D66 wil uw lichaam zelfs recyclen
U ziet op de de foto een doos met onbruikbare onderdelen


Peter-Vincent Schuld

De circulaire economie in de geneeskunde? De staat dreigt als het aan de Nederlandse sociaal-liberale partij D66 ligt het zelfbeschikkingsrecht over het eigen lichaam na overlijden van u te ontnemen. Gekker moet het niet worden.

Niet dat we iemand die een donororgaan nodig heeft het niet gunnen, integendeel.
Daar heeft het niets, maar dan ook niets mee van doen.

Maar er bestaat nog iets als zelfbeschikkingsrecht. Als een potentiële donor niet expliciet bij leven heeft aangegeven dat zijn of haar organen voor donatie na overlijden in aanmerking komen heeft de overheid en de samenleving dit maar te accepteren en met de vingers van het stoffelijk overschot af te blijven.

Een stoffelijk overschot mag nooit, maar dan ook nooit zomaar ten prooi vallen aan “mijnbouwactiviteiten” van medici, hoe goed de intenties van de medische wereld ook mogen zijn.

Ik stel mij een hypothetische vraag, maar eentje die wel reëel is. Laat staan, ik loop met mijn lompe “harses” in een vlaag van “hersens elders” per ongeluk de weg op, ik word geschept door een vrachtwagen en ik kom te overlijden. Wat zou ik willen?

Nou ik weet wel wat ik niet wil. Ik wil niet dat mijn organen terechtkomen in lichamen van personen die ik liever vandaag dan morgen van de aardbodem zie verdwijnen. Nee, geen politieke correctheid, want voor mij maakt het wel uit wie eventueel wat krijgt.

Maar wat als een serieverkrachter, een moordenaar, iemand die aanhoudend gewelds- en vermogensdelicten heeft gepleegd, een salafist of een terrorist opeens een donororgaan nodig heeft? In onze samenleving heeft iedereen recht op medische zorg. De wetgeving maakt geen onderscheid in wie wel en geen donororganen krijgt. Louter op medische gronden kan er worden gewikt en beschikt.

Maar ik heb ook nog wat te zeggen en ik wil niet dat voornoemde lieden van beschreven signatuur van mij ook maar iets krijgen.

Donororganen gaan via Eurotransplant ook naar het buitenland, en dat is ook goed, heel goed zelfs. Voor hen die zonder voorwaarden hun organen ter beschikking stellen, moet dat vooral zo blijven.

Maar ik accepteer niet dat mijn organen, als ik toevallig even geen “verklaring van bezwaar” heb ingevuld, zomaar ter beschikking komen. De dood kan elke seconde intreden, de dood komt onverwacht. Zelfs als ik zou twijfelen, en ik in die periode van twijfel kom te overlijden, zouden op grond van het wetsvoorstel van D66, mijn organen al opgeëist kunnen worden. Over mijn lijk! Mijn doodskist is geen doos met onbruikbare onderdelen.