua cultuur en denkers tot de bovenklasse behoren. Frankrijk deinsde in de eeuwen die voor ons gingen niet terug om met harde hand op te treden tegen de zeepiraterij en wetteloosheid in menig (Noord)-Afrikaans land en introduceerde daar vaak met harde hand de “rule of law”. De laatste Fransman die menig Algerijnse boef onder de guillotine in Algerije zelf legde is nog niet zo gek lang geleden overleden.

Dan over Angela Merkel, die met de uitspraken van Macron juist niet in verlegenheid wordt gebracht, maar even barmhartig wordt toegedekt met een warm deken van vertrouwen en respect uit handen van Macron.

Nee het was absoluut niet verstandig om de deuren van Duitsland open te zetten, integendeel. Hoogst onverstandig. Maar welk motief had Angela Merkel? Merkel is lid van de CDU, de Duitse christen-democraten en een protegé van de helaas veel te vroeg overleden voormalige Duitse bondskanselier Helmut Kohl.  Kohl streefde naar een beschaafd Europa en een beschaafd Duitsland met bescherming van de waarden die u en ik zo belangrijk vinden.

Angela Merkel komt uit de voormalige DDR en weet uit eigen ervaring wat onderdrukking is. Maar naast Oost-Duitse is Angela Merkel iemand die uit de evangelisch-christelijke gemeenschap komt en daadwerkelijk geloofde goed te doen door barmhartig te zijn naar vluchtelingen, wars van enige xenofobie. Zij bevond zich op het moment van haar handelen niet in de absolute overtuiging dat met het onbegrensd binnenhalen van allerlei figuren van diverse pluimage ook een lading islamitisch fundamentalistisch uitschot zou meekomen die zich rap in Europa zou infiltreren.

Het is pas sinds enkele weken dat Merkel openlijk en in zoveel woorden de strijd met het islamitisch terrorisme aanbond en zich daarover zonder enige schroom zich durfde te uiten. Het Duitsland van haat uit de vorige eeuw is niet het ten gronde beschaafde Duitsland van nu, waar u, maar in ieder geval ik, graag komen.

Uw eventuele terughoudendheid en begrijpelijk cynisme ten aanzien van de woorden die door de voornaamste leiders van Europese lidstaten zijn gesproken, gevoelens die mij voorheen ook altijd bekropen als ik in het veld weer met Duitse of  Franse politie- en veiligheidsmensen sprak is volstrekt te verklaren. Maar het lijkt een aantal Europese leiders menens te zijn. Als men vervolgens dan de zwalkende lidstaten meekrijgt, perfect. Hongarije, Tsjechië, Slowakije en Polen zaten al lang op de spreekwoordelijke pagina waar de Franse president en intellectueel Macron thans terecht is gekomen.

De Mont Blanc Tunnel die u van Italië naar Frankrijk brengt, gefotografeerd aan Italiaanse zijde, richting Frankrijk, in Courmayeur, Italië
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Natuurlijk ziet Frankrijk niet graag dat zij haar grenzen volledig moet bewaken, ondanks dat de Fransen al hebben aangekondigd extra politie- en douanecapaciteit in te zullen zetten. Het is fysiek ook onmogelijk om elke meter die grenst aan een buurland te bewaken. Want terroristen weten net zo goed als immigranten die Frankrijk illegaal wilden bereiken dat er talloze bossen en bergweggetjes zijn die niet gecontroleerd worden. Frankrijk eist dat de andere EU-lidstaten dat deze nu echt eens werk maken van het aanpakken van het radicalisme. Je hoeft dus niet door de Mont Blanc Tunnel te hobbelen om van Italië (land van aankomst) naar Frankrijk door de bergen te reizen.

Aanhouding door de politie in het Nederlandse Maastricht.
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Nu Frankrijk bij monde van Macron duidelijk heeft gesteld dat er een link is tussen immigratie en terrorisme, iets wat we in de praktijk al lang wisten komen ook de argumenten tegen het etnisch profileren te vervallen. Iets waar in Nederland zoveel om te doen is geweest. Immers als immigrerende lieden met een zeker voorkomen, dus met een andere etniciteit mogelijkerwijs een gevaar vormen, dan moet en kun je met respect voor de rechtsstaat gerichte controles uitvoeren. Etnisch profileren hoort daarbij. Hij of zij die dat ontkent liegt. Immers het zijn veelal geen Luxemburgers of Denen van oorsprong die gaan kelen, schieten en/of bommen leggen.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is SCHULD-LUXEMBURGSE-GRENS-SCHENGEN-06-683x1024.jpg

Over Luxemburg en haar dorpje Schengen gesproken;
Nee, het ziet er niet naar uit dat het Akkoord van Schengen volledig gesloopt gaat worden.

Belgische toeristenkaart uit 1938
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Het ziet er evenmin naar uit dat u als bijvoorbeeld Nederlander over een Belgische toeristenkaart moet beschikken om naar België te kunnen of te mogen afreizen. Kent u ze nog? Die kaarten? Ik heb er eentje uit 1938, recto verso gedrukt met de consulaire stempel die in Luik werd gezet. een kaart die een pasfoto bevatte en het doel van je bestemming. 

Belgische toeristenkaart uit 1938
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Het was een soort van visum. Die tijden keren (hopelijk) niet meer weer. Maar daarvoor zullen de veiligheidsautoriteiten en de regeringen in de andere EU-lidstaten wel tot het besef moeten komen dat een een harde aanpak van het terrorisme noodzakelijk is. Dat men zichzelf er niet mee kan afmaken door mooie woorden, maar door daden (waarbij ik voornamelijk knik richting de Belgische lamentabele politiek).

Franse Douane bij een tankstation langs de A9.
Foto: © Peter-Vincent Schuld


Ondertussen, we bevinden ons in Frankrijk, op doorreis. Ik stel met eigen ogen vast dat de aanwezigheid van politie, gendarmerie en douane is zichtbaar toegenomen. Herkenbaar en en voor de reguliere passant onherkenbaar. In Lyon komen twee agenten in burger het tankstation binnengelopen, waarvan er één een rugzak met potentieel vurende inhoud draagt. De achterste agent (met rugzak) heeft door dat ik hem herken als politieman. Een waarneembare glimlach c.q. grijns zichtbaar onder het corona mondkapje over en weer volstaat bij het laten voorgaan bij het binnentreden door de deur van het tankstation langs de snelweg. Met de woorden “allez-y s’il vous plait”  opgevolgd door de heren met een “merci monsieur” weten de politiemensen en uw redacteur van elkaar zeker dat er wederzijds geen kwade bedoelingen in de onderlinge hoofden omgaan. Opnieuw het leven zoals het is.