Brexit: Van pub talk tot stratego

0
415
Britse pub op Ibiza foto © Peter-Vincent Schuld
Brexit: Van pub talk tot stratego
door Peter-Vincent Schuld
Wat is er nu allemaal aan de hand met de Brexit? Het Verenigd Koninkrijk lijkt met het dossier in de maag te zitten. Bedrijven sluiten hun deuren of kondigen aan investeringen op het Britse continent geen doorgang te laten vinden.
.
Een opmerking was deze week te horen uit de mond van Robert Jensen.
Waarom wordt de wil van de Britse kiezer gewoon niet opgevolgd die stemde voor een uittreding uit de EU?
.
Om de simpele reden dat er tijdens de aanloop naar het referendum de kiezer op tal van manieren in het ootje is genomen door de politici die de Brexit propageerden. Over de financieel-economsiche consequenties werd niet gesproken.
.
De Britse tabloids die over het algemeen een grote invloed hebben op de opinievorming van de Britse kiezer lieten na om alle scenario’s door onafhankelijke deskundigen te laten doorrekenen en zo de voors en tegens tegenover elkaar aan de lezer annex kiezer mee te delen.
.
Natuurlijk is de Europese Unie in haar huidige vorm niet het meest ideale en democratisch instituut dat er is. Maar zoals vaak in het leven zijn alternatieve remedies slechter dan de kwaal.
.
De Britten zijn er natuurlijk niet bij gebaat bij het massaal verlies van werkgelegenheid na uittreding. De gesprekken in de Britse pubs over die “vermaledijde” Europese Unie zullen dan snel gaan omslaan
in kroegpraat over die “vermaledijde” bedrijven en eigen “damn” regering.
.
Maar niet alleen in de Britse pubs op het Britse continent, ook in de pubs op plaatsen waar veel Britten wonen buiten de UK zoals in Spanje. Britten die van hun oude dag genieten op het Europese vaste land, zien door de koersschommelingen van het Britse pond hun oudedagsvoorziening die ze vanuit het Verenigd Koninkrijk ontvangen met enkele tientallen procenten dalen.
.
Enfin, er is nog al wat om over te spreken tussen “pot en pint” zoals de Vlamingen dit zo mooi weten te omschrijven. Drie belangrijke stemmingen in het Britse lagerhuis waar achtereenvolgens een aangepaste overeenkomst met de Europese Unie werd weggestemd. Het Britse lagerhuis stemde een dag later tegen een Brexit zonder deal met de EU en nog een dag later stemde het Britse lagerhuis voor een uitstel van de Brexit.
.
Thans is het aan de Europese Unie en haar lidstaten om het Verenigd Koninkrijk uitstel te geven ja dan nee.
.
De Brexit is van kroegpraat verworden tot een heus spelletje stratego.
.
Want welke opties zijn er nog over?
.
Een belangrijk obstakel in het zoeken naar een oplossing is de Britse labourleider Jeremy Corbyn die geen tweede referendum wil en die qua politieke persoonlijkheid en opvattingen geen waardig alternatief vormt voor de huidige Britse premier May.
.
Vanuit sommige regionen binnen Labour is er zelfs de roep te horen voor de terugkeer van de voormalige Britse premier Tony Blair.
.
Tony Blair, een tegenstander van de Brexit heeft tijdens zijn ambtstermijn fouten gemaakt zeker waar het de interventie in Irak betrof.  Maar intellectueel en politiek-strategisch gezien, is Blair veel sterker en dan lichtgewicht Corbyn.
.
Als Europa akkoord gaat krijgt Groot-Brittannië drie maanden extra tijd om middels onderhandelingen tot een nieuwe deal te komen die goedgekeurd moet worden door het Britse parlement.
.
Als Europa niet akkoord gaat dan zijn er slechts twee mogelijkheden.
Of het Verenigd Koninkrijk staakt de Brexit of komt er een harde Brexit zonder overeenkomst met Europa. Het laatste scenario zou een catastrofe betekenen voor de Britse economie bovenop de chaos die er nu al is.
.
Maar zou dat dan een afscheid van het VK binnen de EU betekenen?
Een betrouwbare bron binnen de Britse zakenwereld die liever anoniem wenst te blijven omwille van zijn zakelijke belangen vertelde tegen Facts Found dat er na een harde Brexit nog een optie is, vanaf het moment dat het Verenigd Koninkrijk in een diepe economische malaise geraakt. Het zogeheten Vote & Reapply scenario hetgeen zoveel betekent dat na een Brexit er verkiezingen volgen en een eventueel nieuw referendum, waarbij de kiezer, eenmaal geconfronteerd met de gevolgen van de Brexit, een nieuwe Britse regering een mandaat geeft om een nieuwe aanvraag in te dienen bij de EU om opnieuw lid te mogen worden.
.
Zo’n nieuwe aanvraag zullen aan de zijde van de Europese Unie zeker leiden tot harde en stevige onderhandelingen waarbij van Groot-Brittannië geëist zal worden dat de uitzonderingsregels die voor het Verenigd Koninkrijk nu gelden door de EU niet langer meer geaccepteerd worden. U zou hierbij kunnen denken aan het toetreden tot het Schengen-verdrag en de invoering van de Euro of zelfs het eenvormig maken van de  stekker- en stekkerdozen om maar een paar voorbeelden te noemen.
Zowel in Brussel als in de regeringscentra in de lidstaten van de EU wordt er stevig nagedacht over de middellange en lange termijnscenario’s die na een Brexit mogelijk zijn. De zetten op het politieke schaakbord zijn bijlange na niet allemaal gezet. De kaarten aan de beide zijden van het water zijn bijlange na nog niet allemaal op tafel gelegd.
Één ding staat vast, welk Brexit-scenario er ook volgt of gevolgd wordt, de Britse burger zal er de gevolgen van ondervinden die niet louter positief zullen zijn. Intussen wordt er cynisch geproost in de Britse pubs op een goede afloop. Cheers.