Van fatsoenspartij tot piratennest? CDA opnieuw aangepakt wegens internet-piraterij


Inse Weyns

CDA-fractieleider Buma treedt op in een campagne-spotje voor de gemeenteraadsverkiezingen waarin Buma vertelt dat
het CDA Tubbergen de veiligste gemeente is van Nederland…..op straat althans…wellicht,maar zeker niet op het internet.
Een wie veroorzaakt die onveiligheid? Het CDA zelf.

Buma verkondigde in november van het afgelopen jaar nog zijn idee dat er een internetautoriteit zou moeten komen die de burger beschermt tegen internetcriminaliteit en andere onrechtmatigheden. Zo blijkt, hebben leden van de partij-achterban lak aan het door deze partij zo omarmde fatsoen en plegen met regelmaat piraterij . In 2011 werd het CDA hiervoor als eens veroordeeld door de Rechtbank van Breda wegens het inbreuk maken op auteursrechten.

Fotograaf Ad van Hasselt bemerkte dat zijn foto was gebruikt op een Flickr-account van het CDA te Werkendam. Het CDA wilde op geen enkele manier schikken. Dit resulteerde in het feit dat er een dagvaarding bij het CDA partijbureau door de gerechtsdeurwaarder werd afgeleverd en door de rechter niet alleen veroordeeld werd tot een het betalen van een schadevergoeding aan de fotograaf maar ook tot het betalen van 2500,00 EURO aan advocaatkosten. Deze kosten had het CDA kunnen voorkomen, als het CDA zo wijs was geweest te schikken. Maar zoveel respect had het landelijk partijbureau van het CDA niet voor de betrokken fotograaf en dus kwam het tot een rechtszaak die het CDA roemloos verloor.

Het lijkt een gekend probleem te zijn volgens CDA woordvoerster Nelleke Weltevrede. Volgens haar worden afdelingen rond de verkiezingen erop geattendeerd om geen content van andere partijen te gebruiken. Maar blijkbaar komt de boodschap niet over of zijn de lokale afdelingen Oost-Indisch doof. Je kunt het als politiek partij niet maken om overal maar intellectueel eigendom “online” te plukken en het voor eigen politieke doeleinden te gebruiken.

Nelleke Weltevrede stelt dat de partij vijfduizend vrijwilligers kent die actief zijn en dat ze niet allemaal de regels van het auteursrecht kennen.
Op de vraag of iemand die al dan niet lokaal zich met digitale uitingen bezighoudt, zich gewoon niet dient te vergewissen van de rechtsregels op het internet antwoordt Nelleke dat een voetbalvereniging ook niet bekend is met deze materie. Een non excuus dat niet opgaat. Wie zich op het internet begeeft wordt geacht de daar geldende rechtsregels te kennen dan wel er zich van te vergewissen.

Nu zou een beetje intelligent mens denken dat het CDA hiervan geleerd heeft. Helaas bleek niets minder waar. Een tijdje terug zag journalist Mark van het lokale nieuwsplatform Mooi Boxtel zich geconfronteerd met een zelfde akkefietje. Ditmaal had het CDA afdeling Twenterand een foto van zijn hand gebruikt op hun lokale CDA website zonder toestemming en zonder ervoor te betalen. Dus eigenlijk puur winkeldiefstal.
Toen de gemachtigde van Mark van der Pol de partij met het bewijs confronteerde werden de onweerlegbare feiten eerst glashard ontkend om daarna zich te hullen in stilzwijgen. Laat in de avond van deze maandag 20 maart krijgt onze research redactrice een bijkomende mededeling van Nelleke Weltevrede die stelt dat er in deze zaak overleg zou zijn. Het laatste contact tussen het CDA en de gemachtigde van Mark van der Pol dateert van enige jaren geleden.
Naar het zich laat aanzien zal deze zaak aan de rechter worden voorgelegd.

Veel journalisten hebben er moeite mee dat hun teksten en foto’s door politieke partijen wordt gebruikt voor politieke doeleinden. Immers dit schaadt hun onafhankelijkheid.

Het CDA lijkt er gewoon lak aan te hebben, ondanks een eerdere veroordeling. Wel iemand benadelen en als deze er vervolgens er stappen tegen onderneemt nadat hij toevallig het feit ontdekte, “niet thuis geven”. Dit alles siert de Christen Democraten niet. Het CDA recidiveert en blijft recidiveren.
Als (lokale) politici en de partij in dit soort kwesties al niet eens hun verantwoordelijkheid nemen, niet ruiterlijk hun fouten toegeven en de benadeelden pertinent niet schadeloos stellen, hoe moet het dan als deze mensen bestuurlijke verantwoordelijkheid gaan dragen?

De ons bekende feiten zijn nog niet ten einde.

De rechtverkrijgenden van wijlen fotojournalist Jan Sibon zijn eveneens in het geweer gekomen toen bleek dat het CDA Tubbergen een foto van de hand van Jan Sibon een foto had “gejat” en meervoudig had gebruikt op hun website en op Facebook.

Eerst reageerde de partij-afdeling niet eens op sommaties om de foto’s te verwijderen. Pas na herhaald sommeren begon het CDA Tubbergen de zaak een beetje serieus te nemen. Volgens Nelleke Weltevrede betrof degene die de fout iemand met een agrarische achtergrond die niet bekend was met het auteursrecht. Waarom houdt zo’n iemand dan zich bezig met deze materie als deze van de wet- en regelgeving en het auteursrecht niets af weet.

De lokale partij-afdeling CDA probeerde de huidige rechthebbenden af te schepen met een fooi, iets wat door de huidige rechthebbenden resoluut werd afgewezen. Ook de jurist van het landelijk partijbureau denkt de benadeelden met een fooi te kunnen afschepen. Het landelijk partijbureau van het CDA werkt dus even hard mee aan deze oneerlijke praktijken, althans het partijbureau doet niets om de getroffenen behoorlijk schadeloos te stellen.
Ook in dit dossier zegt CDA woordvoerster Nelleke Weltevrede dat er goed overleg is tussen de advocaat van benadeelden en de partijjurist van het CDA.

De stukken in deze zaak zijn in handen van onze redactie en daaruit blijkt het tegendeel; de jurist van het CDA deed slechts een totaal ontoereikend “slikken of stikken” voorstel heeft gedaan dat geen enkel recht doet aan de door benadeelden geleden schade, laat staan dat het voorstel voorziet in de dekking van de juridische kosten die benadeelden inmiddels hebben moeten maken. Objectief moet kan worden vastgesteld dat het CDA een loopje neemt met de waarheid en de feiten en dat voor een partij die zegt fatsoen zo hoog in het vaandel te hebben staan.

Niemand minder dan de recent overleden CDA-prominent en oud premier Ruud Lubbers pleitte in 1993 nog voor een heropvoedingskamp voor recidiverende jeugdcriminelen. Gelet op de voortdurende recidive binnen het CDA is het wellicht een idee voor deze partij om een zomerkamp te organiseren voor de afdelingen en de leden een heropvoedingscursus “wet- en regelgeving digitale ruimte” te geven. Het is hard nodig.