De Avonddenkers: NL minister Kaag lijkt serieus probleem voor de nationale veiligheid en die van Europa, maar vlak ook de chaos niet uit

0
NL Minister Sigrd Kaag tijdens een vergadering van de Europese Ministers van Buitenlandse Zaken in Brussel Foto: Europese Raad / Europese Unie.

Minister Sigrid Kaag, werd ooit buiten gekegeld als ambtenaar op het ministerie van Buitenlandse zaken omdat ze haar huwelijk had verzwegen met een Palestijn, die familiale banden heeft met de inmiddels gelukkig overleden terrorist en Palestijns leider Yasser Arafat. Al zou ze een relatie hebben met de klokkenluider van de Notre Dame, dan zou dit geen enkel probleem moeten zijn geweest, maar iemand als partner kiezen die verkeert in middens waarvan een beetje redelijk en beschaafd mens zegt “hier wil ik niks mee te maken hebben”, zoals Palestijnse (als activisten vermomde en verdoken)  terroristen is bevreemdend en bovendien een veiligheidsrisico voor de Nederlandse staat en voor het bevriende land Israël waar veel Nederlanders met een Joodse achtergrond na de Tweede Wereldoorlog een beschermde thuis vonden.


Vorige week zondagavond…..Terwijl zich in Kaboel, Afghanistan, een vreselijk drama afspeelt met grote risico´s voor aldaar nog aanwezige Europeanen, leden van de coalitie en Afghaanse helpers  die de Nederlandse troepen met beveiligen en tolken bijstonden, zit Kaag met socialiste Ploumen en Jesse “wannabe Klavertje 4”  te schransen om via een achterpoort de wens van de Nederlandse kiezer te negeren en een coalitie over links te bekokstoven met inbegrip van alle manipulerende spelletjes om de ChristenUnie buiten de deur te houden op een bruuske en ronduit achterbakse wijze.


Kaag had daar niet horen te zitten. Kaag had in de situation room van haar ministerie moeten zitten om met haar NAVO-partners en EU-collega´s (deels overlappend)  te overleggen hoe Nederland zo efficiënt mogelijk haar burgers, haar helpers maar ook  zoals verdragsmatig is bepaald, ingezetenen van andere EU lidstaten zou kunnen evacueren. 

Niets is minder waar. Maagje vullen en juist niet over echte belangrijke zaken lullen. De arrogantie ten top. In een beschaafd land moeten de politieke spelletjes dan maar even wachten. Het redden van onschuldige mensenlevens kan niet wachten in een crisissituatie. Het lijkt de beschavingsgraad aan te geven van een hautaine dame die door steeds meer mensen met argusogen wordt bekeken.

Kaag die zo graag Europeaantje speelt. Kaag die nog steeds de portefeuille Europese Zaken heeft. Kaag die dineert, terwijl onze Nederlandse en Europese medeburgers voor hun leven vrezen, begrijpt het niet.  Haar is in principe ernstig plichtsverzuim te verwijten. Of wordt Kaag “ook niet gevreten” door haar collega´s Ank Bijleveld, demissionair minister van Defensie en Mark Rutte, demissionair premier? Laten ze Kaag bewust domme fouten maken en hebben zij een back up plan? Het lijkt er wel een beetje op. Er was al sprake van een mogelijke competentiestrijd tussen de Nederlandse ministeries van defensie en buitenlandse zaken, zo wisten de Nederlandse media eerder te melden.

Een zware omissie wat betreft acute en actuele dossierkennis ontstond gedurende het voorgaande. Kaag bleef erbij dat er geen Nederlanders geëvacueerd waren. Echter de realiteit leerde ons dat onze Duitse vrienden op vier verschillende vluchten Nederlanders al in veiligheid hadden gebracht. Heeft Kaag dan geen contact met haar Duitse ambtgenoot of is Kaag gewoon informeel terzijde geschoven en zo ja waarom dan?


In dankbaarheid aan het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken  laat het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken weten dat Nederland deze dagen rond de 69 Duitsers heeft geëvacueerd.
Gelukkig dat het ministerie van Buitenlandse Zaken uit meer mensen bestaat dan alleen Kaag. Het feit dat de minister niet expliciet bedankt werd is een politieke en verdiende steek van je welste. Kaag stelt in de feitelijke evacuatie niets voor. Het is het consulaire noodteam en daarnaast de militairen die de missies uitvoeren, beveiligen en vliegen, die de pluimen verdienen.

Langzamerhand kunnen we steeds meer hypotheses, onder voorbehoud van andere uitkomsten door waarheidsvinding,  als aannemelijk  beschouwen.

Hard feit: gedurende een diner met twee mensen die geen deel uitmaken van de regering en dus ook geen hoogste security clearance hebben kun je niet rustig gaan eten als er in alle vertrouwelijkheid ambtsberichten en gegevens worden gedeeld die van belang zijn voor de evacuatie.  Als je die stukken leest, dan lees je die in de besloten en beveiligde omgeving van je kantoor. In een restaurant kun je niet zomaar even ergens gaan staan bellen zonder 0,0% risico om ongewenste toehoorders te hebben als er extreem gevoelige zaken worden besproken.


Natuurlijk was Kaag  te laat om maatregelen te nemen. De voormalige chef van de civiele inlichtingendienst AIVD en  generaal b.d. der Nederlandse landstrijdkrachten Rob Berthololee  was  was klip en klaar. “Nederland had eerder plannen moeten maken om tot evacuatie van tolken en andere helpers over te kunnen gaan”.  Dit is een strategische sneer naar Kaag. Immers de consulaire dienst van Buitenlandse Zaken die is belast met het verstrekken van laissez-passers  en andere benodigde documenten en stempels, opereert onder politieke verantwoordelijkheid van Kaag.

Terug naar de oud AIVD-chef Bertholee. Indirect zegt Bertholee naar mijn mening “Kaag,  je bent een onbetrouwbare en uiterst incompetente dame”.  Bronnen binnen en rond de wereld van inlichtingen- en veiligheidsdiensten lieten aan Facts Found overduidelijk weten dat Kaag niet alleen als onbetrouwbaar en incompetent wordt bezien.  Er zijn in die kringen mensen werkzaam die haar gewoon voor geen meter vertrouwen zo onze bronnen melden. Gelet op haar dubieuze contacten in de Palestijnse en Arabische wereld, wordt zij in bepaalde kringen als een gevaar beschouwd voor de nationale veiligheid van Nederland, als een gevaar voor de veiligheid en stabiliteit van de Europese Unie en die van Israël. Geïrriteerde tongen twijfelen zelfs aan haar integriteit en loyaliteit. Dat is een wantrouwen met een ongekende impact op de betrouwbaarheid van het departement Buitenlandse Zaken.

De vraag die op  dit moment is gerezen luidt of Kaag wel een volledige security clearance heeft om kennis te nemen van  alle vertrouwelijke en geheime missies en bijbehorende staatsgeheimen. Immers Kaag was niet actief acterend als minister van Buitenlandse Zaken op het moment van die bewuste zondag dat het er om spande. Is minister Kaag niet tegen beter weten in door D66 na het vertrek van Stef Blok geduwd op de ministerspost van Buitenlandse Zaken met de gedachte “er heerst corona en we verwachten geen acute grote geopolitieke veiligheidsvraagstukken” ?

Een parlementaire enquete waarbij alle betrokkenen onder ede gehoord worden is toch het minste wat we mogen verwachten.

Wat betreft crisisbeheersing: Vanaf het moment dat er signalen komen dat er problemen gaan ontstaan, dan ga je als de donder met je partners binnen de EU en met je partners binnen de NAVO coördineren om mensen weg te halen. In plaats van coördinatie heerste er chaos in Nederland maar ook elders

Inderhaast door de Spaanse militaire noodhulporganisatie UME opgezette “iglo’s” voor Afghaanse vluchtelingen op de luchtmachtbasis Torrejon nabij Madrid, Spanje
Foto: © Europese Commissie

Maar de Europese Unie kon en mocht in deze geen rol spelen in Afghanistan. Dat mocht zij wel bij de opvang van de Afghanen die in Europa aankwamen. De belangrijkste Europese hub werd gebouwd op de luchtmachtbasis Torrèjon nabij Madrid waarbij de noodvoorzieningen opgezet werden door de Unidad Militar de Emergencias, zeg maar de nationale  militaire noodhulpdienst bij rampen en branden.

bezoek voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen aan het inderhaast opgezette noodkamp voor Afghaanse vluchtelingen in Torrejon, nabij Madrid
Foto: © Europese Commissie

Amerika in de persoon van president Biden veroorzaakt een enorm probleem. Europa mag het oplossen maar Europa mag vooral niet de coördinatie van evacuatievluchten in handen nemen. Hier eist de NAVO haar rol op. Zien we hier niet de ouverture van het finale requiem voor de NAVO?

Alle  operaties vonden plaats onder de vlaggen van de NAVO (ISAF) en de VS (Operatie Enduring Freedom) . Vanuit Hongarije werd er een NAVO-toestel ingezet om Noren (lid van de EU en NAVO), Nederlanders (lid van de EU NAVO) en Finnen (alleen lid van de EU) vanaf een basis in Hongarije (lid van de NAVO en de EU) op te halen. Kaag was bij deze evacuatie naar verluidt amper of zijdelings betrokken.

Demissionair minister Bijleveld van defensie gaf een boze indruk terwijl ze meldde dat de Fransen (EU-lid  en NAVO bondgenoot) en het Verenigd Koninkrijk (ex-EU lid maar nog steeds NAVO-bondgenoot)  al even bezig waren met het evacueren van onderdanen en Afghanen die bescherming nodig hadden.

Van behoorlijke en optimale samenwerking van alle  NAVO-bondgenoten was geen sprake, waardoor de chaos nog groter werd. We lijken hier het failliet van de NAVO te zien, en hoe verdrietig het ook is om vast te stellen, een verdere verwijdering van de Amerikanen onder leiding van president Biden dan we zelfs onder Trump voor mogelijk hadden gehouden. Dit terwijl menig voorouders hun wiegjes hadden staan op de bodem van wat nu de Europese Unie is.

Dan rijzen er een nog aantal vragen.

Heeft de Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst haar werk wel gedaan?
De schotelantennes in het Friese Burum van het Joint Sigint Cyber Unit van de AIVD en de MIVD samen vangen ook de signalen op als er plotse bewegingen zijn van de bondgenoten. De analisten die de gesignaleerde bewegingen in het Gelderse Eibergen (Kamp Holterhoek) hebben bekeken zijn ook niet op hun achterhoofd gevallen. Dit moet geweten zijn en ter kennis zijn gegeven aan de minister van defensie. Of zijn de rapporten en ambtsberichten weer zoals gebruikelijk in de onderste lades verdwenen?

Hoe zit het met het netwerk van de Nederlandse diplomatieke missie  in Afghanistan? Geen inlichtingen in een vroeg stadium ontvangen?. De Nederlandse diplomatieke missie heeft de schijn tegen zich dat zij wel informatie had en mogelijk niet alles heeft gecommuniceerd, of wel te hebben gecommuniceerd maar dat het door Kaag “als van latere zorg” terzijde is geschoven.

Vast staat is dat de leden van de Nederlandse diplomatieke vertegenwoordiging in Kaboel niet de militaire drill toepastne van “never leave a man behind”. Immers met achterlating van het lokale ambassadepersoneel piepten de diplomaten ondanks andere instructies er zo snel mogelijk tussenuit om aan boord te gaan van een Amerikaanse militaire vlucht om zo het land uit te komen. Of had de Nederlandse diplomatieke missie in Kaboel geen vertrouwen meer in de verantwoordelijke minister Kaag en voelde de diplomaten zich om welke reden dan ook gedwongen?  Ik zou er niet van staan te kijken Is Kaag haar gezag kwijt over de Nederlandse diplomatieke dienst? Ook zou dat laatste mij niets verbazen.  Als ik diplomaat was onder Maar Kaag, dan had ik direct mijn functie ter beschikking gesteld. Maar Kaag draagt uiteindelijk wel de politieke verantwoordelijkheid..

Deze zaak stinkt aan alle kanten. Waarom zouden de Fransen en de Britten hun operaties stil hebben gehouden of zijn ze wel stil gehouden?


Misschien omdat de in deze zaak eerstelijns bevoegde  Kaag niet te vertrouwen was en is?  Maar ook andere landen begonnen pas laat met opstijgen en evacueren. Dus wat zijn de harde feiten?

Deze zaak moet opgehelderd worden en wat betreft de Fransen; bij de eerst volgende Europese Raad dient het keihard op de agenda van de staats- en regeringsleiders te komen. Dat zelfde geldt ook voor de NAVO, waar de ambassadeurs van de lidstaten aanhoudend overleg hebben. Maar het is een onderwerp dat besproken moet worden op het niveau van staats’- en regeringsleiders. .

Het is niet aannemelijk dat geen andere Europese lidstaat of NAVO-bondgenoot over informatie beschikte. Dus dan rest de vraag “waarom werden deze inlichtingen niet gedeeld?” Wat is de rol van Kaag in het verhaal van eventuele onwil?

Los van deze zaak “Afghanistan” zijn veel vraagtekens over Kaag en de in haar totale loopbaan opgebouwde entourage in de Arabische wereld.

Ook de Europese Commissie krijgt een vraag.  Waarom heeft zij  nagelaten keihard  haar rol op te eisen. Uit angst om in aanvaring te komen met de NAVO of met de slechts een deel van het electoraat vertegenwoordigende Amerikaanse president Biden?


Of zegt Biden, “Europa, jullie moeten ook maar eens je verantwoordelijkheid tonen”. Maar dan doet Biden dat op een hufterige manier. Afghanistan verlaten, dat was en is niet wijs. Oud president Trump wilde dat ook al, maar het gaat om de manier waarop en het inperken van veiligheidsrisico´s. Dat Biden niet geschikt is voor zijn ambt wist ik al direct toen meneer zich verkiesbaar stelde, en deze flater bewijst het nog maar eens.

De voormalige Amerikaanse minister van defensie en inmiddels overleden Donald Rumsfeld tijdens een NAVO-raad van de ministers van defensie van de NAVO in Brussel in 2006
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Wat betreft de harde aanpak van de Taliban in Afghanistan verdient er maar 1 politicus alle lof. De ijzer vretende minister van defensie van de VS destijds toen de interventies in Afghanistan begonnen, is de onlangs overleden Donald Rumsfeld. Zijn humor, zijn rauwheid en zijn onverbiddelijkheid waren de beste capaciteiten die een man in zijn positie maar kan hebben.

Had de EU wat kunnen betekenen als de Unie wel  vroegtijdig in  de gelegenheid was gesteld? Ja! Via haar agentschap voor civiele bescherming  RescEU heeft de Europese Commissie ook de acute mogelijkheid om een een coördinerende rol te vervullen om burgers van de EU lidstaten uit Afghanistan weg te halen. Maar EU-lid Frankrijk, dat zo graag een leidende rol speelt binnen Europa was allang bezig met voorbereiden en uitvoeren. Het probleem lag dus in Parijs  bij Emanuel Macron “Bonaparte” en niet in Brussel. Toch hebben uiteindelijk zijn meeste EU-lidstaten elkaar te hulp geschoten in het evacueren van EU-burgers.

Terug naar Kaag. Het euvele feit dat Kaag als demissionair minister van Buitenlandse Zaken en  Europese Zaken zit te eten terwijl onze medeburgers in nood zijn is een gegeven dat hard genoeg is om aan te geven dat Kaag ongeschikt is voor haar functie en als loshangende spaak in het wiel de belangen van Europa en haar burgers in gevaar bracht. Ze vormt de personificatie van de welbekende uitdrukking “spaak in het wiel steken” waarop de volgende uitdrukking volgt “alles loopt spaak”. Dit is ongehoord en getuigt van totale minachting voor haar verantwoordelijkheid vanuit haar ambt.

Dit soort van bewindslieden vormen omwille van laakbaar  handelen op deze grond eveneens een gevaar voor de nationale veiligheid en de veiligheid van Europa.

Kaag heeft andere opportunistische prioriteiten. Als we kijken naar de formatie van een nieuwe Nederlandse regering lijkt ze aan te sturen op een verdere polarisering en een verdere tweedeling in Nederland. Haar gedachtegoed inzake de formatie van een nieuwe regering is niet de wens van de kiezer en zorgt dat de burger nog verder verwijderd wordt van de overheid en de Haagse bende van ellende. Weer een gevaar voor de nationale veiligheid in een scherper wordende samenleving en de fragiele Europese stabiliteit.


De positie van Kaag is onhoudbaar geworden. Immers verdere destabilisatie van een toch al instabiele samenleving ten gevolge van de corona-crisis is bloedlink.


Een paar bedorven kersen op de deze taart en het spelen van Sinterkaag voor terroristen

Vastgesteld is dat Kaag als minister voor ontwikkelingssamenwerking gelden heeft gedoneerd aan zogenaamde hulporganisatie in de Palestijnse gebieden die de facto een dekmantel waren voor onder meer het Volksfront voor de bevrijding van Palestina. Vast staat dat met uit Nederland afkomstig geld uit de zakken van de belastingbetaler door de Palestijnen is gebruikt om een aanslag te plegen waarbij een 19 jarig Israëlisch meisje om het leven kwam. Kaag is van te voren gewaarschuwd, zij gaf geen krimp en na kamervragen is ze blijven zitten en werd zelfs minister van Buitenlandse zaken.

Een paar jankende en schreeuwende Palestijnen demonstreren bij het gebouw waar de Europese Raad zitting houdt in Luxemburg
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Tegen Kaag werd aangifte gedaan wegens het financieren van een terroristische organisatie. Kaag draaide de geldkraan voor de Palestijnse boerenorganisatie organisatie UAWC tijdelijk dicht maar heropende deze omdat er geen aanwijzingen zouden zijn dat UAWC een terreurclub zou zijn. Wij informeerden u daar reeds geruime tijd geleden over en Elseviers Weekblad (tegenwoordig EW geheten) had inzage in een rapport van de Israëlische binnenlands geheime dienst ,de Shin Bet.

Hoe Europa-vriendelijk is Kaag in de wetenschap dat de organisatie waar het geld terechtkwam op de EU-lijst staat van terreurorganisaties? Het Volksfront voor bevrijding van Palestina staat regelrecht voor de vernietiging van de Staat Israël. Was en is dit niet ergens de natte droom van Kaag?  Elsevier stelt dat een serie van buitenlandse donoren van hulpgelden worden opgelicht en dat ook de Europese Unie werd geflest door de Palestijnen. Ondanks alles besloot Kaag de financiering van hulp aan Palestijnse organisaties te hervatten met naar haar zeggen een betere zekerheidsstelling en audit. En weer werd er 8 miljoen als parels voor de (pale)zwijnen gesmeten. Kaag werd meermaals gewaarschuwd dat gelden verkeerd terecht zouden komen. Het interesseert Kaag klaarblijkelijk geen moer.


Sterker, het zou een idee zijn om Kaag aan een leugendetector vast te binden en daarna te verhoren (waterboarden kan altijd nog). Immers Kaag loog glashard door te stellen dat de Nederlandse ambassadeur in Israël op bezoek is geweest bij de familie van het vermoorde Joodse meisje dat bij een aanslag om het leven kwam en waarvan de daders hun inkomen bekwamen van Nederlands belastinggeld. Kaag zeverde uit haar nek en stond gewoon glashard te liegen en ontweek vragen van de pers. In dit soort gevallen moet je Kaag als media insluiten en knalhard confronteren met de feiten. Het enge mens lijkt weg te komen met haar leugens.  Hoe je het ook went of keert, Kaag is in mijn ogen volstrekt medeplichtig aan deze moord en haar is schuldig verzuim te verwijten. Er werd tegen Kaag niet voor niets aangifte bij de politie gedaan wegens het financieren van een terroristische organisatie.

Mogen wij 1 aanhouding van een zekere Sigrid K. op grond van art. 421 Strafrecht? Ja leuk, arrestatieteam van het DSI inzetten, deurtje er uit, raampje kapot, Kaagje met kap over het hoofd de politieauto in, weet ze hoe het is om een boerka te moeten dragen zonder uitzicht. Gelieve  Kaag in verzekerde bewaring te stellen en zulks graag in beperkingen. De EBI in Vught is wellicht een idee. Soort zoekt soort.

Een inlichtingenofficier afkomstig uit een met Nederland bevriende natie noemt Kaag ten overstaan van onze redactie “een uiterst gevaarlijke en manipulerende dame” met een toevoeging die er niet om liegt en die ter bescherming van onze bron niet voor publicatie vatbaar is.

Wie zijn of haar oor te luisteren geeft bij de juiste personen verneemt veel negatieven kwalificaties ten aanzien van Kaag, waarbij “die heks” nog de meest vriendelijke is. In dat geval kan ze zich beperken tot het nemen van een bezemsteel voor haar buitenlandse reizen en het regeringsvliegtuig PH.GOV ter beschikking houden van  het Koninklijke Huis.


Kaag ziet er ook niets in om de vervolging van christenen in de wereld harder en intensiever aan te pakken. Kaag stelt dat ze genoeg doet en legde de nota van CDA, CU en SGP naast haar neer.”Kabinet maakt geen onderscheid in geloof” zo kopte het Nederlandsch Dagblad. Dus de facto zegt Kaag ook dat er ook niet intensiever opgetreden moet worden tegen antisemitisme, want er wordt geen onderscheid gemaakt volgens Kaag. Zie hier, het cirkeltje is rond en Kaag dondert door de mand.

Citaat van het Linkedin profiel van Sigrid Kaag waarin zij het Arabisch als eerste taal vermeldt
Bron: Linkedin

Kaag, die vloeiend Arabisch spreekt en deze taal als eerste taal op haar Linkedin-profiel vermeldt,  lijkt andere agenda´s te hebben dan we in Europa mogen verwachten van bewindslieden. Los daarvan, haar partij D66 lijkt ook niet onverdeeld gelukkig met Kaag. Dat is te begrijpen.

Of je het met de standpunten van D66 nu eens bent of niet, de partij kent een traditie van over het algemeen fatsoenlijke, intelligente, vrijdenkende en oprecht betrokken politici die ooit echt aanvingen met de wil, ergens terug in 1966, om een redelijk alternatief te zijn voor het bestaande landschap van politieke partijen. Om die conclusie te trekken hoef je nog geen D66-stemmer te zijn, eerlijk zijn volstaat. Mijn stem krijgt de partij niet, maar indien er fatsoenlijke politici binnen die kringen actief zijn dan moet er een gesprek mogelijk zijn en die politici zijn er. Denk eens aan Boris van der Ham, een Laurens-Jan Brinkhorst en zo zijn er nog wel meer.

Duitse oud-minister van buitenlandse zaken, Joshka Fisher (Groenen) op de Algemene Raad van EU-ministers van Buitenlands Zaken in Luxemburg in 2000.
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Ooit had Duitsland een groene minister van Buitenlandse Zaken. Een zekere Joshka Fisher met ook een bepaalde sympathie voor de Palestijnse zaak. Die nam acuut en ter plekke af nadat hij geconfronteerd werd met foto´s van uiteengereten lichamen van Israëlische burgers. De man zag het licht van de humaniteit en leerde de achtergrond. Kaag leert niks anders dan vasthouden aan grove leugens.

Met conclusie:
Kaag is een opportunistische,  incapabele machtspoliticus die haar ambt,  Nederland en Europa onwaardig is

Loopbaanadvies:

Miep d’equipe van de in Gaza gevestigde Palli-ban. Zijn wij er vanaf en voor de rest geen zorgen meer. Dat regelen de Israëliërs wel. Geen behoefte aan een Kaag-istan in Europa.

Groet ter uitgeleide:
Dag Kaag! En nu wegwezen en vlot een beetje. Daar is de deur naar de uitgang en waag het niet om terug te komen.