Bernd en Peter van de redactie FactsFound.news: “Facebook pleegt massamoord op de vrijheid van meningsuiting, censuur is onacceptabel”

1
Logo van Facebook

door Peter-Vincent Schuld

Redacteuren Bernd Timmerman en Peter-Vincent Schuld zijn de Facebookcensuur niet beu, maar kotsbeu.

Terwijl Bernd en Peter alle mogelijke moeite doen om evenwichtig een magazine te runnen waarbij het niet onderhandelbare redactiestatuut, zeg maar de grondwet van de redactie zowel in woord als feit pluriformiteit kent, een voorwaarde waaronder we ooit begonnen, en nu 2,5 jaar later nog steeds opereren.

Dit alles zonder een cent subsidie, zonder donaties en zonder advertenties om onze onafhankelijkheid maar kosten wat het kost te bewaren valt dit niet in het gebruikelijke “mediaplaatje”.

Facts Found wordt geheel uit eigen middelen betaald omdat we als mediaprofessionals met decennia lange ervaring vinden dat het onze publieke plicht is om iets bij te dragen aan de informatievoorziening.

Alle mensen bij Facts Found zijn redacteuren met op zijn minst 30 jaar ervaring in het journalistieke vak dan wel het brede maatschappelijke en wetenschappelijke speelveld.

Betaalmuren? In tijden van een hoop nepnieuws en allerhande andere onzin bevattende content die als zoete koek geslikt wordt, weigeren we betaalmuren te plaatsen om onze huidige en nieuwe lezers zonder hinderen toegang te verschaffen tot onze content op ons platform. Geen clickbates en geen dodgy verkoop van bezoekersdata.

Het enige dat we van u willen weten is of u iets heeft aan onze stukken. Gelet op de vele lieve reacties van onze trouwe lezers zien we geen reden om te stoppen en zullen niet stoppen.

Maar we worden wel ernstig gehinderd. Wij zijn niet de enigen.

Talloze burgers en zelfs de Europese Commissie zijn door Facebook onrechtmatig gehinderd in het verspreiden van informatie. Of hun advertenties worden geweigerd of hun content wordt zonder verdere opgaaf van reden offline gehaald. Op klachten wordt sporadisch maar nimmer inhoudelijk gereageerd.

Advertenties waarvoor betaald is worden niet zelden door Facebook niet eens terug betaald. Voldoet Facebook op grond van alle feiten (geen aannames, maar feiten) zo onderhand niet aan de kwalificatie van een democratische rechtstaat ondermijnende organisatie die zich bedient van wederrechtelijke handelingen? Is het handelen van Facebook niet alleen laakbaar, maar ook strafbaar?

Hieronder onze gezamenlijke inhoudelijke “aanklacht” tegen Facebook

Iedere journalist, publicist, columnist en iedere denker c.q. filosoof ontkomt er niet als deze zijn professie serieus neemt: Jezelf iedere keer tegen het licht houden, spiegelen en bovenal meerdere keren per dag een functioneringsgesprek met jezelf houden.

Denken is een evolutionaire aangelegenheid, geen statische noch creationistische inspanning.


Je kunt met betrekking tot denken onmogelijk zeggen “Op de 6e dag vond God het denken uit”.


Denken over de samenleving is als een dans waaraan compassie, liefde, bezorgdheid, boosheid geleid door kennis en kunde, die als het goed is, ook elke dag in progressie evolueren.


Diep denken over wat er in de samenleving gaande is, gaat gepaard met treurnis om het leed dat te voorkomen was, met opflakkeringen van wanhoop als de wegen lijken te leiden naar een collectieve afgrond.

Denken gaat gepaard met momenten van razernij als je geconfronteerd wordt met ignorantie, domheid en een gebrek aan geschiedkundig bewustzijn.


Denken gaat gepaard met vloeken en tieren als je voor de zoveelste keer geconfronteerd wordt met mensen die niet verder kunnen of willen denken.

Mensen die zichzelf intellectueel zich hebben laten vastzuigen in diep drijfzand en anderen daar willens en wetens in meenemen.


Denken gaat gepaard met knallende ruzies met lieden die weigeren relevante elementen en beschikbare objectieve parameters mee te nemenin hun conclusies.


Denken gaat gepaard met intens verdriet over de vraag houdende waarom mensen niet kunnen of willen denken.


Denken gaat gepaard met het zoeken naar tegenspraak door mensen wiens argumenten en beweegredenen zuiver en puur zijn.


Denken vereist een voortraject van onder meer veel lezen, reizen, praten en observeren.


Denken vereist een hartelijkheid en een diepe menselijke warmte die is gericht naar de denkers die vanuit wellicht geheel andere maatschappelijke visies toch de moeite nemen om samen de eventueel stiekem er in geslopen dogma’s die een ieder misschien toch heeft, samen te ontstijgen.


Denken is harde labeur, niet zelden gevolgd door letterlijk bloed, zweet en tranen.


Denkers zijn ons ontvallen omdat zij zo verstrikt raakten in de door de middenmoot uitgeworpen netten die hun de vrijheid ontnamen en daardoor geen levensweg meer zagen.


Denken is geen profijtelijk bestaan, niemand die de uren van de malende hersenbrij naar academische maatstaven vergoedt.Daarom is denken ook zo puur, eerlijk en onvoorwaardelijk, immers, als het goed is laat het denken zich niet kopen of omkopen.


Denken is essentieel in een samenleving die in beroering is.

Denken is van levensbelang om vanuit een geheel onafhankelijke positie een bijdrage te leveren aan de samenleving.

Onafhankelijk, niet gefinancierd denken is een daad van onbedoeld altruïsme.

Je gedachten delen met anderen is niet je gedachten meegeven aan anderen, maar jezelf in alle kwetsbaarheid openstellen voor reacties die het denken wel eens een stapje in de goede richting vooruit kunnen helpen.

Eerlijk en onafhankelijk denken is een dynamisch gegeven.

Denken evolueert.

Publiceren over het denken, dus schrijven over wat je denkt is noodzakelijk om de verworven vrijheden te bewaken en te beschermen.

Denken veelt geen censuur.


Geen verlichting had kunnen plaatsvinden zonder denkers.

Geen nieuwe verlichting zal ooit plaatsvinden zonder denkers.


Facebook en het gepeupel dat voor dit bedrijf werkzaam is, al dan niet via contractors schijnen dit niet te willen begrijpen.

Facebook maakt op tal van manieren misbruik van haar positie om inhoudelijke debatten, het ventileren van gedachten in woord en beeld moedwillig in te perken.


Facebook laat haar hoofd hangen naar een aantal zeer conservatieve en puriteinse bewegingen in deze wereld.

Facebook geeft blijk geen enkele kundigheid in huis te hebben waar het gaat om onderscheidend vermogen.

Facebook pleegt moord op het vrij en onafhankelijk denken.

Facebook pleegt moord op de vrijheid van meningsuiting.

Facebook pleegt een misdaad tegen de menselijkheid door publicaties te laten toetsen door artificiële intelligentie (die dus de facto geen intelligentie kent).

Facebook pleegt een misdaad tegen de menselijkheid door algoritmes los te laten om verspreiding van denkoefeningen te weerhouden.

Facebook dient te worden aangeklaagd.Facebook dient te worden veroordeeld.

Facebook dient naar het schavot te worden gebracht.

Facebook dient publiekelijk de guillotine te ondervinden.

Facebook kent geen hart, geen bloed, geen ziel, geen hersens.

Facebook is geen mens.


Facebook zal dus na executie niet sterven.

Facebook zal zich dienen te “hermenselijken”

Facebook zal ooit de maatschappelijke schade moeten vergoeden wegens het vermoorden en het pogen tot vermoorden van het vrije denken.

Facebook zal zich ooit moeten verantwoorden voor het moedwillig inperken dan wel het belemmeren van de vrije meningsuiting.

Facebook zal ooit de maatschappelijke schade dienen te betalen wegens deze onrechtmatige beperkingen van de vrije meningsuiting.


De complexiteit van de samenleving van vandaag veelt geen middenmoot.

De complexiteit van de samenleving vereist denken, denkers waaruit publicaties voortvloeien die ook voor controverse zorgen.

Denken is een kunstvorm en kunsten moeten provocerend zijn om de samenleving wakker te schudden.

Waarom opeens deze snoeiharde uitval naar Facebook?


Als Facts Found zijn wij verantwoordelijk voor scherpe analyses, gefundeerde redactionele stukken en prikkelende opinies.

Een objectieve en feitelijke analyse over het falen van de linker politieke flank in onze samenlevingen. De advertentie ter promotie van het stuk ad afgelopen week verscheen werd door Facebook zonder opgaaf van redenen geweigerd
Framework: Facebook, Foto: Peter-Vincent Schuld


De mensen van Facts Found schrijven geen verhalen over uit andere media, die schrijven we zelf wel.

Een analyse over links versus rechts met een foto van een vakbondsdemonstratie in Nice werd door Facebook geweigerd
Frame: Facebook, Foto: © Peter-Vincent Schuld

Bernd Timmerman en de schrijver van dit stuk zijn het censureren van onze content door Facebook meer dan beu.

Is er enige reden waarom Facebookgebruikers niet met onze content in aanraking gebracht mag worden?

Een stuk over het recht hebben op een foute mening, waarvoor je zelf de juridische verantwoordelijkheid draagt, eveneens geweigerd door Facebook
Frame: Facebook,
Foto: Peter-Vincent Schuld


Is het normaal als op feiten gebaseerde verhalen en feitelijke analyses geboycot worden als wij ze onder de aandacht van de internetgebruiker willen brengen door deling of advertentiecampagnes?

Facebook blokkeert een van onze redactieleden om de verhalen van Facts Found te delen in interessegroepen
Framework: Facebook


Waarom is Facebook van ons zo bang?


Heeft Facebook een reden om bang te zijn?


Ja, Facebook heeft een reden om bang te zijn en daarom is het maar beter dat Facebook en het plebs en gepeupel dat voor haar werkt zich maar snel committeren aan de beginselen van de vrije meningsuiting.


De dagvaarding voor Facebook is in de maak.
Facebook vindt ons dus niet leuk. Waarom?

Ja, wij openen ogen omdat we niet mee gaan met de huilende kuddes politiek correcte slaven.

Facebook hoeft niet voor ons te denken, dat doen wij zelf wel.
Wij laten ons niet manipuleren, de wet voorschrijven of journalistiek beperken door een peuterklas met het intelligentiegehalte van een versplinterde niersteen.


Nee, Facts Found valt in niet een bestaand vakje te passen en daar kunnen algoritmes niet tegen, ook mensen niet trouwens.


Bernd en ik, hebben de bokshandschoenen opgepakt en zijn het gevecht nu aangegaan tegen Facebook.

Maar niet alleen tegen Facebook.

Deze week in de Avonddenkers meerdere fikse uithalen van onze zijde tegen de verkankerde media.


Dit jaar vieren we 75 jaar bevrijding. De mens heeft niets geleerd.
Zuckerberg en consorten zouden beter moeten weten.


Maar kent u het verhaal van David en Goliath?


Prettige wedstrijd!

Make Internet Great Again

1 REACTIE

  1. FB is in handen van links; zijn voorstander van NWO. Alles wat kritiek erop heeft wordt gebanned. In verzet gaan: zinloos, de censoren zijn anoniem (ook leuk in democratie) en dan ‘werkt deze toepassing tijdelijk niet; probeer het later nog eens)

    maar ook: censuur is een teken van zwakte; het is een voorspel van hetzelfde gevolg als wat er in de jaren 30 gebeurde in duitsland.

    Een burgeroorlog–of totale ondergang: dat is de keus voor de westerse beschaving.

    Zoals Atilla de HU”un zei: om barbaren te bestrijden, moet je afzakken naar het niveau van die barbaren

Comments are closed.