Beschouwing: Antwerps havenbedrijf en de (petro)chemie pakken klimaatvraagstuk intelligenter aan

0
Binnenvaarttanker vaart de petroleumhaven van Antwerpen binnen Foto: © Peter-Vincent Schuld

door Peter-Vincent Schuld

Het Antwerpse havenbedrijf Port of Antwerp en de (petro)chemische bedrijven lijken wat meer realisme in huis te hebben dan menig klimaatactivist die het vaak niet verder schopt dan wat loos geschreeuw en gekakel.

Nederlands binnenvaartschip bij de raffinaderijen in de Antwerpse haven
Foto: © Peter-Vincent Schuld


Het havenbedrijf gaat samen met BASF, Esso, Total, Fluxis, Ineos en Borealis inzetten op afvangen van CO2, opslaan om het daarna te kunnen hergebruiken. Opslaan in oude “lege” gasvelden zoals op zee zoals nabij Schotland is een serieuze optie. De bedrijven hebben de handen ineen geslagen in het project Antwerp@C.

Nachtelijk zicht op de petrochemie in de haven van Antwerpen, België
Foto: Peter-Vincent Schuld


Opslaan en daarna mogelijk hergebruiken. We zouden bijna vergeten dat CO2 ook gewoon een “grondstof” is met een economische waarde. Niet alleen bomen en de glastuinbouw kunnen niet zonder C02, maar ook uw flesje koolzuurhoudende dranken niet.

Nachtelijk zicht op de petrochemie in de haven van Antwerpen
Foto: © Peter-Vincent Schuld

We hebben in de wereld geen Greta Thunberg nodig om oplossingen te bedenken. Integendeel. Deze labiele jammerende puber en haar medestanders kunnen we missen als kiespijn.

Nachtelijk zicht op de haven van Antwerpen
Foto: © Peter-Vincent Schuld


Reservoirtechnologie noemen we de opslag van onder meer CO2. Al jaren lang hebben knappe koppen die iets onder meer van opslag en geologie weten hun hoofden hierover gebogen en zijn met intelligente plannen gekomen . Een technologie waarover wij u afgelopen jaar al herhaaldelijk vertelden.

Nachtelijk zicht op de petrochemie in de haven van Antwerpen
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Ook al is er veel discussie over de ernst van het veranderend klimaat, het zou zonde zijn om CO2 uit te stoten terwijl het puur een grondstof is. Jarenlang werden butaan en propaan ook als “afvalproducten” gezien en werden vervolgens afgefakkeld. Nu zijn butaan en propaan niet meer weg te denken als primaire brandstoffen, zeker in de landen waar geen uitgebreid netwerk aan gasleidingen is aangelegd.

Zicht op de petrochemie in de Haven van Antwerpen
Foto: © Peter-Vincent Schuld


Het absoluut onverstandig om het klimaatvraagstuk met een rigide staking van uitstoot van CO2 op te lossen. Wie verspilt er nu waardevolle grondstoffen? Perceptie en daadwerkelijke feiten lopen nog al eens door elkaar heen.

Petrochemie in de Haven van Antwerpen
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Dat we thans niet zonder fossiele brandstoffen kunnen is een feit. Dat bij (verbrandings)processen CO2 vrijkomt is eveneens een feit. Nu bedrijven die CO2 uitstoten bij productieprocessen zowat (onrechtmatig) worden gecriminaliseerd door militante klimaatactivisten en zelfs de individuele burger die CO2 uitstoot zowat aan de activistische schandpaal wordt genageld zijn voornamelijk bedrijven nogal gevoelig voor het risico op imagoschade. Dit nog los gezien van overheidsmaatregelen die deze uitstoot willen doen beperken.

Schip met gevaarlijke stoffen in de sluizen van de Antwerpse haven, België
Foto: © Peter-Vincent Schuld


Grote (petro)chemische bedrijven die we in onze samenleving hard nodig hebben om het leven van alledag normaal voortgang te kunnen laten ondervinden hebben er dus alle baat bij om te zorgen dat zij hun bedrijfsactiviteiten in alle continuïteit  te kunnen voortzetten.

Zicht op de petrochemie in de haven van Antwerpen, België
Foto: © Peter-Vincent Schuld


Innovatie waaronder het aanwenden (op termijn) van CO2 als grondstof is een perfecte manier om van het onrechtmatig door klimaatactivisten en linkse partijen vervuilde imago van de (petro)chemische industrie af te komen.

Zicht op de Schelde die leidt naar de haven van Antwerpen.
Foto: © Peter-Vincent Schuld


Het mooie van alles is dat de Haven van Antwerpen en de betrokken (petro)chemische ook nog eens aanspraak kunnen maken op Europese subsidies omdat zij feitelijk en daadwerkelijk met betrokken initiatieven bijdragen aan een schonere leefomgeving. Al met al vormen de bedrijven de scheepsmotor voor de Vlaamse economie.

Zicht op een scheepsmotor in een zeeschip dat ligt in de haven van Antwerpen Foto: © Peter-Vincent Schuld

Het dossier van de bedrijven verzameld welke zijn in Antwerp@C om de Europese subsidies te verwerven is klaar. De bedrijven hebben naar mijn mening er ook recht op. Je kunt ondernemingen niet zomaar opzadelen met torenhoge kosten, laat staan dat je ze ongebreideld fiscaal kunt belasten zoals de linkse en groene partijen graag zouden zien.

Patrouillevaartuig van het Antwerpse havenbedrijft vaart langs de petrochemische industrie in de haven van Antwerpen
Foto: © Peter-Vincent Schuld


De Haven van Antwerpen is en blijft de economische trots van Vlaanderen.  Laten we dat zo houden.