De Avonddenkers: Het moment dat het Capitool werd VERTRUMPELD en CNN op een journalistiek onverantwoorde wijze verslag deed

0
813
Screenshot van de live uitzending van CNN rond de "vertrumpeling" van het Capitool, hier door de NOS aangeduid als bestorming Beeld: © CNN/NOS

door Peter-Vincent Schuld

De hele wereld weet intussen dat het Capitool, waar het  Amerikaanse parlement zetelt werd “overtrumpeld” door aanhangers van scheidend president Donald Trump. Ik gebruik expres het zelf bedachte woord “vertrumpeld” omdat alle classificaties die aan de gebeurtenissen gegeven worden een toch wat andere lading mee kregen dan de beelden feitelijk lieten zien. Het meest wrange beeld dat mij voor ogen is gebleven is dat van een vrouw die klaarblijkelijk getroffen is door projectielen uit een vuurwapen en nu volgens onbevestigde berichten is overleden. Hoe triest.

CNN sprak over een “siege” dat zoveel als een belegering betekent. Was daar sprake van? Nee, niet echt. “Een aanval op de democratie” betitelde CNN de actie van de betogers. En ruwe en grove verstoring van een democratisch proces zou een betere omschrijving zijn geweest. Een “vertrumpeling“.

Via de NOS werden de beelden van CNN inclusief commentaren uitgezonden. Zoals vaak bij nieuwszenders viel het mij op dat aanhoudend dezelfde beelden werden getoond. Je zag dus geen ontwikkeling van de “escalatie” en waar het naartoe leidde, maar een gesloten cirkel van dezelfde impressies. Daarmee heeft CNN de ontwikkeling van de gebeurtenissen niet getoond op de wijze die van een nieuwszender zoals CNN verwacht mag worden.

Nu mag je van aftredend president Trump vinden wat je wilt, je mag vragen stellen over de wijze waarop de machtsoverdracht thans plaatsvindt richting het moment van inauguratie van de gekozen president Biden. Het is volstrekt terecht dat die vragen gesteld worden. Immers kritische journalistiek stelt vragen en die kunnen voor iedere betrokkene van welk pluimage dan ook “onwelgevallig zijn”. Maar het moet wel gaan “without prejudice” dus zonder vooroordeel.

De commentatoren van CNN waaronder een man van Afro-Amerikaanse afkomst, ik ken hem niet dus het zal zeker geen “hot shot” zijn, vroeg zich af of er niet direct en harder was opgetreden al het Afro-Amerikaanse demonstranten van de Black Lives Matter beweging  of moslims zouden zijn geweest. De man kreeg ruimschoots de tijd om zijn tirade te herhalen. Een volstrekte insinuatie zonder welke grond dan ook.

Vanavond moet ik helaas de finale conclusie trekken dat CNN geen objectieve nieuwszender is. Daarmee zeg ik niet dat ik een Trump-aanhanger ben, maar ik kijk naar de feiten en naar wat ik zie.
Al weken lang wordt er in Washington gedemonstreerd door Amerikaanse kiezers vóór Trump en tegen de verkiezingsuitslag.

Dat is hun democratisch recht zoals dat is vastgelegd in de Amerikaanse grondwet. Dat Donald Trump een wel zeer eigenaardige manier van regeren er op nahoudt kan ook niet worden ontkend. Maar door de corona-crisis zijn er een aantal belangrijke wapenfeiten die bevorderend zijn geweest voor de wereldvrede, totaal onderbelicht gebleven, met name dat Trump het voor elkaar heeft gekregen dat Israël en een aantal Arabische landen elkaar niet meer beschouwen als eerstelijns vijanden. Dit hele proces en de consequenties voor de wereld is gewoon amper of niet voor het voetlicht gebracht. Dit na decennia in een situatie van “koude oorlog” in de “Oriënt” te hebben verkeerd. De Palestijnse kweste was niet meer dan een Arabisch excuus om de animositeit met Israël in stand te houden, feitelijk interesseerde het de Arabische landen geen moer.


Dat de onderbelichting van deze belangrijke gebeurtenis door de andere media door Trump wordt gehekeld, tja, daar heeft Trump gewoon een punt. Dat Trump nooit eerlijk behandeld is geweest is door CNN is eveneens een feit. Oorzaak en gevolg. Natuurlijk is het volstrekt onverstandig en een president van de VS onwaardig om dan maar als tegenreactie ook een hoop discutabele claims en berichten de wereld in te helpen. Je moet in deze zaak als een soort van rechter boven de partijen hangen en vervolgens naar eer en geweten een oordeel vellen. Je hoeft geen voor- of tegenstander van iemand te zijn om te kunnen vaststellen of er een eerlijke behandeling heeft plaatsgevonden.”Vrouwe Justitia” draagt geen blinddoek omdat ze dat wel kinky vindt.

Vanaf het moment dat Trump zich verkiesbaar stelde is er een grote polarisatie ontstaan onder het Amerikaanse electoraat. De nipte overwinning van Biden op Trump maakt het wantrouwen van het Trump-kamp alleen maar groter. “Dit kan toch niet waar zijn?” was de veelgehoorde mening van de gemiddelde Trumpaanhanger. “Gaan we weer het moeras in met de Democraten”. Tja, het zij zo, de kiezer heeft gesproken en ik heb geen enkel juridisch of feitelijk houvast om de verkiezingsuitslag formeel in twijfel te trekken.


Maar de haat tussen de Trump-aanhangers en de tegenstanders is groot. De haat tegen de federale overheid was vaak al groot. Al ver voordat Donald Trump het presidentieel podium betrad. Ja het is een feit dat de diverse federale overheidsagentschappen, inlichtingendiensten en politiediensten elkaar tegenwerken met kosten lastens de Amerikaanse belastingbetaler. Ja het is een feit dat de bureaucratie in de VS een ongewenst grote vorm heeft.

Die haat van een groot deel van de Amerikaanse kiezers heeft zich vandaag 6 januari vertaald naar de actie waarbij het Capitool “vertrumpeld” werd.

Zijn er massale vernielingen aangericht? Voor zover als ik op de beelden kon waarnemen was dat niet het geval op het inbeuken van een paar ramen na.

Is de vergaderzaal en het meubilair vernield? Nee! Is de “rotonde” dus de inkomhal met allerlei kunstvoorwerpen en standbeelden vernield? Nee!

Was er een getrek en geduw tussen politie en demonstranten? Ja, die was er.

Zaten er heethoofden tussen de demonstranten? Ja, die waren er.


Er was een demonstrant die plaats nam in de zetel van de voorzitter van de vergadering. Geen vernieling te bespeuren.

Er was een man die binnengetreden was in het kantoor van voorzitter Nancy Pelosi. Vernielingen aangericht? Nee. Alleen een tekst op een dossier geschreven waarop stond dat Trump-aanhangers niet zouden opgeven.


Dus was er sprake van binnentreden in groep met enige druk? Ja.

Werden er massale vernielingen aangericht en auto’s in de brand gestoken? Nee. Was er een massale politiemacht aanwezig? Nee.


Maar als u goed op de beelden had gelet dan waren er demonstranten die vuurwapens droegen en kogelvrije vesten. In de wetenschap dat zowel politie als demonstranten vuurwapens droegen, is de “vertrumpeling” van het Capitool het relatief gezien vreedzaam verlopen.

Is het een wijze actie geweest? Nee.


Is het een unieke en trieste situatie? Ja

Is het acceptabel gelet op de grondwettelijke werking van het Amerikaanse politieke systeem? Nee!


Maar op CNN werden de demonstranten gekwalificeerd als “domestic terrorists”. Ik heb demonstranten onwettig zien binnendringen, maar geen daad van terreur waargenomen.

CNN-verslaggever Wolf Blitzer gaf zijn mening over hoe en wat de ordediensten zouden moeten doen qua aanhoudingen en gaf zijn opinie over strafvorderlijke aspecten. Maar daar gaat meneer Wolf Blitzer niet over, maar een rechter. Verslaggever, houd u bij uw taak en dat is verslaggeving doen.

Maar dit is geen verslaggeving, dit was een “live emotie-uitzending ” waarbij CNN zich kroonde met het eigen morele gelijk.

Ja de orde moest worden hersteld om het democratisch proces inzake de grondwettelijk vastgelegd procedure van  vaststelling van de volgende president van de VS  te voltooien. Dat kan uiteraard niet geschieden in een sfeer van chaos en bezetting.


De politie trad redelijk terughoudend op. Immers ook de politie weet dat de demonstranten uitgerust kunnen zijn met vuurwapens en voor je het weet heb je een wederzijds bloedbad. Na verloop van tijd stond de politie ook rustig op de trappen van het Capitool en werd zij niet meer belaagd.

Escalatie uit hoofde van de politie bij ingrijpen zou sowieso voor een golf van geweld door het hele land hebben gezorgd met zeer waarschijnlijk een verlies van de nodige mensenlevens. Dan moet je keuzes maken over hoe escalatie terug te dringen en de situatie te beheersen. Dat heeft de politie van het Capitool verhoudingsgewijs goed gedaan met bijstand van andere politiekorpsen. 

Maar de beschrijving die CNN gaf aan de situatie was absoluut niet overeenkomstig de feiten De demonstranten betraden rustig de vergaderzaal, zonder de afzettingen te vernielen en men was over het algemeen niet op knokken uit, wel op het maken van een politiek statement.

Veel demonstranten keerden weer even zo rustig over de zandpaden in de parken weer naar elders. De live stream van CNN, die 1 op 1 door de NOS werd overgenomen, daar valt zeer veel op af te dingen. Wat mij betreft heeft CNN vandaag het laatste beetje krediet verspeeld als betrouwbaar en feitelijk nieuwskanaal. CNN, waar ik vroeger als beginnend (foto)journalist zo tegenop keek. Het leven in de VS zoals het op het moment is, maar niet zoals CNN het heeft gebracht.