Home Auteursrecht en licenties

Auteursrecht en licenties

Op de website van Facts Found gepubliceerde content (tekst, foto’s, tekeningen, infographics, video’s — niet limitatief) met inbegripvan  onze eigen beelden (onze makers zijn o.a. : Peter-Vincent Schuld, Jan Schuld, Christel Dubos, Jan Sibon, A.M. Schuld-De Korte en M.M. De Korte, die wij in ons eigen beeldbank hebben rusten auteursrechten.

Het is niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Facts Found en eventuele derde rechthebbenden gepubliceerde content over te nemen, te verveelvoudigen of op welke andere wijze dan ook openbaar te maken. Tegen inbreuken op het auteursrecht van de rechthebbenden wordt altijd (gerechtelijk) opgetreden.

Het is eventueel mogelijk om tegen betaling licenties te bekomen voor gebruik van beeld, tekst en video welke u kunt vinden in op de websites en apps van Facts Found.
Elke aanvraag dient vergezeld te worden van een exacte omschrijving van het doel, aard en wijze van gebruik. In regel worden uitsluitend licenties verleend aan journalistieke media.

U kunt uw verzoeken richten aan newsdesk@factsfound.news waarna uw verzoek beoordeeld wordt en de tarieven & voorwaarden voor eventuele licentieverstrekking aan u kenbaar worden gemaakt.

Voor wat betreft foto’s zijn bij licentieverstrekking altijd de Algemene Voorwaarden van Dutch Photographers (DuPho) van toepassing.

Inkoopvoorwaarden van licentie nemende partijen worden altijd, zonder enig voorbehoud van de hand gewezen.

De volgende reguliere tarieven zijn van toepassing bij overname van content na licentieverstrekking.

Foto’s:  Minimaal 400,00 EURO; per foto, per openbaarmaking, per jaar.
Tekst: Minimaal 3,75 EURO per woord, per openbaarmaking van een artikel of een deel daarvan, per jaar.

Video: Minimaal 750,00 EURO per fragment van maximaal 20 seconden per eenmalige openbaarmaking en/of uitzending.

Bij inbreuken op het auteursrecht worden krachtens artikel 14 EU handhavingsrichtlijn 2004/48 de kosten van opsporing, vaststelling en sommatie in rekening gebracht welke ten minste 150,00 EURO per inbreuk bedragen.

Uurtarief leden hoofdredactie: 275,00 EURO per uur (excl. BTW)

Voor gastcolleges en lezingen op universiteiten, hogescholen, instellingen en bedrijven zijn door enkele leden van de redactie ter beschikking op voorwaarde van absolute onafhankelijkheid.

Diverse leden van de (hoofd)redactie zijn ter beschikking om aan te schuiven bij talkshows op radio, televisie en podcasts in de hoedanigheid van onafhankelijk, deskundig en duidend journalist.

In alle gevallen geldt dat eventuele reiskosten, hotelkosten, verblijfskosten en de  kosten voor eventuele beveiliging voor rekening komen van de uitnodigende partij. Honoraria en afspraken over kosten worden onderling overeengekomen met de uitnodigende partij. Afspraken hieromtrent worden in vertrouwelijkheid voorafgaandelijk schriftelijk vastgelegd.

De leden van de redactie zijn niet ter beschikking voor publicitaire activiteiten met een commercieel oogmerk.

De leden van de redactie zijn niet ter beschikking voor partijpolitieke activiteiten.

 

 

 

 

Auteursrecht & licenties

Inhoud

Facts Found

door Peter-Vincent Schuld In een overigens interessante reportage van Nieuwsuur horen en zien we een Oekraïense ontwerper van "lange afstands drones" spreken over het kunnen bereiken van Moskou en Archangelsk. Arch-ang-elsk.... Krijgt...
door Jan Schils m.m.v. Peter-Vincent Schuld Polen, lid van de EU en de NAVO, en Oekraïne dat op de stoep staat van beide organisaties maar daar (nog) niet binnen mag, vechten momenteel rollend over...
door Koos van Houdt en Peter-Vincent Schuld De inleidende realiteit (door Peter-Vincent Schuld) Het verhaal dat na deze inleiding volgt is geen verhaal "met een mening"...
door Jan Schils Brussel - Het Standing Committee on Plant, Animals, Food and Feed (SCoPAFF), een adviesorgaan van de Europese Commissie, komt op 22 september bijeen voor een zoveelste vergadering, die een voorzet moet...
door Koos van Houdt, m.m.v. Peter-Vincent Schuld Inleiding (door Peter-Vincent Schuld) Ik verkeer al langer in de overtuiging dat politici vaak zelf een gevaar vormen voor...

Steun echt onafhankelijke journalistiek

Steun Facts Found