De Avonddenkers: Het virologisch extremisme

0
Corona-preventie-slogan in Luxemburg "Safety is the new chic". In het verhaal leest u meer Foto: © Peter-Vincent Schuld

door Peter-Vincent Schuld

Vooraleer met dit stuk aan te vangen gebiedt de eerlijkheid mij u te melden dat mijn karakter nogal wat eigenzinnig is, bij tijd en wijlen recalcitrant en dat reclame en propaganda niet aan mij besteed zijn. Probeer mij vooral ook niet te manipuleren want dan reageer ik contrair. Einde waarschuwing.

Journalist en auteur van deze column Peter-Vincent Schuld is helemaal klaar met de angstsamenleving, virale virologen en betuttelende politici
Foto: Christel Dubos / Schuld

In Nederland is de hel uitgebarsten. Er vindt een ware slag plaats tussen het Outbreak Management Team en het kabinet enerzijds en provincie Overijssel anderzijds. Overijssel zegt “We gaan open” het is economisch niet verantwoordelijk om de zaak op slot te houden. Handel en cultuur lijden.

Ook het Kasteel Warmelo in Diepenheim Overijssel, Nederland.met museumfunctie is nu op slot.
Foto: © Peter-Vincent Schuld

De op autisten gelijkende virologen en andere lockdown-fetisjisten lijken dus het verre nakijken te krijgen. Het type wetenschappers dat nu toe grotendeels het beleid bepaalde in Europa, kan niet tegen weerwoord of afbraak van hun theoretische modellen. In hun ongelijk toegeven zijn ze al helemaal slecht Ik heb het genoegen u met een grijns mee te delen dat ik al menig professor in de diverse takken van de wetenschap inhoudelijk heb afgeserveerd omdat hun argumenten geen steek hielden. Tja, wie was de gebeten hond, de vuile rat en de kwaaie pier? Yoohoo, it was me :-). Maar denk maar niet dat ik er een nacht van wakker lig.

Angst is ook een virus

Gasten in een restaurant zitten aan tafel met een mondmasker in Luxemburg stad
Foto: Christel Dubos / Schuld

We zijn in Luxemburg. Overal in hotels, bars en restaurants check-apps voor coronapassen. In restaurants zitten de gasten soms zelfs met mondmasker aan tafel. Dit is niet meer gezond en neigt naar psychotisch en angst gerelateerd neurotisch gedrag. Luxemburg heeft haar eigen slogan bedacht om mensen in de coronalijn te krijgen. De slogan “Safety is the new chic” zien we overal terug bij de ingang van hotels en restaurants. Het irriteert mij mateloos. Er wordt een nieuwe sociale etiquette opgelegd. Een nieuwe moraliteit of noem het een geconditioneerde schijn-zedelijkheid. Voortgekomen uit bevindingen van virologen die zijn overgenomen door de Luxemburgse overheid. Ruimte voor objectieve toetsing op redelijkheid billijkheid en wenselijkheid is er niet. Het maakte me baldadig en ik heb zin om de paaltjes met die propagandabordjes overal omver te trappen. Maar ik heb hier mijn werk te doen, dus professioneel blijven. in hart en ziel blijf ik die kwajongen. Het angstvirus is alom aanwezig.

Schreeuwende virologen en academisch venijn

Terwijl in België de controversiële viroloog Marc van Ranst op dit moment een aardig toontje lager zingt blijven andere virologen elkaar overstemmen. Van Ranst stelt, zoals te verwachten was, dat corona aan het muteren is naar een gewone griep Andere virologen blijven doemscenario’s de wereld in helpen en zaaien angst, paniek en verdeeldheid. Wat is hier aan de hand?

Virtueel vergaderen zoal hier door de voorzitter van de Europese Raad Charles Michel met de overige Europese Staats- en regeringsleiders in Brussel
Foto: © Europese Unie

Het lijkt te gaan om wie het hardste kan schreeuwen en de meest drastische maatregelen kan bedenken. Probeert u het zich even in te beelden: U heeft een groot beeldscherm voor zich. Dit beeldscherm is onderverdeeld in vakjes zoals u dat terugziet als mensen met elkaar virtueel vergaderen. In elk vakje ziet u een viroloog terug die met de huidige stand van zaken zijn of haar mening verkondigt. Ze overstemmen elkaar. Academische ego’s zwellen gelijk een lijk dat dagen in het water ligt. Onderlinge haat en nijd, het is de academische wereld niet vreemd. Wanneer ze een platform krijgen zijn er veel academici die het niet nalaten om hun eigen absolute gelijk te profileren en zulks met “inmaken” van de ander en dit zonder een reglement van orde zoals een parlement dat kent.

Wapenschild op het Kasteel Kiasz Walbrzych, Polen: In vroeger tijden gedroegen edellieden zich niet altijd even nobel zoals blijkt uit de verslagen over de Poolse landdagen
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Een verbale slachtpartij onder “geleerden” waarvan de graad der beschaving vaak ver te zoeken is, vormt niets vreemds in de wetenschap. Onze Nederlandse taal kent een uitdrukking voor een chaotische vergadering en die luidt “Het lijkt wel een Poolse landdag”. Het Genootschap Onze Taal omschrijft het op haar website als volgt “De uitdrukking gaat terug op landelijke vergaderingen die vroeger in Polen werden gehouden. Deze landdagen (aanvankelijk ‘rijksdagen’ genoemd) stonden erom bekend dat ze erg rommelig verliepen. Soms waren er zelfs schietpartijen. Zo maakte het jaarboek Hollandsche Mercurius in 1669 melding van een incident tijdens zo’n landdag, waarbij halfdronken edellieden “3. a 4. geringe Lieden uyt dartelheyt schooten”. Ze schoten dus zomaar, moedwillig (“uyt dartelheyt”) drie of vier gewone burgers neer. Mede door dit soort voorvallen kwamen een Poolse rijksdag en een Poolse landdag in gebruik als figuurlijke aanduidingen voor (grote) bijeenkomsten met veel rumoer.”

Blijf in je hok, sorry, blijf op je universiteit

Vrije universiteit van Amsterdam, Nederland : Wetenschappers velen vaak geen wetenschappelijk debat en zijn met regelmaat niet tot compromissen bereid, bron van academische haat en nijd dien we ook terugzien gedurende de coronacrisis
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Door het streven naar het absolute gelijk en niet open staan voor een debat zijn wetenschappers bij uitstek niet geschikt om politiek te bedrijven .In de politiek zijn overleg, strategisch denken en luisteren naar een ander zijn mening noodzakelijk voor goed staatsmanschap. Uitzondering zijn zij die onderlegd zijn in de rechtswetenschappen en internationale betrekkingen. De wereld van al dan niet zelfbenoemde experts is thans een atonale kakofonie waar geen touw meer aan vast te knopen is. Het klakkeloos propageren van het inperken van fundamentele grondrechten, iets wat thans gebeurt, vindt niet plaats omdat een viroloog of een arts een ongelofelijk ontwikkeld brein heeft op het gebied van de rechtswetenschappen en de rechtsfilosofie.

Belgische socialisten opteren voor staatsterreur door vaccinatiedwang

De Belgische socialisten maken het met hun vaccinatieplicht nog bonter. Op de foto de aanwezigheid van Belgische socialisten in Mortsel, België
Foto: © Peter-Vincent Schuld

De Belgische minister van volksgezondheid Frank Vandenbroucke is gekend om zijn lobby om tot vaccinatiedwang over te gaan. De voorzitter van de Belgische socialisten (de partij Vooruit) Conner Rousseau wil vaccinatie eveneens verplichten via een omweg (middels het coronacertificaat). Zij tarten hier de grondslagen der beschaving. Los van het feit dat het gerechtvaardigd is om te stellen dat het lichaam onaantastbaar is, is er gewoon weinig meer aan de hand dan een stevig griepje. Door in dit stadium, tegen beter weten in vast te houden aan de overtuiging tot het invoeren van een vaccinatieplicht, overwegende de fundamentele mensenrechten is de enige conclusie die in mij ogen past: Het is jammer dat de moeders van beide politici hun afspraak gemist hebben bij de abortuskliniek, kort na de conceptie van Vandenbroucke en Rousseau. Deze twee lieden zijn een schande voor de Europese beschaving.

Europese fundamentele mensenrechten

Logo van het EU Agentschap voor fundamentele rechten, gevestigd in Wenen, Oostenrijk Beeld: © Europese Commissie

Waar we zouden mogen verwachten dat er op Europees niveau zelfstandig en onafhankelijk nagedacht wordt over het beleid in de diverse lidstaten met inbegrip van de proclamaties door virologische en medische experts is niets minder waar. Alle maatregelen toetsen of deze in lijn of in de geest zijn met het unierecht en de waarden en grondrechten van burgers binnen de Europese unie, vindt niet plaats en het blijft het oorverdovend stil. Dit terwijl de EU een agentschap heeft genaamd EU Agency for Fundamental Rights dat juist nu bij uitstek de organisatie vormt om een wakend oog te houden en eventuele misstanden aan de kaak te stellen. Het agentschap is gevestigd te Wenen en wij hadden een bezoekje in de planning om aldaar eens een paar kritische vragen te gaan stellen. De voorbije feestdagen en werk- en tijdsdruk ontnamen ons deze mogelijkheid. Bij dit soort soort zaken wil ik mensen graag face to face en dus recht in de ogen kijken en hun lichaamstaal observeren. Geen behoefte aan videoverbindingen.

Geen Europese protocollen ter bewaring van de integriteit van cijfers

Logo van het Europees centrum voor ziekte preventie en beheersing
Beeld: © Europese Commissie

Evenzeer hebben wij een bezoekje in de planning aan het European Centre for Disease Prevention and Control, zegt maar het Europese RIVM in Stockholm, Zweden. Ook voor hen hebben wij een serie kritische vragen. Maar wat in het vat zit verzuurt niet. Vast staat dat er grote verschillen in opvattingen zijn over de situatie in de diverse Europese lidstaten en dat de rechtszekerheid voor de burger op dit moment beneden 0 ligt. Die opvattingen komen door een soort van “Babylonische interpretatieverwarring” maal de gebrekkige integriteit van cijfers vanuit de lidstaten en de deelregeringen in sommige lidstaten. Dat de cijfers inzake besmettingen, ziekenhuisopnames en overlijdens niet voor 100% genuanceerd en dus onbetrouwbaar zijn in intussen een hard feit geworden. Er zijn geen afdwingbare Europese protocollen die de integriteit van cijfers konden en kunnen waarborgen. Een reden te meer om in ieder geval een deel van de gezondheidszorg een Europese bevoegdheid te laten worden. Als we het hebben over de rechtsstaat in Europa moeten we ook kunnen afgaan op toetsbare cijfers en feiten op elk primair vlak. Zij die tegen de Europese Unie ageren en blijven ageren, ageren , zoals nu tegen hun eigen individuele belangen. Alleen begrijpen de agerende mensen dat vaak niet. Andere media zullen u dat niet vertellen bij gebrek aan competentie, wil en intelligentie. Wij leggen u dat in onze verhalen wel uit aan de hand van niet voor meerdere uitleg vatbare feiten.

Nederlandse vlag achter de Europese vlag, gefotografeerd in Torrevieja, Spanje
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Nu virologen en adviseurs van de regeringen van de lidstaten naar believen overal maar wat scanderen wordt het tijd om daar eens zeer kritisch naar te kijken. Om te beginnen bij het OMT, het Nederlandse Outbreak Management Team waarvan intussen duidelijk is geworden dat zij geen rekening houdt met het feit dat Nederland geen eiland is, maar gewoon een “provincielandje” in de Europese Unie. Daar kunt u iets van vinden, maar het is wel de realiteit. Anders zouden gedurende de lockdown in Nederland mensen niet massaal naar België getrokken zijn.

Burger is meer Europeaan dan hij of zij beseft

In doen en laten is de burger veel meer Europeaan dan dat de burger vaak zelf wil toegeven. maar zolang je het mechanisme niet uitlegt dat wat de burger doet bij de gratie van een Europese realiteit is, zal deze het niet begrijpen. Op de collega’ s van andere media hoeft u niet te rekenen. Bij ons hoort het gewoon, in alle onafhankelijkheid, tot onze journalistieke missie en taakstelling.

Het Nederlandse Outbreak Management Team op de autopsietafel

De ruimte met bagagekluizen op de luchthaven van Schiphol , Nederland in 1991
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Tijd om het Nederlandse Outbreak Management Team spreekwoordelijk op de snijtafel te leggen en een autopsie uit te voeren. De patiënt OMT is in deze niet overleden maar ligt op de tafel gelijk een slapende reiziger, iets wat ooit kon op de luchthaven van Schiphol voordat de extreme beveiliging in werking trad. Alleen al de tegenstrijdige adviezen inzake het dragen van de mondmaskers zijn discutabel. Dit afgezien van de wenselijkheid in relatie tot het inademen van eigen afvalstoffen en problemen die mensen met astma, bronchitis en COPD ondervinden. Het doet ernstige vraagtekens oproepen.

Vaccinatiepaspoort Koninkrijk der Nederlanden
Foto: © Peter-Vincent Schuld

1)  Het Nederlandse Outbreak Management Team (OMT) wenst voor een langere lockdown in Nederland te gaan. Dit in het licht bezien dat voortschrijdend inzicht, ook de Spanjaarden inmiddels zover hebben gebracht om corona in de huidige vorm als een normale griep te beschouwen met relatief milde klachten en een laag sterfte cijfer.

Pontwachter met mondkapje op de GVB veerpont in IJmuiden
Foto: © Peter-Vincent Schuld


2) Het Nederlandse Outbreak Management Team stelt (OMT), in tegenstelling tot haar eerdere standpunten, dat het dragen van mondkapjes uitgebreid moet worden tot andere openbare plekken.

3) In het door de voormalige minister Hugo de Jonge gevraagd advies door de Raad voor De Rechtspraak van 17 november 2021 stelt de Raad voor de Rechtspraak, eenvoudig uitgelegd, dat het OMT teveel de plaatst inneemt van de politiek en teveel invloed heeft op de grondrechten van mensen. De facto zegt de Raad voor de Rechtspraak, OMT u heeft geen zeggenschap noch enige bevoegdheid inzake het beperken van grondrechten van burgers.

Corona-testlocatie in Sittard, Limburg, Nederland
Foto: © Peter-Vincent Schuld


4) Door de vermeende autoriteit die het OMT respectievelijk zichzelf heeft toebedeeld en is toebedeeld geworden door het openbaar bestuur heeft het OMT een positie in de samenleving verworven die het niet toekomt. Daardoor is het OMT met haar leden een gevaar geworden voor de democratische rechtsstaat daar hun overwegingen, bevindingen en afwegingen, maar ook de onderlinge communicatie via app, mail en foon amper of niet te controleren zijn, behoudens via de Wetgeving inzake Openbaarheid van Bestuur voor zover van toepassing op het OMT. Daar is het laatste woord ook nog niet over gezegd.

Man met verplicht mondmasker op de GVD-veerpont in IJmuiden, Nederland
Foto: © Peter-Vincent Schuld


5) In hoeverre spelen persoonlijk politieke overtuigingen van de afzonderlijke leden van het OMT mee in adviezen? Een  wetenschapper met een links collectivistische visie op de samenleving kan tot een heel ander advies komen dan een centrum of rechts georiënteerde wetenschapper die het belang van het individu en de economie meer voorrang geeft. Er is geen enkele garantie dat persoonlijke politieke motieven geen rol spelen in de door het OMT uitgebrachte adviezen.

6) De adviserende wetenschappers binnen de Europese Unie vallen over elkaar heen waar het gaat om adviezen aan hun landsbesturen. Adviezen in de afzonderlijke lidstaten zijn vaak volstrekt  tegenstrijdig. het Europees Centrum voor Preventie Ziektebestrijding in Stockholm moet met lede ogen aanzien hoe onderlinge en aperte tegenstrijdigheden een heldere en objectief afgewogen visie in de weg staan.

7) Virologen zijn geen juristen of kenners van verdragen, noch zijn betrokken virologen en lieden met verwante disciplines experts op het gebied van economie,  gedragspsychologie, klinische psychologie en forensische psychologie. Zonder kennis van deze disciplines kramen zij wat uit vanuit hun vakgebied. Dat is altijd eenzijdig en er is al onderlinge strijd. Welke waarde moeten we dan nog hechten aan dit soort van experts?


8) Gelet op bovenstaande, vormen entiteiten zoals het OMT in elk opzicht een gevaar voor de werking van de democratische rechtsstaat en dienen het OMT en gelijkaardige clubs in de Europese lidstaten zo snel mogelijk ontbonden te worden.

Stickers op een vuilnisbak in Den Haag zijn een stille getuige van het brede protest tegen het coronabeleid van de overheid
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Grensgevallen, volslagen gestoord of beperkte algemene ontwikkeling?

Een absoluut bewijs, in de zuiverste zin van het woord dat virologen niet thuis horen in het politieke discours bewijzen Ab Osterhaus (NL) en Steven van Gucht (Be). De twee heren pleiten in het tijdschrift Knack voor een sluiting van de grenzen voor korte duur. Hier zien we mensen die als prive-persoon wel iets mogen vinden en zeggen, maar als vermeende autoriteiten op hun vakgebied dienen zij snel hun monden aan te bieden voor het aanbrengen van duct tape.

Nederlandse grens komende vanuit België in Stein, Nederland
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Immers, de situatie is niet van dien aard (welke situatie?) dat we de uitzonderingsclausules kunnen inroepen zoals vastgelegd in het Akkoord van Schengen. Dit nog los gezien van elke andere onwenselijkheid inzake de vrijheid bewegen van personen. De twee heren praten als een kip zonder kop. Hier zien we het absolute onweerlegbare bewijs dat virologen geen rechtskundigen zijn. Geen kennis van verdragsrecht, geen kennis van het unierecht, geen kennis van mensenrechten, geen kennis van elk ander recht, integendeel, wat wij als recht beschouwen is in de ogen van deze twee heren scheef. Daarmee plaatsen de 2 heren zich buiten de rechtsorde. Sterker zelfs, zij destabiliseren de rechtsorde. De twee heren zullen verduveld goed moeten beseffen dat ook zij werken bij de gratie van het grondrecht tot het verwerven en bedrijven van wetenschap.

Angstsamenleving: Met hoeveel mensen mag u nog samen de lift in? Met 2 zoals hier in het Hotel Innside Melia in Frankfiurt, Duitsland
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Framing van boze burgers

De discussie wordt zowel door de bevolking, de politiek en de wetenschap onterecht en ongenuanceerd teruggebracht naar de framing rond het begrip antivaxers. Vooropgesteld, het moet iedere burger vrij staan zich te laten inenten als hij of zij meent zichzelf en anderen te beschermen. Maar dit gegeven is wederkerig en geldt ook voor mensen die hier juist het tegenovergestelde over denken. Immers met de stand van de wetenschap van vandaag is geen enkele waarheid een absolute waarheid. De medische waarheid van vandaag kan morgen totaal en met 180 graden gedraaid zijn op basis van voortschrijdend inzicht.

Desinfectiemiddel in toiletten langs de autobahn zijn sowieso geen slecht idee, maar geen angstmaatregelen AUB Foto: © Peter-Vincent Schuld

De politiek heeft zich primair in het ootje laten nemen door angst en paniek. Beiden zijn slechte raadgevers. De rust is niet bewaard. Sterker, vanuit de zogenaamde vermeende experts heeft er een zekere politieke opruiing plaatsgevonden in de richting van in regel niet medisch en multi-discipliair geschoolde parlementariërs en openbare bestuurders. Deze bestuurders en politici moeten echt voor 100% kunnen vertrouwen op zuivere en wetenschappelijke integriteit van de betrokken experts met de noodzaak tot het bieden van ruimte tot een wetenschappelijk debat. Echter de aangestelde experts lieten voor enige debat vanaf het begin af aan al geen enkele ruimte. Hierdoor krijg je weerstand en zelfs complottheorieën.

Mondmaskerplicht in de publieke ruimtes van het Innside Melia hotel in Frankfurt, Duitsland Foto: © Peter-Vincent Schuld

Vaccinaties

Professor Diederik Gommers verbonden aan het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam stelde in de afgelopen dagen de vaccinatiedrift al in vraag. Eindelijk debat in de wetenschap vanuit een andere discipline, namelijk die van de intensivisten. Gebleken is dat de vaccinaties qua werking op zijn minst meer beperkingen hebben dan ons werd voorgehouden door diezelfde wetenschappers en overheden in Europa.

Productielocatie Pfizer corona-vaccins in Puurs, België
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Met een vaccinatie zouden we onze vrijheid terugkrijgen zo werd beloofd. Van deze belofte is niets maar dan ook niets terecht gekomen. Mensen worden nu aangespoord on een booster te nemen. Inden je geen booster neemt vervalt de geldigheid van je coronacertificaat dat qua duur al teruggebracht is naar 6 maanden. Je kunt als overheid niet tussentijds de rechtsregels veranderen. Daarmee benadeel je de burger. Dit los gezien van de vraag of een coronacertificaat wel wenselijk en menselijk is.

Veel mensen beseffen niet of te weinig dat wetenschap met inbegrip van artsenij louter kan plaatsvinden binnen een juridisch kader. De medische wetenschap staat en functioneert niet zelfstandig buiten maar binnen de juridische kaders van grondwet, mensenrechten en internationale verdragen. Een medicus of wetenschapper die zichzelf buiten dit kader plaatst of derden het idee geeft buiten deze kaders te staan is een charlatan avant la lettre en dient ontzet te worden uit elke bevoegdheid om medische handelingen te verrichten.

“Cotona-vaccins hebben iets weg van een oud deplorabel hek” op de foto, ziet u zo´n hek in Zoersel, België
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Het korte termijn effect lijkt inmiddels ook in vraag te kunnen worden gesteld. Het vaccin lijkt op een oud deplorabel hek dat beperkt tegenhoudt. Waarom anders boosters? Of hebben de politici met een zekere wetenschap op voorhand, ons iets op de mouw gespeld? Waarom nu nog doorgaan met vaccineren als het virus een griep aan het worden is? Plus mensen die zijn gevaccineerd kunnen toch nog besmet worden, zelfs met booster. Zij kunnen inclusief booster ziek worden. Onze eigen fixer van Facts Found, die voor ons achter de schermen werkt en nooit in de openbaarheid zal treden omwille van veiligheidsredenen moest het bezuren, 2 x gevaccineerd, geboosterd en…. ziek.  Dus wat blijft er over van de rechtsgrond om mensen indirect of direct te dwingen tot het nemen van een vaccinatie? Feitelijk bezien niets. Hier dragen zowel openbare bestuurders maar ook de zogenaamde experts en politici zowel een persoonlijke verantwoordelijkheid en voor politici eveneens een politieke verantwoordelijkheid.

De woeste burger

Protestmeme tegen het coronabeleid van de Nederlandse regering onder leiding van Mark Rutte

De politiek heeft in Nederland noch in België het absolute vertrouwen van de bevolking. Integendeel. Bij het beperken van vrijheden van de burgers kan de overheid wachten op verzet. Op sociale media verschijnt een keur aan memes die de vloer aanvegen het het coronabeleid. De toon wordt steviger, ook online. In bovenstaande meme geeft aan hoe men denkt over de Nederlandse premier. Om de cyste niet ongecontroleerd te laten uiteenspatten is de overheid alleen al moreel verplicht burgers niet te beperken in het uiten hun ongenoegen. Immers demonstreren is een grondrecht.

Aankondiging demonstraties tegen het coronabeleid en de herdenking van de “koffieslag” de verboden coronademonstratie van 2 januari j.l

Bovenop alle reeds ingevoerde beperkingen is het verbieden van demonstraties en het stigmatiseren van demonstranten als zijnde allen behorende tot een extreemrechtse strekking ronduit schofterig.

Ook de Brusselse politie bij monde van Daniel van Calck hanteerde die framing tegenover uw redacteur. Het is pertinent onjuist. Het lijkt de politie in Brussel te zijn ingefluisterd door de Brusselse socialistische burgemeester Close. Hiermee heeft Close wel een strafrechtelijk aan te rekenen fout begaan door een groep van mensen te schaden in hun goede naam en eer, groepsbelediging te begaan, haat te zaaien en de democratische rechtsstaat willens en wetens te hebben willen destabiliseren. De feiten die Close heeft begaan naar de mening van uw redacteur zijn geen overtredingen maar misdrijven waarop een gevangenisstraf staat. Het is aan de demonstranten die zich door de woorden van Close of andere politici zich beledigd voelen, zich gediscrimineerd voelen of zich het slachtoffer voelen om van smaad en laster aangifte in te dienen bij de politie of het parket.

In Nederland en België hebben politiek en het openbaar bestuur op zijn minst alle schijn tegen zich dat zij bewust of onbewust aanstuurden op escalatie en ontwrichting van de democratische rechtsstaat. Een fout die consequenties moet hebben maar wel binnen binnen de kaders van de rechtsstaat. Meten met twee maten moet niemand willen.

Europa

Aan de actoren binnen de Europese instellingen is nu het moment om te laten zien hoeveel zij daadwerkelijk hechten aan de grondslagen van fundamentele rechten van onze EU-ingezetenen en de rechtsstatelijkheid. Afgelopen met die flauwekul. Doen zij dat niet dan meten zij als gebrainwashte poppetjes ook met twee maten en zijn zij Europa niet waardig. Zij verzaken dan alles waar de grondleggers van de Europese Unie juist zo voor vochten: namelijk welvaart en stabiliteit en het respecteren van mensenrechten.