De Avonddenkers: Het Mondkapjes-tribunaal en de overeenkomst tussen hoofddoeken en mondkapjes

0
2127
Wat hebben het verplicht dragen van hoofddoeken en het verplicht dragen van mondkapjes met elkaar gemeen? Op de foto Moslima's met hoofddoek en mondkapje in Callosa de Segura, Spanje Foto: © Peter-Vincent Schuld

door Peter-Vincent Schuld

Al dagen zat ik te broeden op een verhaal over die verdomde mondkapjes en andere wantoestanden rond de vermeende corona-preventie. Ik heb op zijn minst 8 versies de prullenmand in gesmeten. Redenen? Vlag dekte de lading niet, niet de juiste toon kunnen vinden en ga zo maar door.

Het is zeker niet zo dat ik het coronavirus niet serieus neem. Maar elk antwoord op elk probleem dient een juridische correcte grondslag te kennen.

Als ik een inbreker op heterdaad betrap mag ik hem, indien nodig met proportioneel geweld stoppen, aanhouden en overdragen aan de politie ex. art. 53 Nederlands Wetboek van Strafvordering. Buitenproportioneel geweld wordt bestraft.

Net als de burger heeft ook de overheid zich aan wetten en verdragen te houden en zich zeer terughoudend op te stellen in het opzoeken van de grenzen van wetgeving en verdragen. Overschrijden van deze grenzen is in deze specifieke situatie al helemaal uit den boze.

België, maatregelen en mondkapjes

Helaas zien we, met thans de mondkapjes als leidend voorwerp en de mens als lijdend voorwerp, dat overheden menen fundamentele grenzen te kunnen en te mogen overschrijden. Ik zie veel mensen die zichzelf, al dan niet op de eigen borst kloppend, neerzetten als “crisismanager”. Een crisismanager denkt snel, analyseert snel, neemt eventueel gecalculeerde risico’s maar houdt zich wel aan de regels van het spel zoals de proportionaliteit.

Man met mondkapje in Brussel-Schaarbeek, België
Foto: © Peter-Vincent Schuld

De provinciegouverneur van Antwerpen, de 51-jarigen christen-democraat Cathy Berx pretendeert die “crisismanager” te zijn maar is het absoluut niet omdat ze maatregelen neemt zoals een avondklok die zich niet verhouden tot de ernst van de problematiek. Bovendien zet zij personele resources verkeerd in.

Nederland

Opeens kwam afgelopen zaterdagmorgen mijn gewaardeerde collega, de onvolprezen RTL-columnist en politiek journalist Jos Heymans  met een alleraardigste column aanzetten over die godvergeten mondkapjes. De linkse burgemeesters van Rotterdam Ahmed Aboutaleb (PvdA) en Femke Halsema (Groen Links) hebben een mondkapjesplicht uitgevaardigd voor hun gemeente. De wat meer helder denkende burgemeesters, over het algemeen ter rechterzijde van het politieke firmament, peinzen er niet over.

Juridisch

Dus we kennen dus in Nederland rechtsongelijkheid. De situatie in Amsterdam in substantieel niet veel anders als Den Haag. Is dit niet in strijd met de grondwet waarin mensen in gelijke gevallen, gelijk behandeld dienen te worden?


Voor een maatregel die zo ingrijpend is  voor de persoonlijke levenssfeer komt in mijn ogen het recht aan burgemeesters nimmer toe om zulke maatregelen op te leggen. Opnieuw gaan de burgemeesters annex voorzitters van de veiligheidsregio’s zwaar over de grens. 

Intussen zijn er al heel wat eminente juristen waaronder professoren opgestaan die stellen dat de plicht tot het dragen van een mondkapje in strijd is met de grondwet. Ik treed hen daarin bij en vraag mij zelfs af of het niet in strijd is met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Islamitische vrouw gebruikt hoofddoek als mondkapje in Brussel-Schaarbeek, België als mondkapje
Foto: © Peter-Vincent Schuld


In tegenstelling tot wat de titel doet vermoeden, ik houd wel van verrassingen, is dit geen verhaal om vrouwen van islamitische huize voor zot te zetten. Ik vind het al erg genoeg dat ze geloven in een sprookje waaraan een draagplicht verbonden is. Ik heb het met deze vrouwen te doen.


Nu raken we wel de kern

Er is geen enkel rationeel element, behalve in de ogen van mentaal gestoorde godsdienstwaanzinnigen, om van overheidswege het dragen van een hoofddoek te verplichten.

Dus steek ik naar hen die mij willen verplichten om een mondkapje te dragen ook mijn twee middelvingers op.

Ook Luxemburg was in de ban van de plicht tot het dragen van een mondkapje zoals hierbij een tankstation in Schengen
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Immers er is geen enkel onomstotelijk wetenschappelijk bewijs dat mondkapjes die voorhanden zijn voor niet-medici, een absoluut beschermingsmiddel is tegen het verspreiden dan wel het jezelf beschermen tegen het corona-virus in de open lucht.

De overheid kent haar plaats niet

Los van het feit dat geen enkele overheid zich te bemoeien heeft  met mijn persoonlijke levenssfeer heb je ook een eigen verantwoordelijkheid. Behoor je tot een risicogroep en je hebt angst voor besmetting?  Blijf lekker binnen.

Komen we op het volgende punt aan. In hoeverre handelt een overheid rechtmatig door een verplichting tot het dragen van een mondmasker op te leggen, als er geen onomstotelijk wetenschappelijk bewijs bestaat tot het nut. Wij mensen zijn geen bezit van de staat.

Bouwvakker aan het werk met mondkapje in Luxemburg stad
Foto: © Peter-Vincent Schuld

De facto worden over heel Europa er talloze boetes uitgeschreven door politieagenten en opsporingsambtenaren voor iets waarvan tot op heden aangenomen mag worden dat het schijnveiligheid is.


Bovendien is het uiterst ongezond om niet vrijelijk te kunnen in- en uitademen.

In Spanje hoeven mensen met long- of ademhalingsproblemen geen mondkapje te dragen. Op de foto: een zuurstofmeter, een inhaler voor astma-patiënten en een mondkapje
Foto: © Christel Dubos / Schuld

Spanje

Nu woon ik in een land waar het verplicht is om een mondkapje te dragen. Ik woon immers in Zuid-Europa zoals alom geweten. De Spanjaarden worstelen met hoge temperaturen, iets waar u volgende week ook mee te maken krijgt en de Spanjaarden zijn slim en redelijk geweest diverse groepen vrij te stellen te worden van het dragen van een mondkapje. Astma-patiënten, COPD-patiënten, mensen met andere aandoeningen zoals angststoornissen zijn vrijgesteld van het dragen van een mondkapje. Wat ben ik blij dat de artsen mij sinds jaar en dag allerhande inhalers voorschrijven en mijn longen wat naar de filistijnen zijn. Ik hoef dat kreng niet te dragen. Sterker zelfs, toen een veiligheidsbeambte in een winkel mij attendeerde op het niet dragen van een mondmasker en ik hem vriendelijk attendeerde op het feit dat mijn inhalers niet voor de lol zijn voorgeschreven bood de man zijn uitgebreide excuses aan. Ook dat is Spanje!

Hoef je van een sommige BOA’s (Buitengewoon opsporingsambtenaar in NL) met een intellectuele ontwikkeling van een neanderthaler niet te verwachten. Maar de eerlijkheid gebiedt dat het hier slechts een deeltje betreft. Het geweld tegen BOA’s in ronduit onacceptabel.

Mensen met mondkapje in Temse, België
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Het links collectivistisch interventionisme en mijn dagdroom

Heb ik daar de Nederlandse of Belgische autoriteiten over gehoord? Welnee. Heil aan het links interventionistisch collectivisme. Misschien tijd voor een mondkapjestribunaal in Den Haag. Stad van diverse internationale gerechtshoven en tribunalen. Stiekem fantaseer ik hoe de onder meer Belgische premier Wilmes, gezondheidsminister Maggie de Block  en Viroloog Marc “Raspoetin” Van Ranst opgepakt worden en per helikopter worden overgevlogen worden naar Rotterdam-The Hague Airport waarna het drietal onder zware bewaking en met gillende sirenes naar de Scheveningse Strafgevangenis wordt overgebracht. Zal ze leren. In mijn beleving is er ook nog plaats voor Aboutaleb en Halsema. Veel plezier in de cellen waar ooit Karadzic en Milosevic verbleven.

Gebrek aan historisch bewustzijn inzake vrijheid

De pest van vandaag is dat vrijwel niemand van de bestuurlijke generatie van nu de Tweede Wereldoorlog heeft meegemaakt. Niet weten wat het is om te worden beperkt in je vrijheid. Ik ben in mijn jeugdjaren opgevoed met de verhalen over de oorlog. Iets wat ook maar op enige wijze riekt naar een totalitair regime wekt bij mij aan hartgrondige afkeer en een walging op. Om over de graad van boosheid nog maar te zwijgen.

Jongeren met mondkapje in Luxemburg Stad
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Hoe is ons huidig rechtssysteem met inbegrip van de grondwet tot stand gekomen? Welk leed is er letterlijk geleden moeten worden om tot fundamentele waarborgen van de vrijheid van de mens te komen. De huidige generatie leden van het openbaar bestuur kennen het alleen vanuit de boekjes. Je moet het zelf meegemaakt te hebben, of de emoties gevoeld hebben van hen die het meegemaakt hebben.

Politieagenten onder stress

Maar ook politieagenten staan onder druk en stress. Het geeft geen enkele pas om een agent die je aanspreekt en naar je pas vraagt, om deze vervolgens weigeren te geven om de agent nadien uit te maken voor “nazi” of voor fascist zoals vorige week in Roeselare geschiedde. De verdachte man die weigerde een mondkapje te dragen had eerst al een aantal stadswachten uitgescholden. Het kwam de verdachte op wat pepperspray en een mep te staan. Het lijkt wat buitenproportioneel. Misschien zelfs onprofessioneel. Misschien ook wel onrechtmatig. Maar ook agenten zijn mensen die emoties kennen. Wie weet heeft de agent wel een naaste verloren aan dat verdomde virus? Wie weet of de betrokken agent in Roeselare familie heeft die het slachtoffer werd van fascisten en nazi’s gedurende de oorlog?

Even kalm blijven met uw oordelen. Laten we vooral het openbaar bestuur het vuur aan de schenen (blijven) leggen.

Echtpaar met mondkapje op parkeerplaats in het noorden van de Valenciaanse regio, Spanje Foto: © Peter-Vincent Schuld

De nog niet vergeten dictaturen in Spanje en Portugal plus de angst onder de bevolking voor repressie

Ik keer nog maar eens weer naar de straten van het Spaanse Albatera van waaruit ik menig reportage heb gemaakt over hoe de Spanjaarden omgingen met deze verschrikkelijke tragedie. Maar heiligt elk middel het doel? Het is een existentiële vraag. Ik loop over de Avenida de la Libertad (Avenue van de Vrijheid) ik voel me een trotse wandelaar in een land dat tot midden jaren 70 van de vorige eeuw onder dictator Franco leed.

Avenida de la Libertad in Albatera, Spanje
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Veel Spanjaarden zijn de repressie van de inmiddels hervormde Guardia Civil niet vergeten. Binnen de Guardia Civil bestaan er ook diverse bloedgroepen met betrekking tot de handhaving van wetten en de bescherming van het land.

Persoonlijk heb ik tot de dag van vandaag weer hele goede ervaringen met de Guardia. Zeker toen ik ooit als vrijwillig brandweerman tijdens een bosbrand gewond raakte. Hun eerste zorgen hebben erger voorkomen en de warmte waarmee ze destijds te hulp schoten zal ik nooit meer vergeten. De ambulance waarin ik lag werd begeleid door twee stevig lawaai makende en scheurende politievoertuigen om mij zo snel mogelijk naar de spoedeisende hulp te brengen. Het is geen zwart-wit verhaal. Nogmaals: Eerlijk blijven!!

Maar bij veel Spanjaarden zit de angst voor de repressie er gewoon nog steeds in.

Dus een deel van de Spaanse bevolking volgt de richtlijnen van de overheid op omdat ze bang zijn voor de repressie. Een ander deel veegt zijn gat af met de regels omdat ze de overheid sowieso niet vertrouwen, dan wel wars zijn van van al dan niet vermeend fascistoïde gedrag of gewoon zoals een het een echte Spanjaard betaamt gewoon lak heeft aan de overheid omdat tal van leden van het bestuurlijk en ambtelijk apparaat ook lak hebben aan de burgers zoals de Spanjaarden dit zowat dagelijks proclameren.

Je krijgt wat je geeft. Voor Portugal geldt  hetzelfde. Ook zij zijn de repressie onder de dictators Salazar en Caetano niet vergeten.

Veel leden van diverse politiekorpsen zijn het ook niet vergeten en draaien gevoeglijk hun hoofd om of patrouilleren op plaatsen waar geen mens komt. Je mag en kan Spanje en Portugal niet vergelijken met België of Nederland.

Conclusie

Links ontmoet de fascistoïde dictatuur en ze blijken het goed met elkaar te kunnen vinden in het beheersen en controleren van de bevolking. Politiek gezien deugen ze allebei niet.

Viva La Libertad