Corona en een pseudo-religieus delirium van een aardige zelfverklaarde en voormalige “terrorist” die nu de vogels voert

0
1747
Eco Teunissen, de hoofdrolspeler in dit verhaal, voert de vogels in Zutphen, Nederland Foto: © Peter-Vincent Schuld

door Peter-Vincent Schuld

We reizen en rijden wat af om u in de komende weken en maanden van interessante verhalen te voorzien. We werken tegelijkertijd zelfs aan verhalen die voor volgend jaar gepland zijn. Verhalen die via  een stuk geschiedenis iets vertellen over het heden. Zo moesten we even (spoedbezoek) naar het Nederlandse Zutphen, gelegen in de provincie Gelderland om even een paar spreekwoordelijke bouwstenen op te halen voor een verhaal over de oude Hanzesteden, zeg maar de middeleeuwse voorloper van de Europese Unie.  Eeuwig probleem? Te weinig tijd en altijd weer iets anders dat op je weg komt. Ook in deze plaats hangt het spook van corona.

“Aparte” maatregelen zoals het verbod op het parkeren van fietsen en bromfietsen in een steegje om de anderhalve meterafstand te kunnen waarborgen in Zutphen, Nederland
Foto: © Peter-Vincent Schuld


We bevinden ons in een stadje waar een substantieel deel van de bevolking het antroposofisch gedachtegoed aanhangt dat ooit werd neergepend door de Oostenrijkse filosoof Rudolf Steiner. Het denken houdt kortweg in dat een aandoening niet op zichzelf staat maar het gevolg is van de levensloop en (dis)functioneren van de mens. Niet echt een manier van denken die aansluit bij de rigide en vrijheidsontnemende maatregelen die ingevolge de corona-crisis zijn genomen.

De deel van de bevolking van Zutphen kent een wat alternatiever karakter
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Het is een gedachtegoed van vrije scholen en werd vaak omarmd door mensen met een wat links-progressieve kijk op het leven. Maar velen van hen zijn weergekeerd van het links-progressief denken omdat dit veelal vervat is in dogma’s met een absoluut karakter en dat staat nu juist haaks op het vrije denken. In politiek opzicht zijn deze mensen tussen wal en schip geraakt waarbij de collectivistische overheersing het scheepsroer vormt  waardoor deze vrije mensen politiek verscheurd lijken geraakt. Er het staatscollectivisme dat er thans heerst in vrijwel alle Europese landen lijkt er geen plaats meer te zijn voor andere opvattingen, levensstijlen of alternatieve trajecten.

Mensen met en zonder mondkapje in het centrum van Zutphen, Nederland
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Zelfs bij de partijen waar mensen met alternatieve levensstijlen dachten hun thuis te hebben gevonden is dit een barre droom en een thuiskomen van een koude kermis geworden. Hun absoluut onschuldige goedgelovigheid, hun pure ziel is aan flarden geschoten. Zutphen heeft een aantrekkingskracht gekregen op mensen uit de Randstad, met name Amsterdam en dreigt in sommige opzichten nu de “Grachtengordel” van de provincie Gelderland te worden inclusief alle stadse streken. Ook Zutphen kreeg te maken met de corona-tegenstellingen die onze samenleving gespleten heeft. In de stad zien we een pluriform en divers beeld van mensen die wel en geen mondkapjes dragen. 

Deze mevrouw schrijft haar persoonlijke gegevens op na binnenkomst in een filiaal van het failliete Miss Etam in Zutphen, Nederland
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Opnieuw dient zich een surrealistische realiteit aan. In de winkelstraat treft u een vestiging aan van Miss Etam, een zojuist failliet gegane keten van damesmodezaken. De koopjes trekken mensen aan die aan de deur een afspraak maken om de winkel te betreden op het moment van afspraak, welke feitelijk gewoon enkele seconden later plaatsvindt nadat de afspraak is gemaakt. Een volstrekte krankzinnige maatregel uit hoofde van het openbaar bestuur.

Sticker met #STOPTHELOCKDOWN
aangebracht op een parkeermeter in Zutphen, Nederland
Foto: © Peter-Vincent Schuld


Op een parkeermeter is een sticker aangebracht met de tekst #stopdelockdown”. De polarisatie in de samenleving heeft ook het van snelwegen verstoken stadje Zutphen bereikt. Ter hoogte van de oude stadsmuur in het stadje ontmoet uw redacteur toevallig een man die de eenden, de duiven en al de andere vogels die in vrijheid deel uitmaken van onze werkelijke natuur, brood geeft. Uw redacteur is een dierenvriend pur sang en in het opgelegde collectieve corona-gevang dat leidt tot chagrijn en agressiviteit even een vriendelijk woord naar deze man die de dieren lief heeft. “Niet iedereen is er zo gelukkig mee”, ik krijg vaak opmerkingen en kritiek als ik de vogels voeder”.

Eco Theunissen voedert de vogels in Zutphen, Nederland Foto: © Peter-Vincent Schuld

Ook deze man lijkt het slachtoffer te zijn geworden van aso-gedrag dat niet alleen vertoond wordt door de mensen die in de samenleving het stempel krijgen van “asocialen”. Ik raak met de man aan de praat. Eco Teunissen heet de man die naar eigen zeggen de 60 als als mijlpaal heeft bereikt. Een aparte paradijsvogel die zo zijn eigen opvattingen er op nahoudt. In de lokale media blijkt de man omschreven te worden als een “levenskunstenaar”. Eco omschrijft zichzelf als een “voormalig terrorist” en vertelt dat hij in een grijs verleden ooit drie zelfgemaakte explosieven ergens in het stadje tot ontploffing heeft gebracht niet ver van de restanten van de oude stadsmuur waar wij op straat het gesprek voeren.

Eco Theunissen in Zutphen op zijn fiets
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Eco vertrouwt meer op de dieren dan op mensen en geef de man daar eens ongelijk in. De vogels lijken hun mensenvriend te kennen want Eco wordt omringd door de stadsvogels. Het schouwspel veroorzaakt een grote glimlach op het gezicht van uw redacteur. Eco zegt dat jij ondanks dat het een slagerszoon is, vegetariër is geworden. Hij voelt een sterke verbondenheid met de natuur. Televisie of internet heeft hij naar eigen zeggen niet.

Eco Theunissen op zijn fiets met bak vol met eten voor de dieren in Zutphen, Nederland
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Uiteraard ontkom je in deze context niet aan de vraag hoe Eco aankijkt tegen de corona-crisis, want ook als levenskunstenaar, dierenliefhebber en paradijsvogel ontkom je niet aan de realiteit van de dag. Eco draagt weliswaar geen mondmasker maar neemt de coronacrisis erg serieus. Hij verwijst hiervoor naar de Bijbel en met name het Evangelie volgens Johannes. Eco stelt dat we het einde der tijden zijn genaderd en stelt dat we thans met de eerste der 7 plagen geconfronteerd worden. Maar is Eco de vorige golven van dood en verderf ten gevolge van ziektes vergeten? De pest, de cholera, Mexicaanse griep, de vogelgriep, de Spaanse griep? Eco volhardt in zijn standpunt. “Het is gedaan met de mensheid overeenkomstig de Bijbelse profetie” waarbij hij ietwat selectief toevoegt dat hij de overige Bijbelse verhalen, boeken en verklaringen naast zich neerlegt want hij beschouwt zichzelf niet als gelovig. Zien we hier geen zekere selectiviteit die wat ver van de realiteit is verwijderd? Ach ieder mens kan het noorden soms wat kwijt zijn, zeker in donkere tijden waarin het denken van de mens erg gehypothekeerd wordt. Eco, een man met een goed hart voor de dieren lijkt ook verbrokkelde stukken informatie te percipiëren en te interpreteren naar eigen inzicht.

Eco Theunissen voedert de vogels in zijn “paradijs” Zutphen, Nederland
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Het is zijn wereld waarin hij leeft en beleeft. Liefdevol pakt hij een hand vol graan en ander vogelvoer en strooit dat naar de vogels die hem omringen. Niet voor iedereen is de harde realiteit weggelegd. In zekere zin is Eco hetzelfde lot beschoren als het antroposofische deel van Zutphen….vermorzeld en verscheurd door het scheepsroer van het dolend en stuurloos schip der tijdsgeest. Eco is een sympathieke vriendelijke man. Laat dat juist nu het enige zijn dat in deze tijden telt. We nemen hartelijk afscheid van elkaar. Dag Eco, zorg goed voor onze gevleugelde vriendjes.