Dagdenkers: Idealisme voor Dieren

0
585
Kippenhouderij met biologische leghennen foto Jan Sibon/ Schuld
Realistisch Idealisme voor Dieren
door Bernd Timmerman
Hoe zorgen ‘we’ er nou voor dat mensen anders naar dieren gaan kijken,  hun attitude en gedrag veranderen? Dat is de kernvraag van de steeds groeiende dierenrechtenbeweging.
Er is een rijkdom aan strategieën. Lobbyen voor wet- en regelgeving , verleiden,  protesteren,  pressie uitoefenen,  undercover-acties, outreach, cube of truth, lokaal activisme, vegan challenge, potlocks, workshops, save movement activiteiten, marsen, stille wakes, demonstraties, rechtszaken,  innovaties stimuleren,  dialoog, grassroots, sociale activiteiten, armchair activisme, DxE, deep canvassing, ect ect.
Wat niet werkt, zelfs averechts, is het alleen maar wijzen met de morele vinger en eisen dat de ander Nu gelijk alles doet en vindt wat jij moreel juist acht.
We krijgen niet 95 % van de vleeseters direct naar een vegan leefwijze. Vergeet het. Het is daarom belangrijk om meerdere strategieën te hebben om dierenleed in ieder geval te verminderen.
Wanneer mensen bewust raken zijn meerdere stappen te zetten.
Ik geloof niet in twee groepen-denken:  heilige vegans en bijna 17 miljoen mensen die wij moeten aanklagen.
De plofkipeters wel. Mensen die beter willen en biologisch vlees eten kunnen we echter beter aanmoedigen, verleiden, niet veroordelen.
Ik loop niet op wolken en vind dat het een morele plicht is om het leven van dieren binnen de veehouderij beter te maken.
Het beste is om plantaardig door het leven te gaan, maar wel met oog houden op realiteiten. Hoe de wereld werkelijk werkt.
Ik ga even scherp chargeren.
Af en toe zie je de statements weer langskomen van orthodoxe fundamentalistische vegans die afgeven op partijen als de Dierenbescherming, Wakker Dier of partijen als Groenlinks en de Partij voor de Dieren.
Omdat zij mensen verleiden om vlees te eten van dieren die het iets of veel beter hebben gehad. Of stemmen voor wetten met veranderingen binnen het systeem van de intensieve veehouderij.
Degenen die stug blijven denken dat door, als groene hara krishna, plantaardige mantra’s te scanderen in groepsverband anderen direct het vlees laten staan.
Elkaar bewieroken als verlossende heiligen omdat ze na 10, 20, 30 of meer jaren het plantaardige licht hebben gezien en ineens intolerante sektarische monstertjes zijn geworden met een grote schreeuwbek die iedere flexitarier of vegetarier fout vinden.
Het zijn de elitaire dwazen die denken in alles of niets. Vegan Nu omdat Ik het Zeg of je Bent Fout. Wij Zijn Goed. De theorie van haat, stupiditeit en hardnekkigheid.
Niet willen begrijpen dat je meerdere strategieën nodig hebt. Van kleinere actiegroepen met tussen de 50 en 2.500 aanhangers tot de grote groene organisaties, bedrijfsleven, supermarkten, NGO’s, politieke partijen enzovoort.
Soms wil ik graag tegen dit deel van de plantaardige populatie zeggen,  de opeens Geweldige vegans met de Baanbrekende Succesvolle Strategieën van Go Vegan roepen en denken dat dit de Meest Succesvolle Public Affairs, Marketing en Communicatie methode is, probeer te blijven denken.
Nog een keer en nog een keer zodat het simpele denken niet leidt tot het onnozel veroordelen van activiteiten van partijen en organisaties die wel inzien dat je meerdere strategieën nodig hebt om mensen te verleiden en aan te zetten tot een ander en beter eetpatroon.
Iets meer denkkracht bij een deel van de dierenrechtenactivisten om niet alles Geweldig te vinden als het een leus Pro Dieren is.
Laten we niet vergeten dat het om niches gaat. De meeste vegans en andere vegetariërs die ik ken, want een vegan valt binnen de groep van vegetariers, net zoals de lacto-ovo vegetariërs, zijn prachtmensen die proberen zo min mogelijk schuldig te zijn aan dierenleed.
Ook binnen sociale bewegingen bestaan helaas degenen die uit een morele toren blijven blaten dat wat anderen doen fout is en dat er maar één keuze is Go Vegan Nu. Alsof de 500 miljoen landbouwhuisdieren daar iets aan hebben.
Het is ethische Russische Roulette en eerlijk gezegd zou het goed zijn als het zelfcorrigerend gedrag binnen bepaalde groepen iets zou toenemen.
Go Vegan, ja maar wel met verstand graag en met een beetje realisme. Daar hebben dieren iets aan.
Meer aan echte verbeteringen dan alleen maar met gelijkgestemden 17 miljoen Nederlanders verketteren en denken dat jou kleine bijdrage de wereld ineens als zwaaien met een toverstokje zal verbeteren.
Dag sprookjes, dag heiligheid, welkom verstand.Strijd tegen dierenleed maar verlies jezelf niet in verbitterde haat
Ik verafschuw dierenleed en werk al vele jaren samen met anderen in diverse strategieën om leven van kwetsbare dieren te verbeteren.
En ik ben verdrietig en boos om al het leed. Het doet pijn. Het dier in eerste instantie, maar ook jou en mij.
Maar alleen demoniseren van anderen en hiermee haat prediken is geen oplossing. Net zo fout als de onverschilligen.
Zij die niet om dieren geven en geen stappen zetten. Die zich kwaadaardig, onverschillig, dom, naïef of slecht gedragen waardoor dieren lijden.
Maar ook degenen die anderen -die niet vegan zijn – neerzetten als immorele monsters en zo stigmatiseren en dus demoniseren.
Allebei handelen zij uit kwaadaardigheid  en zetten zo aan tot geweld.
Ik kies voor andere wegen. Verleiden, lobby, protest, actie, publicaties maar geen tweedeling tussen vegans aan de ene kant en vegetariers en flexitariers aan de andere kant.
Hopelijk kies jij ook voor andere wegen dan die van alleen maar afstoten en mensen wegduwen.
Is iedere planteter een moreel verheven persoon? Neen.
Is iedere flexitarier een monster? Neen.
Het is te simpel in een complexe wereld.
Eet plantaardig maar verlies jezelf niet in domme woede.
Binnen de sociale beweging van dierenrechten hebben we elkaar en elkaars acties heel hard nodig.
De dieren hebben ons en onze samenwerking het hardst nodig.

 

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here