België krijgt voor de 2e maal fikse tik op de vingers van de Europese Commissie: Over corona en Belgisch politiek banditisme

0
4658
Man met "vervangend" mondkapje bij het tankstation langs de E34 bij Ranst, België Foto: © Peter-Vincent Schuld

door Peter-Vincent Schuld en Christel Dubos

Tja, in ons vorig redactioneel stuk vertelden wij u over reizen door Europa, beginnende bij de Spaanse grensplaats La Jonquera. Inmiddels zijn we de Belgische grens gepasseerd. Tijd om het Belgisch territorium weer te betreden, Immers België heeft opnieuw een fikse uitbrander gehad van de Europese Commissie met haar in- en uitreisverbod voor niet essentiële reizen, wat dat ook moge inhouden. België riskeert hiermee een strafprocedure en een fikse boete die dan opgebracht moet worden door de Belgische belastingbetaler. Het land lapt aanhoudend rechtsregel na rechtsregel aan haar laars. De vraag rijst zelfs of België nog wel geschikt is als “gastland” voor de Europese instellingen.

Belgische grens, inkomend vanuit Luxemburg
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Aan de grens met Luxemburg staat een bord “Belgique” meer geen “flik” te zien die controleert op het grensverkeer. Zou de Belgische regering haar verstand hebben teruggevonden? Amper in België verblijvend vernemen we dat federaal gezondheidsminister  Frankse Vandenbroucke en premier  Alexander de Croo er weer allerlei gedachtekronkels er op na houden. Maar ja, het asfalt moet ons nog verder in België leiden, maar de grens zijn we moeiteloos gepasseerd.

In dit tankstation Aire de Wanlin wordt geen alcohol verkocht na 8 uur in de avond als corona-maatregel
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Aire de Wanlin, een parkeerplaats met tankstation langs de E411 naar Brussel. We maken even een tussenstop om de honger te stillen. Ik( pvs) loop de shop binnen en mijn oog valt vrijwel direct op een bordje dat stelt dat er geen alcohol verkocht wordt na acht uur in de avond. Alsof je voor het vallen van de avond geen voorraadje kan inslaan om je lam te drinken. Een maatregel die aantoont dat openbare bestuurders zeker geen gedragspsychologen zijn, laat staan sociaal antropologen.

Een chagrijnige bezoeker van de food counter in het tankstation Aire de Wanlin
Foto: © Peter-Vincent Schuld


Het weer is grauw en…. de mensen ook. Voor mij  staat aan de broodjescounter een stuk mens van het soort “chagrijn”. Geen vriendelijk woord over voor de dame van middelbare leeftijd. Ik kijk haar in de ogen en ergens ontwaar ik een spoortje van een mix van ongemak en sociale radeloosheid. We zijn in Wallonië dus ik begin met haar gesprek in het Frans en excuseer mij voor het feit  dat ik het niet perfect beheers, Dat had ik niet mogen zeggen. De dame in kwestie vond dat ik niet zo “bescheiden” moest zijn. “U spreekt beter Frans dan menig klant bij ons in de shop”.  Daar sta je dan met je “goed gedrag….”  Wat zo leuk is om op reportage in tal van landen te zijn, is dat je overal de taal oppikt en daarmee op een hoffelijke wijze door de wereld kunt trekken en dus in gesprek raakt met veel mensen en dus veel hoort en leert.

Mededeling over het eigen corona-hygiëne beleid bij de food counter van het tankstation Aire de Wanlin
Foto: © Peter-Vincent Schuld

En zoals in kersttijd er overal kerstboompjes staan opgesteld is coronatijd goed voor talloze bordjes en flesje desinfectiemiddel, zo ook hier. Ook deze mevrouw achter de balie heeft het wel gehad met alle beperkingen en restricties zo ze mij meldde.

We stellen vast dat in de reguliere media vrijwel kritiekloos het woord van de overheid wordt verspreid. De indruk ontstaat dat de openbare Vlaamse TV-zender VRT en de commerciële zender VTM soms eerder een verlengstuk van de communicatieafdelingen van de Belgische regering zijn, dan dat er echt onafhankelijke journalistiek wordt bedreven. We merken dat niet iedereen in staat is het gezond verstand te gebruiken. Laten mensen zich leiden door angst? Voor de duizendste maal, ja we hebben te maken met een vervelend virus. Suggestieve vragen van verslaggevers naar mensen met een andere mening zijn bijna stigmatiserend.

Corona-tijd Een kiprestaurant met de stoelen op tafel in Antwerpen-Merksem
Foto: © Peter-Vincent Schuld

De Belgische overheid ziet de besmettingscijfers naar eigen zeggen weer “explosief” stijgen, dit na de lichte afbouw van de lockdown. Maar is er wel een causaal verband tussen de stijging van de cijfers en de ijscoman die weer mag rondrijden? Is het sluiten van de horeca nu wel zo slim? Opnieuw wil België het regime verstrengen. Dit leidt inmiddels tot grote weerstand onder delen van de Belgische bevolking. De Belgische bevolking vreesde voor een nieuwe strengere lockdown maar de Belgische regering kwam vrijdagavond niet verder dan “onderwijsministers terug naar de tekentafel te sturen”,  en  “pauzeknop voor buitenplan” en “sneltesten” voor bedrijven. Met andere woorden de Belgische regering besliste niets relevants. De rek is eruit wil er geen volksopstand komen. De Belgische politieke realiteit is ver verwijderd van de feitelijke realiteit.  Er zijn twee belangrijke woorden annex uitdrukkingen in de vocabulaire van Belgische bevolking: je-m’en-foutisme (het kan me niiks schelen) en foefelen ( rommelen en rotzooien). Dit zit in de Belgische volksaard. Immers België kent een politieke realiteit waarmee de gemiddelde Belgische burger zijn achterwerk afveegt met de woorden: “ze zijn zot zeker?”. 

Vrouw als enige inzittende van een auto, met mondkapje op de ring van Turnhout, België Foto: © Peter-Vincent Schuld

Maar vastgesteld moet worden dat er ook sprake is van enige hysterie onder de bevolking. We zien mensen in hun auto, volstrekt als enige inzittende, met mondkapjes rijden, niet alleen in België maar ook elders in Europa. Het nut hiervan is 0,0, daar zijn de meningen van helder denkenden niet over verdeeld. Wanneer angst en hysterie in een samenleving een rol van betekenis gaan spelen heb je een bijkomende factor dit tot destabilisatie leidt.De niet aflatende donderpreken van de inmiddels omstreden viroloog Marc van Ranst vallen ook niet in goede aarde bij iedereen. Toch haalde hij deze week CNN om ondersteunend commentaar te geven bij de weigering van de Belgische gezondheidsautoriteiten om net zoals andere EU-landen de entingen met AstraZeneca tijdelijk op te schorten. Veel Belgen beschouwen viroloog Van Ranst als een onruststoker en een ophitser die angst zaait en waar men “ziek, zwak en misselijk” van wordt. Na zijn optreden op  CNN kon de rest van de wereld bij wijze van spreken naar de apotheek om medicatie tegen spontane diarree en misselijkheid te halen. Sociale media in België stonden bol van niet mis te verstane kritiek aan het adres van Van Ranst. Hebben we na Raspoetin, dr. Mengele, dr. Frankenstein en Jomanda de volgende losgeslagen gek in onze samenleving?

Het Albert Heijn-filiaal in Wijnegem in coronatijd, uit het verhaal
Foto: © Christel Dubos / Schuld


Gekte. Plaats van handelen, een vestiging van Albert Heijn in Wijnegem, shoppingcentrum. Het wordt door het winkelpersoneel verboden je winkelwagentje mee te nemen naar de auto om over te laden. Slecht ter been, kortademig of wat voor bestaande aandoening dan ook, het personeel is ondanks hun snotneuzenleeftijd onverbiddelijk. Als we vragen om een reactie wordt er verwezen naar de manager die niet aanwezig is omdat hij aan het “eten” is. Het is een wespennest. Klanten zijn gehumeurd, chagrijnig en bloedirritant. Dit is een samenleving onder een onhoudbare druk.

Kapperszaak op afspraak met afstand in Antwerpen-Deurne
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Door de loop van de corona-crisis kunnen we inmiddels vaststellen dat de Belgische overheid geen betrouwbare partner is voor de eigen burgers, laat staan voor de omliggende Europese lidstaten. De afstandssamenleving op afspraak. Enfin wij vertelden u  dat België reeds twee maal flink op haar falie van de Europese commissie kreeg inzake het in- en uitreisverbod met betrekking tot wat de Belgen autoriteiten als niet essentiële reizen achten. In feite komt het er op neer dat de ambtenaar aan de grens arbitrair en willekeurig de wet kan interpreteren en dan een maatregel kan opleggen. Dit brengt voor de Belgische en voor de Europese burgers een hoge mate van onnodige stress en rechtsonzekerheid met zich mee. Met alle respect voor de de Belgische politiefunctionaris, maar deze man of vrouw is over het algemeen geen geschoold jurist. Maar heeft België zich als “huisvester” van de onder andere de Europese Instellingen zich op dit vlak niet heel terughoudend op te stellen daar het in België een komen en gaan is van ingezetenen van andere Europese lidstaten?  Hypothekeert Belgie hier niet alleen haar eigen rechtsstaat maar ook de democratische werking van de Europese instituties?  Al met al lijken de Belgen politiek en diplomatiek totaal onbekwaam om deze crisis het hoofd te bieden.

Het algemeen secretariaat van het Europees Parlement in Luxemburg
Foto: © Peter-Vincent Schuld


Het gedrag van de Belgische overheid veroorzaakt, niet voor de eerste keer, de nodige irritatie bij de Europese Commissie en de regeringen van andere lidstaten van de Europese Unie.Is België nog wel aangewezen en moreel gerechtvaardigd om de Europese instellingen, ondanks alle werkzame klungelaars aldaar, het symbool van Europese normen en waarden,  op haar grondgebied te hebben? Zouden we eventueel alles niet beter naar Luxemburg kunnen verhuizen, waar het Europees Hof, de Europese Rekenkamer, het Europees Openbaar Ministerie zijn gevestigd en waar ook het secretariaat van het Europees Parlement gehuisvest is.  Want vergeet dat het Europees Parlement alleen maar in Brussel en Straatsburg gevestigd is. In Luxemburg is het “management” van het Europees Parlement gesitueerd.

Binnenstad van Mechelen waarbij een pijl op de voorgrond de verplichte looprichting aangeeft. Uw redactieteam heeft daar natuurlijk volledig lak aan.
Foto: © Peter-Vincent Schuld


Ook qua nationale stabiliteit en integriteit voldoet België al lang niet meer aan de basale eisen om nog langer internationale instellingen te huisvesten en daarmee internationaal goede sier te maken. Het politiek banditisme is in België nog steeds niet uitgeroeid. Nu zit België opgescheept met een regering die niet tot stand is gekomen door verkiezingen en klaarblijkelijk de grieven van haar burgers niet serieus neemt. Helaas het is nooit anders geweest.  Of het nu om corruptie, incompetentie of corona gaat. Nu is het weer “de besmettingen zijn drastisch gestegen”.  Hoe kan dat als alle restaurants, bars, cafés en zaken vertier gesloten zijn? Welke informatie wordt ons onthouden? Welke bevolkingsgroepen hebben deze besmettingen opgelopen en onder welke omstandigheden?  Wij willen feiten, harde feiten. Maar als België ergens goed in is dan is het wel in het “verdonkeremanen” en “ontwijken” van feiten”.

Bejaarde “tante” met mondkapje, rollator op oversteekplaats met op de achtergrond bord met mondmaskerplicht in het centrum van Brasschaat
Foto: © Peter-Vincent Schuld


Brasschaat, een gemeente vol met vrijgevochten en over het algemeen goed gesitueerde Nederlanders. Een gemeente met mondmaskerplicht in de winkelstraten. Noodzakelijkerwijs moet een van ons even een arts bezoeken. Dr. Peter Jonkers is werkzaam in de huisartsenpost bij het Klina Ziekenhuis.  Mijnheer de dokter wist bloedserieus te zeggen dat de griep niet meer bestaat. Hij wist niet dat zijn éénmalige patiënt journalist is. Trappen burgers die wat minder onderlegd en minder mondig zijn in deze onzin? Wat heeft deze meneer de dokter te winnen bij het verkondigen van deze frase der angst? Wij tekenen zijn woorden op met onze toevoeging “waarvan akte”. In het plaatsje schitteren de lokale lichtreclames met propagandateksten van de overheid. “Laat je vaccineren”, …..Waar is in dit verhaal nog de eigen  verantwoordelijkheid en de eigen wil gebleven. Er mag dan wel geen vaccinatieplicht zijn omdat dit volstrekt onwettig is, en uw verslaggevers staan niet onwelwillig tegenover een vaccinatie met een veilig vaccin, maar  de propaganda eromheen heeft veel weg van een derderangs reclamecampagne voor een wasmiddel.

Voor corona-vaccinaties het bord te volgen, voor corona-uitvaarten volstaat voor gelovigen de achterliggende kerk, alhier in Brasschaat, België
Foto: © Peter-Vincent Schuld

We zetten weer eens een Belgische nieuwsuitzending op.  Over coronaproof skeeleren en coronaproof marathon lopen verdeeld over meerdere dagen.
Echt belangrijk nieuws…… maar niet heus. Sinds 1830 is België al een farce, het is nog steeds niet veranderd en er gaat niets veranderen.