Analyse: Waarom Nederlandse en Vlaamse baggerbedrijven samen optrekken om scheepsbouwer Royal IHC van Chinese overname te behoeden ter voorkoming van “Ik wil baggelbootje nummel 39 met lijst”

0
Schip vande Vlaamse baggeraar Deme in de Haven van Antwerpen Foto: © Peter-Vincent Schuld

Door Peter-Vincent Schuld

De zakenkranten Het Financieele Dagblad (Nederland) en De Tijd (Vlaanderen) brachten vandaag prominent het nieuws dat een Nederlands-Vlaams consortium van baggerbedrijven het kapitaal. zoekende Royal IHC uit handen willen houden van Chinese marktpartijen.

Er wordt wel eens de vraag gesteld: “Moeten we bang zijn van de Chinezen?”

Die vraag is heel makkelijk te beantwoorden met de frase” Wie zijn hersens gebruikt en hard werkt, hoeft niet bang te zijn. ”

Het is regenachtig en ik sta op de TV-toren in Shanghai.  Mijn ogen vallen op de enorme haven van dit in alle opzichten machtig land. Een speler op wereldniveau. Op termijn ook als maritieme dienstverlener.

Haven van Shanghai gezien vanuit de befaamde TV-toren,
Foto: © Peter-Vincent Schuld

De volgende dag bevind ik mij aan boord van een Chinees marineschip, eveneens in de haven van Shanghai. De ontvangst op het marinecomplex en aan boord van het schip was voor Chinese begrippen uiterst gastvrij. Een beetje kennis hebben van de Chinese gebruiken in relatie tot de omgang, de cultuur, de militaire en staatsveiligheidsmechanismen zijn hier toch wel belangrijke hulpmiddelen bij.

Chinees lid van de marine aan boord van zijn schip met op de achtergrond een ander Chinees marinevaartuig op de marinebasis in Shanghai, China
Foto: Peter-Vincent Schuld


Of de Chinezen alleen maar een gemaakte lach hebben? Als je als een botte gek door het land baggert blijven ze in eerste instantie beleefd, ze zullen blijven lachen, totdat het beleefde lachen hun vergaat en dat vergaat het lachen van jou ook.

Maar als direct antwoord op de vraagstelling: “Ja, Chinezen hebben echt wel humor, zeker als hun gast enige tot zekere zelfspot heeft”.

Zicht op de haven van Shanghai, China
Foto: © Peter-Vincent Schuld


Of de Chinezen sluw zijn? Oh yeah baby en daar laat ik het even bij voor dit moment, de sappige details komen ooit wel een keer.

China wordt niet een grootmacht, maar is een grootmacht.  Het “communistisch systeem” is thans louter bedoeld om de hele bende van miljarden eigenlijk zeer individualistische Chinezen in het gareel te houden, ze te weerhouden van “hokus pokus” achtige zaken als religie om de discipline en productiviteit er in te houden. Pure functionaliteit.

Chinezen zijn dol op gokken en ze zien de hele wereld als een casino met dubbele winstuitkeringen als je het spel een beetje in je voordeel kunt manipuleren.

Ze zijn er dol op om in je kaarten te kijken, die kennis aan te wenden en je vervolgens met eigen kennis en kunde te bekampen. Eerlijke praktijken? Eigenlijk niet, eigenlijk gewoon nee, maar China is zoals het is en de Chinezen zijn zoals ze zijn.

Zicht op de haven van Shanghai, China
Foto: © Peter-Vincent Schuld


De oude wijsheden van Confucius worden toepast en toegesneden op de doelmatigheid van vandaag. China is primair geen gevaar maar het land vormt een uitdaging voor mensen die graag op zijn minst even slim willen zijn als de Chinezen.

Vaartuigen van Deme op hun thuisbasis in de Antwerpse haven (deel liggend op het grondgebied van de Gemeente Zwijndrecht (BE) België
Foto: © Peter-Vincent Schuld

In dat licht moet u het initiatief zien van de moedermaatschappijen van de Vlaamse en Nederlandse baggeraars / maritieme dienstverleners Deme, Van Oord en Boskalis om scheepsbouwer Royal IHC  uit handen te houden van de Chinezen.  Betrokken bedrijven zijn erg afhankelijk van toeleverancier Royal IHC uit Kinderdijk.

Baggerwerkzaamheden door Boskalis nabij Beesd, Nederland
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Eveneens ter voorkoming dat de Chinezen, het bedrijf IHC dat dringend kapitaal nodig heeft, de hoogtechnologische kennis en kunde van IHC gaan beschouwen als een afhaalmenu dat ze in eigen land kunnen gaan toepassen en zo tegen veel lagere kostprijs hoogtechnologische baggerschepen en andere maritieme dientsverleningsvaartuigen kunnen gaan bouwen en zelf kunnen gaan exploiteren.

Baggervaartuigen van de Vlaamse onderneming Deme Foto: © Peter-Vincent Schuld


Nederland en Vlaanderen. Beide zeevarende naties met een eeuwen lange (gezamenlijke) maritieme historie.

Baggervaartuigen van de Vlaamse onderneming Deme.
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Ja, ik spreek over Vlaanderen en niet over België, omdat landsdeel Wallonië thans louter een roestend en olie lekkend scheepswrak is dat niet te bergen valt, en de enige zeeën die Wallonië kent, zijn de zeeën van geld die dit tot het bot verrotte landsdeel aan de Vlamingen kost. Misschien een leuk projectje voor het Nederlandse slopers- en recyclingbedrijf Beelen.

Vaartuigen van de Vlaamse onderneming Deme in de Haven van Antwerpen Foto: © Peter-Vincent Schuld

Beide landen zijn enorm sterk in de maritieme dienstverlening over de ganse wereld. Er moet overal worden gebaggerd en zoals u en ik weten er is wereldwijd bagger genoeg.

Zandsuppletie door Boskalis nabij Beesd, Nederland
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Het is aan u om de laatste zinsnede naar eigen believen in te vullen. De hoogtechnologie in “Chinese handen”  laten vallen staat vanuit economisch perspectief gelijk aan je ziel aan de duivel te verkopen, die je nooit meer terugkrijgt.

Vaartuigen van de Vlaamse baggeraar Deme in de Haven van Antwerpen
Foto: © Peter-Vincent Schuld

De in dat geval behaalde economische voorsprong door de Chinezen is dan ook niet meer in te halen. Dus zou het scenario zo kunnen zijn dat de betrokken bedrijven Deme, Boskalis en Van Oord uiteindelijk schipbreuk zouden kunnen gaan lijden juist omdat ze zo afhankelijk zijn van de hoogtechnologie die de betrokken bedrijven op wereldschaal marktleiders heeft gemaakt.

Vaartuig van de Vlaamse baggeraar Deme op de Westerschelde nabij het Verdronken Land van Saeftinge
Foto: © Peter-Vincent Schuld