De Avonddenkers: Een broodje Corona met Yoppie-saus. Over zin, waanzin en onzin

0
Genoeg van de mondkapjes, in de vuilnisbak ermee zoals hier in het Spaanse Catral Foto: © Peter-Vincent Schuld

door Peter-Vincent Schuld

Even oprecht menselijk. Het is nooit leuk, wat zeg ik, het is intens verdrietig als je een naaste verliest om welke reden dan ook. Hartverscheurend leed op microniveau. Relativerend, iemand anders in Verweggistan doet het niets als iemand in 30.000 kilometer verderop de zegen geeft. Geen familieband of vriendschap die (ooit) gedeeld werd.

“Fascistisch antifascisme” op een sticker onder de noemer “Hammertime Goodnght, White Pride”
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Dat gold alleen maar voor een zekere George Floyd die “politioneel werd opgeplooid” en waar heel de wereld over heen viel met alle hysterie van dien. Elk zinnig debat over zaken waar het werkelijk over zou moeten gaan in deze kwestie werd in de kiem gesmoord door neurotisch emotioneel gedrag met links en links vaak een vleugje “fascistisch anti-fascisme”. Als we iets kunnen missen als kiespijn waar het inhoudelijke debatten aangaan zijn het wel emoties. Dat heeft niets te maken met een gebrek aan empathie maar soms zijn emoties een pure obstakel. Of waren en zijn het frustrerende uitingen geweest en was het incident louter een aanleiding om stoom af te blazen op de corona-ketel? In de psychologie een bekend fenomeen.

Gerant begeleidt oudere cliënt een sterrenrestaurant in Brussel binnen dat na lang gesloten te zijn geweest voor de tweede dag weer open is.
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Ik zie gedurende deze corona-crisis ook hele mooie dingen. Een oudere man die door de gerant van een gerenommeerd restaurant in Brussel naar binnen werd geholpen op de tweede dag nadat in België de horeca weer open ging ontroerde mij zo dat ik er een beeld van maakte. Ja natuurlijk is er wat aan de hand. Maar overdrijf niet.

Welkom in de winkel maar wel afstand bewaren en een reeks van andere regels zoals hier bij de Carrefour Express in Kruibeke, België
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Maar ook de hele corona-hysterie is uitgelopen op angst, onverdraagzaamheid en iedereen die maar denkt politieagentje te kunnen spelen. Agressie in supermarkten, ladingen regels vooraleer je een winkel binnen kan. Welkom, maar wel 1,5 meter afstand bewaren. Het kan niet op.Plaats van handeling: La Jonquera aan de Spaans-Franse grens, Spaans grondgebied. De bediende/verkoopster in een tankstation staat hysterisch en agressief mensen te manen om afstand van elkaar en van haar te houden. Geen hond die ooit meer zal weerkeren naar dat GALP-tankstation.

Corona-campage van de overheid in het straatbeeld van Brussel-Schaarbeek, België
Foto: © Peter-Vincent Schuld


Toen de corona-crisis uitbrak had je, eenvoudig uitgelegd, een aantal bloedgroepen in de samenleving. Echte crisismanagers, pseudo-intellectuele ramptoeristen, opportunisten en jankbakken. Het is evident dat bij de aanvang van een beheersing van een crisis fouten worden gemaakt. Zeker als je niet of slecht voorbereid bent. Daarover heb ik het met u al vele malen over gehad.

Heeft het dragen van een mondkapje zonder dat er mensen in de buurt zijn op dat moment, op die plaats, om precies te zijn voor de deur van een bakkerij in het Waalse Bande, België echt zin of is het een exponent van de angst-samenleving?
Foto: © Peter-Vincent Schuld

In alle emotionaliteit X een brok slachtoffergedrag + een factor verzuring en dat X angst, vermenigvuldigd met een aantal opcentiemen worden noodkreten geroepen om vervolgens met maatregelen die schijnveiligheid inhouden, beantwoord te worden.


Gisteren kwamen de Belgische Minister van Binnenlandse Zaken De Crem en de Nederlandse minister van Justitie Grapperhaus in de enclavegmeentes Baarle-Bassau- Baarle-Hertog bijeen. Waarbij België c.q. Vlaanderen moest toegeven dat het sluiten van de grenzen met Nederland, en zeker de wijze waarop dit plaatsvond achteraf bezien geen juiste is geweest.

Mc Drive terug open na lockdown in België ter hoogte van Ruisbroek. De economie heeft onherstelbaar zwaar geleden.
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Hallo juristen en advocaten. Tijd voor forse schadeclaims richten het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de Belgische Staat. Uit eigen ervaring uit enig verleden meld ik u, als je ze maar lang genoeg juridisch het bloed onder de nagels vandaan haalt, betalen ze wel. De Staat denkt de burgers vaak te kunnen etteren, maar daar zijn u en ik, als het nodig en juridisch gerechtvaardigd is, veel beter in.


De Corona- crisis heeft laten zien dat de overheid een machtig apparaat is. Je moet een olifantenhuid, een engelengeduld en een dosis lef en brutaliteit hebben om de staat op haar plaats te zetten als het nodig is.

Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen corona : Mondkapje en tuinhandscheoenen zoals hier bij de Carrefour Market in Rupelmonde, België
Foto: © Peter-Vincent Schuld


In Nederland is het verboden om “medische” mondkapjes te dragen op de plaatsen waar u mondkapjes moet dragen, zoals het openbaar vervoer.  Met welke rechtsgrond kan een burger het recht ontzegd worden om zich te beschermen met persoonlijke beschermingsmiddelen? Hier wordt het falen van de overheid op straffe van een boete op het bordje van de burger gelegd. Had de overheid maar moeten zorgen voor afdoende beschermingsmiddelen op voorraad. Ik vrees dat dit verhaal geen stand houdt als het ter zitting wordt gebracht voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg.

Afstandssamenleving in België op een grasveld op het Luxemburgplein nabij het Europees Parlement
Foto: © Peter-Vincent Schuld


Boetes hier, boetes daar. Gevangenisstraffen die door Belgische politierechters worden opgelegd. Het criminaliseren van tijdelijk normafwijkend gedrag. “De overheid vraagt u iets, daar heeft u aan te voldoen”, ik citeer een Belgische politierechter. Nou, dat valt nog te bezien of je daar altijd aan dient te voldoen. Kunnen de noodwetten en de speciale bevoegdheden wel door de juridische beugel? Maar je hebt lagere rechters en hogere rechters. Misschien geldt dat soms ook voor de kwaliteit van rechtspraak in de hiërarchie van diezelfde rechtspraak.

Nederlandse minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge in de straten van centrum Den Haag in gesprek met schoolkinderen
Foto: © Peter-Vincent Schuld

De voorgestelde Corona-wet van electoraal opportunist de Nederlandse CDA-minister van volksgezondheid Hugo de Jonge werd gereduceerd tot biomassa door rechters en andere deskundigen in het juridisch veld. Het huidig systeem van noodverordeningen door de voorzitters van de Nederlandse veiligheidsregio’s (allemaal burgemeesters) is juridisch ook brandhout want ze zijn bedoeld vals maatregelen voor een korte termijn.

Een zo goed als verlaten boulevard in het Spaanse Orihuela Costa, tijdens het hoogseizoen, 14 juli 2020
Foto: © Peter-Vincent Schuld

We zijn in Europa echt de weg kwijt. Toeristen met mondkapjes, verlaten Spaanse kustgebieden bij avond in het hoogseizoen. Lockdowns en angst zijn samen zijn een moord op de economie gebleken. Geen doodslag, moord!

Voor wat? Voor wie? Het heeft naar mijn mening geen enkele zin, anders dan een gevoel van schijnveiligheid. Zit je samen met je partner of in je eentje op een bankje, 30 meter van andere mensen verwijderden dan ben je opeens strafbaar omdat je geen mondkapje draagt. We stellen wel erg makkelijk allerlei zaken strafbaar.

Mondkapjes overal, zoals hier op de markt op het Luxemburgplein in Brussel, België
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Hoe snel kun je op een dictatoriale wijze hele volkeren onderdrukken. Er gaat ooit een punt komen, als de gemiddelde burger tot het besef komt dat deze willens en wetens wordt onderdrukt door virologen en ander niet-democratisch verkozen “voor-het-zeggen-hebbers”dat de burger verhaal gaat halen begrijpelijk en ook nog eens terecht.

In veel autonome Spaanse autonome regio’s wordt u in de open lucht gedwongen, dus verplicht mondkapjes te dragen, al heeft u voldoende afstand van een ander! Gek geworden? De angst regeert.


Neem nou de deelregering van Catalonië. Die legde een beperkte lockdown op aan een gebied in en rond Lleida. Eigenhandig. Op vordering van het Openbaar Ministerie verbood de rechter de lokale lockdown omdat deze alleen door de Spaanse nationale regering onder een noodtoestand kan worden ingesteld. Premier van Catalonië meldde dat hij de uitspraak van de rechter naast zich neer gaat leggen. Misschien toch tijd dat de Spanjaarden Catalonië toch weer eens onder nationaal bestuur zetten? Wie had het over het respecteren van bepaalde rechten? Inderdaad de Catalanen….. voor zolang het ze goed uitkwam.

Met of zonder mondkapje ons misschien toch eens achter de oren krabben. over alles wat er gaande is? Deze foto werd genomen op de markt op het Luxemburgplein in Brussel, België Foto: © Peter-Vincent Schuld


Deze tijden zijn gevaarlijk. Het risico op potentaten is enorm. Zie de Belgische viroloog en politiek activist Marc van Ranst. Het gevaar van andere gekken idem. Ik heb de beelden nog eens uitgebreid en integraal bekeken van de demonstraties tegen de de vrijheidsbeperkende maatregelen op het Malieveld in Den Haag. In mijn ogen hadden deze demonstraties gewoon doorgang moeten vinden. De burgemeester van Den Haag had deze moeten faciliteren.  De “geknipte shots” die we op de journaals en nieuwszenders in binnen en buitenland zagen gaven een vertekend beeld. De politie vroeg, formeel vorderde, tot 30 keer om te vertrekken. Dan wordt hen ook geen andere keus gelaten dan om in te grijpen. Daarnaast zagen zij zich geconfronteerd met een aantal hooligans en asocialen onder de demonstranten. Of het politieoptreden in deze volledig goed en vlekkeloos is gelopen? Ook daar heb ik wat vraagtekens bij, maar ik kan er wel begrip voor opbrengen. Maar het is een verschrikkelijk scenario waarmee zowel politie als demonstranten geconfronteerd werden. Nederlanders zijn niet gewend aan vrijheidsbeperkingen en dat moeten we vooral zo houden.

Openbare toiletten langs de Duitse Autobahn richting Rostock, geen desinfectiemiddel te bekennen
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Oh ja, hygiëne. Ik ben de eerste die een voorstander is van hygiëne. Ik bevind mij op de Duitse autobahn richting Rostock en mijn blaas staat op klappen. Ik zoek en vind een toilet langs de weg. Feit 1: Op metaal zou het corona-virus langer blijven zitten. Toiletdeuren van de openbare toiletten zijn van metaal. Binnen is het een smerige bende.

Smering toilet gedurende de corona-crisis langs de Duitse autobahn richting Rostock
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Overal in heel Europa is er desinfectiemiddel te vinden. Waar niet? Juist op de plek waar het bij uitstek nodig is, de openbare toiletten. Ben ik blij dat we het aan boord hebben. Falende overheid die de autosnelwegen beheert? Antwoord is ja! Burgers maar overal bekeuringen voor geven en overheden die zich overal onderuit kunnen wurmen? Ja, eveneens een feit. Hoe we dit noemen? Onbehoorlijk bestuur!

Hoe kunnen we het vertrouwen tussen overheid en burger weer herstellen? U kunt hem graag mogen of niet, maar wat betreft de crisisaanpak moet ik de Nederlandse premier Mark Rutte toch een ruime voldoende geven, bezien in het licht van de interne coalitiedruk en internationale pressie.

Met mondkapje op de fiets (bijna een symbolische vermenging van belangen, met op de achtergrond een deel van het gebouw van de Europese Raad, in Brussel, België waar komende vrijdag en waarschijnlijk zaterdag de EU staats- en regeringeleiders het weer met elkaar oneens zullen blijven over het herstelpakket
Foto: © Peter-Vincent Schuld


Nu heeft Rutte aangekondigd zijn poot stijf te houden waar het gaat om het Europese herstelfonds gedurende de Europese top komende vrijdag en zaterdag in Brussel. Zeer waarschijnlijk dat er geen overeenstemming wordt bereikt. Dat we bevriende landen in nood helpen, daar is echt wel wat voor te zeggen. Ik zal de eerste zijn om voor te stemmen om de helpende hand uit te steken. Maar daar mogen voorwaarden aan verbonden worden. Voorwaarden die uiteindelijk ook in het voordeel zijn van de burgers in de betrokken landen. Minder bureaucratie, werk maken van de digitaliseringsafspraken die in Europa zijn gemaakt. Snijden in logge en geldverslindende overheidsapparaten met vaak nul komma nul meerwaarde anders dan een kunstmatig werkverschaffingsinstituut.

Belastingverhoging op diesel om de kosten van de corona-crisis te kunnen dekken? Of is dit gewoon een leugentje om de Green Deal van Europees Commissaris Frans Timmermans ideologisch te kunnen financieren? Op de foto: Repsol Tankstation in Torrevieja, Spanje
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Voor Spanje? Wel alles eindeloos op slot houden om enkele mensen te beschermen, de belangen van de economie grotendeels negerend en tegelijkertijd van andere Europese landen een blanco cheque verlangen en dus andere landen verantwoordelijk houden voor het eigen falen en handelen? Socialisme avant la lettre. Lenin zou bij leven er een spontane ejaculatie van krijgen. Ik zag weer een nieuwsbericht voorbij komen. De Spaanse socialistische premier Sanchez wil de belastingen verhogen om de kosten van de corona-crisis te betalen. Ik had niet anders verwacht. Hij wil onder meer de prijs van diesel en benzine gelijk gelijk trekken door fiscale maatregelen. Was dit geen gedachte die eigenlijk komt uit de socialistische hoed van de “Heilige Klimaatvader” Frans Timmermans, alias “Paus Climatus de Eerste in de mystiek van het wonder van de Green Deal?” Hoe liegen we de bevolking voor? Socialisme en communisme zijn en blijven gevaarlijke ziektes die alleen met “antisocialistica” de politieke equivalent van antibiotica, bestreden kunnen worden.

Zoals ik altijd zeg “Liever dood (al dan niet door corona) dan rood”.