De Avonddenkers: Een bom op terreurfabriek, Oztürk de Verschrikkelijke en een falend kabinet

0
973
Nederlandse F16's in Powidz, Polen Foto: © Peter-Vincent Schuld

Door Peter-Vincent Schuld

Wat gebeurt er alvorens Nederlandse F16’s de lucht in gaan om een doel te vernietigen? Juist, het verzamelen van inlichtingen en hard bewijs dat het gelegitimeerd maakt volgens de regels van het oorlogsrecht om het betrokken doel aan te vallen en te vernietigen.


Kunnen daarbij burgerdoden vallen? Ja dat kan.

Is dat intentioneel? Nee!

Het vergaren van inlichtingen om tot een hoge mate van zekerheid te komen dat het gerechtvaardigd is om het doel uit te schakelen is een complex proces.


Het is een combinatie van onder meer “sigint” = signal intelligence (satellietfoto’s, radio-, telefoon-, en dataverkeer aftappen, “humint” = human intelligence ( informanten, uithoren en verhoren) en “recon” = reconnaissance = verkenning. Militairen achter de vijandelijke linies die observeren en inlichtingen verzamelen.

Natuurlijk geeft Defensie niet prijs welke inlichtingenmiddelen in deze zijn ingezet. Als we het als redactie te weten zouden zijn gekomen op welke manieren de inlichtingen zouden zijn vergaard, zouden we dit niet met u als lezer delen. Puur en omwille van het feit dat wij geen veiligheidsoperaties en de daarmee samenhangende mensenlevens van “operatives” in gevaar willen brengen. 

Terreurbestrijding is geen “spelletje stratego”. Wij volgen het functioneren van de overheid kritisch, zeer kritisch, maar zaken betreffende de (inter)nationale veiligheid benaderen wij mij de grootst mogelijke zorgvuldigheid en terughoudendheid. Niemand die ons dat gevraagd of opgelegd heeft. Het is een eigen zelfstandige keuze die we aan onze gedragscode hebben gekoppeld.

Terug naar de feiten. Een Nederlandse F16 heeft een aanval met een precisiebom uitgevoerd op een locatie in Irak waarvan bekend was dat er geïmproviseerde explosieven voor terroristische doeleinden werden gefabriceerd. Deze geïmproviseerde explosieven hebben tot doel zoveel mogelijk dood en verderf te zaaien.

De bom leidde tot een massieve en ongekend felle explosie die groter was dan verwacht werd. Een indicatie dat er meer explosieven voor terroristische doeleinden aanwezig waren dan werd aangenomen.


Een kenmerk van terroristische organisaties in het Midden-Oosten zoals Hamas, is dat deze hun”high profile” locaties waar wapens, explosieven of communicatiemiddelen zijn ondergebracht, worden geplaatst in omgevingen waar burgers wonen, werken, verblijven of verzorgd worden zoals ziekenhuizen.


Zij doen dit in de wetenschap dat beschaafde militaire organisaties alles proberen te doen om burgerslachtoffers te vermijden en op die wijze te voorkomen dat ze aangevallen worden. Gebeurt dat toch, dan zit de hele internationale media er bovenop om enerzijds zo’n aanval te veroordelen en anderzijds onderzoeken af te dwingen of alles wel volgens de regels van het oorlogsrecht is verlopen.

Een aanval zorgt in meer of mindere mate altijd voor sympathie voor de terroristen of op zijn minst een antipathie tegen welke aanval dan ook.
Hiermee gijzelen terroristen de internationale rechtsorde en wanen zij zich vaak zo vrij als een vogel om hun misdadige praktijken te continueren.

De publieke opinie zorgt dan voor een hoop tegenkanting en dat speelt de terroristen weer in de kaart.  Dus ben je gedwongen de mogelijkheid dat er burgerslachtoffers vallen bij een dergelijke aanval voor lief te nemen en te accepteren.

Het is ook de macht van het getal dat zorgt voor commotie. 70 doden en een 100-tal gewonden lijkt veel, is ook veel, maar wat als de Nederlandse F16 het doelwit niet had aangevallen, en de IS-terroristen hun explosieve moordmechanismen in de strijd tot ontploffing hadden gebracht.


Opnieuw de kracht van de explosie in acht genomen, aldaar in Hawija, dan kan redelijkerwijs worden aangenomen dat bij het tot ontploffing brengen van deze geïmproviseerde explosieven een veelvoud van het huidig aantal omgekomen burgerslachtoffers het leven hadden gelaten.


Ja, er kan altijd wat fout gaan, een bom kan verkeerd vallen, ook een precisiebom. In deze is de bom volgens de thans bekende informatie niet verkeerd gevallen, de veroorzaakte explosie is alleen groter geweest met een grotere impact op burgerlevens dan was voorzien.


Wie is hier in deze de misdadiger? Nee, niet de F16-piloot, niet de defensiestaf, niet het operationeel commando, het zijn de terroristen die willens en wetens een fabriek voor bommen uitbaatten in een gebied waar ook burgers verbleven.

Naar mate er meer explosieven werden gefabriceerd en opgeslagen hebben zij willens en wetens het risico op een verhoogd aantal burgerslachtoffers en zulks willens en wetens aanvaard en bevorderd. Immers in het gedachtegoed van IS speelt het aardse mensenleven geen enkele rol en heeft geen enkele importantie.

Het is dat ook een gotspe dat Selçuk Oztürk van de Nederlandse islamo-maffiapartij Denk in de Tweede Kamer de aanval “moord” noemde waarop 600 militairen en veteranen tegen deze oproerkraaier aangifte deden.

Moord is een feit waarbij iemand intentioneel een ander zonder enige rechtvaardiging om het leven brengt. Punt! Is dat in deze het geval? Nee!


Waar is Oztürk dan mee bezig? Pure opruiing, het aanzetten middels uitlatingen tot geweld en opzettelijke destabilisatie van de samenleving. Ja, opruiing is ook strafbaar, maar zijn uitspraken geschiedde binnen een parlementair kader en derhalve toegestaan. Gelukkig was de gehele Tweede Kamer, en daadwerkelijk kamerbreed woest over de uitlatingen van deze politieke raddraaier.

U moet mij niet kwalijk nemen dat ik het hoofd van Oztürk het liefste zonder water en zeep geschoren zie worden en dat deze ophitser lopend of gestrekt buiten de Europese Unie wordt neergeflikkerd, desnoods gedropt door een F16.

Of hij het overleeft zal mij volstrekt, maar dan ook volstrekt een rotzorg zijn. Oztürk is politiek gevaarlijk afval waarbij ten tijde van oorlog, het oorlogsrecht in acht genomen en respecterende, elke vorm van onschadelijk maken gerechtvaardigd is.

Ik denk even aan de nadagen van mei 1945; Oztürk is van het type collaborateur, zo eentje die als een oorlog is afgelopen op een kar geladen wordt en met stokken, stenen, geweerkolven en gummiknuppels geslagen wordt door de boze burgerij tot zijn geest zegt “ik kap er mee, ik sterf” en er dus aan zijn overbodig leven een einde komt.


Er speelt nog een ander facet mee in de dwaasheid van Oztürk. Zijn uitlatingen horende leiden tot geen enkele andere conclusie dat Oztürk geen Nederlander is en nooit een echte Nederlander zal worden. Mocht dat wel zo zijn geweest dan had de man enig historisch besef gehad en kennis gehad van het volgende:


We keren terug naar 26 november 1944, 16.44 uur. Een zondagavond. Plaats van handeling is Gouda. Zo’n 14 geallieerde toestellen voeren een aanval uit op de spoorlijnen die de kaasstad met Rotterdam, Den Haag, Alphen a.d. Rijn, Utrecht en Amsterdam verbindt. Een gelegitimeerd doel voor de geallieerden om deze Spoorverbinding in handen van de nazi’s te bestoken en zo geschiedde.


Geleide of precisiebommen bestonden toen nog niet. In die tijd moest men het “accepteren en voor lief nemen” dat er burgerslachtoffers vielen onder de bevolking die bevrijd moest worden.

Per ongeluk vielen er bommen op het Sint Jozefpaviljoen, een ziekenhuis aan de Goudse Graaf Florisweg. Het ziekenhuis was opgevorderd door de nazi’s en diende als Kriegslazaret (hospitaal) voor Duitse soldaten. Nederlandse patiënten en oudere pensiongasten waren door de bezetter gesommeerd te vertrekken naar een onderkomen aan de Gouwe.

Het waren de verpleegsters, moeder-overste en de rector die achterbleven Onder meer 11 zusters-verpleegkundigen en leerling-verpleegkundigen , moeder-overste, de rector, de portier, de klusjesman, in totaal 17 Nederlanders vonden de dood. Of en hoeveel Duitse doden er zijn gevallen is niets bekend.  Door optreden van de geallieerden in hun strijd tegen de bezetting door Nazi-Duitsland zijn er burgerdoden gevallen.

Is dit dan ook moord? Als we de redenering van Oztürk zouden moeten volgen, zou dit wel het geval zijn, Maar deze redenering slaat kant noch wal en als een tang op (een Ottomaans) varken.

Het is erg genoeg dat er burgerslachtoffers in Gouda te betreuren waren, maar soms loopt het gewoon fout, dat is nu eenmaal een kenmerk van een oorlog en daarom dat we alles doen om dit soort van gewapende conflicten te voorkomen. Een oorlog heeft altijd “Shit happens-elementen”


Oztürk naait de zaak op. Trekt het gebeuren uit zijn verband en gaat voorbij aan een ander punt. Premier Rutte zegt zich niks te kunnen herinneren over de feiten, die wel bekend waren bij toenmalig minister Hennis, thans hoofddoekdragend VN-afgezant in Irak.


Dat er staatsgeheimen in relatie tot militaire operaties bestaan is niet meer dan normaal.Dat de kamer niet direct na een incident (vertrouwelijk) wordt ingelicht is ook normaal.Immers te veel pratende zeg maar kleppende mensen kunnen voor ernstige veiligheidsproblemen zorgen. Parlementariërs zijn ook geen heiligen.


Om kennis en wetenschap binnen een regering goed te kunnen verkrijgen en dragen dienen operaties zoals deze gevolgd te worden vanuit de “situation room” waar de bevoegde ministers, in deze de Minister van Defensie, de Minister van Algemene Zaken de facto de premier, de chef staf
eventueel aangevuld met andere relevante topambtenaren uit de veiligheidsketen (MIVD, NCTV) zitting nemen en de zaak van minuut tot minuut opvolgen tot de actie beëindigd is. Hierdoor kan er nimmer onduidelijkheid bestaan over de politieke verantwoordelijkheid.


En Oztürk? En nou wegwezen, opzouten met die man… DENK je wel.