De Avonddenkers: Corona, de WC, de Uit-tellectuelen en nog meer ellende

0
Verzet tegen de corona-pas "scan uw...." Foto: Christel Dubos / Schuld

door Peter-Vincent Schuld, research: Christel Dubos

Ah, als u dit leest betekent dat u nog leeft en dat u zeker niet bent overleden aan corona of omwille een andere ziekte. Via deze weg van harte gefeliciteerd.

Om met de deur naar de WC in huis te vallen. Hugo de Jonge, minister van Volksgezondheid in Nederland heeft het in zijn botte hoofd gehaald om de corona-pas in te voeren. Het parlement gaf goedkeuring en met een, zo vandaag is bekend geworden, een volstrekt misdadige regel. Wil je een terrasje pakken, geen probleem, geen coronapas nodig, maar wil je naar het toilet dan zul je wel een coronapas nodig hebben in de polderbende genaamd Nederland. 

Terrasje in Medemblik, Nederland
Foto: © Peter-Vincent Schuld

De zoveelste idiote maatregel.  Je zult maar de ziekte van Crohn, acute diarree of een blaasprobleem hebben. Dat is een acute situatie waarin de mens zijn behoefte moet doen. Een eerste levensbehoefte.  Mensen, zelfs als ze situaties hebben die sanitaire verlichtingen vereisen en die omwille van medische redenen of elke andere reden niet gevaccineerd kunnen of willen worden, mogen dus, zonder coronapas niet deelnemen aan het openbare sociale leven, zelfs niet op een terras.


De Jonge die in het laatste kamerdebat over corona-crisis zich in woorden de humaniteit zelve toonde,  blijkt gewoon en opnieuw, een wolf in schaapskleren te zijn. Was de man niet lid van het CDA? De partij die christelijke waarden, zoals  barmhartigheid, hoog in haar vaandel heeft staan? Mooie woorden van De Jonge, maar inhoudelijk is het een hork.

De voorwaarden die gesteld worden om als terrasbezoeker een WC te kunnen bezoeken zijn onmenselijk, hufterig en verdienen geen goed woord. Of is dat weer ingegeven door dat zootje “experts” van het Outbreak Management Team.  Mensen de  in een ivoren toren wonen ver verwijderd van de realiteit. Voor hen heb ik een nieuwe benaming. “De Uittellecuelen”. Het is het tegenovergestelde van een intellectueel. 

Een mogelijke definitie van een “Uittellectueel” ? Een persoon van wie ooit aangenomen werd dat hij/zij over de nodige hersenen beschikte, geacht werd deze te gebruiken, liefst in samenhang met andere toegepaste wetenschap en kennis, maar uiteindelijk disfunctioneert gelijk een autowrak.

Toilethygiëne bij het EG Esso tankstation langs de A13 richting Delft, Nederland
Foto: © Peter-Vincent Schuld


Meten met twee maten en dus terug naar de toiletten. Ik meen mij te herinneren dat er in Nederland weinig aandacht geschonken werd aan openbare toilethygiëne. Ik zit veel op de weg. Ik reed in maart van dit jaar op de A13 ter hoogte van Delft en moest een sanitaire stop maken bij een door EG uitgebaat Esso tankstation. Het was een smeerboel. Toen ik er wat van zei werd er verwezen naar de uitbaters van een hamburgerrestaurant in het gebouw. Het interesseerde ze geen moer. Anderhalve week later, zelfde tankstation, zelfde verhaal. Ronduit smerig. Corona-hygiëne, wetgeving? Nederland? Ik ben blij dat ik er weg ben.

Betaald toiletgebruik langs de snelweg op Aire de Berchem, Luxemburg
Foto: © Peter-Vincent Schuld


Neem dan Luxemburg. je betaalt wat voor je toiletbezoek, maar het is er brandschoon toen ik het aandeed. Ik sprak een schoonmaakster aan, die ondanks al het neerbuigend gedrag van de gemiddelde bezoeker de sanitaire ruimtes en omgeving optimaal schoon hield. Verrast door de aandacht die ze kreeg vertelde ze dat ze haar werk belangrijk vond voor het welzijn en de gezondheid van de mensen. Helaas kon er bij veel mensen geen bedankje af, terwijl toilethygiëne in deze tijden toch nog  belangrijker als anders is.

Indien we geen greep hadden gekregen op de corona-fascisten, had de burger nog steeds geen gebruik kunnen maken van de openbare weg. Op de foto, man met mondkapje op voorrangskruising in Dolores, Spanje
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Hoe lang blijft onze samenleving in Europa nog in de wurggreep van de overheid en het virus? Spanje, daar was de greep rigide, maar men wordt met de dag realistischer. Nachtleven komt op gang, terrassen zijn open en niks corona-pas. Laten we eerlijk zijn, de overheden hebben niet alleen Europa in de wurggreep. Overal is het openbaar bestuur een bende angst-psychopaten bij elkaar. Als je ziet dat iemand in Australië in bijzijn van zijn dochtertje in de boeien wordt geslagen wegens het niet dragen van een mondmasker dan fronsen mijn wenkbrauwen. Als ik zie dat een oudere vrouw door de politie wordt naar de grond gewerkt wordt en bovendien met twee flesjes traangas chemicaliën in haar gezicht gespoten krijgt, dan zijn dit echt walgelijke praktijken. Ik heb van jongs af aan geleerd dat proportionaliteit op nummer 1 komt. We hebben het hier niet te maken met zware criminelen of notoire relschoppers qua burgers, wel met criminele overheden.

Corona-vaccinatie locatie in Alkmaar, Nederland
Foto: © Jolanda Amoureus / Schuld

Op Facts Found hebben wij kort na de aanvang van de crisis onze koers verlegd naar het berichten en het delen van visies over andere aspecten van de corona-crisis, waaronder proportionaliteit en de economische gevolgen. We zijn altijd zeer kritisch gebleven op het gevoerde beleid en zeker waar dit het beperken van vrijheden van mensen aangaat.  Maar weet u wat zo moeilijk is? Een aanpak van een crisis laat zich het beste achteraf evalueren. Een langdurige crisis met langdurige vrijheidsbeperkende maatregelen moet voortdurend worden geëvalueerd terwijl je niet alle “constanten en variabelen kent”.  Maar de eerlijkheid gebiedt om te concluderen dat het noodzakelijk is, ter bewaring van de rechtsstaat en de controle op de politiek om blijvend en aanhoudend zeer kritische vraagtekens te plaatsen bij het overheidsbeleid, maar ook bij de rechtspraak .

De eerlijkheid vereist ook om vraagtekens te zetten bij de volgzame media die het woord van de overheid per definitie als enige waarheid verkondigen en in de stroom alleen maar zogeheten experts als Marc van Ranst , Ab Osterhaus, Marion Koopmans en Diederik Gommers aan het woord laten.

Twee oudere heren pakken met mondmasker iets te drinken op een beperkt terrasje in Orihuela, Spanje
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Al is een vermeende meerderheid van mening dat een bepaalde aanpak juist is, dan is het geen waarheid in de absolute zin van het woord dat het ook de enige waarheid is. Ik zie bevolkingen gemanipuleerd en geïndoctrineerd worden. Angst wordt aangepraat. Twee oudere heren pakken in het Spaanse Orihuela een terrasje met iets te drinken, maar zitten met hun mondmasker op.Is dat genieten van je oude dag? Leef je dan nog, of ben je bij leven al overleden?


Ik hoop dat de zopas opgerichte Europese Health Emergency Preparedness Response Authority afgekort HERA wat meer beschaafde omgangsvormen naar de Europese bevolking aan de dag gaat leggen.

De wetenschappers die de beeldbuis halen bedienen zich van een ongekende arrogantie en neerbuigend gedrag richting wetenschappers die andere visies zijn toegedaan. Andere wetenschappers krijgen de kans niet eens om hun bevindingen te delen. Afwijkende meningen zijn niet toegestaan. We zien het ook terug in het klimaatdebat. “Er is maar 1 absolute wetenschappelijke waarheid en die doctrine moet kosten wat het kost gevolgd worden”. Ik denk dat de dames en heren wetenschappers en politici zich wat minder arrogant dienen op te stellen. De pest is dat de betrokken lieden dat ook in het dagelijks leven blijken te doen.

Hotel Restaurant Klokkenhof in Brasschaat
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Net voordat Europa in de herfst van het vorig jaar voor de tweede keer op slot ging werden Ab Osterhaus en Marion Koopmans gesignaleerd door een getuige die we spraken in Hotel-Restaurant het Klokkenhof in het Belgische Brasschaat. Het leek hier niet om een romantisch etentje te gaan. Het gedrag van Ab Osterhaus en Marion Koopmans naar het personeel van het etablissement werd als hautain en onaangenaam omschreven. Als deze twee types in het dagelijkse leven al niet eens enige vorm van beschaving aan de dag kunnen leggen, wat verwachten wij dan van hun “expertise”?
Het hautain en  betweterig gedrag, onbegrip voor de psychische effecten van “deskundigen” zoals Marc van Ranst en andere figuren inbegrepen, heeft iets dystopisch. De controversiële viroloog en Belgisch kakelend pseudo-orakel Marc van Ranst begon parallel aan zijn virologische boodschap een politieke boodschap verkondigen vanuit zijn eigen extreemlinkse ideologie.  Maar die politieke boodschap sijpelde wel door in de politieke besluitvormingsorganen in België en Nederland. Alles gebaseerd op collectivisme.  Een drill die werd en wordt opgelegd zonder proportionele afweging, en dat aan de gehele bevolking. Ruimte voor het individu was en is er niet bij. Het leek wel of de communisten opeens de macht hadden gegrepen. Grote delen van Europa die van het ene moment op het andere moment veranderden in totalitaire staten.

De overheid meende ook al te moeten bepalen hoe we moesten lopen gedurende de corona-crisis zoals hier in Baarle-Nassau.
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Er bleek nog maar ruimte voor 1 medische benadering, geïnitieerd door de WHO, waarna deze naar believen werd geïnterpreteerd door de regelgevende instanties wereldwijd. Ruimte voor kritisch denken, anders denken, ruimte voor wetenschappelijk debat zowel, medisch, juridisch als bestuurskundig verdween. Zij die kanttekeningen plaatsten en nog plaatsen worden belachelijk gemaakt en weggezet als “wappies”. We konden ons de afgelopen tijd geen grotere inflatie voorstellen van de woorden “inclusiviteit”  en “diversiteit”, die normaliter te pas en te onpas worden geproclameerd. Als het er echt op aankomt ter bewaring van de democratische rechtsstaat, worden deze termen opeens vergeten. Hypocriet. Nu wordt tweedeling verkondigd als rechtvaardig maar met welk recht?

Dit gegeven doet ernstige vragen zetten bij de waardebepaling van de Europese democratische rechtsstaten waarin we leven. Objectief, en zonder ook maar een bepaalde kant te kiezen is in de debatten minimaal een enkel ding wel zeer gebleken. De inflatie van de democratische rechtsstaat vanaf het uitbreken van de corona-crisis nog nooit zo groot geweest sinds de Tweede Wereldoorlog.

Logo Youtube
© Alphabet

Sociale media werken hier hard aan mee door kritische content van hun platformen te verwijderen. Dit zelfs met akkoord van een Nederlandse rechter die YouTube gelijk gaf toen het beweringen vervat in filmpjes van Forum voor Democratie-voorzitter Thierry Baudet verwijderde.

Nu gaat het er niet om of de man zijn beweringen kloppen, het is immers een politicus, maar hij heeft het recht om zijn visie te delen met het publiek.

Wie zegt dat nader wetenschappelijk onderzoek Thierry Baudet niet alsnog gelijk geeft? Dan heeft de Staat der Nederlanden met haar derde pijler, middels de rechtspraak  in de Trias Politica, onrechtmatig iemand het zwijgen opgelegd.  Een afdoende mechanisme om rechterlijke dwalingen in hoogste instantie binnen het burgerlijk recht alsnog recht te zetten bestaat er niet en dat is een lacune in ons rechtssysteem.

Als we dat, hoe matig dit ook functioneert, zulks wel hebben in het strafrecht, dan dient dit zulks ter bewaring van de rechtsstaat ook te bestaan in het civiel recht, het fiscaal recht en het bestuursrecht.

We kunnen niet sec zonder verder onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek en daarop volgende kritische  wetenschappelijke debatten zomaar schreeuwen dat Baudet onzin verkondigde en met een vonnis goedkeuren dat hem het zwijgen wordt opgelegd.

Die weg volgen is zeer gevaarlijk, waarmee niet is gezegd dat Baudet nooit onzin verkondigt. Maar het is zijn grondrecht om te verkondigen wat hij wenst.  Die grondrechten worden nu met voeten getreden en dat kan en mag niet zonder gevolg blijven.

In de Europese Unie heb je het recht om te zeggen wat je denkt, al zeg je dat bloemen altijd van plastic gemaakt zouden zijn. Aan deze vrijheid torn je niet. Criminaliseer ik hiermee YouTube en de Nederlandse rechtspraak? Natuurlijk, wat dacht u?

Ja, er komt ontegenzeggelijk van alle kanten bergen met desinformatie en Fake News op ons af. Maar was dat ooit anders? Ja, het had andere vormen dan elektronisch en je moest er meer moeite voor doen, maar je kon de Jehova´`´´’ s getuigen altijd verwelkomen met een emmer wat over hun hoofd, dan wel een dicht knallende voordeur om maar een voorbeeld te geven.

Het enorm lage peil van algemene ontwikkeling van de mensen, ten gevolge van luiheid, desinteresse en bar slecht onderwijs voorzien van een een laag peil aan feitenkennis is ook niet behulpzaam.

Maar kijk uit! Onwelgevallig nieuws, gebracht door onderzoeksjournalisten wordt thans ook heel eenvoudig door de goegemeente en sociale media als Fake News bestempeld.

Wij brachten een verhaal over het feit dat er een staatje met sterftecijfers en het logo van de EU droeg, vals was en in elkaar geflanst was. We hadden een authenticiteitsonderzoek verricht en het Europees Medicijn Agentschap in Amsterdam om opheldering en commentaar gevraagd. Wij checkten tot de laatste letter of het bedoelde tabelletje echt was of niet.

Na onderzoek door ons bleek de tabel daadwerkelijk nep en zo brachten wij het nieuws en toch bestempelde de Facebook als “Fake News” en het stuk  werd in de ban gedaan en bestempeld als nepnieuws. Zotter kunnen wij het niet maken. Dus normale kwalitatieve onderzoeksjournalistiek, zoals ook door ons wordt verricht,  wordt beoordeeld door een paar bureau-sukkels en prutsers zonder kennis van zaken. Moeten die oordelen over wat echt en nep is terwijl wij op de redactie klauwen met tijd en geld steken in ons werk? Facebook heeft dus onzorgvuldig gehandeld en iets gedaan wat niet mag, zoiets heet een onrechtmatige daad.

Pan carte met Nee tegen gezondheid-dictatorschap
Foto: © Jan Schils


Maar laten we het eens hebben over de invoering van de corona-pas. Volstrekt in strijd met het gelijkheidsbeginsel. Demonstranten hebben naar mijn mening gelijk als zij stellen dat dit een vorm is van medische apartheid. Immers je moet handelingen verrichten die ingrijpen in de persoonlijke levenssfeer alvorens ergens lekker een hapje te kunnen gaan eten. +

We zagen TV-beelden in Frankrijk hoe de politie de terrassen afstruinden op jacht naar mensen zonder coronapas. Dat zijn geen zaken die in het Europa van vandaag  thuis horen. Dat mensen hier kwaad over worden en vergelijkingen trekken met de het nazisme is volstrekt begrijpelijk en, als we diep nadenken over de grond van de zaak ook ergens terecht. Immers je moet aan voorwaarden voldoen om aan het openbare leven deel te nemen. Het is onbegrijpelijk dat de parlementen in Nederland, België en elders toe hebben gestaan. Je hebt geen misdrijf begaan en als niet gevaccineerde moet je een ingrijpende handeling ondergaan om te bewijzen dat je niet iets hebt onder de leden. De bewijslast is dus omgekeerd.

Niet gevaccineerden worden door politiek en niet zelden het publiek gestigmatiseerd, gediscrimineerd en onder oneigenlijke druk gezet om maar toch een vaccinatie te nemen ondanks dat het zogenaamd vrijwillig is. Er is niets vrijwillig aan. Manipulatie en indoctrinatie. 

Maar overlijden mensen nog wel zo snel aan corona? De mortaliteit is een stuk minder. De vermeende wiskundige benadering van wetenschapsjournalist Diederik Jekel, die stelt dat er naarmate er meer infecties zijn er meer ziekenhuisbedden ter beschikking moeten zijn lijkt mij wat lam te gaan. Immers de kracht van het virus neemt af. Er zal wat volk ziek worden, er zal wat volk het ziekenhuis in moeten en er zal wat volk op de begraafplaats eindigen. Big deal? Nou nee!. Dat is het leven zoals het is.

Maar dan gaan we eens even naar de andere apenland, genaamd België. De Belgische premier De Croo stelt dat niemand. het recht heeft een ander in gevaar te brengen. Nou mijnheer de Croo, mag ik u er op wijzen dat u dit samen met uw marxistische minister van Volksgezondheid in vereniging met dat geval genaamd Van Ranst al tijden doet? Depressies en zelfmoorden onder jongeren nemen schrikbarend toe. Hun ouders, vrienden en familie zijn u dankbaar maar niet heus. Wat doet De Croo? Inderdaad een groep stigmatiseren en De Croo lokt geweld tegen mensen die niet gevaccineerd zijn uit. Dus wie brengt hier mensen in gevaar? De Croo, ga je mond spoelen en overweeg of je politiek bestaan nuttig is. Ik weet het antwoord al. Maar ik heb ook wat meer werkende hersenen dan De Croo.

Catalonië, Spanje. Het aantal zelfmoorden is met 200% gestegen. Waarom heeft Zweden geen strenge lockdown gehad? Juist omdat het donkere klimaat sowieso al zorgt voor een hoog aantal depressies en suïcides. Zou De Croo een gevaarlijke hersenkronkel of een grijze massa vretende worm onder zijn schedeldak hebben? “Ongevaccineerden zouden er de oorzaak van zijn dan een aantal coronaregels niet teruggebracht kunnen worden”, luidt het uit de kaken van De Croo. Man, houd je waffel. Je polariseert. Mensen hebben gewoon het grondrecht om een vaccin te weigeren, punt.

Als je de grondwettelijke regels wil slopen doe dat dan in een eigen denkbeeldig landje, maar grondrechten zijn niet onderhandelbaar. Die stel je normaal gezien niet eens in vraag. Redenen kunnen uiteenlopend zijn. Van geweten, tot medische redenen en dan is er nog een andere reden, een hele goede reden.

Schermafbeelding van het EMA. Het Vaxzevria-vaccin, voorheen Astra Zeneca heeft een voorwaardelijke toelating,
Bron: © EMA

Die reden wordt expliciet vermeld op de website van het Europees Medicijn Agentschap EMA in Amsterdam. Alle vaccins, voor zover je de vaccins zo kunt noemen zijn “conditioneel”, dus onder voorwaarden toegelaten omdat we het langetermijneffect niet kennen.

Schermafbeelding van het Mrna-vaccin van BioNtech (Pfizer), zelfde verhaal, onder voorwaarden toegelaten
Bron © EMA

Als ik mij goed heb laten informeren bevinden de serums zich pas in fase drie voordat ze eventueel in 2024 een definitieve goedkeuring krijgen. Dus mijnheer De Croo, je bent een ophitser en een manipulator. Je bent een nep-liberaal en een demagoog. Je bent zoals vele politici gewoon een vies mens. Steek dat maar in je zak. Als je proefkonijn wilt zijn, dan staat je dat vrij, maar niet gepromoot door de overheid. Het belang van de vrijheid gaat boven het belang van volksgezondheid. Vrijheid is een grondrecht,  gezondheid  is een levensrisico. Punt.


Oh ja dan hebben we nog die minister van Volksgezondheid Frank “Mao” Vandenbroucke. Weer een volstrekte joker. “VdB” werd door een anti-medische apartheid demonstranten onderschept na hun demonstratie tegen de VRT in Brussel, u weet wel die “Noord-Koreaanse staatsomroep”  aan de Reyerslaan. Cathelijne (volledige naam ter redactie bekend) is een van de mensen die het Belgische beleid kotsbeu is, verder denkt en op straat komt. Zij en haar mede-demonstranten hebben valabele argumenten die het aanhoren en op zijn minst het wegen en overwegen waard zijn. Sterker, ik denk zelfs dat ze gewoon gelijk hebben.


Het argument van de demonstranten is dat een substantieel aantal wetenschappers anders over corona, de genezing en de aanpak denkt.

Het wordt door Vandenbroucke als onzin weggewuifd terwijl het geen onzin is.

Het argument van de demonstranten dat ook gevaccineerden corona hebben opgelopen en in de ziekenhuizen liggen en dit onderbouwen met cijfers uit Israël wordt door Vandenbroucke ook afgedaan als praatjes voor de vaak.


Geen enkel argument is valabel voor Vandenbroucke en eindigt met de woorden dat de demonstranten in een droomwereld leven. Mogen we even aantekenen dat de marxistische heilstaat en het linkse sprookje waar Vandenbroucke zijn politieke kracht aan ontleent wat al meer dan een eeuw lang een droomwereld en een nachtmerrie tegelijkertijd is gebleken. Zij die anders dachten eindigden in een Siberisch strafkamp.

Ik zit ergens weer eens mijn oor te luisteren te leggen en gesprekken te voeren op een terrasje met wat Nederlanders en Vlamingen in het Spaanse Catral.


Ik hoor een discussie aan van mensen met uiteenlopende meningen, waarbij iemand die gevaccineerd is tegen Corona een teut opzet van heb-ik-jou-daar, een grote bek waar een viswijf zelfs een minderwaardigheidscomplex van krijgt.

Het mens in kwestie is gekleed in een geel gekleurd kanarie-vod. Haar kapsel ziet er uit alsof er tegelijkertijd een pot haargel en een föhn is haar kapsel is ontploft. Haar ogen staan in haar kop, alsof ze aan de speed, LSD, GHB, MDMA en de cocaïne tegelijk heeft gezeten. Al lurkend aan het wellicht zoveelste glas rode wijn heeft de hysterie meester van haar gemaakt. Haar vriendin schaamt zich voor het totaal onbeschoft gedrag van de betrokken dame, nou ja, dame.

Op een vriendelijke, beleefde manier probeer ik dit hysterisch gevalletje vrouwmens tot bedaren brengen dus proberen te vragen en te horen waarom deze hysterie is ontstaan.

Nou, dat zat er tegen bij het betrokken gleufdier. Als een sociopathisch wezen, begint ze met haar hoofd te draaien en nog meer psychiatrisch gedrag te vertonen. Ik ben de rustige amicale Spaanse en Portugese manier van met elkaar omgaan gewend en sta ietwat vermaakt perplex van zoveel neurotische ontploffingen in zo’n korte tijd.

Het is net een geplamuurde keeshond die zich een pitbull waant en geen tanden heeft.  Ik baal dat ik mijn sigaren niet bij me heb, want zo’n vermakelijk spektakel vraagt om een en ander te aanschouwen met een grijns en een lange sigaar tussen mijn tanden. Dit om vervolgens een trekje te nemen, ostentatief een lading sigarenrook uit te blazen en vervolgens met een smile te vragen “Gaat het nog mop?” “Wil je een pilletje of een spuitje?.” Ik voel me ver verheven boven boven dit onbeschaafd gedrocht. Verlept als een vergane graftak verlaat ze het terras in een staat waarin de meest hitsige vent haar nog links laat liggen.

Met conclusie:

Propaganda en manipulatie maken meer kapot dan je lief is.