Home Auteursrecht en licenties

Auteursrecht en licenties

auteursrecht

Auteursrecht & licenties

Op de website van Facts Found gepubliceerde content (tekst, foto’s, tekeningen, infographics, video’s — niet limitatief) en onze eigen beelden (onze makers zijn o.a. : Peter-Vincent Schuld, Jan Schuld, Christel Dubos, Jan Sibon, Toos Schuld-De Korte en RAGD) die wij in ons eigen beeldbank hebben rusten auteursrechten.

Het is niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Facts Found en eventuele derde rechthebbenden gepubliceerde content over te nemen, te verveelvoudigen of op welke andere wijze dan ook openbaar te maken.
Tegen inbreuken op het auteursrecht van de rechthebbenden wordt altijd (gerechtelijk) opgetreden.

Het is eventueel mogelijk om tegen betaling licenties te bekomen voor gebruik van beeld, tekst en video welke u kunt vinden in op de websites en apps van Facts Found.
Elke aanvraag dient vergezeld te worden van een exacte omschrijving van het doel, aard en wijze van gebruik. In regel worden uitsluitend licenties verleend aan journalistieke media.

U kunt uw verzoeken richten aan newsdesk@factsfound.news waarna uw verzoek beoordeeld wordt en de tarieven & voorwaarden voor eventuele licentieverstrekking aan u kenbaar worden gemaakt.

Voor wat betreft foto’s zijn bij licentieverstrekking altijd de Algemene Voorwaarden van Dutch Photographers (DuPho) van toepassing.

Inkoopvoorwaarden van licentie nemende partijen worden altijd, zonder enig voorbehoud van de hand gewezen.

De volgende tarieven zijn van toepassing bij overname van content.
Foto’s:  Minimaal 400,00 EURO; per foto, per openbaarmaking, per jaar.
Tekst: Minimaal 3,75 EURO per woord, per openbaarmaking van een artikel of een deel ervan, per jaar.
Video: Minimaal 750,00 EURO per fragment van maximaal 20 seconden per openbaarmaking en/of uitzending.

Inhoud

Facts Found

door Peter-Vincent Schuld De voorzitter van de Europese Commisse had het nog zo gezegd tegen de lidstaten van de Europese Unie. "Bestrijd het coronavirus niet via de grenzen". De reisbranche...
door Peter-Vincent Schuld Zo vrij als een vogel of vogelvrij. Ondanks dat feitelijk voorgaande twee uitdrukkingen hetzelfde inhouden, hebben de twee uitdrukkingen toch twee verschillende betekenissen. De laatste expressie impliceert dat de...
door Koos van Houdt Is Brussel veiliger voor verspreiding van het virus dan Straatsburg? Feit is dat in dit deel van de Elzas, grenzend aan de Rijn, code rood van kracht is. Voor voorzitter...
door Jan Schils Brussel – De Europese suikersector - en dan vooral de bietentelers - heeft zwaar geleden onder de coronacrisis, terwijl de ellende nog lang niet voorbij is.  Het...
door Peter-Vincent Schuld Europa is meer dan de Europese Unie. Europa is een continent. Europa is in de afgelopen eeuw opnieuw het toneel geweest van oorlogen met de...