België: Eendracht maakt macht. Tweedracht zorgt voor meer kracht!

0
Het wapen van België "L'union fait la force", oftewel "eendracht maakt macht" gefotografeerd te Luik. Foto : © Peter-Vincent Schuld

België: Eendracht maakt macht. Tweedracht zorgt voor meer kracht

door Peter-Vincent Schuld

De Belgische wapenspreuk luidt “Eendracht maakt macht, in het Frans “L’union fait la force”. Doelende op de twee primaire landstalen Nederlands (Vlaams) en Frans. Het stukje Duitstalig België even niet meegerekend.
.
In feite is België al tijden lang een sprookje dat met (financieel) kunst- en vliegwerk bij elkaar wordt gehouden.
.
De verkiezingen in België van vorige week zondag lieten zien dat de Vlamingen electoraal een stuk naar rechts zijn opgeschoven en de Walen de extreemlinkse kant opging.
.
Grote winnaar van de verkiezingen vorige week zondag was het Vlaams Belang, dat door criticasters weggezet wordt als extreemrechts. Maar is dat wel zo? Het Vlaams Belang heeft onderwerpen inzake islam en migratie op de politieke agenda gekregen, waar andere Belgische partijen mee aan de haal gegaan zijn. Al decennia lang ligt er rond het Vlaams Belang een zogeheten “cordon sanitaire”. Veel partijen weigeren de samenwerking met deze partij. Maar is dat wel democratisch? Je kunt daar zeer grote vraagtekens bij zetten. Zijn de Vlamingen dan zo extreem in hun denken en doen? Zowel Nederland als België hebben te lijden onder de getalsmatige druk van islamitische immigranten die zich niet wensen te integreren, en gelijk in Nederland zijn de criminaliteitscijfers onder bijvoorbeeld de Marokkanen uiterst hoog. Dan spreken we nog niet over de terreurdaden
die een aantal van deze figuren pleegden in Parijs, Zaventem en Brussel.
Verislamisering van het straatbeeld in Antwerpen:
Traditioneel geklede Marokkaanse man in het straatbeeld in Antwerpen.
foto: © Peter-Vincent Schuld

De verfransing van de Vlaamse regio rond Brussel is al decennia een doorn in het oog van de Vlamingen waar de taalwetten met voeten getreden worden door het openbaar bestuur maar sancties volgen niet.

Harde taalstrijd in de rand rond Brussel, Vlamingen hebben de Franse naam van Sint Genesius Rode met gele verf onzichtbaar gemaakt en de letters VL toegevoegd, Franstalige tegenactivisten hebben een sticker van de Franse taalgroepering over de Nederlandstalige naam geplakt. foto: © Peter-Vincent Schuld

 

Na 15 jaar in België te hebben gewerkt en te hebben gewoond durf ik te zeggen dat ik het land aardig ken en ik kan u “nee” op bovenstaande vraag als antwoord geven.
Harde taalstrijd in de rand rond Brussel, Vlaamse taalactivisten hebben alle Franstalige aanduidingen van openbare instellingen en de straatnaam beklad
foto: © Peter-Vincent Schuld
De gemiddelde Vlaming is een gemoedelijk mens, overpeinzend en zachtmoedig. Maar daar komt acuut verandering inals de gemiddelde Vlaming voelt dat zijn “habitat”,  zijn normen en waarden onder druk komen te staan.
“Gene zever” is zijn antwoord dan. Voor de mensen die het Vlaams niet machtig zijn betekent het zoveel als “geen onzin”.In het Vlaams heeft het woord militant een heel andere betekenis dan in het Nederlands. In het Nederlands wordt dat woord vaak geassocieerd met gewelddadig en extreem, in Vlaanderen betekent het niet meer dan de vaste en sterke aanhang van politieke partijen en maatschappelijke organisaties zoals vakbonden.
.
Het Vlaams dat de Nederlanders als een “zachte taal” beschouwen kent diverse sterke uitdrukkingen die de facto een veel zachtere lading hebben dan sommige woorden doen laten uitschijnen. In de politiek is dat niet anders en de Vlaming heeft niet zoveel vertrouwen in zijn “politiekers” zoals de politici worden aangeduid. In een land met 3 deelstaten (Vlaanderen, het Brussel gewest en Wallonië) moet er voortdurend over en weer koehandel worden gepleegd om het spul federaal en gewestelijk te besturen en bestuurbaar te houden.
.
Niet zelden leidt dat tot ogenschijnlijk hilarische situaties, ware het niet dat het landsbestuur er daadwerkelijk onder lijdt.
.
Is Koning Filip van België koning van alle Belgen? De Vlamingen hebben veel minder met het van huis uit Franstalig belgisch koningshuis dan de Walen. Misschien kun je de conclusie wel trekken dat het huwelijk met zijn Mathilde sterker is dan die met veel Vlamingen. Het is alom geweten dat Koning Filip niets heeft met -, en zoals de Belgen dat zeggen, een stevige “degout” (afkeer) heeft van het Vlaams nationalisme zoals we dat terug zien bij partijen als de N-VA en het Vlaams Belang.
In 1999 trouwde -toen nog- prins Filip wel met zijn Franstalige Mathilde, echter een echt goed “huwelijk” met de Vlamingen zit er niet in
foto: © Peter-Vincent Schuld
Dit steekt koning Filip ook niet onder stoelen of banken alhoewel een koning boven de partijen behoort te staan in een constitutionele monarchie. Het feit dat de koning der Belgen lang wachtte om het Vlaams Belang uit te nodigen voor de consultatiegesprekken in relatie tot de nieuw te vormen federale regering is hier een voorbeeld van.
.
Maar is het hem kwalijk te nemen? Gezien vanuit het perspectief van Koning Filip niet. Hij beschouwt het als zijn opdrachtom de landsdelen verenigd te houden en de wapenspreuk van het Koninkrijk der Belgen in woord en daad ten uitvoer te brengen.
.
In tegenstelling tot wat kwade tongen soms beweren heeft Koning Filip een sterk eigenzinnig karakter die achter de schermen mensen zondig confronterend tot de orde roept, of dit nu zijn eigen familie aangaat of politici in relatie tot het landsbelang.

.
Het Vlaams nationalisme is niet geboren uit een superioriteitsgevoel. integendeel. Franstalig België heeft zeer lang geheel België ook qua taal gedomineerd, nog stammende uit de tijd dat de Waalse industrie hoogtij vierde. Waar doden vielen in de eerste wereldoorlog omdat Vlaamse militairen de Franse bevelen van hun meerderen
niet verstonden.
in 1996 ging de Waalse staalgigant Forgs de Clabecq failliet met een hoop sociale onrust
foto… © Peter-Vincent Schuld

.

Naar gelang de zware industrie op haar gat ging en de Walen qua inkomen steeds meer afhankelijk werden van werkloosheidsuitkeringen en andere sociale voorzieningen kleurde het politieke landschap in Wallonië roder en roder waardoor de macht die bij de Parti Socialiste kwam te liggen uitmondde in een sfeer van aanhoudende corruptie,
ondermijnende criminaliteit door nauwe (zakelijke contacten) tussen PS-politici en de georganiseerde misdaad in Wallonië.
Ook de Vlaamse socialisten deden volop mee in corruptieschandalen waarbij ik u even herinner aan het gekende Agusta-proces.
Omkopingsschandaal rond de aanschaf van de Agusta-helikopter voor het Belgisch leger waarin tal van Belgische vooraanstaande socialistische politici werden veroordeeld
Op de foto: een Agusta helikopter van het Belgisch leger op trainingsmissie in Saillagouse, Frankrijk
foto: © Peter-Vincent Schuld

Destijds stond de top van de Waalse en Vlaamse socialisten terecht stond voor het Hof van Cassatie wegens het aannemen van steekpenningen van de Italiaanse helikopterbouwer Agusta die het Belgisch leger voorzag van nieuwe heli’s zo’n 25 jaar terug. De voormalige Belgische minister en oud-NAVO secretaris-generaal Willy Claes werd destijds met een serie Waalse en Vlaamse mede-socialisten veroordeeld.

Oud-minister en oud-secretaris-generaal van de NAVO, maar ook deveroordeeld socialist en thans ook pianist Willy Claes bij een optreden in Gent. foto: © Peter-Vincent Schuld

Een “rode partijkaart” was binnen de overheidsorganisaties een toegangskaartje voor allerhande openbare functies en nevenfuncties. Ook na het schandaal met de Agusta-helikopters bleven de waalse socialisten het nieuws beheersen.
De waalse politicus Elio die Rupo kwam in opspraak nadat hij in verband gebracht werd met vermeende seksuele contacten met minderjarige jongens, de Brussels burgemeester Mayeur moest het veld ruimen nadat hij zichzelf had verrijkt middels een zetel in het bestuur van SAMUSOCIAL, een hulpverleningsorganisatie voor Brusselse daklozen.

.

Nadat zowel de PS als de vlaamse tegenhanger SP.a massaal islamitische immigranten gebruikte als stemvee en figuren met dubieuze opvattingen over de grondslag van de belgische samenleving verkiesbaar stelden was het voor veel Vlamingen genoeg. Het afdekken en toedekken zoals door de jaren heen gebruikelijk bij de Belgische socialisten, meesmuilend ook wel aangeduid als “sossen”, wordt door veel Vlamingen gewoon niet meer geaccepteerd.

.
Bovendien is het alom geweten dat de Belgische socialisten een loopbaanpartij vormen. Een linkse ideologie voor de bühne maar de facto een kapitalistisch leven leiden. De partij had ook net zo goed BH kunnen heten (Belgische Hypocrieten).
.
Men neme Steve Stevaert, Oud-burgemeester van Hasselt en oud Vlaams minister van Leefmilieu. In die laatste hoedanigheid stortte  hij tal van Vlamingen de ellende in door hun weliswaar illegaal gebouwde huisjes in natuurgebieden te laten slopen.
1998: Vrouw wordt opgevangen door haar man, nadat socialist Steve Stevaert opdracht had gegeven tot de sloop van hun bungalow in Zutendaal.
foto: © Peter-Vincent Schuld

Hiermee Vlaamse families financieel de afgrond in gooiende en te voorzien in pure kapitaalsvernietiging. Maar is kapitaalsvernietiging niet iets wat typisch socialistisch is? Stevaert zou in 2015 strafrechtelijk vervolgd worden door Justitie wegens verkrachting, kort daarop beroofde Stevaert zich van het leven en werd hij dood gevonden in het Albertkanaal. Politiek gezien is het overlijden van Stevaert geen gemis voor de Belgische samenleving.

Protest tegen de sloop van illegaal gebouwde huisjes in Zutendaal, zoals verordonneerd door de Vlaamse socialist Steve Stevaert
foto: © Peter-Vincent Schuld

Hoe nu verder met België. Nationaal gezien valt er geen meerderheid te vormen met socialisten, liberalen en christen democraten. Met is aangewezen op de (gedoogsteun) van andere partijen.De Groenen kregen in Vlaanderen eveneens een verdiende tik. Is het einde van België dan nabij? Belangrijk is om te weten dat in Vlaanderen het meeste geld voor België wordt verdiend, er wordt ook niet voor niets vanuit Vlaams-nationalistische kant een zelfstandige sociale zekerheid voor Wallonië, (lees..Walen betaal het lekker zelf) geëist.

In België wordt het meeste geld verdiend in Vlaanderen, terwijl Wallonië ondermaats blijft presteren. Op de foto noeste arbeid in de Antwerpse haven.
foto: © Peter-Vincent Schuld

Wordt het land dan toch opgedeeld? Krijgen we geen federaal België maar een confederaal België?  Of worden er twee nieuwe natiestaten gevormd? De politieke tegenstellingen in België zijn sinds eind jaren negentig nog nooit zo groot geweest. Op weg naar een Europa van de regio’s? Integratie door desintegratie?