De Avonddenkers: Huishoudens van het aardgas af, transport stapt over op aardgas. Over de NL Klimaat-Taliban

0
Tankstation waar vrachtwagens aardgas kunnen tanken op de Äire de Myonnais, oostelijke rondweg nabij Lyon, Frankrijk Foto: © Peter-Vincent Schuld

Door Peter- Vincent Schuld

De discussies over het klimaat nemen dermate vormen aan dat het klimaat tijdens de gesprekken onderhand als onbestendig bestempeld kan worden. Niet in de laatste plaats doordat nutteloze mantra’s de vorm krijgen van een volkslied dat met de hard op het hart gezongen wordt, waar de ruiten aan diggelen gaan omwille van de intellectuele valse toonzetting. Het gezond verstand lijkt te zijn geïnfecteerd met een bacterie waartegen geen remedie gevonden blijkt te kunnen worden. Maar als rede en redelijkheid wegebben dan liggen er telkenmale polarisaties en destabilisatie op de loer. Als politieke verhalen en plannen te veel tegenstrijdigheden bevatten die vervolgens dan toch door de strot geduwd worden van de burger dan gaat zich dat op een zeker moment een keer wreken.

Alles wat met energie te maken heeft moet groen zijn volgens de dogma´s van de Klimaat-Taliban Op de foto een zaak waar spullen voor het gebruik van elektriciteit verkocht wordt in Lissabon, Portugal
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Het steekwoord blijft redelijkheid. Uit dogmatisch fanatisme is nooit iets goeds gekomen. Van heksenverbranding tot volkerenmoord, van het kritiekloos volgen van een Führer tot naïef sociale pressie uitoefenen door iedereen die anders denkt te stigmatiseren. Dat laatste zien we terug in de woke-bewegingen en onder klimaatfanatici. Ik voorspel u, als deze twee bewegingen de overhand krijgen dan is alle redelijkheid, proportionaliteit en functionaliteit ten dode opgeschreven en worden we spreekwoordelijk gedwongen “Mein Klima Kampf” te lezen en te volgen.

Kantoor van Eneco in Capelle aan de IJssel, Nederland
Foto: © Peter’Vincent Schuld

Als commerciële bedrijven ons gaan vertellen wat we wel en niet  zouden “mogen”  dan moeten we echt gaan uitkijken. Energieleverancier Eneco levert vanaf 2025 geen cv-ketels meer die aardgas verbruiken zo stelt het naar eigen zeggen. Prettig, kiest u toch een andere leverancier als u daar geen trek in heeft. Aanbod genoeg. Met een of ander zoetsappig plan genaamd “One Planet” zegt Eneco in 2035 klimaatneutraal te willen zijn.  Als ik in Nederland zou wonen en mijn energieleverancier was Eneco geweest, zou ik vandaag mijn leveringscontract nog hebben stopgezet. Ik wil niks met bemoeizuchtige en opdringerige figuren te maken hebben.

Man levert fles Repsol butaangas aan huis in Tavira, Portugal
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Ik woon gelukkig in het zuiden van Europa waar we als het nodig is gewoon een fles butaangas of propaangas gaan halen en waar de gasflessen ook nog her en der aan huis geleverd worden.

Immigranten in Merksem, België Foto: © Peter-Vincent Schuld

Het klimaat overheerst het nieuws, als we niet overstroomd worden door het water dan is het wel een golf aan migranten die het thuis niet gezellig vonden. Alles in het kader van “Noord-Zuid, Oost-West”, thuis is het ook niet alles”. Dat is allemaal leuk en aardig maar zijn wij verantwoordelijk c..q. aansprakelijk voor het gebrek aan economische overlevingskansen of stabiliteitsgenot elders ter wereld? De facto, of u het nu leuk vindt of niet, iedere aanwas van de bevolking via natuurlijke of migrerende weg leidt tot  verhoging van de Co2 uitstoot die we niet zomaar kunnen afvangen om het ooit elders als grondstof in te zetten. Dus politieke partijen die dwepen met geboortepremies of  onredelijk en dogmatisch positief staan tegenover immigratie en  u willen verleiden om op deze partijen te stemmen en tegelijkertijd het klimaat hoog in het vaandel hebben staan zijn ronduit politieke  primaten der hypocrisie.

Kantoor van de International Organization for Migration in Geveve, Zwitserland
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Het individu die zich een beter leven als doel heeft gesteld in Europa heeft veelal zelf geen besef dat hij/zij als onderdeel van de migratiestroom bijdraagt aan de bevolkingsdichtheid en allerlei andere bijkomende problemen. Het is dus echt zaak dat we door middel van communicatie deze migratiestromen op een fatsoenlijke manier afremmen. Hier ligt hier een taak voor, the International Organization for Migration.

Koffiedrap, schillen, voedselresten, bij rotting ontstaat er methaan. Foto werd gemaakt in Tilburg, Nedeland
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Zoals gezegd, aardgas is een vorm van methaan en gasvorming ontstaat door een rottingsproces. Als u een stevige wind laat en u zou er een vlammetje bij houden iets wat ik u ten sterkste ontraad, dan heeft u dus een een corporale vlammenwerper. Zet honderdduizenden mensen bij elkaar in een dichtbevolkt stedelijk gebied, u breidt deze verstedelijking uit u telt het aantal gelaten windjes bij elkaar op en overeenkomstig de modellen van de klimaatfanatici heeft u dus een ernstige Co2-vervuiler. Helaas, de overbevolking van de wereld is de grond van van veel problemen met inbegrip van diverse milieu-aspecten. We kunnen dat gegeven hardnekkig blijven ontkennen of ontwijken, maar dat is alleen maar wegkijken.Het ultieme verdriet van moeder aarde is de mens of dacht u dat het de Amazonewoud in Brazilië door overijverige bevers met een knaagneurose werd ontbost? In ons dagelijks taalgebruik alluderen wij voortdurend op gasvorming. “Rot op”, “om te rotten”, “hij/zij rot weg”. Het woord rotten of verrot slaat op ontbinding en dus een proces van onder meer gasvorming. Zelfs uw  mogelijk vermaledijde schoonmoeder zou in principe naar haar overlijden uiteindelijk een moment van positieve energie kunnen opleveren, dit in theorie gesproken. Als het ontbindingsproces, lees het rottingsproces is ingetreden ontstaat er……. grondstof voor energie. Het is niet meer dan een louter cultuur-ethische zaak op fundamenten der conditionering gebouwd dat we overledenen niet tot nuttigheid van ons leven recycleren op orgaandonatie na, we spreken dus over een “absolute” vorm van mogelijke nuttigheid, terwijl we veel vraagtekens kunnen stellen of sommige mensen wel absoluut nuttig zijn op deze aarde. Klinkt hard, maar ik confronteer u op een satirische wijze met tegenstrijdigheden in onze filosofieën over het leven op deze aardbol.

Reclamebord bij tankstation waar olie en gas )metano) wordt verkocht in Emiliga’-Romagna, Italië
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Moraal van dit eerste stukje van het verhaal? Methaanvorming is zo natuurlijk als maar zijn kan. In het Frans, Spaans en Portugees wordt niet voor niets gesproken over respecievelijk ¨gaz naturel¨ en “gas natural”. Aardgas, een vorm van methaan is zo natuurlijk als maar zijn kan.

Vrachtwagen met opschrift(uit het Frans vertaald) Ik rijd op aardgas (CNG op de ring van Parijs, Frankrijk
Foto: © Peter’Vincent Schuld

We zijn echt de weg kwijt. het heeft iets weg van de leerling in school die niet weet dat melk van de koe komt. Maar over de algemene ontwikkeling van menigeen zullen we maar zwijgen. Ondanks dat het woord “aardgas”  het woord aard dus aarde bevat wordt valselijk de indruk gewekt dat aardgas een soort van demonisch product is dat door  kwaadaardige mensen geproduceerd, verhandeld en verstookt wordt.

Vrachtwagen op “biogas” op de ring van Parijs, Frankrijk Foto: © Peter-Vincent Schuld

in een vorig verhaal reduceerde ik al het zogenaamde toegevoegde waarde van “groen gas” ook wel biogas genoemd. Het is gas dat op een andere wijze geproduceerd wordt, maar het is en blijft methaan, het overige is pure marketing want ¨groen gas¨bestaat niet.

Vrachtwagen op aardgas rijdend ter hoogte van Bremen, Duitsland
Foto:© Peter-Vincent Schuld

Rijdend door Europa, op de ring rond Parijs, langs de wegen die via Bremen naar het noorden van Duitsland leiden, rijdend in de Italiaanse “laars”, kachelend door la douce France. Overal vrachtvoertuigen die rijden op aardgas zo de stickers en belettering op de voertuigen verraden. Het is er een ¨beetje ingeslopen¨. Bijna ongemerkt en het neemt nu een vlucht naar voren ne zoals aanstonds waterstof als courante brandstof zal worden gebruikt. Aardgas en waterstof hebben de toekomst.

Tanken BK Autogas in Breuekelen, Nederland
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Op zich is het allemaal niets nieuws, al decennia lang wordt er op LPG gereden. Maar LPG bestaat uit een mix van propaan en butaan, voorheen afvalgassen die vrijkomen bij de raffinage van petroleumproducten waarvan werd ontdekt dat het nog een heel nuttige energiebron kon zijn, Goedkoop, handig,  alleen je kan er geen parkeergarages mee inrijden vanwege mogelijk ontploffingsgevaar bij brand.

Aardgaswinning door Vermilion in Loon op Zand, Nederland
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Maar dan hebben we Nederland. Het land van betweters, dogmatici en bij tijd en wijlen volslagen idioten. Het groene denken in de politiek is zo groen als de kleur van een ontbindend lijk. Zo goed als een lijk ontbindt, zo zal ook het dogmatisch groene denken onderhevig zijn aan ontbinding vanwege de absolute en zekere vergankelijkheid. Zie de groene beweging ook als een geraamte dat in een artsenpraktijk staat, kunstmatig, dus niet natuurlijk, bijeen gehouden door ijzerdraad.

Aardgaswining door Vermilion Energy in Loon op Zand, Nederland
Foto: © Peter’Vincent Schuld

Zoals je een ballon doorprikt, is een tang (nee, niet uw schoonmoeder, gewoon er eentje gaan pakken uit uw gereedschapskist) voldoende om dit sprookje ook door te knippen. De provincie Utrecht, Nederland, keert zich net zoals de provincie Noord-‘Brabant tegen gaswinning op haar grondgebied door de Canadese oliemaatschappij Vermilion. Dit bedrijf heeft een concessie van de Nederlandse staat om diverse kleinere gasvelden te ontginnen en aardgas te winnen. De provincie Utrecht vindt dat het winnen van aardgas niet passen in het tijdperk van de klimaatproblematiek. Maar past de provincie Utrecht nog wel in de realiteit?  Zitten daar geen ambtenaren hopeloos en nutteloos te wezen? Het antwoord is volmondig ja. Hoe laat je vrachtwagens op het schonere aardgas rijden als je het niet kunt omhoog mag pompen?

Tankstation voor aardgas van Rolande )CNG en LNG in Vleuten, Utrecht Nederland
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Waarom staat er een pracht van een tankstation in Utrechtse Vleuten waar men aardgas kan tanken dat is neergezet met een financiële ondersteuning van de Europese Unie? Zie hier de clash en de contradictie tussen de voortschrijdende technologie en het ouderwets dogmatisch denken van een “groene bijbelstudent”. 

Tankstation aardgas (LNG/CNG) van Rolande in Vleuten, Nederland
Foto: © Peter-Vincent Schuld

De “groene bijbelstudenten”, ze doen mij denken aan de godsdienstwaanzinnigen in de madrassas in Pakistan en Afghanistan waar koranstudies worden gevolgd waarbij de “schriftgeleerden” gelijk een bende mafklappers zich in een religieuze trance laten brengen. Ik zou tegen de “groene bijbelstudenten” van de provincie Utrecht willen zeggen: “Ga wat nuttigs doen met je leven en stop met het parasiteren op kosten van de belastingbetaler”. Zie hier een voorbeeld van het wel deugdelijk besteden van Europees geld dat afkomstig is van de lidstaten, dus ook van u versus het wegsmijten van geld door enkele dozijnen politieke mestkevers, die niet beseffen dat het verlenen van concessies tot aardgaswinning ook inkomsten betekenen voor de Nederlandse staat, uit wiens ruif de betrokken groene ambtenaren en bestuurders mee wordt gegeten. De vraag ontstaat echt of we de bestuurlijke en ambtelijke “Klimaat-Taliban” nog wel moeten dulden.

Tankstation voor aardgas (LNG/CNG) in Vleuen, Utrecht, Nederland
Foto: © Peter-Vincent Schuld

De betrokken Utrechtse beleidsmakers zijn dus wel akkoord met de verkoop van aardgas als. brandstof voor voertuigen, immers er is een omgevingsvergunning voor afgegeven, maar winning in het Utrechtse Woerden daar hikt men tegenaan. Volgen wie nog volgen kan. Dat zelfde verhaal geldt in andere mate ook voor de winningslocaties in Waalwijk en Loon op Zand nabij Tilburg.

Warm water uit de kraan via de waterpomp of via de ketel? Op de foto warm en koud water leidingen in een keuken in Tilburg, Nederland
Foto: © Peter-Vincent Schuld

De ziekelijke tegenstrijdigheid blijkt niet te stoppen. In oktober van het afgelopen jaar maakte de Nederlandse regering bekend 100 miljoen euro te willen besteden aan het “aardgasvrij” maken van wijken. Het verwijderen van aardgasinstallaties in bestaande woningen bedraagt zo´n 40.000 EURO. per huishouden. Kosten? Deze komen krachtens een gerechtelijke uitspraak voor rekening van de netbeheerder, waarvan de aandeelhouders weer die zelfde provincies en gemeentes zijn.

Tijdelijk transformatorhuis van netwerkbeheerder Liander vanwege uitbreidingswerken elektriciteitscapaciteit in Amsterdam, Nederland
Foto: © Peter’-Vincent Schuld

De zelfde netbeheerders moeten miljarden gaan investeren in het aanleggen van bekabeling om te kunnen voldoen aan de vraag naar meer elektriciteit. Elektriciteit die weer opgewekt moet worden en waarvoor onder meer ook aardgas nodig is.

Transport van aardgas (gas natural) van het merk Naftran in Spanje
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Maar elke euro kun je maar een keer uitgeven, zelfs als je op de pof leeft waarvoor de rekening uiteindelijk bij de belastingbetaler terechtkomt. De vraag is of de leefomgeving er verhoudingsgewijs er iets meer opschiet als de huizen van het aardgas afgaan. Antwoord is keihard NEE. De milieuwinst is nihil als je bedenkt dat vrachtwagens nu fiks aan het overschakelen zijn op aardgas en overal zie je de installaties bij tankstations de grond uitkomen.

Repsol tankstation voor aardgas in San Isidro, Spanje
Foto: © Peter’Vincent Schuld

Verticale tanks verrijzen meer en meer in het landschap van de tankstations. Opschrift? Medegefinancierd door de Europese Unie. Is dat verkeerd? Aardgas is per definitie gewoon schoner als diesel. We zien een toename in het transport en dus het aantal vrachtwagens en niet alles kan per schip of per spoor worden vervoerd.

Vervoer per spoor blijft ook nodig zoals hier in de provincie La Mancha, Spanje
Foto: © Peter-Vincent Schuld


Maar  verhoudingsgewijs enkele huizen van het aardgas afhalen terwijl vrachtwagens aanhoudend hun tanks met aardgas kunnen en moeten vullen om vooruit te komen levert per saldo niets op en is dus symboolpolitiek. Maar probeer ze dat maar eens aan het  verstand te brengen bij het knetterlinkse stadsbestuur van Amsterdam. Die zetten hun voornemens om huizen van het aardgas af te halen knetterhard door met kosten lastens de belastingbetaler.

Uniper energieproductie op de 2e Maasvlakte, haven van Rotterdam, Nederland
Foto: © Peter-Vincent Schuld


Aardgas, we raken er niet over uitgesproken. Amerika heeft zich, ondanks alles sancties tegen de betrokkenen van de bouw van Nord Stream 2, de dubbele pijpleiding van Rusland naar Duitsland min of meer neergelegd. Het gas gaat gewoon vanuit Rusland naar Europa stromen en de Duitse energiegigant Uniper? Zij heeft aangekondigd tankstations waar aardgas te tanken valt, te zullen gaan openen. De energiesector geeft gas. De Klimaat’-Taliban geeft tegengas, maar het gas gaat er gewoon op. Daar kan geen groentje wat aan doen, al hadden ze het graag.

Q8 Tankstations voor aardgas CNG/LNG) in Ranst, langs de E34, België
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Met conclusie
Zie hier het harde bewijs dat de Europese Unie wel kan functioneren met visie en dat de duurbetaalde dorpsgekken (ook) te vinden zijn in de lokale, provinciale en Nederlandse landelijke politiek.