De Avonddenkers: Initiatief angstzaaierij door Duitse minister glashard bewezen. Dit roept vragen op.

0
1153
Duitse ouderen in het centrum van het plaatsje Gronau, Duitsland Foto: © Peter-Vincent Schuld

door Peter-Vincent Schuld

Ik bedrijf geen politiek. Ik ben geen politicus en ik wil het ook niet worden. Ik heb ook geen enkele ambitie om mij op dat terrein te begeven. Ik ben journalist. Een journalist die heel goed weet hoe je een samenleving gek kunt krijgen. Als journalist denk ik na en stel ik vragen. Maar ook in mijn vak ben ik misschien een buitenbeentje. Ik laat me niet gek maken door de waan van de dag of de hysterie van het moment. Cynisch zijn is niet leuk maar het is een noodzakelijk ingebakken instrument.


Op het moment dat ik dit stukje schrijf, werk ik eigenlijk aan een ander verhaal. Ik moet dit stukje er tussendoor brengen want er zijn naar mijn mening opnieuw grenzen overschreden.


Door wie? Door mijnheer Horst Seehofer, de Duitse minister van Binnenlandse Zaken. De Duitse kwaliteitskrant Die Welt onthulde het gegeven dat Horst Seehofer met verschillende wetenschappers heeft gewerkt aan een strategie om mensen nog banger te maken voor het coronavirus. Dit om een draagvlak tot stand te brengen voor nog ingrijpendere maatregelen. Hij gaf zijn rechterhand, staatssecretaris Herber hiertoe de opdracht. Waarom zou je een samenleving en mensen nog banger willen maken? Juist om de grip en de controle over het denken en doen van mensen te vergroten. Dat heeft veel weg van technieken die horen bij een totalitair regime waar Duitsland helaas de nodige ervaring mee heeft. Goebbels-achtige praktijken. Een pure “psy ops” operatie, een term die gebruikt wordt om het denken en doen van mensen naar een bepaalde hand te zetten, bijvoorbeeld in conflictgebieden. Wetenschappers brachten adviezen uit om “volgzaamheid” van de burgers tot stand te brengen. Instrumenten? Preventie en repressie. Dit is niet meer dan fascistoïde. “Volg de Führer”. Follow de Leader. Hij of zij die deze technieken wenst los te laten op een bevolking heeft het begrip “democratie” niet begrepen en is een gevaar voor de stabiliteit en de rechtsstaat en daarmee staatsgevaarlijk. Afwijkende meningen dienen alle ruimte te krijgen, ook wanneer we een crisis hebben waar de wetenschap het alles behalve met elkaar eens is over hoe deze echt adequaat aan te pakken. Natuurlijk, als ergens een bom op scherp ligt, dan mijdt je dat gevaar en evacueer je de omgeving.  De mortaliteit van een ontploffend explosief midden in een mensenmenigte is vele male zekerder dan het omkomen ten gevolge van dit coronavirus.

“Veiligheidsvoorschriften” bij ingang van een wegrestaurant in Hamburg, Duitsland Foto: © Peter-Vincent Schuld

Hiermee bagatelliseer ik het virus niet, maar bekritiseer ik wel de wijze van benadering. We zijn bezig elementaire rechtsbeginselen te hypothekeren. De onaantastbaarheid van het menselijk lichaam c.q. de fysieke integriteit. Los van het feit of je nu zelf wel voorstander bent om je te laten vaccineren of niet. Je hebt het recht niet om een ander hiertoe te verplichten. Maar we leven in een tijd waarin de sociale druk uitgeoefend door
de gevormde publieke opinie meer waarde lijkt te hebben dan de wetten die we met elkaar overeen zijn gekomen. Als je niet doet wat de “algemeen geldende opvatting zegt volgt sociale uitsluiting”.  Vraagt iemand zich wel eens af wat die algemeen geldende opvatting is? Waar bestaat deze opvatting dan uit. Hoe is deze tot stand gekomen en is er een bepaalde druk bij het tot stand komen uitgeoefend?  Volksmennerij anno 2021.

De Duitse oppositie stelt vragen, regeringspartijen CDU/CSU en de SPD zijn angstvallig stil. Ja hoe moet je omgaan met een zwaarwegende casus als zetelend minister uit jouw coalitie bedenkelijke propaganda bedrijft door angst te zaaien. In de politiek wordt maar al te vaak met twee maten gemeten. Het over en weer maken van  verwijten betreffende  angstzaaierij of haatzaaierij. Er wordt openlijk haat gezaaid door alle criticasters van coronamaatregelen weg te zetten als “wappies” zonder enige nuance aan te brengen. Dit in een samenleving waar zo wordt geschreeuw om nuance als het thema’s als migratie betreffen.

Ik geloof niemand op zijn of haar woord. Geen viroloog, geen politicus, geen criticaster. Ik beschouw niemand als “autoriteit op een bepaald “kennisvlak” totdat de betrokken persoon bewezen heeft dat de haar of hem toegedichte autoriteit haar of hem rechtmatig toekomt. Ik ga af op feiten. Ik gebruik mijn eigen verstand en denk zelfstandig en zal nooit accepteren dat iemand anders voor mij denkt. In een gezonde maatschappij moet je naar elkaars standpunten kunnen luisteren, want misschien heeft iemand wiens denken u primair niet aanstaat toch een punt. Nu wordt een afwijkende mening als “ziek” en “goelagwaardig” beschouwd en dat is niets meer en niets minder dan totalitair.

In amper een jaar hebben politici, artsen en virologen de waardigheid uit de samenleving gehaald onder het mom van “we moeten toch doden voorkomen”.  Cijfers lijken een ander verhaal te vertellen. Ik zeg met nadruk lijken en ik gebruik het woord “blijken” niet, want als er op dit moment iets onbetrouwbaar is dan zijn het de cijfers wel. Ik wil feiten, harde feiten.

Maar hoe krijg ik feiten op tafel als er geen autopsies plaatsvinden op overledenen? Van onderliggende aandoeningen, de aanwezigheid van het coronavirus of de vaststelling of iemand al dan niet gevaccineerd is en met welk vaccin. Deze feiten zijn niet alleen van belang voor de nieuwsvoorziening maar ook voor de wetenschap.

Als overheden en politiek structureel weigeren om een evaluatie aan de hand van feiten en objectieve vaststellingen waarheidsvinding te faciliteren, te bevorderen of te bevelen, wat voor volslagen ongeschikte figuren hebben we dan in de overheid en in de politiek rondlopen.

Daarom geloof ik niemands woord en geloof ik louter ik niet voor meerdere uitleg vatbare vaststellingen. Ik persisteer in mijn standpunt. Punt!

De door Seehofer voorgestane dan wel geïnitieerde angstzaaierij heeft op mij geen enkel effect en ik vraag aan u om het op uw denken ook geen effect te laten hebben. In België lijken gelijkaardige praktijken te hebben plaatsgevonden. Punt van aandacht en zorg, onderwerp van onderzoek. Op een ander maar wel gerelateerd vlak, zich afgespeeld hebbende in België, hebben we heel snel een ander verhaal voor u.

Ik vraag aan u om geen enkele propagandamachine effect op uw denken te laten hebben.


Pas goed op uzelf en uw naasten en besef bovenal dat angst een slechte raadgever is.