De Avonddenkers: Het volk en de ratelende roeptoeter

0
751
Het roeptoeteren..... zoals op deze in scene gezette foto in Bisbal, Catalonië, Spanje Foto: © Christel Dubos / Schuld

door Peter-Vincent Schuld

Als ik aanvang om dit stuk te schrijven is het even over half vier in de nacht.Ik lag reeds even in bed, kon de slaap niet vatten en dat lag niet aan mijn hond die het grootste deel van mijn bed in beslag neemt, vervolgens op zijn rug gaat liggen om daarna met zijn hele gewicht boven op mijn benen te gaan liggen.

het volk is vaak net een kudde schapen, elkaar volgen zonder zelfstandig na te denken; Op de foto een schaapskudde in de omgeving van Murcia, Spanje
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Nee, ik maak mij zorgen. Ik maak mij zorgen over het roeptoeteren. Het elkaar napraten en de onwil van veel mensen om feitelijke informatie tot zich te nemen. Vervolgens gaat een deel iets in het publiek schreeuwen en men krijgt een kudde makke schapen die volgt.

Die roeptoeterende burger schreeuwt wel meteen het hardste om hulp als hem iets overkomt. Toch mogen we deze roeptoererende burger als samenleving niet laten vallen, het zou alleen maar een voedingsbodem vormen voor nog meer gemekker zonder inhoud. Hoe moet je in hemelsnaam hier een antwoord op vormen? Twee dingen vielen mij in de dagen afgelopen op.


1) De soms hufterige reacties op het overlijden van de moeder van de Nederlandse premier Mark Rutte

2) Het feitelijk (wellicht opzettelijk) onjuist weergeven van de werking van de Europese Unie.

Maar eerst naar het overlijden van de moeder van Mark Rutte.
Ik las afgelopen woensdag een stuk op de website van het Nederlandse RTL over de reacties vanuit de Nederlandse bevolking op het overlijden van de mama van Mark Rutte.Ik ben eens gaan kijken. Ik vind het ronduit bij de beesten af.

Het overlijden van de moeder, voor de meesten van ons de belangrijkste persoon in het leven, van Mark Rutte is schier ongezien en ongemerkt aan het publiek voorbij gegaan. Het drama voltrok zich reeds op 13 mei. Ondanks het loodzware verlies bleef Mark het land leiden den deelde zijn persoonlijk leed niet met de buitenwereld. Sterker zelfs, voor het oog van de camera’s bleef hij de sterke schouders van Nederland, terwijl Mark misschien zelf wel even een sterke schouder nodig had.
In de afgelopen dagen kwam het trieste nieuws wat Mark getroffen heeft naar buiten. Een aantal respondenten wensten op sociale media met betrekking tot deze persoonlijke tragedie voor Mark, die eerder zijn vader, een zus en een broer verloor geen greintje medeleven te gunnen. Ik vind het te grof voor woorden, onwaardig, onfatsoenlijk en bovendien onmenselijk. Ja, we verliezen allemaal naasten, het is de natuur. De dood hoort bij het leven, daar zullen we mee om moeten (leren) gaan. De wereld hoeft er niet voor op slot. Maar het is en blijft een persoonlijk drama waar enige empathie op zijn plaats.

Als u persoonlijk een verlies doormaakt, dan zijn mijn gevoelens van sympathie met u. Ik gun niemand verdriet. Ik gun u u alleen maar geluk in het leven. Daarvoor hoeven we elkaars politieke mening niet te delen. Helaas is dat in de samenleving niet altijd een feit.
Maar even terugkerend naar Mark Rutte.

Ik spreek met nadruk over Mark en niet over Premier Rutte, daar ik het heb over de mens Mark Rutte en niet op het “instituut” minister-president van Nederland. Mark heeft naar verluidt zijn mama nog 1 maal kunnen bezoeken om afscheid te nemen. Ik kan u uit eigen ervaring zeggen, zowel mijn moeder als mijn vader zijn overleden en als het gebeurt ben je enorm kwetsbaar.

Afscheid nemen van iemand van wie je houdt tekent je ziel voor de rest van je leven. Zonder dat de buitenwereld het weet dat je moeder is overleden, toch weer doorgaan met het land door een crisis te leiden. Dit is een blijk van staatsmanschap en van psychische stabiliteit. Plaats uzelf eens in de positie van Mark.

Overigens begin ik mij langer hoe meer te ergeren aan het inhoudsloos roeptoereren. Ik las in reactie op een stuk van de hand van Koos over de Europese meerjarenbegroting een reactie die luidde “laten die landen in het zuiden het zelf maar uitzoeken”. 

Vakantiewoningen in Estepona, Spanje
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Maar veel mensen willen er wel met vakantie naar toe. Kijk als bijvoorbeeld de luchtvaart, de hotels of andere horecagelegenheden geen kredieten krijgen, dan valt er weinig op vakantie te gaan. Hotels en andere bedrijven in de toeristische economie gaan op de fles.

Jetskiverhuur op Ibiza, Spanje
Foto: © Peter-Vincent Schuld

De getroffen landen hebben geen geld meer om producten bij de Nederlanders en de Vlamingen te kopen. Dus we snijden ons zelf in de vingers.

Als u als burger het allemaal beter weet, los van al dan niet terechte kritiek, neem dan uw verantwoordelijkheid op, sta op en meng u in het volwassen publieke debat. Het staat u vrij om u verkiesbaar te stellen. Maar als u dan een zetel verovert wees dan wel gewaar dat u ook bakken met kritiek over u heen krijgt. Dan weet u ook eens wat dat is.

Maar  mensen denken niet na. Kijken niet verder dan hun neus lang is. Daar boven op heb je nog een categorie die hun woningbouwhut om wat voor reden niet willen verlaten en zodoende hun leefwereld zo klein houden als de vierkante meter.

Nederland uit de EU? Zeg maar dag tegen de leidende rol van de haven van Rotterdam en talloze banen. Op de foto de haven van Rotterdam
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Uw habitat lijkt een eiland, maar is het niet. De dag dat wij de Europese Unie verlaten is het “dag welvaart”, sluit de haven van Rotterdam maar. Terug naar de gulden? Heeft u enig idee wat zo’n monetaire operatie kost voor de overheid en het bedrijfsleven en dus de burger? Weet u hoeveel mensen u de vrijheid ontzegt om buiten Nederland te wonen?

Vingerhoedskruid, de groene blaadjes ervan zijn giftig, de plant is mooi
Foto Jolanda Amoureus / Schuld

Die anti-EU retoriek kan nog zo mooi en ideaal lijken. Het verhaal lijkt mooi, net zoals de bloem van het vingerhoedskruid, maar de uitwerking van het anti-Europa verhaal  is net zo giftig als de blaadjes van het van het vingerhoedskruid.

?Zicht op het Gronings vestingstadje Bourtange dat een belangrijke rol speelde in de 80-jarige oorlog
Foto: Jan Sibon/ Schuld


We hebben op het Europese continent duizend jaar oorlog gevoerd. Lees de geschiedenisboeken er op na als u niet te lui bent. Dit is het enige alternatief voor een een duurzame stabiliteit zonder nodeloos verlies van ontelbare mensenlevens. 1000 jaar oorlog?  Ja, duizend jaar oorlog. Niet opgelet tijdens de geschiedenislessen? Nooit een boek gelezen? Bijvoorbeeld nooit gehoord van de 80-jarige oorlog? 80 jaar hel en bloedvergieten tussen 1568 tot 1648. Een oorlog die meerdere generaties trof want mensen werden gemiddeld niet zo oud. Voor een deel speelde het zich af in de Nederlandse provincie Groningen.

Zicht op het Gronings vestingstadje Bourtange dat een belangrijke rol had tijdens de 80-jarige oorlog
Foto: © Jan Sibon / Schuld

Bourtange was een vestingstad in handen van de Spaanse bezetter,  die steun kreeg van de Groningse stadhouder Rennenberg. De Spaanse overheersing en het daarbij behorend militaire apparaat van de tijd kwam eerst uit de Spaanse schatkist, maar de Spaanse hertog Alva, ging nadien de Nederlanders belasten om zijn militaire bezettingsmacht in stand te houden. Dat is dus oorlog en bezetting met nodeloze hoge kosten en leed voor de bevolking. Willen we dat? Denk het niet!

Ja, ook ik heb kritiek op politieke processen en besluiten in Europa, maar daarom is de Europese Unie als instituut geen monster. Als het kon leverde ik morgen mijn Nederlands paspoort nog in voor een exemplaar van de Europese Unie als het zou kunnen en bestaan.
Ik ben een cosmopoliet, een expat, een reiziger en een vrij mens en ik laat mij de verworven vrijheden niet afpakken door figuren die op de vierkante meter wonen en denken. Dat ik buiten Nederland en in het zuiden van Europa woon betekent niet dat ik niet gewoon moet werken. Alleen ik heb gebruik gemaakt van twee mogelijkheden:

Werken via het internet, het geeft u en mij de vrijheid om te wonen en te werken waar we willen. Op de foto: Een internetpunt op Ibiza, Spanje
Foto: © Peter-Vincent Schuld

1 : Het bestaan van het internet

2: Vrije vestiging van Europese ingezetenen in andere lidstaten.


Maar laten we weer eens een meme nemen en die inhoudelijk behandelen:
“Stop EU-Dictatuur”, Nexit, zo luidt de titel van het prentje waarvan de maker onbekend is.

Nexit-meme Maker onbekend, bron Facebook


Stop Massa-migratie” is de eerste uitval naar de EU. Sorry, de EU is niet verantwoordelijk voor het feit dat er elders oorlog gevoerd wordt. Via het Europese grensbewakingsagentschap Frontex, waaraan Nederland eerder geen substantiële financiële bijdrage wilde leveren proberen we illegale immigratie tegen te gaan.

Het milde toelatingsbeleid van Angela Merkel in Duitsland, was een Duits initiatief, niet dat van Europa. Het Vluchtelingenverdrag van 1951 is een VN-verdrag. Geen EU-verdrag.Omdat Italië en Griekenland de stroom van asielzoekers en migranten niet meer aankonden is er gesmeekt op verdeling.Daarover zijn afspraken gemaakt binnen de Raad van de Europese Staats-en regeringsleiders. Dus de EU als instituut kunt u hiervoor niet de schuld geven. Onmogelijk.

“Stop Islamisering” Europa is gebouwd op joods-christelijk-humanistische waarden. Er was een plan om dit op te nemen in de Europese grondwet. Wie moest niets van de Europese grondwet hebben? Wie stemde tegen in een referendum? Inderdaad Nederland.


“Stop Klimaat-idiotie” Binnen de democratische besluitvormingsprocessen die Europa wel degelijk kent zoals Raad en Parlement zullen zijn er even goed vraagtekens bij de voorstellen van de Europese Commissie. Het democratisch besluitvormingsproces zal de uitkomst brengen.
Feitelijk punt: Het Klimaatverdrag van Parijs is een VN-initiatief, niet van de EU.


“Stop Geldsmijterij” Het is goedkoper om met elkaar te onderhandelen dan oorlog te voeren dan we de laatste 1000 jaar deden. Overigens kent Europa een onafhankelijk Rekenhof dat de uitgaven controleert en er is een budgetcontrolecommissie in het Parlement.Dus weer wat onzin ontkracht en de verantwoordelijkheid bij u als kiezer gelegd.

“Stop EU-nivellering” Vooral de sociaal-democraten en socialisten zijn dol op nivelleren. Maar de grondleggers van de EU en de grote namen die de EU tot stand brachten zijn voornamelijk christen-democraten geweest. Maar mensen bleven in socialisten geloven, mensen bleven er op stemmen en dan krijg je nivellerende toestanden. Dus u bepaalt opnieuw in het stemhokje hoe Europa er uit kan zien. Dus niet altijd de schuld op anderen schuiven, maar begin eerst eens bij uzelf.


Oh ja, als u zich kon verzekeren tegen oorlog. Hoeveel zou u daar voor over hebben per week? Laat mij dit eens weten via newsdesk@factfound.news.

Aan schreeuwende lamzakken geen tekort in onze samenleving. Sterke schouders met een olifantenhuid zijn wat minder dik bezaaid.