Home Auteursrecht en licenties

Auteursrecht en licenties

Auteursrecht & licenties

Op de website van Facts Found gepubliceerde content (tekst, foto’s, tekeningen, infographics, video’s — niet limitatief) en onze eigen beelden (onze makers zijn o.a. : Peter-Vincent Schuld, Jan Schuld, Christel Dubos, Jan Sibon, Toos Schuld-De Korte en RAGD) die wij in ons eigen beeldbank hebben rusten auteursrechten.

Het is niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Facts Found en eventuele derde rechthebbenden gepubliceerde content over te nemen, te verveelvoudigen of op welke andere wijze dan ook openbaar te maken.
Tegen inbreuken op het auteursrecht van de rechthebbenden wordt altijd (gerechtelijk) opgetreden.

Het is eventueel mogelijk om tegen betaling licenties te bekomen voor gebruik van beeld, tekst en video welke u kunt vinden in op de websites en apps van Facts Found.
Elke aanvraag dient vergezeld te worden van een exacte omschrijving van het doel, aard en wijze van gebruik. In regel worden uitsluitend licenties verleend aan journalistieke media.

U kunt uw verzoeken richten aan newsdesk@factsfound.news waarna uw verzoek beoordeeld wordt en de tarieven & voorwaarden voor eventuele licentieverstrekking aan u kenbaar worden gemaakt.

Voor wat betreft foto’s zijn bij licentieverstrekking altijd de Algemene Voorwaarden van Dutch Photographers (DuPho) van toepassing.

Inkoopvoorwaarden van licentie nemende partijen worden altijd, zonder enig voorbehoud van de hand gewezen.

De volgende tarieven zijn van toepassing bij overname van content.
Foto’s:  Minimaal 400,00 EURO; per foto, per openbaarmaking, per jaar.
Tekst: Minimaal 3,75 EURO per woord, per openbaarmaking van een artikel of een deel ervan, per jaar.
Video: Minimaal 750,00 EURO per fragment van maximaal 20 seconden per openbaarmaking en/of uitzending.

Inhoud

Facts Found

door Peter-Vincent Schuld en Christel Dubos Eerst tijd voor commentaar: We kunnen geen andere conclusie trekken dat EU-klimaatcommissaris Timmermans zwaar misbruik maakt van de oorlog in Oekraïne. Terwijl de oorlog de...
voorwoord door Peter-Vincent Schuld Vandaag, 8 mei viert de Oekraïense bevolking normaal gezien haar herdenkings- en verzoeningsdag ter nagedachtenis aan de Tweede Wereldoorlog die ook Oekraïne niet onberoerd en ongeschonden liet. Morgen vieren de...
door Jan Schils Beruchte 25 procent regel biologische landbouw van de baan Het Europees Parlement (EP) heeft brandhout gemaakt van de wettelijk bindende verplichting voor de boeren in de EU, die...
door Peter-Vincent Schuld De jaren 20 en 30 van de vorige eeuw. Een periode die ook  wel aangeduid wordt als het "interbellum", wat zoveel betekent als tussen twee oorlogen in deze de periode aanduidt...
door Jan Schils De Europese Commissie heeft weer eens nieuwe (nu al omstreden) voorstellen gedaan om “schadelijke uitstoot van broeikasgassen door de industrie en de intensieve veehouderij in de Europese Unie te “beperken". Zo wordt...