De Avonddenkers: Is Femke Halsema de hypocriete gifslang van Amsterdam?

0
Platgereden gifslang, gefotografeerd in Abanilla, Spanje Foto: © Peter-Vincent Schuld

door Peter-Vincent Schuld

Juni 1997. In Amsterdam vond er een Europese top plaats wat resulteerde in het Verdrag van Amsterdam. Honderden demonstranten werden aangehouden. Artikel 140 uit het Nederlands Wetboek van Strafrecht werd ingezet als juridische basis. We gaan even naar het desbetreffende wetsartikel toe.

Artikel 140
1.
Deelneming aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vijfde categorie.
2.
Deelneming aan de voortzetting van de werkzaamheid van een organisatie die bij onherroepelijke rechterlijke beslissing verboden is verklaard of van rechtswege is verboden of ten aanzien waarvan een onherroepelijke verklaring als bedoeld in artikel 122, eerste lid, van Boek 10 Burgerlijk Wetboek is afgegeven, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie.
3.
Ten aanzien van de oprichters, leiders of bestuurders kunnen de gevangenisstraffen met een derde worden verhoogd.
4.
Onder deelneming als omschreven in het eerste lid wordt mede begrepen het verlenen van geldelijke of andere stoffelijke steun aan alsmede het werven van gelden of personen ten behoeve van de daar omschreven organisatie.

Over de massale aanhouding van demonstranten was veel te doen. Toenmalig minister van Justitie Winnie Sorgdrager van Justitie verklaarde achteraf dat het onjuist was om dit wetsartikel in te zetten. Femke Halsema was destijds lid van de PvdA . Na de massale aanhoudingen zegde Femke Halsema haar lidmaatschap van de PvdA op. Het burgemeesterschap in die dagen was in handen van PvdA-man Schelto Patijn.


Halsema  was het niet eens met de massale aanhoudingen en vond dat mensen hun geluid moesten kunnen laten horen. Bij een Europese top krijgen  de staats- en regeringsleiders  + entourage binnen weinig tot niets mee, kan ik u uit eigen ervaring zeggen. Het zijn de media die de onrust vastleggen en het publiek daarvan in kennis stelen..

Halsema werd lid van GroenLinks, (een samengeraapt zootje van communisten, pacifistische socialisten en andere  echte “wappies”) kraamde altijd allerlei slogans uit over de “betere en rechtvaardiger” samenleving en bekleedt nu het pluche in Amsterdam als burgemeester. 

Ze vervoegde een demonstratie in coronatijd van Black Lives Matter. Oh het was allemaal zo belangrijk in haar ogen. Dan komt er een groep mensen die elkaar opzoeken, die een gezamenlijke afkeer hebben van de afstandssamenleving en over het algemeen zeer vredelievend zijn. Dan zien we politiemensen met politiehonden ten overstaan van weerloze burgers. U moet mij de associatie met “kampbewakers” niet kwalijk nemen.

Het begrip democratische rechtsstaat wordt in Nederland wel heel selectief toegepast. Virus of geen virus, je hebt de grondwaarden en de grondwet te respecteren. Bestuurders die zulks niet respecteren, met inbegrip van Halsema en anderen moeten acuut vertrekken. Na afloop van deze crisis dient iedere openbare bestuurder maar eens verantwoording af te leggen. Nederland acuut stoppen met het wijzen naar andere EU-landen die vermeend de rechtsstaat niet respecteren.

(Oud-)politiemensen veroordelen in niet mis te verstane bewoordingen  het optreden van hun (ex)collega’s, dat grof en harteloos is. We hebben hier niet te maken met relschoppers en ook niet met mensen uit extremistische middens. Gewoon vrijdenkende burgers uit de Nederlandse samenleving die elkaar opzoeken en de vrijheidsbeperkingen beu zijn. De driehoek van burgemeester, politiechef en Openbaar Ministerie functioneert niet als er een schakel ontbreekt. Als de burgemeester zegt, we treden niet op, dan wordt er niet opgetreden. Zonder instemming van Halsema geen politieoptreden. Zo simpel is het. Zij bepaalt de mate en de vorm.


Halsema meet dus met twee maten. Dat is niet alleen hypocriet in het licht van haar uitingen na arrestaties van demonstranten gedurende de Eurotop in Amsterdam van 1997, maar Halsema die er prat op gaat “links” te zijn  en ooit stelde dat juist links mensen met een andere mening faciliteert om deze te uiten, houdt er opeens een andere visie op na. Kijk, dat noemen we niet alleen hypocriet, maar dat noemen we giftig. Heel giftig voor de democratie en daarmee de democratische rechtsstaat ondermijnend. Maar ja het linkse bolsjewisme in de USSR en de linkse beweging onder respectievelijk Chavez en nadien Maduro ontpopten zich ook tot totalitaire idioten die niets met de vrijheid hadden. Ik heb altijd, mijn leven lang, vanaf het moment dat ik politiek bewust was, en dat was zeer jong,  spreekwoordelijk geürineerd op het knetterlinkse denken. Ik doorzag van jongs af aan al de inhoudsloze doortraptheid.

Ik trap niet in sprookjes en verhaaltjes. Mijn diep respect voor de veteranen die afgelopen zaterdag een buffer vormden tussen de politie en de koffiedrinkers. Nederland wordt niet gespleten door ingebeeld racisme en valse slachtofferrollen, Nederland wordt gespleten door linkse bestuurders die overal tweespalt zaaien. Links wil namelijk altijd samenlevingen en mensen kneden. Alleen hadden en hebben veel aanhangers van linske clubs dat niet door. De gemiddelde mens is niet zo slim. De klassieke tegenstellingen links-rechts zullen hopelijk ooit vervangen worden door “goed versus fout”,  “redelijk versus onredelijk” of “eerlijk versus oneerlijk”.

In Amsterdam en elders wordt er door vreedzame mensen, die dit ook als zodanig proclameren  samen “koffie gedronken”.  Dat is een beschaafde sociale bezigheid die een geluid met zich meedraagt van “stop de vrijheidsbeperkingen”. Het is geweten dat de onderdrukkende overheid het uiteindelijk altijd aflegt tegen de vrijheidslievende mensen. Je kunt nog zoveel repressief bezig zijn, nog zoveel propaganda op de mensen afsturen, maar als overheid leg je het op termijn af.

Maar ik begrijp de politiemensen die zo hard optraden in Amsterdam ook niet. Als je voelt dat je iets doet dat de kern van de samenleving, waaronder de grondwet raakt, dan zijn “bevelen van hogerhand ” geen excuus.
Die conclusie trokken we al na de Tweede Wereldoorlog. De betrokken politiemensen  mogen uit deze frase hun eigen conclusies trekken. Denk nog maar eens goed na over je eigen verantwoordelijkheid in de samenleving, indien je als politieman voor salarisverhoging ook de straat op komt. Net zoals de veteranen hebben zijn trouw gezworen aan de grondwet. Maar een gemiddelde politieambtenaar heeft nog geen oorlogsgebied van nabij gezien of gevoeld. Dat kun je van de veteranen en van mij als journalist niet zeggen.

Wat betreft Halsema, wat mij betreft heeft zij niets, maar dan ook niets meer te zoeken in het openbaar bestuur en is haar louter een cel in de Scheveningse Strafgevangenis de plek waar ze thuishoort. De plek waar ooit Anton Mussert en thans buitenlandse oorlogsmisdadigers in aanloop naar en gedurende hun proces zijn opgesloten. Zij heeft geen dodenherdenking op de Dam meer bij te wonen, laat staan een viering van de vrijheid op 5 mei. Zo’n politieke gifslang als Halsema moet zo snel als het kan met alle middelen van recht verwijderd worden uit haar ambt en uit haar burgerrechten.

Ik ga een kop koffie pakken.