De Avonddenkers: Lente, we moeten het voelen met onze instrumenten! Stop het Europese Lockdown-communisme!

0
Het is weer lente, uw fotojournalist, verslaggever en columnist voelde het bij het zien van deze dame meteen aan zijn instrumenten. Foto is gemaakt in de jachthaven van Odessa, Oekraïne Foto: © Peter-Vincent Schuld

De bloemetje en de bijtjes. De korte rokjes en de hoge hakken? Ja, deze meneer heeft geen midlifecrisis. Deze meneer is altijd al een liefhebber van de lente en het vrouwelijk schoon geweest.

Seksistisch? In de ogen van de zuurpruim Sylvana Simons wel. Ik noem het de elementaire biologie van de mens. Daar kan geen Sylvana Simons of  firma Birkenstock tegenop.

Koppel in het gras, niet op 1,5 meter afstand, houden elkaar ook niet vast, maar toen de foto gemaakt werd was het ook al bijna herfst 2019, alhier in Muiden, Nederland
Foto: © Peter-Vincent Schuld


Een volgend stukje biologie. In de dierenwereld zijn veel soorten gesteld op hun territorium. In onze mensenwereld kunnen we dat vertalen naar bezit. Een eigen huis, een plek onder de zon. Dat mag, u mag bezit verwerven, u heeft het grondrecht u economisch te ontplooien voor zover er niet een of andere socialistische club van randdebielen en afgunstpolitici zit die alles van u af willen nemen middels torenhoge belastingen.

Leuk en duur jacht, genieten van je centjes zoals hier in de haven van het Spaanse Denia Foto: Christel Dubos/Schuld

Socialisme, sociaal-democratie, communisme, fascisme, extreem nationalisme,  uiteindelijk komt het allemaal op het zelfde neer. Vooral je hoofd niet boven het maaiveld uitsteken en anders willen of kunnen zijn.

Nog een stukje natuur. Onder de dieren geldt het recht van de sterkste. Ouderen gaan terug in rang naar mate hun vruchtbaarheid of hun fysieke gesteldheid afneemt. De mensheid en soms daarbij behorende beschaving heeft dit gemilderd omdat wij gevoelens kennen van empathie en compassie.

Olifanten zijn van nature empathische en gevoelige dieren. Op de foto olifanten met jong in het Dierenpark van Emmen, Nederland
Foto: © Jan Sibon/Schuld

Maar gevoelens van empathie en compassie komen ook voor bij de dieren. Kijk maar naar honden en olifanten. Toch is de natuur meedogenloos.

Collectieve compassie is ook meebetalen aan iets of iemand die je niet kan rieken of zien. Individuele compassie komt uit het hart. Wat heeft de voorkeur?

Zij die louter “wij”, dus het collectivisme propageren missen toch een aansluiting bij de werkelijkheid.Je kunt in een samenleving geen “wij” opleggen, omdat “wij” niet altijd bestaat. Een samenleving is een verzameling van unieke en authentieke mensen met ieder zo zijn eigen behoeften. Collectivisme is de natuurlijke vijand voor de vrijheid en het ontplooien van een individu.

“Wij” kan alleen maar bestaan bij de gratie van “ik”. Als ik niet veilig of in een goede conditie ben, hoe kan ik dan een ander helpen? Deze eenvoudige logica gaat er bij socialisten niet in. Immers socialisten denken niet logisch.
Socialisme is een ernstige psychische ziekte gebaseerd op ziekelijke afgunst en jaloezie. “Ik heb niks en jij wel en dat is niet eerlijk” Flikker op!

Een Europese Unie gebouwd op socialistisch denken is tot mislukken gedoemd. Het wordt een uitvreet-systeem.

Een Europese Unie gebouwd een gezamenlijke economie, een interne markt waarbij de burger het recht heeft om zich overval waar het hem of haar dunkt te kunnen wonen en vertoeven naar gelang het hem of haar aanstaat. Als iemand kun proeven van de eigenheid, vrij te kan zijn in denken en doen zonder daadwerkelijke of symbolische slagbomen is deze een vrij en gelukkig mens, zeker als zijn inkomen niet wordt weggeroofd door een kolonie socialisten die het weer kunnen verkwisten. Vrije handel en wandel. Punt.

De vraag moet niet zijn of we een Europese Unie willen hebben, maar wat voor soort Europese Unie we willen hebben. Hou op met dat gejank over Nexit en grenzen sluiten, want we zien wat dat nu brengt.

Europa is vrije handel: Op de foto ziet u opslagtanks van Vos Logistics in Feluy, België
Foto: © Peter-Vincent Schuld

De mensheid is goed in het verzinnen van onzin. Als we een ander iets niet gunnen dat wordt de onvrede gegoten in een politieke mal. Neem weer het communisme en het socialisme. Beiden levensbedreigende politieke tumoren in een open, dynamische en vrije  samenleving zoals wij deze kennen.  Vooral geen bezit toestaan of maar willen nivelleren.

Op de foto een anticommunistisch gebedenboekje, ook het Siberisch gebedenboekje waarvan de cover “Maria Red Ons” werd geplakt over een voorpagina van de communistische Sovjetkrant Pravda dat zoveel als waarheid en/of gerechtigheid betekent afgezet tegen een Mariabeeldje
Foto: © Christel Dubos/Schuld

Hoezeer ik niet religieus ben, ik heb liever dat een historische vrouw als de Heiige Maagd Maria wordt aanbeden dan Lenin of Marx. De laatste twee zijn exponenten van de door mij zo vermaledijde maakbare samenleving. Vrouwen zijn in onze samenleving vanuit biologisch en ieder ander perspectief eenmaal waardevoller dan mannen. Wie sterven er meer gedurende deze crisis? Inderdaad….mannen. So what’s the fucking problem? De Heilige Maagd Maria staat in het christendom bekend om haar barmhartigheid. Marx en Lenin om hun politieke viezigheid. Uit joods-christelijke waarden kennen we compassie en naastenliefde. Wie de Bijbel goed bestudeert komt tot de conclusie dat deze waarden heel rationeel ingegeven zijn en niet berusten op aannames.

Mariabeeld op de hoek van een pand in het hartje van Antwerpen, België
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Wat mij betreft moet de maakbare samenleving “dood” woorden verklaard en anders brengen we de “maakbare samenleving” wel ter dood.

Het is een van de grootste gevaren voor een open, vrije en respectvolle samenleving.


Hou op over nationalisme. Grenzen zijn  bestuurlijk uitgevonden. Er bestaat niet zoiets als de natiestaat met 1 volk en 1 leider. Niet in Nederland en niet in Vlaanderen. Zeeuws Vlaanderen ligt in Nederland. Limburg is opgedeeld in een Nederlands Limburg en een Belgisch Limburg. De Belgische provincie Luxemburg grens aan het land Luxemburg. Kan ik het nog simpeler maken?

Luxemburgse grens (Romach) met België, Martelange in de provincie Luxemburg
Foto: © Peter-Vincent Schuld


Nu, in een crisis als vandaag zie je het falen van diverse systemen. Bestuurlijke systemen falen. Bedachte economische systemen falen. Nee, het kapitalisme faalt niet, al willen sommigen mensen u dat laten geloven. De schaarste bepaalt de prijs.

Je hoeft geen universiteit doorlopen te hebben om een aantal economische beginselen te begrijpen. Op de foto RUCA, economische faculteit Antwerpen
Foto: © Peter-Vincent Schuld


Een economisch beginsel, hoef je zelfs een kleuter niet uit te leggen.
Een socialist wel, want die is in zijn leven nooit verder gekomen, of deze nu de universiteit heeft gevolgd of niet. Wijlen professor Tinbergen was zo’n geval. Nobelprijswinnaar Econometrie en notoir socialist. Zijn falend denken bewees dat er in de exacte wetenschap geen plaats is voor (ideologische) variabelen.


Wat wel faalt is het systeem van overheidsfinanciering en het opvangen van klappen. Zeker nu er ontelbare miljarden nodig zijn om de economie weer op peil te brengen.

Geld dat uiteindelijk door burgers en bedrijfsleven moet worden opgebracht.

De lockdown in Spanje die elke bewegingsvrijheid heeft beperkt slaat hard op de economie. Geen rijen met auto’s voor de Acciona Ferry naar het feest-eiland Ibiza. Op de foto de ferryterminal met de Ferry naar Ibiza in de haven van Valencia, Spanje
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Aan de andere kant zien we dat het “eigen broek op houden” van diverse overheidsdiensten of delen van overheidsdiensten, al dan niet verzelfstandigd, ook niet werkt.


Dat moet je institutioneel gaan nadenken. Immers belastingen zijn niet alleen een inkomstenbron van de overheid, het is ook een politiek sturingsmechanisme dat bestaat, staat of valt bij de regerende politieke kleur.

Welk alternatief financieringssysteem dat zou moeten of kunnen zijn, dat is verhaal twee. Maar redelijkheid, billijkheid en rechtvaardiging beginnen steeds meer te ontbreken.

Er zijn bussen vol met euro’s nodig om alles te kunnen financieren. Maar is het huidige financieringssysteem van de overheid inclusief Europa nog wel van deze tijd? Op de foto een promotiebus voor de Euro voor een hotel in Roissy, Frankrijk
Foto: © Peter-Vincent Schuld


Maar het is vandaag. Er is thans geen alternatief financieringssysteem voor de overheid  en de burgers klagen over de hoeveelheden centjes die geschoven worden naar elders. Die vraag is terecht.

Frits Bolkestein oud Europees Commissaris en gewezen voorman van de VVD stelt in zijn opiniestuk dat verscheen in de Nederlandse Volkskrant dat Eurobonds nagels aan de (Nederlandse) doodskist zijn.

Op de foto Frits Bolkestein in zijn functie als Europees Commissaris op een informele raad van de Europese ministers van Financiën (Ecofin) in Kopenhagen, Denemarken
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Ja we moeten de Spanjaarden en Italianen helpen. Maar hoe gaan we dat doen? In tegenstelling wat wordt beweerd is Italië geen netto-ontvanger van Europees geld, maar een netto-betaler. Dus Italië betaalt meer dan zij ontvangt van Europa. Spanje zat net op het omslagpunt van netto-ontvanger naar netto-betaler te gaan.

De mate en de duur van de lockdown waardoor er geen economische activiteiten kunnen worden ontplooid en de burger naar mijn mening onrechtmatig wordt beperkt in zijn bewegingsvrijheid , is een zaak van de nationale lidstaten.

In deze tijd is het geen vakantie vieren op Ibiza, geen veerboten, geen jachten zoals hier in betere tijden nabij de haven van Eivissa, Ibiza, Spanje
Foto: © Peter-Vincent Schuld


Maar je kunt niet onbeperkt de vrijheid van burgers en de economie beperken en tegelijkertijd vragen om onbegrensde solidariteit van andere lidstaten.


Nog een systeem in Europa dat faalt.  De oplossing hiervoor is. niet “minder Europa”, maar een “eerlijkere en intelligentere” Europese Unie.

De toekomstige analyses en onderzoeken zullen uitmaken of het systeem van lockdown gerechtvaardigd was en of deze in de toekomst gerechtvaardigd zullen blijven. In mijn ogen zal dat negatief uitvallen voor het systeem van de lockdowns.

Als wij mensen her en der in de Spaanse straten spreken dan wordt Sanchez met regelmaat de socialistische variant van de Spaanse dictator Franco genoemd.

Verlaten onbevolkte gebieden zoals hier net buiten Iglesia de El Canton, Spanje
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Er zijn talloze gebieden waar er (vrijwel) geen corona is, al was het alleen maar omdat zeer dunbevolkt is. Zie hier de non-intelligente collectivistische manier van besturen.

Je breekt een samenleving en een cultuur op deze rigide wijze en je brengt deze in gevaar. Sanchez brengt hiermee ernstige schade toe aan de stabiliteit, de rechtsstaat en de fundamentele mensenrechten en daarmee aan de Europese waarden en normen.

Spaanse beveiligers en politie zijn tot op heden zeer coöperatief bij het faciliteren van de werking van de vrije pers en zulks is ook verordonneerd door de Spaanse overheid Op foto een beveiliger bij de Mercadona supermarkt in Albatera, Spanje
Foto: Peter-Vincent Schuld

Er is zeker nog steeds persvrijheid in Spanje. Wij hebben tot nog toe niet de ervaring dat wij op enige wijze worden gehinderd in de uitoefening van ons journalistieke werk. Integendeel. De mensen van de politie en Guardia Civil, maar ook de beveiligers bij supermarkten.

Zij die wij tot op heden op ons pad tegenkwamen in relatie tot de uitoefening van ons werk, en voor wie het thans ook niet eenvoudig werken, moet gezegd worden dat zij ons ons alle ruimte hebben gegeven en zelfs op een wijze waar men in andere Europese landen nog wat van kan leren.

In Spanje is evenwel politiek wat mis. De socialisten hebben geen absolute meerderheid in het parlement en er zijn omwille van de beperkte legitimiteit, nieuwe verkiezingen in aantocht. De socialisten vormen een minderheidsregering met de extreemlinkse partij Podemos en vonden het nodig om lastenverzwaringen voor de burger aan te kondigen j.l. januari.

Over hervorming van het totaal vastgelopen overheidsapparaat wordt niet gesproken. Immers hervormingen beslaan ook de eigenzinnige en vaak geld verkwistende regionale besturen. Spaanse rechters zijn overigens niet mals als frauderende bestuurders voor het hekje komen. Een ex-president van de deelregering in Andalusië werd veroordeeld tot 6 jaar achter gaas.
Saillant detail, het was weer een socialist.

De toerist, goed voor de economie van een land als Spanje Op de foto: Een uitgetelde toerist in de haven van Eivissa, Ibiza
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Veel landen in Zuid-Europa moeten het hebben van toerisme. De warme temperaturen doen de portemonnee van de vakantieganger en zakenreiziger openen. Het frivole Ibiza, dobberende jachten, heerlijk zonnetje, feesten en genieten van het weer. Wie haalt er een streep doorheen, ondanks het beperkt aantal corona-gevallen? Inderdaad de collectivistische Spaanse nationale regering.


Het toerisme, het genieten, het even loskomen van de dagelijkse stress, het alledaagse leven wordt vernietigd door politici en virologen. Grenzen worden zonder akkoord en zonder overleg gesloten. Zelfs zonder rechterlijke toetsing op rechtmatigheid, billijkheid en proportionaliteit.

Kinderen die hun ouders in een andere EU-lidstaat niet kunnen bezoeken. Volstrekt onacceptabel. Volstrekt In strijd met de verdragsmatige beginselen van het vrije verkeer van personen en goederen. De uitzonderingsclausules in het Schengen-verdrag worden arbitrair en volstrekt disproportioneel toegepast.


In de afgelopen dagen en weken heb ik drie intelligente zaken horen zeggen door politici.

1) De Nederlandse premier Rutte wil een adviesorgaan in het leven roepen van economen, gedragswetenschappers en ethici. Goed zo Mark, de noodzaak daartoe schreef ik weken geleden al. Goed opgelet! Zie je wel dat je iets van mij kunt leren? Ouwe mede-liberale gabber van me.


2) President van de Europese Raad Charles Michel zei “Europa moet een goed werkende organisatie op het gebied van burgerbescherming krijgen.” Goed zo Chareltje, dat schreef ik de avond voorafgaandelijk aan jouw uitspraken al.

3) Margarethe Vestager, Europees Commissaris belast met de digitale agenda en vicepresident van de Europese Commissie meldde dat Europa beschermingsmiddelen als mondkapjes gezamenlijk moet inslaan om tekorten te voorkomen. Slim plan wijffie, je hebt mijn stukken zeker ook gelezen.

Voorraden met mondkapjes zoals Europees Commissaris Margarethe Vestager voorstelde. Op de foto: In het Spaanse Albatera worden de mondkapjes thuisbezorgd door een koerier.
Foto: Christel Dubos/Schuld


Over de Belgische nationale regering en haar adviseurs kunnen we kort en bondig zijn. Kan dat incapabel zootje alsjeblieft voor eens en voor altijd van het toneel verdwijnen om nimmer meer in wat voor bestuur weer te keren? Gewoon zelf jullie “kot” in,  en er in blijven.
Dat geldt zeker voor Miss Ossewit, oftewel minister Maggie de Block.

Het enige antwoord hierop is dat als een lidstaat die de grenzen wenst te sluiten dit voorafgaandelijk  dient te laten toetsen door het Europees Hof van Justitie in Luxemburg. Is het verdict “nee” dan is en blijft het ook “nee”.