Burgemeester New York probeert politiek slaatje te slaan uit klimaatdebat
en daagt oliemaatschappijen voor de rechter

Peter-Vincent Schuld

 

De burgemeester van New York Bill de Blasio heeft aangekondigd grote oliemaatschappijen als ConocoPhillips, Shell, BP (Amoco), Chevron en ExxonMobil voor de rechter te willen dagen omdat zij wetenschap zouden hebben gehad van dat hun activiteiten bij zouden hebben bijgedragen aan klimaatverandering en dit “onder de pet hielden”.

De Blasio kiest daarmee voor een “ramkoers” in plaats van met de maatschappijen om de tafel te gaan zitten en te gaan kijken hoe er met deze oliemaatschappijen samengewerkt kan worden. De Blasio vergeet dat zijn City of New York grootverbruiker is van brandstoffen als we alleen al kijken naar het zwaar brandstof verbruikende wagenpark.

Of u het nu wil of niet, of u het nu ontkent of niet, zonder gebruik van fossiele brandstoffen zou er geen meter beweging zijn gekomen in de vaart der volkeren en de vooruitgang.

Een kenmerk van de vooruitgang is dat naar mate de tijd verstrijkt er inzichten komen waardoor er bijsturingen nodig zijn in hoe een samenleving functioneert en met welke middelen deze samenleving functioneert.

New York en haar statuur is mede gebouwd of de welvaart die gebracht werd door olie. Denk even aan J.D. Rockefeller en zijn “Standard Oil”.
Het Rockefeller imperium zorgde voor welvaart maar ging uiteindelijk ten onder aan de kartelvormingen en de wetgeving die zulks inperkte.
ExxonMobil en Chevron zijn thans de “rechtsopvolgers” van eens zo machtige Standard Oil.

ny-rockefeller
Rockefeller Center in New York (c) Peter-Vincent Schuld

De “juridische redenatie” van De Blasio heeft meer weg van een “politieke redenatie” en draagt echt niet bij aan een verbetering van het klimaat en is allerminst constructief te noemen.

Ja oliemaatschappijen halen olie en gas uit de grond en verkopen die. Gek he? Dat is hun core business.
Een primaire doelstelling van een onderneming is winst maken.

Nu kunt u over het kapitalistisch systeem denken wat u wilt, u kunt u over grote bedrijven denken wat u wilt. maar één van de belangrijkste kenmerken van een grote onderneming is het er op na houden van een lange termijnvisie. Hoe gaat een onderneming eruit zien over enkele tientallen jaren, zeker waar het ondernemingen betreffen die honderden miljarden euro’s waard zijn aan activa en passiva.

Voor oliemaatschappijen is het zoeken hoe ze de de nieuwe energie- en klimaatrealiteiten kunnen integreren in hun bedrijfsvoering.
Dat is geen proces van dagen, weken, maanden of jaren, daar gaat langer overheen. Het is ook een totale utopie om te denken dat we binnen een tiental jaren als wereld helemaal uit de winning en het gebruik van olie en gas zullen zijn gestapt. De wens is daarom ook de vader der gedachten.

De aankondiging van De Blasio om oliemaatschappijen voor de rechter te dagen heeft dus echt meer een politiek karakter dan dat het getuigt van enige realiteitszin.

Gaat De Blasio de producenten van vuurwapens ook dagen omdat de gevolgen van het gebruik van vuurwapens de stad politie van New York op kosten jaagt?

Nee, dat is politiek gezien absoluut niet “sexy’ genoeg…. op dit moment, vandaag, op het moment dat ik dit stuk schrijf.
Tenzij er morgen zich in de stad New York er zich een massale schietpartij op bijvoorbeeld een school voordoet waarbij weet ik hoeveel slachtoffers vallen.