België pakt Co2-uitstoot huishoudens fiscaal aan

Peter-Vincent Schuld

Particuliere huishoudens zullen aanzienlijk meer gaan betalen voor het stoken op gas en stookolie.
Onderhandelingen tussen de federale minister Tommelein en de regionale ministers van het Brussels stadsgewest, Vlaanderen en Wallonië
die thans al bijna drie jaar aanslepen lijken te gaan uitdraaien op een “energiepact” waarin een verschuiving van de
verbruiksbelasting op energie zal gaan plaatsvinden.

In de plannen zullen de belastingen op het verbruik van huisbrandolie en aardgas aanzienlijk gaan stijgen terwijl de taksen op elektriciteit zullen gaan afnemen. De toenemende lasten zullen worden uitgespreid voor een reeks van jaren maar zullen wel duidelijk voelbaar zijn voor de consument.

gas-zeebrugge
Ook aardgas zal als fossiele brandstof zwaarder worden belast. Op de foto: aardgasopslagterminal in Zeebrugge (c) Peter-Vincent Schuld

De Belgische overheid denkt op deze manier te omschakeling naar duurzame energie te kunnen versnellen.
Tegen het eind van het jaar zal tevens duidelijk moeten zijn of België definitief afscheid zal gaan nemen van kernenergie.
België kampte in de afgelopen jaren meermaals met de dreiging aan elektriciteitstekorten en het is allerminst duidelijk
hoe men in België, eventuele tekorten denkt te kunnen opvangen als men inderdaad verder overschakelt naar meer groene energie.

de-elctrabel-kerncentrale-in-het-belgische-doel
Eind dit jaar wordt een beslissing genomen over het al dan niet doorgaan met kernenergie, op de foto de kerncentrale in Doel (c) Peter-Vincent Schuld

In tegenstelling tot Nederland worden er in België nog veel huizen en appartementen verwarmd op huisbrandolie (mazout red.)
Bezitters van woningen dreigen linksom of rechtsom fiks in de buidel te moeten gaan tasten. De elektricteitsfactuur is in België
is nu verhoudingsgewijs met de omliggende landen al erg hoog, mede door alle bijzondere belastingen die geheven worden.

Minister Tommelein stelt dat de verschuiving van de aangekondigde belastingmaatregelen zich uitstrekt over meerdere jaren zodat burgers zich voor kunnen bereiden. Toch stelt zich de vraag of de realiteit van een tragere omschakeling het niet wint van het streven naar een duurzamer energiebeeld en de maatregelen uiteindelijk niet louter een ordinaire verhoging van belastingen voor de burger zullen zijn.

Ondanks de toezegging dat de belastingen op fossiele brandstoffen als aardgas en stookolie toe zullen nemen en en die van elektriciteit zal dalen
is het nog onduidelijk of en hoe bijvoorbeeld huizenbezitters gecompenseerd zullen worden als zij willen overschakelen naar duurzame energie zoals
warmtepompen en groene elektriciteit.

elctriciteitsmast
Elektriciteit zou goedkoper worden voor Belgische huishoudens; Op de foto elektriciteitsmast in Antwerpen
(c) Peter-Vincent Schuld

Ook banken lijken zich te gaan engageren voor het klimaat. De Belgische bank KBC maakte vandaag bekend dat de duurzame beleggingsfondsen van de bank geen plaats meer heeft voor beleggingen in bedrijven die fossiele brandstoffen ontginnen of verwerken.

kbc-antwerp
Duurzame beleggingsfondsen van de Belgische bank KBC trekken investeren niet langer in ontginning en verwerking van fossiele brandstoffen: Op de foto KBC Bank te Antwerpen.(c) Peter-Vincent Schuld