De Avonddenkers: Europa hobbelt van crisis naar crisis. Wat is wijsheid?

0
Busje met opschrift "Wisdom is better than silver and gold" gefotografeerd in Dutch Quarter, SInt Maarten Foto: © Peter-Vincent Schuld

door Peter.Vincent Schuld en Christel Dubos

Op een of andere manier denken we als mens alles in de hand te kunnen hebben of te kunnen krijgen. Zeker in Europa hebben we daar een handje van. Ver verwijderd van de wetten van de natuur.We maken het allemaal verschrikkelijk complex.

Cosmetische oplossing van problemen, het verdoezelen

Vrouw krijgt behandeling met fillers in schoonheidskliiek in Lissabon, Portugal
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Betrekkelijk kleine problemen worden cosmetisch opgelost. We denken, spreekwoordelijk, in de samenleving fillers of botox te kunnen spuiten en daarmee is het probleem voor het zicht verholpen. Helpt het niet? Dan nog maar eens een cosmetische ingreep, en nog eentje, en nog eentje. Oeps, dat pakte dus verkeerd uit. Wat nu? De bevolking keert zich en hoe moet de overheid hier zich nu uitwerken zonder gezichtsverlies? Oud kantonrechter en huidig televisierechter Mr. Frank Visser gaf de overheid er stevig van langs tijdens een telefonisch gesprek met omroep WNL. “Nederlanders zien dat de overheid aan alle kanten faalt”. Taboeloos roept hij op om alle problemen in Nederland taboeloos te bespreken en Mr. Visser spreekt heldere taal als hij refereert dat het een opeenstapeling van zaken waarover ontevredenheid bestaat en trekt een vergelijking met de Franse Revolutie van 1847 die weliswaar in tegenstelling tot andere Europese landen destijds goeddeels aan Nederland voorbij is getrokken. Maar de kans op escalatie is groter dan ooit en als die vlam in de pan schiet…..

En wat dan met de Europese Unie?

Het instituut Europese Unie wordt misbruikt door politici, maar ook ambtenaren voor eigen agenda’s Op de foto, bewegwijzering naar de Europese instellingen in Brussel, België
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Langzaam aan worden we verstikt.  We gaan weer schuldigen aanwijzen. Maar vergeten na te denken of de mensen of instituties naar wie de de vinger wijzen wel oorzakelijk het probleem zijn. De jaren 30 van de vorige eeuw lijken weer volop te zijn aangebroken. Tja, de geschiedenis is net een cirkel, alles herhaalt zich. Vaak wordt de vinger naar de Europese Unie gewezen, maar wij komen tot de conclusie dat niet het instituut Europese Unie faalt, maar wordt misbruikt door politici die daar huns dansjes doen al dan niet met andere of misschien verborgen agenda’s. Onderschat ook niet de macht van de ambtenarij op nationaal en Europees niveau. We zien helaas vaak genoeg dat er een staat binnen de staat wordt gevormd door ambtelijke organisaties. Terug op hun plaats schoppen is geboden. Ambtenaren hebben zich niet te mengen in politiek beleid en moeten gewoon doen waarvoor ze zijn ingehuurd, namelijk dienstbaar zijn aan de bevolking. Doen ze dat niet, en vormen ze hun eigen “clubje” en dienen ze andere belangen, vervrvolgens rest er niets anders dan van het “toneel” verwijderd te worden. Zo nodig “manu militari”.

Herdenkingsmonument Eerste Wereldoorlog in Diksmuide, België
Foto: © Peter-Vincent Schuld


Laten we gewoon eerlijk zijn. De generaties van nu die in het openbaar bestuur zetelen hebben de verschrikkingen van het begin van de vorige eeuw niet meegemaakt. Geen Eerste Wereldoorlog, geen interbellum (de periode tussen beide wereldoorlogen in), en geen Tweede Wereldoorlog. De meeste mensen onder ons hebben sowieso nooit een stap in oorlogsgebied gezet. Eigenlijk zou het goed zijn als iedere burger die nooit een oorlog van dichtbij heeft meegemaakt, zelf eens 5 dagen de kogels en raketten moet zien te ontwijken. Dat zal deze leren om met grote woorden over oorlogen te spreken. Voor alle duidelijkheid, wij zijngeen pacifisten en ben zeker niet tegen gewapend ingrijpen als de omstandigheden erom vragen, maar het moet wel een laatste en noodzakelijk middel zijn.

Vertrouwen in de mensheid tot beneden 0 gedaald, geef ons de dieren maar

Straathondje in het (op het moment van opname nog niet) door oorlog geteisterde Odessa, Oekraïne. Op de mensheid hoeft het arme dier niet te rekenen.
Foto: © Peter-Vincent Schuld


Het vertrouwen in de goedheid van de mensheid is bij ons, auteurs van dit verhaal volstrekt zoek, weg, pleite en wij vrezen dat deze voorlopig ook niet meer terugkomt. Niks puurheid. Als je de mens kent ga je van dieren houden. En toch, toch zijn wij er voor de mensen die wel redelijk kunnen nadenken of een greintje redelijkheid in zich hebben. Als journalist probeer je het heden uit te leggen, maar wel met de geschiedenis in de hand. Wel vertellen over verbanden, zaken die zich herhalen.

Stadsmuur te Zutphen, Nederland
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Wij hebben de geschiedenis niet uitgevonden, wij leefden niet eens in ver vervlogen tijden. Wij kunnen alleen maar vertellen hoe het ooit was en wat er toen speelde en nagaan of er parallellen zijn met het heden. Waarom hebben we bijvoorbeeld in Nederland versterkte forten, stadsmuren en kastelen? Omdat het in die tijden pais en vree was? Nee, dus.

Jezelf in een wielklem zetten

Wielklem op wiel van auto langs de snelweg AP7, Spanje
Foto: © Peter-Vincent Schuld


Johnny Leeghoofd en Marina Droogdoos zitten in hun sociale woningen zich te ergeren aan van alles en nog wat. Ze hebben overal een mening over. Ze kijken graag naar soaps en sport. Hebben geen zin om de encyclopedie er nog eens op na te slaan om kennis op te doen. Ze lijken hun denken wel in een wielklem te hebben gezet. Ze kijken wel op hun mobieltje en denken daar de waarheid te kunnen vinden. Een poot buiten de kroeg in Almere of Benidorm hebben ze nog nooit gezet. Met een paar zoekopdrachten op Google krijgen ze resultaten te pakken. Maar beseffen ze dat de treffers op hun zoekopdrachten het gevolg is van slim “SEO-werk” zodat de informatie bovenaan in Google verschijnt en dus voor het grijpen ligt? Zijn het wel de feiten die ze online aantreffen. Zonder dat ze het zelf beseffen worden ze vaak gemanipuleerd van a tot z. Dan nog volhouden dat ze geen schapen zijn. Nee, dat zijn ze ook niet altijd …. in bepaalde gevallen, maar in andere gevallen weer wel.

Lange Jan

Lange Jan, ook gekend onder het sprookje van Langnek in de Efteling, Kaatsheuvel, Nederland
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Er is geen politieke of maatschappelijke beweging die het absolute gelijk aan haar kant heeft staan. Er is geen leider of staatshoofd met een absoluut gelijk.Maar hoe ontmaskeren we het uitgeschreeuwde valselijk absoluut gelijk? Dat begin met alles in vraag te stellen tot en met uw eigen bestaan op deze aarde en ons eigen denken.Waarom vinden we iets?  Beseffen dat u en ik eigenlijk niks weten. Door ons lot en ons bestaan niet te koppelen aan een verantwoordelijkheid die een zeker godsbeeld voor deze aarde zou dragen.Het enige sprookje waar we iets aan hebben is dat van Langnek ook wel Lange Jan geheten, metaforisch bedoeld om je nek uit te steken en tot ver om je heen te kijken. Alleen deze metafoor gaat onderuit want Langnek blijft op dezelfde plaats en reist niet. Duikt niet in boeken, zoekt geen verklaringen voor de dingen die hij met uitgestoken nek ziet.

Wij worden doodziek en zelfs verbaal grimmig als een verhaal bij ons, dat in alle onafhankelijkheid en op basis van waarheidsvinding en dus op basis van is feiten gemaakt, afgedaan wordt als propaganda. Altijd zonder dat er ook maar een enkel argument aan wordt toegevoegd. Als er 1 club geen propaganda bedrijft dan zijn wij het wel.  Wij stellen alles, maar dan ook alles in vraag. Maar formuleren ook antwoorden als we objectieve elementen vinden die niet voor meerdere uitlegvatbaar zijn. Nogmaals, wijzelf inbegrepen, hebben de geschiedenis niet uitgevonden. Maar de mensheid zet graag de geschiedenis naar zijn hand tot en met de ontkenning van de Holocaust. Hoe ziek kan je dan zijn?

Overlijden professor Cassiman

Professor Jean-Jacques Cassiman, een van de belangrijkste Europese wetenschappers op het gebied van DNA en menselijke genetica, gefotografeerd tijdens zijn werkzaam leven op de Universiteit van Leuven, België
Foto: © Peter-Vincent Schuld


Op 5 augustus jl. is er iemand overleden die zich niet liet leiden door emoties maar door pure en zuivere wetenschap. Zijn naam was Jean-Jacques Cassiman. Zeg maar professor DNA of professor in de menselijke genetica, emeritus professor. Hij was geboren te Brussel, en deed zijn opleiding tot arts aan de Universiteit van Leuven, ging verder aan de befaamde Stanford Universiteit. Trad op als getuige-deskundige in tal van rechtszaken waarin DNA een rol speelde.DNA liegt niet. DNA haalt ons eigen vermeende superioriteitsdenken glashard op basis van genetische feiten onderuit.

Professor Jean-Jacques Cassiman tijdens zijn werkzaam leven aan de Universiteit van Leuven, België
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Genetica legt onze menselijke zwakheden bloot. Meer vertelt ook geschiedenis. Via isotopen-onderzoek kan vastgesteld worden waar geografisch je historische roots liggen. De man stond letterlijk op tegen kanker, een ziekte waaraan hij uiteindelijk afgelopen vrijdag op 79-jarige leeftijd aan zou bezwijken in. De man kon niet tegen onrecht. Cassiman had onbedoeld een leidende rol in de juiste beschrijving van de geschiedenis in Europa. Hij bevestigde dat een hartje dat in een Franse basiliek bewaard werd, inderdaad afkomstig was van de koningszoon
Lodewijk XVII afkomstig was en dat 2 figuren die pretendeerden  afstammeling te zijn van de Bourbons gewoon er fiks naast zaten. Cassiman had de charme en het intellect om de Fransen tot medewerking te bewegen. Alleen een DNA-onderzoek op de stoffelijke resten van Napoleon, om de authenticiteit aan te tonen van de overblijfselen stokte door een notoir NON van de Franse autoriteiten. Op basis van wijsheid schreef Cassiman mee aan de geschiedenis van Europa. Wijsheid is een synergie van opgedane en toegepaste kennis en kunde. Feiten velen geen vrije interpretatie.

U gaat echt de tol betalen indien u dom wilt blijven

Tolpoort na het verlaten van de snelweg bij Perpignan, Frankrijk
Foto: © Peter-Vincent Schuld

In spreekwoordelijke zin heeft elk feit in de verre of recente geschiedenis een mate van van authenticiteit met een eigen even zo spreekwoordelijk DNA. Niets is aan elkaar gelijk. Er zijn altijd variabelen, eigenheden en eigenaardigheden. Hier moet ook de politici binnen de Europese Unie voor uitkijken. Een maatregel die voor Spanje werkt, hoeft niet per definitie voor Nederland of Vlaanderen te werken en vice versa. Die balans moet beter worden gemaakt. Verschillende culturen en opvattingen hoeven niet te leiden tot gewapende conflicten zoals dat voor het bestaan van de Europese Unie het geval was. De balans hierin te vinden is een bittere noodzaak.We vinden in elkaars landen liefdes of vinden sporen van afkomst in ons eigen DNA.  De rigide collectivistisch ingegeven regeldrang van de maakbare samenleving zal moeten plaats maken voor een doordacht en gebalanceerd Europees vrijdenken dat begint met het centraal stellen van het belang, dus de vrijheid, het welzijn en de veiligheid van de burger in Europa. Europa zit veel complexer ineen dan de meeste mensen u willen laten geloven. Van u, met uw eigen kwaliteiten en kennis op uw vakgebied, kan niet verwacht worden dat u alles weet, alles kent en dus alles kunt verklaren. Vraag aan ons als journalisten geen bouwkundig en mathematisch onderbouwd rapport te maken of een tandartspraktijk te runnen. Wij hebben voor onze missie andere kennisgebieden eigen gemaakt in de wetenschap verkerende dat er nog zoveel te leren valt zodat we blijven kritische vragen kunnen stellen. Als wij allemaal niet willen leren ontdekken en geen nieuwe en onweerlegbare feiten willen leren kennen, als we niet open staan gaan we daar een tol voor betalen. Het levenslicht komt op rood te staan. De vraag is of u wel in staat bent om die tol te betalen. Maar u kon het voorafgaandelijk hebben geweten. Ignorantie is geen excuus.

Zoals begrijpelijk en terecht de fik gestoken wordt in boeken als Mein Kampf, zal Das Kapital van Karl Marx ook aan de “vlammen van de boekcrematie” moeten gaan geloven. Dogma’s opwerpen om zondebokken te vinden, we doen het al sinds mensenheugenis. Lager kunnen we niet zakken. We hebben al genoeg manipulators gehad die zorgden voor moord en doodslag.

Wat is wijsheid?

Leren, nog eens diep nadenken, verder leren en dan handelen.