Commentaar: Corruptiezaak Europees Parlement is dolksteek in de rug van de burger

0
Buitenaanzicht van het Europees Parlement in Brussel, België Foto: © Peter-Vincent Schuld

door Peter-Vincent Schuld

In de tijd dat ik in het Brusselse nog als fotojournalist onder meer werkzaam was voor het gezaghebbende Duitse weekblad Stern heb ik in de Europese instellingen de nodige corruptiezaken aan mij voorbij zien trekken. Wat nam ik waar, wat zag ik feitelijk? Ik zag dat met de allerbeste bedoelingen een instituut zijnde de Europese Unie werd neergezet en dat daar verder aan gebouwd werd. Ik nam evenzeer waar dat daar louter en alleen een bepaald zoogdier werkzaam is. Een zoogdier dat we mens noemen. Wat zien we onder mensen? Hebzucht en hypocrisie. Is iedereen zo? Nee. Maar je moet sterk in je schoenen staan. De verleiding om gelden aan te nemen of gunsten te verlenen is groot.

Eva Kaili, de afgezette vicevoorzitter van het Europees Parlement, en geroyeerd lid van de de Griekse socialistische partij PASAOK
Foto: © Europees Parlement

Dat juist een vicevoorzitter van het Europees Parlement, de Griekse Eva Kaili verdacht wordt en achter gaas gezet is is hallucinant. Kaili heeft inmiddels gedeeltelijk bekend. Haar vader werd in Brussel, terwijl hij de arm der wet trachtte ontlopen, opgepakt met 750.000 euro in cash. Hij is na verhoor vrijgelaten.

Het logo van de NGO Fight Impunity

Enfin Qatar,  heeft dus zeer waarschijnlijk met bakken met geld, (in hun ogen een aalmoes ook wel  fooi  genaamd) getracht politieke invloed te kopen in het Europees Parlement en in de kringen daar rond. Ontvanger van (een deel) van de gelden zou een zeker NGO zijn met de naam “Fight Impunity” (vecht tegen straffeloosheid) met als korte omschrijving “associatie tegen straffeloosheid en voor transitionele gerechtigheid”. In het logo van de club staat Vrouwe Justitia. Maar dat Vrouwe Justitia een zelf een kijkje kwam nemen de de keuken die haar beeltenis gebruikt, en feitelijk heeft misbruikt, werd waarschijnlijk niet verwacht.  Aanvankelijk was het ook niet Justitie die om de hoek kwam kijken, maar de Belgische inlichtingen- en veiligheidsdienst genaamd De Staatsveiligheid. De leden van de Staatsveiligheid die zich met dit dossier bezighouden, ver voordat het strafrechtelijk onderzoek begon, zijn niet aan te merken als imbecielen, integendeel. Als relatief klein land moest België, met een inlichtingendienst met een beperkt aantal personeelsleden en een tekort schietend budget, het opnemen tegen inlichtingendiensten met veel meer “resources”.

Vliegtuig van Qatar Airways
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Dat ze dit in beeld hebben gekregen getuigt van ouderwets goed inlichtingenwerk. Enfin de integriteit van betrokken corruptieverdachten lijkt spreekwoordelijk met “Qatar Airways” naar de kelder in Qatar te zijn afgevoerd. Dat de Belgische justitie en politie binnen de 6 maanden hard kon toeslaan zonder de zaak voortijdig naar de vaantjes te helpen getuigt ook van deskundigheid en goed speurwerk. Qatar noch Marokko hebben zich te mengen in Europese aangelegenheden en al helemaal niet via omkoping. Qatar reageerde op de laatste dag van het WK Voetbal, als de gebeten hond, of in deze beter te duiden als de gebeten woestijnrat. “De aantijgingen aan het adres van Qatar zouden gevolgen hebben voor de gasleveringen aan België”. Ik zat er al op te wachten. Ik adviseer de Belgen en de Europese instellingen echt om de schouders op te halen en te reageren met “gij niet manneke zeik-sjeik”.

Weer die socialisten

Logo van de progressieve alliantie van socialisten en democraten in het Europees Parlement (S&D)

Wat je in het “Brussels” politiek circus tegenkomt zijn zoogdieren, die we mens noemen.  Met velen kun je geen inhoudelijk gesprek aangaan. Verzand in dogma’s, hebben geen historisch besef, geen geopolitiek besef en reageren op de waan van de dag. De feitelijke en intrinsieke waarde van veel Europarlementariërs is niet veel hoger dan de niet bestaande inhoud maal de som aan statiegeld, terwijl de geponeerde pretentie veel hoger ligt. Die tegenstelling is weer een verdomd goede bodem voor corruptie.  Zwakke broeders en zusters, zwakke ingesteldheid met een zwak voor pegels. De politieke club waartoe de meeste politieke spelers die in Europees verband aan verbonden zijn is…. ja hoor, daar zijn we weer, de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten. Ik wist overigens niet dat socialisme en democratie samen gingen, maar deze club pretendeert van wel. Echter zoogdieren die we mens noemen, pretenderen wel meer. Je moet er alleen doorheen kunnen prikken. Het is weer eens “Links lullen en rechts de eigen zakken vullen”.  Ik ben als journalist totaal onafhankelijk, maar ik steek mijn diepe afkeer van het socialisme niet onder stoelen of banken. Voor mijn gevoel hebben socialisten collectief last van het hepatitis H&H virus (hypocrieten en huichelaars).

Ingang van het Europees Parlement in Brussel, België
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Maar ligt dat aan het de instelling “Europees Parlement?”  Nee, slimmeriken, natuurlijk niet. Het Europees Parlement stelt haar eigen leden niet verkiesbaar. Dat zijn de politieke partijen in de afzonderlijke lidstaten. Dus als we willen klagen over kwaliteit en integriteit moeten we de partijen in de landen die ze verkiesbaar stellen aanspreken. Niet het presidium of het secretariaat van het Europees Parlement. U wordt uitgenodigd om te stemmen op een zeker figuur die op zo’n kieslijst is terecht is gekomen.

Protestmeme tegen de Europese Unie, maar is de inhoud van het protest wel volledig, feitelijk en evenwichtig?

Dus daar gaat een al wat oudere protestmeme tegen de Europese Unie inhoudelijk op dit onderdeel gewoon vierkant mank. De blauwe vlag met de gele sterren is geen symbool van het kwaad en corruptie, het is overigens de vlag die oorspronkelijk hoort bij het Europese continent, het zijn de afgevaardigde poppetjes, de zoogdieren die wij mens noemen die niet kunnen omgaan met de verantwoordelijkheid en het vertrouwen dat ze krijgen. Logica… pure logica. Dat politici niet zelden niet de slimsten van de klas zijn (dat maakt hun niet minder gewiekst)  maakt ze nog niet corrupt. Dat is een persoonlijke keuze. Je hebt de keuze om ja of nee te zeggen tegen omkoping. Die keuze heeft u en die keuze heb ik.

Marc Tarabella, het Belgisch lid van het Europees Parlement namens de Belgische Psrti Socialiste (PES) zetelend in de S&D fractie.
Foto: © Europees Parlement

Enfin er lopen dus de nodige onderzoeken inzake corruptie tegen diverse europarlementariërs, een voormalige europarlementariër en medewerkers van europarlementariërs. Inzake de corruptie-affaire is dus de socialistische fractie voorwerp van aandacht. “What the hell is new?”.  De twee Belgische leden van het Europees Parlement Marc Tarabella en Marie Arena die voorwerp uitmaken van het strafrechtelijk onderzoek zijn lid van de Belgisch-Waalse Partij Socialiste. Deze politieke club is reeds ontelbare keren voorwerp geweest van corruptie-affaires tot en met een moord  op een PS-politicus en een gerelateerde zelfmoord van een Belgische ex-minister die tot 2 maal toe de cel in vloog in verband met voornoemde moord.

Logo van de Waals-Belgische Parti Socialiste

Kun je van leden van zo’n club iets anders verwachten? Ik vind al decennia lang dat de Waalse Parti Socialiste een grote criminele organisatie is en ik vind het een gotspe vind dat deze club nog niet als zodanig is bestempeld door de rechtspraak. Maar wat willen we als een zekere hoeveelheid Belgische magistraten een rode partijkaart op zak hebben? Politieke benoemingen waren een courante praktijk in België, en ik stel vast dat dit nog steeds het geval is, zie het Belgisch Constitutioneel Hof.

Pier Antonio Panzeri, gewezen lid van het Europees Parlement in de fractie van de S&D
Foto: © Europees Parlement

Overeenkomst? In deze zaak was er een overduidelijke  link met de Italiaanse maffia in Luik. Ook in deze zaak lijken de Italianen weer het voortouw te hebben genomen met Pier Antonio Panzeri als vermoedelijke spil in het netwerk. Meneer zit in voorlopige hechtenis en had via een geheime inkijkoperatie de Belgische Staatsveiligheid over de vloer gehad. Deze nam waar dat er in het pand waar dat Panzeri 600.000 euro in cash had liggen. De Staatsveiligheid heeft hierop een rapport opgesteld en deze aan het Openbaar Ministerie overgedragen. Eat this, mijnheer de spaghettivreter.

Andrea Cozzolino, lid van het Europees Parlement voor de S&D fractie voorwerp van een serieuze integriteitskwestie.
Foto: © Europees Parlement

Ene Francesco Giorgi, de Italiaanse zeilinstructeur, medewerker in het Europees Parlement  en de levenspartner van het corruptie en fraude verdachte europarlementslid Eva Kaili is als de eerste door de knietjes gegaan en lijkt te hebben bekend. Naar verluidt zou hij tegenover de speurders hebben verklaard dat de europarlementsleden Marc Tarabella en zijn Italiaanse collega Andrea Cozzolino beiden gelden zouden hebben aangenomen.

Vlag van de Waals-Belgische gemeente Anthisnis

Bij Tarabella, (ex-minister en tevens huidig burgemeester van het Waalse Anthisnes, provincie Luik) werd zaterdag een week geleden reeds huiszoeking verricht.  Weer de Waalse socialisten en weer in de provincie Luik. Er zijn concrete aanwijzingen dat de Italiaanse verdachten in dit dossier de zoogdieren genaamd mensen zouden zijn geweest die de dubieuze contacten onderhielden met de Marokkaanse inlichtingendienst DGED (Directoraat Generaal voor Studies en Documentatie) die belast is inlichtingenwerk in het buitenland en contraspionage.

Embleem van het Marokkaanse Directoraat Generaal voor Studies en Documentatie DGED, de Marokkaanse buitenlandse inlichtingendienst
Beeld: © Marokkaanse overheid

Formeel onderhoudt de Europese Unie vriendschappelijke banden met Marokko. Ze vergaderen met regelmaat met elkaar op ministerieel niveau. Wat is hier te winnen? Er wordt over van alles gespeculeerd maar slechts het onderzoek kan uitwijzen over wat de werkelijke motieven zijn. Maar blijven de banden zo vriendschappelijk na de onthullingen. Ik denk dat we ons daar echt over moeten gaan beraden. Zeker nu Spanje de plannen weer boven water had gehaald om de studies te hervatten voor een oeververbinding middels een tunnel tussen Spanje (Europese Unie) en Marokko.

Waarom stapt iemand in de (Europese) politiek? Dat is de eerste vraag. Is het omwille van een zekere overtuiging of ideaal of is het ongeacht de politieke kleur waarvoor je kiest gewoon een zet in je loopbaan met persoonlijk gewin als oogmerk? Als je een zekere politieke overtuiging hebt, hoe sterk is die overtuiging dan nog als je “een zak met geld” aangeboden krijgt of deze aanneemt? Dat onder meer juist een van de vicevoorzitters van het Europees Parlement, Eva Kaili, in verdenking is gesteld en deels heeft bekend is diep treurig.

Gebouw van de anti-fraudedienst van de Europese Commissie OLAF in de Europese wijk in Brussel.
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Maar ook de EU-fraudebestrijdingsdienst OLAF heeft Kaili onder de loep genomen en het Europees Openbaar Ministerie EPPO heeft haar in verdenking gesteld van onregelmatigheden met Europese gelden.

Op de foto: Eva Kaili, de afgezette vicevoorzitter van het Europees Parlement en huidig corruptie verdachte
Foto: © Europees Parlement

Deze Griekse barbiepop zat vanaf haar jeugd als in de jongerenafdeling van de Griekse socialistische partij PASOK en ging ondanks deze politieke gekleurdheid wel een journalistieke functie bekleden, namelijk ze presenteerde op een Griekse TV-zender het nieuws.

Logo van de Griekse socialistische partij PASOK

Ondanks dat ze wellicht niet redactioneel inhoudelijk betrokken was, hebben wel al de schijn van belangenverstrengeling. Dus een zekere voedingsbodem voor een belangenconflict was reeds gelegd.

Het van misbruik van Europese gelden verdachte lid van het Europees Parlement en voormalig journaliste Maria Spyraki.
Foto © Europees Parlement

Maar, eerlijk zijn, ook een Grieks lid van de christendemocratische fractie binnen het Europees Parlement is door het Europees Openbaar Ministerie op de korrel genomen. Maria Spyraki wordt eveneens verdacht fraude met Europees geld. Bijkomend feit? Spyraki is oud-journalist. Om te ontploffen.

Logo van de Griekse christendemocratische partij Nea Demokratia (Nieuwe Democratie)

Misschien wordt het ook tijd dat wij als journalisten eens wat gaan doen aan enige introspectie waar het integriteit betreft.

Deze dossiers zijn bij lange na niet de laatste dossiers welke we te verwerken kregen en nog te verwerken zullen krijgen. Maar er moet bij gezegd worden, dat corruptie niet louter op Europees niveau geschiedt. Onoorbare praktijken komen we overal tegen en op elk niveau binnen het openbaar bestuur in onze eigen landen. Maar de bewering in het Belgische weekblad Knack van de Gentse hoogleraar Politieke Wetenschappen Hendrik Vos dat het hier slechts om een “geïsoleerd probleem” zou gaan, blijkt feitelijk al door de realiteit te zijn ingehaald. De olievlek, of misschien moeten we het maar een strontvlek noemen, breidt zich in rap tempo uit.

Twitterbericht van de Belgische Federale Politie waarin het in beslag genomen geld wordt getoond
Foto: © Federale Politie

Ik voeg hier meteen aan toe dat niet iedere wetenschapper en zeker ook niet iedere journalist, sterker zelfs, geen enkele wetenschapper en geen enkele journalist, geldt ook voor mij, het orakel is van de “absolute waarheid” daar voortschrijdende inzichten en nieuwe kennis je elke dag weer doen leren.

Ik vrees  gelet op de instabiele situatie in de wereld, dat er heel wat landen en lobbygroepen op mogelijk een zeer dubieuze wijze invloed proberen uit te oefenen en dus invloed te krijgen op het beleid op Europees niveau. Immers er valt op dit moment heel wat te winnen en te verliezen. We hobbelen immers van crisis naar crisis. De ene groter dan de andere, maar niet ontkend mag worden dat de Europese Unie misschien ook wel het instrument bij uitstek is om crisis te beheersen. Of de instellingen van de Europese Unie dit altijd op de juiste en goede manier doen is vraag twee.

Mijn persoonlijke afkeer jegens socialisme en vele andere politieke clubs die op de diverse en extreme flanken van het politieke spectrum te vinden zijn, is even ondergeschikt aan een ander feit. Namelijk het feit dat we een democratische rechtsstaat te beschermen hebben die meer en meer onder druk is komen te staan in de afgelopen tijd. Ik heb mijn mening en wellicht zullen velen het niet met mij eens zijn. Dat heet democratie. Iedere kiesgerechtigde  heeft daarom het recht om in het stemhokje een stem uit te brengen, maar wel graag op een persoon die zich niet laat omkopen. Het toch al zeer broze vertrouwen in de Europese Unie en haar instellingen wordt hierdoor desastreus ondermijnd. En dan nog gek vinden dat de burger zich van Europa afkeert.

Persoonlijk heb ik stevig de smoor in deze affaire. Mijn collega’s en ik binnen Facts Found proberen onze lezers feitelijk uit te leggen hoe de EU en haar instellingen formeel werken dan wel dienen te werken.  Maar het is het zoogdier, genaamd mens acterend binnen diezelfde Europese Unie die het keer op keer verpest. Het vlees van dat zoogdier genaamd mens is zwak en niet zelden door en door stinkend verrot.

Love EU, geuit in de vorm van een sticker achter op een personenauto gefotografeerd in Brussel.
Foto: © Peter-Vincent Schuld

De Europese Unie is opgezet voor het welzijn en de welvaart van de burger. Die oorspronkelijke insteek wordt opnieuw te grabbel gegooid. Daarom hebben journalisten die zich bezighouden met de Europese Unie vaak een haat-liefde verhouding met de EU. Omdat we zien dat politici willens en wetens het vertrouwen verkloten of omdat ze niet integer zijn dan wel omdat ze volstrekt incompetent zijn. Kunnen we van de burger verwachten dat ze blij zijn met de Europese Unie of er zelfs van houden als de diverse spelers binnen de Europese instellingen zo “dirty” zijn als maar zijn kan?

Wijlen mijn vader heeft het er bij mij ingebrand. “Peter” zei mijn vader…. “Wees nooit te koop, houd je rug recht, al buigt iedereen” om te vervolgen “Je zult hoon en zware tegenwind ervaren, maar blijf staan waarvoor je staat en doe geen concessies en dus accepteer geen cent om iets te doen of te laten wat niet door de beugel kan”. Zo geschiedde en zo maakte ik meer vijanden dan vrienden. Dat laatste is mij overigens een rotzorg.

Kantoor van het Europees Openbaar Ministerie in Luxemburg
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Dit gezegd hebbende;  Het Europees Openbaar Ministerie heeft in oktober meegedeeld een onderzoek te hebben ingesteld naar de miljardenaankoop van coronavaccins door de Europese Commissie. Mevrouw Ursula von der Leyen, mevrouw de voorzitter van de Europese Commissie, wilt u nu eens eindelijk dat berichtenverkeer tussen u en Pfizer per direct gaan vrijgeven? Wat heeft u te verbergen? Wat mogen wij niet weten?

Europa moet schoon en dan heb ik het niet over het klimaat maar over discutabele zoogdieren genaamd mensen die het in het Europese circus gewoon niet deugen en gewoon moeten opzouten. Einde verhaal!