De Avonddenkers: Mag ik 10 kilo stikstof en 3 pond CO2? Wilt u er een plastic tasje bij of eet u het hier op?

0
720
Het uitrijden van kunstmest in Kampenhout Foto: © Peter-Vincent Schuld

door Peter-Vincent Schuld

Ik maak mij hele, maar dan ook hele grote zorgen. Eerlijk gezegd beheerst het denken elke dag. De polarisatie binnen onze samenleving heeft een dermate grote vorm aangenomen, omwille van de thema’s die thans blijken te moeten spelen dat dit wiggen doet slaan in persoonlijke verhoudingen. Er ontstaan ruzies binnen relaties, families en binnen vriendschappen wegens volstrekt tegengestelde meningen.Mensen verwijderen elkaar voor het minste uit hun vriendenkring, of deze nu feitelijk en fysiek is of virtueel op sociale media zoals Facebook. Een mening ventileren is het grootste recht en daarvoor moeten we blijven vechten, zolang we maar niet tegen elkaar gaan lopen vechten. Je kunt alleen de problemen in de samenleving te lijf gaan als je een hart hebt. Toch zoek ik soms ook, hoe tegenstrijdig het ook klinkt de scherpte op. Kunst, creëren, schrijven,  alles in welke vorm dan ook heeft vaak tot doel mensen aan het denken te zetten maar ook om te provoceren, zodat ieder zich aangesproken voelt en weer gaat nadenken. Slechts de teren van ziel en zij wiens tenen te lang zijn om mee te leven zullen zich met geschreeuw of oneigenlijke middelen zich weren om daarna te verzwelgen in eigen gelijk en het slachtofferschap.

Je leest op sociale media over samenzweringstheorieën. Is dit alles een vooropgezet plan van hogerhand? Ik geloof niet zozeer in complotten. Waar ik wel in geloof is de domheid en het beperkte, vaak tot 1 thema gelimiteerd denken. Ik heb talloze mensen uit politiek, wetenschap en media in mijn leven gesproken. Vaak konden ze op de minst simpele vragen geen antwoord geven waaruit het beperkte IQ van onze medemens nog maar eens blijkt. Oh, geloof me vrij, dat heeft niet te maken met politieke kleur of overtuiging, in alle “kampen” droop het imbecielen-gehalte ervan af.

Dat mag, je mag dom zijn, je mag imbeciel zijn, maar pretendeer niet het buskruit te hebben uitgevonden en ken je plaats. Met schreeuwen, proclameren, indoctrineren en manipuleren kom je er niet. Eens wordt het gammel verhaaltje doorgeprikt. Nee, ik heb niet altijd vrienden gemaakt, integendeel, maar de vrienden die ik heb, en niet zelden hebben ze een volstrekt andere opinie dan ondergetekende, heb ik lief. De polarisatie heeft een dermate vorm aangenomen dat sommigen elkaars hersens wel kunnen inslaan. Voor deze polarisatie is voor een aanzienlijk deel de politiek één op één verantwoordelijk. Op dit laatste onderwerp komen we ook nog eens terug.

Zijn Nederland en België niet meer serieus te nemen? Het openbaar bestuur verknalt de economie en het verstikt het openbare leven en het beneemt de vrijheid van het individu. Of het nu om stikstof, klimaat, PFAS of afval gaat. Dan laten we de Zwarte Piet-discussie en de IS-fascisten thans nog even buiten beschouwing.

De circulaire economie, alles moet worden hergebruikt tot en met kleding: op de foto kledingcontainers bij een supermarkt in Ravels, België
Foto: © Peter-Vincent Schuld


De circulaire economie is een dogma geworden. Kritische vragen stellen of kritiek hebben, het staat sociaal gezien bijna gelijk aan de ontkenning van genocides. Het kenmerk van een open en democratische samenleving is dat je zonder angst je mening kunt uiten. Dat je zaken in vraag mag stellen.

Sloop oude melkfabriek Noordbarge met schoorsteen in Emmen
Foto © Jan Sibon/ Schuld


In vroeger tijden waren onze steden onleefbaar. Schoorstenen van fabrieken van midden in de stad gelegen dampten er stevig op los. Herinner u zich de talloze textielfabrieken in Enschede en Tilburg waarvan de met gifstoffen vervuilde grond afgegraven moest worden. Gaan we nog verder terug dan waren de steden open riolen waar de uitwerpselen van ieder mens en dier gewoon op straat belandden en zorgde voor ziektes zoals de pest waaraan tienduizenden mensen stierven.

De mystieke ondergrondse oude Antwerpse riolen (ruien) in hart hartje van Antwerpen (Suikerrui)
Foto: © Peter-Vincent Schuld


In Antwerpen onderkende men dit probleem en legde een ondergronds stelsel van riolen aan, de zogeheten ruien waar water aan en afgevoerd werd. Vandaag de dag stroomt er geen rioolwater meer doorheen en zijn ze te bezoeken. Vandaag kiezen we voor persleidingen waar het rioolwater naar de waterzuivering wordt gebracht.

Pompstation drukriolering in Baarle-Nassau
Foto: © Peter-Vincent Schuld


Het waren serieuze problemen in die tijd waar men met de kunde en kennis van die tijd een oplossing voor vond en soms ook gewoon niet omdat in vroeger tijden men het gevaar van sommige zaken nog niet kende of zag.

De inmiddels helaas overleden Belgische oud-premier Jean-Luc Dehaene
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Ik herinner mij nog de woorden van de Belgische oud-premier (helaas overleden), Jean-Luc Dehaene die ooit zei “Een probleem is pas een probleem als het zich aandient”, terwijl hij in zijn hoofd iedereen en alles al 10 stappen voor was.

Landmeters aan het werk voorafgaand aan bouwproject
Foto: © Peter-Vincent Schuld

De discussies van vandaag gaan over klimaat, verkeer, de landbouw, de scheepvaart, de bouw maar mijdt een heikel punt. Wordt de aandacht afgeleid? Ik vermoed van wel. Nederland en Vlaanderen zijn te vol. Volgebouwd en volgestouwd.

Bouwkranen moeten bewegen, de economisch moet voort
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Toch zijn er de afgelopen jaren honderdduizenden mensen bijgekomen die moeten eten, die zich moeten verplaatsen en die ook hun behoefte moeten doen. Meer, meer, meer. Meer consumptie, meer energieverbruik en meer waterverbruik.

Het toilet, hoe meer mensen, des temeer meer er weggespoeld wordt. Foto gemaakt in Evora, Portugal
Foto: © Peter-Vincent Schuld

De gepropageerde energiebesparing is dus een complete farce, want waar de overheid enerzijds de influx van mensen allerhande die met terechte redenen, dan wel met parasiterend motief of ontwrichtend motief Nederland en België binnenkomen, ze dragen allemaal bij aan de ongebreidelde bevolkingsgroei.

“Vluchtelingen” in een tentenkamp bij het AZC Ter Apel
Foto: © Jan Sibon/Schuld

Ik mis in alle klimaat- en stikstofberekeningen de invloed van immigratie. Het wordt of niet berekend, en als het al berekend wordt, dan wordt het doodgezwegen. De politieke correctheid wordt met de dag ergeren is een vorm van koolmonoxidevergiftiging. Een onzichtbaar gas dat het leven uit de mens en in deze uit de samenleving haalt. Deze redenatie heeft niets, maar dan ook niets met racisme te maken. 

“Vluchtelingen” in tentenkamp bij het AZC in Ter Apel
Foto © Jan Sibon/Schuld

Als je teveel varkens in 1 stal zet, los van de visie op het dierenwelzijn, dan gaan ze van elkaar ook de staarten afbijten en is er agressie.

Teveel varken bij elkaar leidt ook tot agressie en stress, op de foto varkens die te dicht op elkaar leven in Slagharen
Foto: © Jan Sibon/Schuld

Vergelijk een land met een  een dancing, restaurant of café, daar mogen ook maar een X hoeveelheid mensen binnen. Bevolkingsgroei door immigratie en voortplanting, tja daar mag je best je vraagtekens bij zetten. Bevolkingsaanwas, niet alleen in Nederland maar wereldwijd is het primaire probleem. Want als je minder mensen hebt, worden er minder auto’s bestuurd, wordt minder voedsel geconsumeerd en dus minder voedsel geproduceerd. Het is een eenvoudige rekensom.

Druk verkeer op de ring van Antwerpen
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Helder denken is niet een ieder gegeven.
Nederland en Vlaanderen zijn niet dichtbevolkt maar overbevolkt. Dat krijg je met een ongelimiteerde bevolkingsaanwas. De berekeningen van zogenaamde universitaire wetenschappers die stellen dat immigratie de samenleving netto niets kost zijn niet alleen blind, maar ze liegen dat ze barsten. De wetenschappers afkomstig uit de veelal linkse middens schreeuwen aan de andere kant dat het milieu verkapitaliseerd moet worden, deze twee stellingen stroken niet met elkaar, sterker ze zijn elkaars tegenstellingen en er zit niets paradoxaal bij.

Proteststicker “climate emergency” met op de achtergrond een bouwproject in Vinkeveen Foto: © Peter-Vincent Schuld


Als we de nieuwsberichten van de afgelopen tijd in de gaten houden op het gebied van misdaad, dan is het de ene schietpartij na de andere, de ene liquidatie na de andere. Bereken even hoeveel manuren en voertuigen van de politie, inclusief vrachtwagen met Plaats-Delict- en commando-cabines zich moeten verplaatsen, tel die uitstoot op, kijk daarna wat de herkomst is van de dader, en herbereken dan nog eens de”uitstoot” per betrokken individu.

Politie in Amsterdam op surveillance
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Het is allemaal geen rocket science. Je hoeft maar een real life docu te bekijken zoals de “Handhavers” of real life series over de werking van de politie in Nederland en Vlaanderen,of kijk het nieuws en je merkt dat een influx van een immigrerende onderklassen voor geweldproblemen zorgen.

Handhavers van de dienst Service en Veiligheid van het Gemeentelijk Vervoer Bedrijf Amsterdam (GVB) op surveillance
Foto: © Peter-Vincent Schuld


Zorgen voor een betere leefomgeving betekent ook dat je zorgt dat je kijkt wie je binnenhaalt en of de inwijkelingen passen binnen een samenleving en of hun “cultuur” inclusief zorg voor de leefomgeving niet haaks staat op de cultuur bij ons

Een samenleving, en ik heb heb het al duizenden keer gezegd is niet maakbaar of afdwingbaar. De socialistische gedachte van verheffing van de onderklasse is onmogelijk tenzij je een Sovjet-regime er op na wilt houden.

Maakbaarheid of afdwingbaarheid gepleegd door het openbaar bestuur leidt altijd tot een vorm van dictatoriaal bestuur en verwijdering tussen de burgers en overheid. Er zijn voor minder rellen uitgebroken en doden gevallen. Venezuela onder het communistisch bewind van Maduro en de recent naar Mexico gevluchte president Morales van Bolivia zijn daar voorbeelden van. Het afknijpen en knellen van mensenleidt tot corruptie en parallelle samenlevingen. Ook dit is geen hogere wiskunde. De mens is zoals water het zoekt het punt op waar het gemakkelijkst haar weg kan vinden.

De strijd tegen de flitspalen van destijds, hier in Helmond werd er eentje met zware middelen gevloerd
Foto: © Peter-Vincent Schuld


Wordt de vrijheid teveel beperkt, dan volgt er weerstand. Herinnert u zich nog de flitspalenoorlog? Burgers waren het zat om voor een paar kilometer te hard geflitst te worden en dus gingen de flitspalen de brand in, ze werden vernield of gingen omver.

Flitspalen oorlog van het begin van deze eeuw: Geënsceneerde foto waarop man met jerrycan benzine en een autoband de “flitspaal te lijf wil gaan”
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Aan dit verhaal zitten twee kanten, ja te hard rijden levert verkeersdoden op die te voorkomen waren geweest en het verkeersgedrag is abominabel, aan de andere kant zijn de flitskasten vaak ook een bijkomende bron van inkomsten geweest voor de overheid, een overheid die bestaat uit mensen zoals u en ik, maar die zich opeens boven alles en iedereen verheven voelen.

Creatief met flitspalen, dit kunstwerk uit protst met een werkende flitspaal in Groot-Ammers stamt uit 2004
Foto: © Peter-Vincent Schuld

En de bevolking? Die moest er veelal wel om lachen, David tegen de almachtige overheid genaamd Goliath.Een koekje van eigen deeg als een flitspaal weer eens eindige in puur schroot.

Borden met 130 kmpu afgeplakt (archieffoto) op de A37 nabij Hoogeveen
Foto: Jan Sibon/ Schuld

Omwille van de stikfstofcrisis is in Nederland de maximumsnelheid op autosnelwegen van 130 naar 100 teruggebracht.Waanzin. complete waanzin. Verlam het land nog maar een beetje meer, en nog meer files dus nog meer stilstand dus nog meer uitstoot.

Bouwprojecten kwamen stil te liggen door de stikstofcrisis
Foto: Jan Sibon/Schuld

“Was deze maatregel niet genomen dan waren er talloze bouwprojecten van infrastructuur, dijkverzwaring tot huizenbouw stil komen te liggen”, dixit de Nederlandse regering. Waanzin? Ja, pure waanzin. Veiligheid, werkgelegenheid en economie gaan voor de uitstoot van een beetje stikstof.

Moet herstel of vernieuwing van wegen wijken vanwege wat uitstoot?

Vernieuwing wegdek door wegenbouwers van Dura Vermeer te Tilburg
Foto: © Peter-Vincent Schuld


Wil je toestanden zoals in het buitenland waar de openbare ruimte gewoon een gatenkaas is?

Achterstallig wegenonderhoud in Odessa, Oekraïne
Foto: © Peter-Vincent Schuld


Mogen de dijken doorbreken omdat de koeien teveel schijten?

Dijkversterkingen in Hoedekenskerke, langs de Westerschelde
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Op slinkse wijze wordt Nederland, maar zeker ook België naar de verdoemenis geholpen door een kolonie incapabele bestuurders en ambtenaren.

Wat is het volgende? Dat de Luchtmacht geen oefenvluchten meer mag maken omdat er te veel kerosine verbruikt wordt?Een verkapte linkse wens tot een politiek van het gebroken geweertje in een tijd waarin militaire confrontaties absoluut weer denkbaar zijn.

Bijtanken van onder meer Nederlandse gevechtsvliegtuigen van de Luchtmacht op de Poolse luchtmachtbasis van Powidz
Foto © Peter-Vincent Schuld

De logica is echt ver te zoeken. Niet elke maatregel is slecht, zo eerlijk moeten we ook zijn. In het historisch en pittoresk plaatsje Muiden nabij Amsterdam. Gaat de draaibrug over de Vecht welke uitmondt in het IJsselmeer open, motor af.

Bord bij draaibrug in het centrum van Muiden, “Brug open, Motor af”
Foto © Peter-Vincent Schuld

De tijd die het duurt voordat de schepen door de sluizen zijn, midden in het kleine centrum versus de uitlaatgassen van draaiende motoren van wachtende auto’s, dan is het helemaal niet zo gek dat de Algemene Plaatselijke Verordening stelt dat de motor af moet bij het wachten voor de slagbomen. Een kleine, smal bebouwde maar drukke openbare ruimte versus een grote hoeveelheid uitlaatgassen. Dat is echt wel redelijk te noemen.

Brug open, motor af, de sluis is open in Muiden
Foto © Peter-Vincent Schuld


Dwaasheid komt overal voor. Zaterdag 16 november 2019, plaats van handeling is Eindhoven. Een bijeenkomst van de Nederlandse PvdA. We gaan het eens even hebben over die ene partij, de Nederlandse socialisten van de PvdA. Een partij wiens aanhangers niet alleen knettergek gek, verward en mentaal gestoord lijken te zijn, ze lijden collectief aan de politieke variant van downsyndroom. Maximumsnelheid in Nederland omlaag naar 80 kilometer per uur en een verbod op vliegen binnen Europa.

80 kilometer per uur op de snelwegen, een feit als het aan de PvdA ligt
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Als we zulke idioten in Nederland hebben rondlopen van nationale origine dan hebben we geen terroristen en criminele van vreemde origine meer nodig om het land volledig te destabiliseren. Vind je het gek dat de burger opstandig wordt? Het is nog minder te begrijpen dat een partij die het afknellen en het beperken van de vrijheid van verplaatsing voorstaat electoraal op winst staat. Is dit een vorm van volks-masochisme?

Een verbod op vliegen binnen Europa? Weer zo’n fijn plan van de PvdA. Kapitaalsvernietiging en een verlies van arbeidsplaatsen, een desastreus plan voor onder ander Maastricht-Aachen Airport
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Enfin, deze week maakte premier Rutte en zijn ministers bekend dat de maximumsnelheid op autosnelwegen overdag teruggebracht wordt naar 100 kilometer per uur, dit omwille van de “acute stikstofcrisis” en in de periferie een steun in de rug van de klimaatgoeroe’s en hun kritiekloze volgelingen.Nu waan ik mij geen kenner en deskundige op het gebied van stikstofuitstoot, het enige dat ik op dat gebied heb, is naar ik vermoed, enig gezond verstand.

Akkerbouw in Drenthe tussen Emmen en Coevorden. De boeren krijgen weer alle blaam voor de stikstofuitstoot.
Foto: © Jan Sibon/ Schuld


Feit 1: Er zijn Europese regels, dus wetten qua stikstofuitstoot en wat er uitgestoten mag worden.

Feit 2: De Nederlandse bestuursrechter, de Raad van State (geen politiek onafhankelijk rechtsprekend orgaan!!!) was van mening dat de stikstofuitstoot in Nederland niet mocht toenemen.

Maar is het een ramp van ongekende grootte als stikstof in ons milieu gedurende een bepaalde periode toeneemt? Er zijn wat  effecten op de natuur, maar die zijn niet van dien aard dat het een “stilstand’ van onze economie rechtvaardigt.

Echter wat veel mensen vergeten is dat er weliswaar Europese regels zijn, maar dat tegelijkertijd ieder land nog steeds haar autonome rechtsorde kent, en dat het dus wat betreft bepaalde regels, het een land vrij staat om er eigen rekenmethodes daaruit voortvloeiende interpretaties op na te houden.

Duits Bord dat duidt dat het een beschermd natuurgebied is, zoals hier in de omgeving van Keulen
Foto: © Peter-Vincent Schuld

De regels in Duitsland en België zijn minder streng dan in Nederland omdat er andere rekenmethodes worden gehanteerd. De situatie in Duitsland is niet 1 op 1 te vergelijken met die in Nederland omdat Duitsland veel minder dicht bevolkt is en dus het effect van de stikstofuitstoot per saldo lager is op de natuur.Duitsland is overigens een land wat best wel strikt is op het gebied van natuur- en milieubescherming.

België kent eenvoudigweg soepeler regels en daar is de natuur ook niet compleet verziekt.

Bemesting van landbouwgrond door middel van injectie in de omgeving van Malle, België Foto: © Peter-Vincent Schuld

Sinds mensenheugenis bemesten de boeren hun landerijen. Immers naast zaden die ontkiemen heb je ook nog een product nodig die de groei van gewassen doet bevorderen. Mest afkomstig van vee en kunstmest worden hier voor aangewend. Een tijd terug reden de gierwagens over het land en werd het gier (mest) over het land verspreid.

Het uitrijden van drijfmest op de akkers (met ontheffing)
Foto: Jan Sibon/ Schuld

Thans injecteren ze het meestal in de grond. Hoezeer we dierenwelzijn ook nastreven en dat moet ook, is het een volstrekte utopie dat heel de samenleving vegetarisch wordt. Sterker, ook als er kunstmest wordt uitgereden over het land zal er stikstofproductie vrijkomen.

Het zaaien voor de teelt van koolzaad in Drenthe
Foto: © Jan Sibon/ Schuld


Is een en ander niet een verkapt beleid om onze agrarische sector definitief om zeep te helpen? Het heeft er op zich alle schijn van. Het lijkt eerder op het schoonvegen van het eigen paadje, want als we in Nederland geen landbouw en veeteelt hebben, zullen de producten elders betrokken worden. Dan is het nog maar de vraag of de productie van vlees en landbouwproducten geschiedt op een wijze en volgens normen die wij als samenleving denken aanvaardbaar te vinden, met inbegrip van dierenwelzijn.

Het pompen van drijfmest in container, dat op de achtergrond op het land uitgereden wordt in Drenthe Foto: Jan Sibon/ Schuld


Soms moet je je ook afvragen of bepaalde regelgeving in relatie tot natuur en milieu wel zinvol is en of remedies tegen bepaalde al dan niet vermeende effecten erger zijn dan de kwaal. Overdrijven we niet?

Ik pleeg te stellen dat Nederland op alle fronten overdrijft en dat het doemdenken over de onomkeerbare massa-schade schadelijker is voor onze leefomgeving dan thans wordt aangenomen.

Schotse Hooglanders zoeken verkoeling in een ven, dat ligt in de bossen van boswachterij Sleen bij Schoonoord Foto: © Jan Sibon/Schuld

Zijn de aannames of wetenschappelijke bevindingen nog wel houdbaar met de kennis en kunde die we gaan opdoen in de komenden twintig tot 50 jaar. Ik stuitte deze dagen op een nieuwsberichtje van 15 oktober 1970 uit de Leeuwarder Courant met als titel”Geleerden zeggen met stelligheid: Klimaat wordt kouder”, eerlijkheidshalve gevolgd door de zinsnede “Over enkele decennia krabbelen we wel weer uit de put omhoog”.  Zie daar, wetenschappers die elkaar tegenspreken.

Ik neig de klimaatwetenschap van heden te vergelijken met de econometrie. De econometrie, waarvoor de socialistische professor Tinbergen de Nobelprijs kreeg (iedere gek kan een Nobelprijs krijgen) lijkt een exacte wetenschap te zijn, maar is het niet, te veel variabelen worden beschouwd als constanten even eenvoudig uitgelegd.

De beurs op Wallstreet, New York, USA,hart van wereldwijde economie, studie object van de socialistische professor Jan Tinbergen

Zoek je bewijs bij jouw waarheid of zoek je bewijs om de waarheid te vinden. Da’s een levensgroot verschil waaraan blijkbaar iedereen zich in de politiek schuldig aan maakt.


Na de publicaties, diverse berekeningen en het gedachtegoed van professor Tinbergen uitvoerig te hebben bestudeerd kon ik geen andere conclusie trekken dat dit op zijn minst voor een deel een pseudo-wetenschappelijk verhaal was, welke ideologisch was geïnspireerd. Toen hier ik een aantal van Tinbergen zijn adepten en aanhangers mee confronteerde, inclusief kritische vragen waarop ik geen antwoord kreeg, was de wil tot het mij te woord te staan rap geëindigd. Ook in de wetenschap houdt men niet van kritiek.


Dat zelfde geldt voor de klimaatwetenschap. Oh ja, het kan best zo zijn dat het klimaat aan een bepaalde verandering onderhevig is. Het kan zelfs zo zijn dat de mens hier wat invloed op heeft. Maar als het de invloed van de mens een rol speelt, dan dienen we eens even echte wetenschap bedrijven. Wat als de wereldbevolking in getal afneemt in plaats van toeneemt?

Dus niet een vliegtaks van 100 EURO per vlucht zoals de PvdA gisteren voorstelde, maar een afschaffing van de kinderbijslag en de toeslagen voor kinderopvang of zoals deze in België gebruikelijk zijn, het staken van de uitbetaling van geboortepremies. Het ontmoedigen van reproduceren? Nee, bezint eer ge aan kinderen begint. Maar niet zoals de Groen Links madam Corrine Eelemeet dorstte op te werpen “het niet automatisch behandelen van 70-plussers”, wat in feite neerkomt op de visie dat het leven na het bereiken van de 70-jarige leeftijd onderhevig is aan maatschappelijke en individuele waardevermindering.

Vliegtaks? Weer een bedrijfssector om zeep helpen? Op de foto landingsbaan vsn Zaventem Brussels Airport Foto: © Peter-Vincent Schuld

Terug naar de vliegtaks. Nederland, België, Bulgarije, Luxemburg, Denemarken, Italië, Zweden en Frankrijk pleiten ervoor om de burger en het bedrijfsleven nog maar weer eens financieel te tillen door een vliegbelasting in te voeren om zo de CO2-uitstoot te compenseren, lees de staatskas te vullen om weer allerhande onzin te financieren. Ze blijven het verzinnen.

Als we het ene nog niet bedacht hebben komt er al weer een volgend dwaas plan, namelijk het beperken van de maximum snelheid van binnenvaartschepen. Staan mensen die dit soort van dwaasheden verkopen er niet bij stil dat we een economie hebben? Dat goederen on time aan dienen te komen en dat er bij een lagere snelheid op het water we meer schepen nodig hebben?

Binnenvaartschip op het kanaal Gent Terneuzen, gefotografeerd nabij Terneuzen Foto: © Peter-Vincent Schuld


Dat de memorie van dit soort intellectuele alzheimerpatiënten kort is blijkt wel uit het gegeven dat de binnenvaart minder vracht kon meenemen gedurende de periode dat de waterstand in de Rijn historisch laag stond nazomer 2018. Maar verstand is iets wat je hebt, of niet. Je kunt het nergens kopen.

Begin september 2018: Historisch lage waterstand in de Rivier de Rijn op het punt waar deze Nederland binnenkomt bij Tolkamer Lobith Foto: © Peter-Vincent Schuld

Op naar een volgend verhaal over de dwaasheid van de maakbare samenleving.