BREAKING: “Timmermans houdt vernietigende Europese studie achter over zijn voedselstrategie” Vuil spel?

0
Het rapport van Farm Europe is vernietigend voor Frans Timmermans: Op de foto ziet u symboliek: een starre man (standbeeld, keert de rug toe naar een stalletje waar aardappels direct van de boer worden verkocht in de omgeving van het Friese Dokkum, Nederland Foto: © Peter-Vincent Schuld

door Jan Schils

Volgens de gerenommeerde Europese denktank Farm Europe houdt EU-klimaatpaus Frans Timmermans al 6 maanden de resultaten achter van een vernietigende studie over de (zeer) nadelige gevolgen van zijn voedselstrategie voor de boeren en burgers in Europa. In een nieuwsbrief onthult Farm Europe dat Timmermans, vicevoorzitter van de Europese Commissie, niet van plan is om de studie openbaar te maken over de gevolgen van zijn Farm-to-Fork strategie, zolang de onderhandelingen over het nieuwe EU-landbouwbeleid niet met een formeel akkoord tussen EU-lidstaten zijn afgerond. Eenmaal het akkoord er is, kunnen de lidstaten het Europees Parlement er niets meer aan veranderen en heeft hij de buit binnen,

Nederlandse boer wacht bij de ferry-terminal in Den Helder tot hij aan boord kan van de veerboot naar Texel, nadat hij zijn gewassen verkocht heeft. Foto werd gemaakt te Den Helder, Nederland
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Volgens de Nederlandse landbouwnieuwswebsite Food & Agribusiness is de impact van de strategie zeer ingrijpend, zo blijkt uit de cijfers in de studie. De onderhandelingen tussen de EU-lidstaten zijn vorige week vrijdag onderbroken en worden in de loop van deze maand hervat. Timmermans was daarbij prominent aanwezig en probeerde ook zij stempel op het verloop van de onderhandelingen te drukken.

Landbouwer maakt praatje met collgea alvorens het land in te zaaien op het Groningse platteland
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Volgens de studie zouden de landbouwinkomens in de EU, zoals wij eerder ook meldden, met minstens 8 procent dalen. Als Timmermans het zou halen, wordt de landbouw ook een massale herstructurering door de strot geduwd, waardoor de minst productieve landbouwgrond nagenoeg zal verdwijnen en het aantal landbouwbedrijven fors zal dalen. Ook voor de landbouwexport van de EU voorspelt de studie een ramp. De Europese export van granen, suiker en wijnen daalt met 10 tot 20 procent, terwijl de import van plantaardige eiwitten (soja) daarentegen zou toenemen. In  de Europese voedingsindustrie zou dat tot fors banenverlies leiden.

Boer bewerkt land met op de achtergrond de gaspijpleidingen van de aardgaswinning in Groningen, Nederland allebei tegen het zere been van Frans Timmermans
Foto: © Peter-Vincent Schuld

De farm-to-fork- en de biodiversiteitsstrategie, onderdelen van de Green Deal, zullen de productie van kunstmest en  het antibioticagebruik sterk terugdringen. Dat geldt ook voor de gewasbeschermingsmiddelen. De uitbreiding van het areaal biologische landbouw gaat van 7 naar 25 procent. Volgens Farm Europe leiden de plannen van Timmermans tot minstens 10 procent minder landbouwproductie, terwijl de consument zijn voedsel 10 procent duurder ziet worden. 30 procent van het landbouwareaal zou “natuurgebied” moeten worden bovenop de 25 procent voor de biologische landbouw.

Landschap met landbouwactiviteit in het Belgische West-Vlaanderen
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Timmermans heeft tot nu toe geweigerd zijn voedselstrategieplannen financieel te onderbouwen zoals de EU-lidstaten en het Europees Parlement hebben geëist. De Europese Commissie is van oordeel dat ze niet verplicht is om een impactstudie te maken van haar plannen. De onderbouwing komt er pas als de landbouwwetsvoorstellen formeel zijn aanvaard. Dan kan er dus niets meer aan veranderd worden, noch door de lidstaten, noch door het Parlement en heeft Timmermans het pleit gewonnen.

Als de plannen van Frans Timmermans doorgaan zal dit leiden tot aanzienlijk banenverlies, ook in de toeleverende sector zoals de Nederlandse coöperatieve toeleverancier van kunstmest, pesticiden en veevoer Agrifirm. Op de foto een vestiging van Agrifrm in Grobbendonk, België
Foto: © Peter-Vincent Schuld

“De Farm-to-Forkstrategie slaat aan in Europa omdat het er bij grote delen van de bevolking als zoete koek ingaat. Timmermans  krijgt dit sympathiek klinkende verhaal als een ware marktkramer goed verkocht, behalve bij de boeren en de voedselindustrie natuurlijk die zwaar getroffen zouden worden, De steun van links en groen en geestverwante organisaties in Europa heeft hij, eenvoudigweg omdat het in hun ideologische (lees: linkse) kraam te pas komt.