Home Auteursrecht en licenties

Auteursrecht en licenties

Auteursrecht & licenties

Op de website van Facts Found gepubliceerde content (tekst, foto’s, tekeningen, infographics, video’s — niet limitatief) en onze eigen beelden (onze makers zijn o.a. : Peter-Vincent Schuld, Jan Schuld, Christel Dubos, Jan Sibon, Toos Schuld-De Korte en RAGD) die wij in ons eigen beeldbank hebben rusten auteursrechten.

Het is niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Facts Found en eventuele derde rechthebbenden gepubliceerde content over te nemen, te verveelvoudigen of op welke andere wijze dan ook openbaar te maken.
Tegen inbreuken op het auteursrecht van de rechthebbenden wordt altijd (gerechtelijk) opgetreden.

Het is eventueel mogelijk om tegen betaling licenties te bekomen voor gebruik van beeld, tekst en video welke u kunt vinden in op de websites en apps van Facts Found.
Elke aanvraag dient vergezeld te worden van een exacte omschrijving van het doel, aard en wijze van gebruik. In regel worden uitsluitend licenties verleend aan journalistieke media.

U kunt uw verzoeken richten aan newsdesk@factsfound.news waarna uw verzoek beoordeeld wordt en de tarieven & voorwaarden voor eventuele licentieverstrekking aan u kenbaar worden gemaakt.

Voor wat betreft foto’s zijn bij licentieverstrekking altijd de Algemene Voorwaarden van Dutch Photographers (DuPho) van toepassing.

Inkoopvoorwaarden van licentie nemende partijen worden altijd, zonder enig voorbehoud van de hand gewezen.

De volgende tarieven zijn van toepassing bij overname van content.
Foto’s:  Minimaal 400,00 EURO; per foto, per openbaarmaking, per jaar.
Tekst: Minimaal 3,75 EURO per woord, per openbaarmaking van een artikel of een deel ervan, per jaar.
Video: Minimaal 750,00 EURO per fragment van maximaal 20 seconden per openbaarmaking en/of uitzending.

Inhoud

Facts Found

door Koos van Houdt Het is onze eer te na. In een vrije, democratische samenleving willen we dat we allemaal een dak boven ons hoofd hebben. Als we al te maken hebben met daklozen,...
De plenaire vergadering van het Europees Parlement (EP) is deze week in Straatsburg akkoord gegaan met de wettelijke teksten over het nieuwe gemeenschappelijke landbouwbeleid (GLB) van de Unie. Het nieuwe GLB zal vanaf 2023 van start gaan...
Beste en lieve lezers, ik ben op dit moment zo´n 6500 kilometer van u verwijderd. Met ons reportageteam produceren we thans een aantal verhalen aan de andere kant van de Atlantische Oceaan. Denk niet wat we niets...
door Koos van Houdt We zien het allemaal op onze beeldschermen. Mensen die denken naar het paradijs te worden gelokt. Als we ergens in de Europese Unie wonen, hebben we dat niet zo erg...
door Peter-Vincent Schuld en Christel Dubos Ondanks dat het Spaans Grondwettelijk Hof oordeelde dat zowel de eerste als de tweede lockdown in strijd met de Spaanse grondwet en de Spaanse regering niet wil weten...