De Avonddenkers: Moord op een advocaat, het proces tegen Wilders; “De bijl” moet in het Ministerie van Justitie & Veiligheid en in het OM

0
De spreekwoordelijke bijl moet in het Ministerie van Justitie en Veiligheid, maar ook in het OM Foto: © Peter-Vincent Schuld

door Peter-Vincent Schuld

Ooit protesteerden honderdduizenden Belgen voor een hervorming van het archaïsch justitie-apparaat in België.De zogeheten witte mars nadat de zaak Dutroux en het totaal falend justitie-apparaat in België aan het licht kwamen.We schrijven najaar 1996.

Op 25 oktober 1996 namen 350.000 Belgen deel aan de Witte Mars in Brussel als reactie of het falen van politie en justitie naar aanleiding van de zaak Dutroux
Foto: © Peter-Vincent Schuld


Wie in Nederland de misplaatste arrogantie had om te zeggen of te denken dat het in “Holland” allemaal beter is vergiste zich.


Bespaar me de mooie praatjes over hoe mooi Nederland wel niet is. Nederland is niet meer en niet minder dan een uitgewoond en onbewoonbaar verklaard pand, waar criminelen, uitvreters, ambtelijke bureaucraten en politieke leeghoofden gezamenlijk en gescheiden tegelijkertijd als kakkerlakken doelloos lang elkaar ronddobberen.

Prioriteiten, beleid, agenda’s, parallelle werelden die niet door het wetboek van strafrecht ingegeven zijn, maar door ambtelijk en politiek opportunisme en falen.


Bespaar me de praatjes over hoe goed het Nederlandse justitie-apparaat wel niet functioneert.

Het is niet te verkopen dat iemand die 3 kilometer te hard rijdt door het OM beboet wordt terwijl het moorden door de Mocro-maffia gewoon doorgang vindt en figuren binnen deze organisaties gigantische winsten behalen met het plegen van het ene misdrijf na het andere.

Gemeentelijke handhavers met opsporingsbevoegdheid maken zich druk over een vuilcontainer die een dagje langer op straat staat en behandelen de bewoners van het pand bijna als een crimineel betaal je de boete niet en laat je het voorkomen, en je wordt veroordeeld, heb je meteen een strafblad.


Een politicus die vermoord werd en geen beveiliging had, we spreken over Pim Fortuyn. Hoe zaten de krokodillentranen wenende politici op zijn afscheid?


Een columnist en een filmmaker die vermoord werd en geen beveiliging had, we spreken over Theo van Gogh. Hoe huilde Katja Schuurman over het verlies van haar goede vriend Theo en dweept nadien met de Amsterdamse stadscollaboratrice Femke Halsema die haar eigen vent en eigen zoon niet eens in de hand heeft.


Een advocaat die vermoord werd, midden op straat en geen beveiliging had, we spreken vandaag helaas over Derk Wiersum. Hoe zullen zijn tegenstrevende confraters nu weer formeel janken?

Laten we even eerlijk blijven, iedereen kan vandaag of morgen nog van een misdrijf verdacht worden, zelfs al ben je in de verste verte niet betrokken of schuldig. Het apparaat dat je over je heen krijgt vereist een goede rechtsbescherming via een advocaat en dat staat de misdaadbestrijding ten gronde niet in de weg. Natuurlijk zijn er advocaten die niet zuiver op de graad zijn, maar ik heb geen enkele aanwijzing dat dit geldt door Derk Wiersum, integendeel. Omschrijvingen als hartelijk, integer, vriendelijk, zijn bemerkingen die niet zomaar uit de lucht komen vallen.

Minister Grapperhaus deelt mee, op het moment dat ik dit stuk schrijf, dat een team van de Nationaal Coördinator Terreurbestrijding en Veiligheid op de zaak gezet wordt. Mosterd na de maaltijd. Menselijkerwijs heb ik het met Minister Grapperhaus te doen. De TV-beelden tonen een hevig geëmotioneerde minister en ex-advocaat.

Maar het dreigingsbeeld en de ondermijning van de Nederlandse rechtsstaat waren al veel langer een hard gegeven.

Je moet toch wel over het IQ van een amoebe beschikken, wil je niet reeds lang hebben begrepen dat de Mocro-maffia (waarvan de misdaden zich niet beperken tot Nederland, maar ook Duitsland, België en elders teisteren) een destabilisering van de rechtstaat vormt .

Een broer van een kroongetuige die vermoord wordt , dat feit alleen al had de alarmbellen moeten laten rinkelen.


Of waren de aanslagen op onze gerechtsgebouwen met een raketwerper, de aanslagen op de gebouw waarin de redactie van Panorama zetelt en het pand aan de Basisweg te Amsterdam waar De Telegraaf is gehuisvest niet al aanleiding genoeg?


Nee wegkijken, het zal wel meevallen.
Nou dat doet het godverdomme niet.

Is het niet al erg genoeg dat journalisten en advocaten persoonsbeveiliging nodig hebben?


Ga eens kijken in Italië hoe de politie publieke figuren beschermt.
Journalisten die in de morgen in een konvooi van politievoertuigen van huis worden opgehaald. Deze realiteit is onwenselijk, maar het is wel een realiteit.

De Italiaanse politie en Carabinieri beschermen dag in dag uit publieke figuren waaronder magistraten en journalisten Op de foto de Carabinieri in Firenze, Italië
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Nee ik val niet alleen maar uit naar het Openbaar Ministerie. Ik val even hard uit naar het Ministerie van Justitie en Veiligheid waar ambtenaren en mogelijks ene minister een procesgang menen te moeten beïnvloeden tegen een politicus. 

Vind je het gek dat met de Marokkaanse misdaad die in Nederland zo welig tiert er om “minder Marokkanen” geschreeuwd wordt.

Maakten PvdA politici Han Spekman, Diederik Samson en Rob Oudkerk geen gelijkaardige opmerkingen en zij werden niet vervolgd? 

Wat met de opmerking van Alexander Pechtold (D66) houdende dat er geen Rus te vertrouwen is?

Het OM bedient zich van willekeur en zeer waarschijnkijk aangestuurd.

Nederland is een apenland geworden, een rottend “shithole” dat de naam “beschaafd land” niet eens meer waard is. De Schengen-buitengrenzen zijn vaak net inkomende open riolen.

Een land waar de Mocro-maffia de normale samenleving hypothekeert, maar ook onschuldige mensenlevens neemt nog los gezien van de enorme kosten waarmee onze samenleving via deze “kansparels” wordt opgezadeld.

Next chapter:
Maar de Marokkanen die hun religie verlaten en een normaal beschaafd en vrij leven willen leiden zijn net zo vogelvrij als de zij die nu vermoord werden.

Alleen deze Marokkanen hebben geen naam, geen gezicht, komen niet in de spotlights, moeten het doen met blijf-van-mijn-lijf-huizen en
andere safehouses. Ik sluit deze, veelal vrouwen, even in mijn armen en kus ze op het voorhoofd, mijn diepste en oprechte empathie betuigend.

Ik val even uit naar een gewezen medewerkster van de Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid, een zeker Yasmine Halfie, die openlijk beweerde dat ISIS een bedenksel was van zionisten.

Uit welke kadaverput is dat wijf gehaald?

De Nederlandse samenleving is liefdeloos, harteloos, meedogenloos. Niet omdat iedereen zo slecht is.


Nee omdat er een puinhoop is gemaakt van deze rechtsstaat waarin mensen zich bezighouden met onzinnige futiliteiten en kosten verslindende activiteiten binnen de veiligheidsapparaten en justitie.


Ga verdomme boeven vangen.


Weet u wat de pest, de pleuris en de tering tegelijkertijd is?


Dat er naar mijn mening ambtenaren binnen het Ministerie van Justitie en Veiligheid werkzaam zijn, en dito bij het Openbaar Ministerie die er eigen politieke agenda’s op nahouden.

Hun eigen beleid doordrukken. Hoe kan het anders dat er aanhoudend ministers en staatssecretarissen moeten aftreden die politiek verantwoordelijk zijn voor gedrag en beleid op het ministerie van Justitie en Veiligheid wegens wanpraktijken, het verkeerd voorlichten van de Tweede Kamer, het verspreiden van onjuiste informatie etc. etc.

Het OM en het Ministerie van Justitie en Veiligheid moeten, nadat de bijl er is ingezet, op de schop.


Het Ministerie van Justitie en Veiligheid moet naar mijn mening opgedeeld worden in een Ministerie van Justitie en een Ministerie van Binnenlandse Veiligheid.


Het ministerie van Justitie moet zich louter en enkel bemoeien met zaken die sec en ten gronde te maken hebben met de werking van de gerechtelijke organen zoals het OM, rechtspraak en de strafuitvoering.

Een Ministerie van Binnenlandse Veiligheid met een aantal interdepartementale detacheringen vanuit Defensie, Justitie, het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur en andere departementen.


Een ministerie dat verantwoordelijk is voor:

– Nationale Politie

–  FIOD en Douane ( wellicht beter om deze diensten te laten fuseren)

– Civiele inzet krijgsmacht (Kon. Marechaussee, Explosieven Opruiming, CRBN, de Militair Geneeskundige dienst en andere onderdelen die ondersteuning  verlenen.


– Brandweer en Rampenbestrijding (terug een Directie Brandweer (Veiligheidsegio’s) en Rampenbestrijding in plaats van een instantie met de niets zeggende naam “Instituut voor Fysieke Veiligheid”, de burger begrijpt er niks van.

– Medische noodhulp  (ambulance, MMT, GHOR, Rode Kruist etc)


– Kustwacht (volledig zelfstandige dienst van maken)

– Immigratie en naturalisatiedienst (omvormen tot een dienst met opsporingsbevoegdheid)

– de bijzondere opsporingsdiensten zoals Inspectie Leefomgeving en Transport, Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit etc. etc.

– Toezicht en coördinatie en mogelijke omvormingen van de wir war aan handhavingsdiensten van gemeenten, waterschappen, omgevingsdiensten en andere organen (wellicht omvormen tot o.a. een nieuwe gemeentepolitie )


– Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst AIVD, nu nog ressorterend onder het ministerie van Binnenlandse Zaken

-De Nationaal Coördinator terrorisme en Veiligheid (NCTV)

Het is maar een idee…

Is er ook maar de minste aanwijzing dat het leven van personen met een publieke taak of gezinnen en families van kroongetuigen in gevaar zijn dan geen centjes gaan “wegen” maar direct 1 op1 persoonsbeveiliging.

Desnoods worden er vooraf gescreende en getrainde persoonsbeveiligers van particuliere firma’s ingehuurd en krijgen ze gedurende hun detachering bij de politie de status van “buitengewoon opsporingsambtenaar met de bevoegdheid tot wapendracht”.


Ik zie op de TV-beelden de rouwauto met daarin het stoffelijk overschot van Derk Wiersum wegrijden van de plaats delict.

Zijn leven is tot een einde gekomen, kapot geschoten, dat van zijn vrouw en kinderen, ouders en naasten vernietigd. Een leven van een onschuldig iemand is met geen geld te betalen.

Leven, een wonderlijke creatie van de natuur, een natuur die helaas ook monsters van mensen voortbrengt. Mensen met demonische denkbeelden, lafhartig en moordlustig.

Desondanks, morgen is er weer een dag, een dag waarin mensen ook weer lief voor elkaar zullen zijn en er mensen zijn die louter en alleen macht in combinatie met moordlust nastreven. Laten we voor die laatste groep als samenleving nooit buigen.