Brand Notre Dame leidde tot feestvreugde onder moslims

0
Op de foto, Peter-Vincent Schuld, Hoofdredacteur, beeldredacteur en fotojournalist bij Facts Found, in discussie op een terras in zijn woonplaats Javea foto: Christel Dubos/Schuld
Brand Notre Dame leidde tot feestvreugde onder moslims
door Peter-Vincent Schuld
Als er één land is dat van oudsher de grootste filosofen en denkers voort heeft gebracht, dan is het Frankrijk wel. Frankrijk is terecht trots op haar rijk cultureel erfgoed. Parijs, stad van architecten, schrijvers, kunstenaars en denkers. het behoeft geen betoog dat de brand in de Notre Dame een ramp betekent voor de Franse cultuur en de wereld van de beschaving.
.
Wat de oorzaak van de brand is, blijft vooralsnog gissen. Was het omwille van de werken die werden uitgevoerd? Was het een daad van terreur? Dat laatste lijkt niet aan de orde. Brandstichting is uitgesloten zeggen de autoriteiten in Parijs.  Maar wat we niet mogen vergeten is dat de afgelopen maanden  in Frankrijk tientallen kerken ten prooi gevallen aan vernielingen en vandalisme waarvan we de daders in islamitische hoek moeten zoeken. Dat brandstichting of terreur in eerste instantie niet uitgesloten kon worden is dan ook niet meer dan evident bezien in het licht van het huidig dreigingsbeeld.
.
Maar niet ontkend kan worden dat er onder een substantieel aantal (radicale???) moslims een bepaalde “feestvreugde” heerste omwille van de brand in de kathedraal. “Een straf van Allah” was te lezen op sociale mediaberichten van Al-Jazeera.
.
Frankrijk dat in de afgelopen jaren bij voortduring te maken had gruwelijk terrorisme heeft binnen haar grenzen veel figuren die met het islamistisch gedachtegoed sympathiseren en daar openlijk vooruit komen. Zo was op het Twitter-account van een zekere Payzuri te lezen “une mosqueé a la place de notr dame inch’allah”, hetgeen betekent een moskee op de plaats van de Notre Dame als Allah het wil”. Een Tweet die verzonden werd amper 40 minuten na het uitbreken van de brand met direct 42 “vind-ik-leuks” en 44 retweets. Dit vertelt niet alleen wat over het gedachtegoed van deze moslim aanhangers, maar het is een absoluut bewijs dat de haat tegen de vrije westerse samenleving vele malen groter is dan wordt bevroed.
Bron: Twitter

Hoe meer haat er is tegen onze vrije samenleving, tegen onze oorspronkelijke cultuur, waarden, normen en vrijheden hoe meer capaciteit we bij de politie, inlichtingen- en veiligheidsdiensten nodig hebben om dit soort figuren te identificeren, te lokaliseren, te isoleren en zo nodig te arresteren.

Berichten op Facebook die de Brand in de Notre Dame, Bron: Facebook

 

We hebben bij ongeregeldheden in en vanuit de banlieus al met regelmaat gezien dat extreem geweld door lieden uit deze middens niet wordt geschuwd. Maar Frankrijk heeft een enorm politieapparaat dat snel en adquaat kan ingrijpen bij rellen zoals deze veroorzaakt werd door raddraaiers die zich tussen de “gilets jaunes” hadden gemengd (gele hesjes). Maar helaas moet de Franse politie het vaak stellen met verouderd en slecht materieel. De nieuwe waterwerpers die door de CRS van de Police Nationale recent in gebruik werden genomen doen aan de overige tekorten niets af.
.
Gesteld mag worden, dat, zoals aanvankelijk door vele mensen hun hoofd ging, de brand in de Notre Dame een daad van terreur was geweest, de rapen gaar waren. Het zou niet alleen hebben geleid tot een overwinning van het Rassemblemant Nationale (het vroege Front National) bij de komende Europese verkiezingen maar ook tot een nieuwe “resistance” vanuit de Franse samenleving. Over het algemeen zijn Fransen trots op hun cultuur die ze terecht als hoogstaand beschouwen en die vooral Nederlanders en Britten onterecht als “chauvinistisch” bestempelen.
.
Hierbij dient aangetekend te worden dat de snelheid waarmee “brandstichting” door de Parijse autoriteiten werd uitgesloten naar mijn mening wel een heel erg vlotte conclusie was.
.
Of de brand al dan niet is aangestoken, al dan niet een daad van terreur is, waar het volgens de autoriteiten niet naar uitziet is even niet relevant. De reacties uit islamitische middens waarvan we hier boven nog twee pareltjes hebben die op Facebook verschenen, laten zien  dat het slechts een kwestie van een beperkte tijd is voor dat de al sinds decennia gaande clash tussen de mondiale beschavingen en de islam ook in Europa in de straten zal worden uitgevochten. Wie niet ziet en voelt dat dat er maar heel weinig voor nodig is om de vlam in de pan te laten slaan is stekeblind.
Lieden als de Nederlandse socialistische Eurocommissaris Frans Timmermans, die een tijdje terug doodleuk verkondigde dat de islam een onderdeel is van de Europese geschiedenis, waarbij Timmermans even vergat te vertellen dat de Moren en de Ottomanen louter middels bezetting en geweld Europa hebben proberen binnen te dringen en voet aan de grond te krijgen, hebben we zeker niet nodig. In de jaren 40 van de vorige eeuw hebben we nog zo’n moordlustige bezettingsmacht gekend. Ja, bezetters maken deel uit van de geschiedenis, maar als het aan mij ligt, maken ze geen deel uit van de toekomst. Kosten wat het kost.