Boeren boeken in Europees Parlement dikke overwinning op Timmermans

0
Agrarisch landschap nabij Windesheim, Overijssel, Nederland Foto: © Peter-Vincent Schuld

door Jan Schils

Beruchte 25 procent regel biologische landbouw van de baan

Het Europees Parlement (EP) heeft brandhout gemaakt van de wettelijk bindende verplichting voor de boeren in de EU, die Frans Timmermans, vicevoorzitter van de Europese Commissie hen op straffe van boetes had opgelegd om 25 procent van hun landbouwareaal exclusief voor de biologische landbouw te bestemmen.

Pijnlijke veeg uit de pan voor klimaatpaus

Boer aan het werk op het land omgeving Olst Wijhe, Overijssel, Nederland
Foto: © Peter-Vincent Schuld

“Gelukkig bestaat er nog gezond verstand”, zo reageerde Europarlementslid Bert-Jan Ruissen op het veto van het parlement tegen het louter om ideologisch redenen ingegeven rode en groene dictaat om de boeren in Europa zogezegd “om het klimaat te redden” een hak te zetten.

Agrarisch landschap, omgeving Ellecom, Gelderland, Nederland
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Naar in het EP en het Commissiehoofdkwartier verluidt, waren klimaatpaus Timmermans en zijn bazin Ursula Von der Leyen allerminst ingenomen over het besluit van het EP. Volgens insiders in het Commissiegebouw is het tweetal er zich wel degelijk van bewust een stevige politieke nederlaag te hebben geleden. Timmermans zou het EP zelfs bestempeld hebben als een “stelletje onbekwamen”, maar dat konden we niet bevestigd krijgen. In ieder geval is het wel zo, dat de pijnlijke nederlaag van dit tweetal overschaduwd wordt door de oorlog in de Oekraïne en de volgzame mainstream media er Oost-Indisch doof voor blijven.

Het plukken van vijgen in Albatera, Spanje
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Want wat is er in feite gebeurd? Het Europees Parlement (EP) schrapte afgelopen dinsdag het inmiddels beruchte verplichte percentage van 25 procent van het EU-landbouwareaal voor biolandbouw, het stokpaardje van Timmermans, door met een overweldigde meerderheid van 611 stemmen tegen slechts 14 voor bij 5 onthoudingen anders te beslissen, maar tegelijkertijd ervoor te kiezen om de biologische landbouw in de EU wel verder te ontwikkelen zonder wettelijke dwang en andere drukmiddelen vanuit de Europese Commissie. Het streefcijfer van 25 procent biologische landbouw tegen 2030 is daarmee niet alleen definitief van de baan, het wordt ook niet vervangen door een ander percentage.

Verkoop van landbouwproducten in Brasschaat, België
Foto: © Peter-Vincent Schuld

In een resolutie over een Europees actieplan voor biologische landbouw, dat het EP dinsdag aannam met de hierboven vermelde meerderheid van stemmen erkent het EP wel dat de biologische landbouw zeer belangrijk is om de milieu- en klimaatdoelstellingen van de EU te bereiken. In de resolutie wordt gevraagd om een door de   markt gestuurde ontwikkeling van de biologische landbouw via een nationale en regionale aanpak en geldelijke ondersteuning van onderzoek voor de sector uit de EU-landbouwbegroting.

Het EP roept investeerders op om geld te steken in de ontwikkeling van korte voedselketens en erkent de rol die de particuliere sector speelt bij het stimuleren van de vraag naar biologische producten. Winkelketens zouden aangespoord moeten worden om de biologische consumptie te stimuleren, aldus het EP maar zonder daartoe allerlei voorwaarden en verplichtingen op te leggen op “Brusselse wijze”.

Veeg uit de pan

Klimaatpaus Eurocommissaris Frans Timmermans
Foto: © Europese Unie

Het EP gaf Timmermans indirect ook een veeg uit de pan door erop te duiden dat hij kennelijk zijn huiswerk niet had gemaakt voordat hij met zijn onzalig idee de publiciteit zocht. Had hij dat wel gedaan en de boeren in Europa niet openlijk weggezet als “dommeriken die aan een verouderd landbouwmodel vasthielden”, dan had hij kunnen weten dat het doordrijven van zijn rode doctrine tot mislukken gedoemd was.

Bananenplantage op La Palma, Canarische Eilanden, Spanje
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Want volgens de resolutie is er geen enkel landbouwmodel dat past bij alle landen en regio’s en is dat meteen de reden waarom de parlementsleden de doelstelling van 25 procent hebben verworpen. Het is nu aan de lidstaten, zo zegt het EP, om hun eigen nationale of regionale strategieën voor biologische landbouw op te stellen. Deze strategieën moeten openbare worden aanbesteed ten voordele van lokale toeleveringsketens. Ook moeten groene openbare aanbestedingen een kans krijgen, die gericht zijn op gezondere, milieuvriendelijkere voeding in openbare instellingen en op het verminderen van afval van biologische producten, aldus de resolutie. Tenslotte meent het EP dat onderzoek en vernieuwing in de veehouderij of de zorg voor de beschikbaarheid van benodigde eiwitrijke voeding, vitamines en gewasbeschermingsmiddelen de sleutel vormen voor duurzaamheid in de biologische landbouw.

Weinig animo

Wijnranken in Slovenië, het is en blijft landbouw
Foto: © Peter-Vincent Schuld

De animo voor biologische landbouw in de EU laat overigens flink te wensen over. Malta besteedt er een half procent aan van zijn landbouwareaal en Vlaanderen 0,6 procent. Ierland houdt het op 1,6 procent, Bulgarije op 2,3 procent, gevolgd door Roemenië met 2,9 procent, Polen met 3,5 procent en Nederland met 3,8 procent. België komt dank zij Wallonië uit op 6,8 procent omdat Wallonië alleen 12 procent haalt. De eerste vijf van de klas zijn Oostenrijk (26,1 procent), Estland (22,3 procent), Zweden (20,4 procent), Tsjechië (15,3 procent) en Italië met 15,2 procent.